KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono vienuolynai - Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolynas

 1236699

BATNIAVOS SENIŪNIJA
Paštuvos km., Tolivardžių g. 8

Basųjų karmeličių vienuolija Lietuvoje veikia nuo 1638 m. (įkurta Ispanijoje XVI a.). Pirmosios karmelitės į Vilnių atvyko iš Lenkijos. Karo su švedais metu seserys vienuolyną paliko ir 1655–1667 m. pasitraukė į Moraviją bei Vengriją. Į Vilnių sugrįžo 1667 m., po 12-os metų klajonių. Seserų bendruomenė Vilniuje sėkmingai gyvavo iki pat 1864 m. sukilimo.
1865 m. Rusijos vidaus reikalų ministerijos dekretu basųjų karmeličių vienuolynas uždarytas. Seserys perkeltos į Vilniaus benediktinių vienuolyną.
Praėjus 300 metų nuo vienuolyno steigimo datos, 1938 m. basosios karmelitės iš Krokuvos bei Poznanės bendruomenių atnaujino fundaciją Vilniuje. Dešimties seserų bendruomenė Vilniuje gyveno iki 1945 m. Pasikeitus politinėms sąlygoms, karmelitės pasitraukė į Lenkiją.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, kelios moterys, trokšdamos pasišvęsti Dievui, kreipėsi į tuometinį Kauno arkivyskupą kardinolą Vincentą Sladkevičių ir į Basųjų karmelitų Ordino generalinį vyresnįjį, prašydamos atkurti Lietuvoje basųjų karmeličių vienuolyną. Šventajam Sostui pritarus, Ordino Generolas suteikė leidimą įsikurti. Atvykusios keturios karmelitės iš užsienio, laikinai įsikūrė buvusioje Paštuvos parapijos klebonijoje. 1994 m. Paštuvoje oficialiai atidarytas Basųjų karmeličių vienuolynas. 2000 m. pastatytas ir pašventintas naujas vienuolyno pastatas. Architektas – Regimantas Andriuškevičius. Po 2012 m. gaisro, sunaikinusio vietinę Paštuvos Šv. Barboros bažnyčią, parapijos tikintieji šv. Mišių rinkosi į vienuolyno koplyčią.

Daugiau: http://www.karmelites.lt

Lit.: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/su-rupesciu-nasta-paguodos-i-vienuolyna.d?id=13546385

Nuotr.:  http://kaunoarkivyskupija.lt/pastuva/