KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono muziejus

Kauno rajono muziejus sukurtas 2013 m. spalio 24 d. Kauno rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-405, sujungus tris Kauno rajone esančius muziejus: Juozo Naujalio memorialinį su filialu Biliūnų kaime, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros Vilkijoje ir Babtų kraštotyros muziejus. Naujasis muziejus kuria glaudžius ryšius su praeitimi ir dabartimi, kaupia muziejines vertybes ir tyrinėja Kauno krašto istoriją, kultūrą, rengia XX–XXI a. Lietuvos ir užsienio dailininkų kūrinių parodas, pristato šiuolaikinį meną. Tačiau dabartinio Kauno rajono muziejaus priešistorė siekia kur kas ankstesnius laikus, menančius XX a. aštuntąjį dešimtmetį, kai Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo institute (LŽŪMEMT), Raudondvaryje, buvo įkurtas kraštotyros muziejus. Tokio muziejaus įkūrimo iniciatoriais Raudondvario dvaro pilyje buvo šio instituto darbuotojai Ramūnas Blažaitis (1935–2014) ir Milda Joneliūnienė (1935).
Muziejaus rinkiniuose – daugiau kaip 3000 muziejinių vertybių. Gausiausią rinkinio dalį sudaro kompozitoriaus Juozo Naujalio (1869–1934) gyvenimą, kūrybą, visuomeninę veiklą atspindintys eksponatai. Tai fotografijos, dokumentai, asmeniniai daiktai, muzikiniai kūriniai. Kitą rinkinio dalį sudaro Raudondvario, jo apylinkių, čia gyvenusių žymių žmonių gyvenimo istoriją liudijantys eksponatai, Kauno krašto etnokultūros kolekcija.
Ekspozicijos:
- „Lietuvos muzikos patriarchas Juozas Naujalis (1869–1934)“; joje įrengtas informacinis-edukacinis terminalas, skirtas vaikams ir jaunimui (animacija, 5 žaidimai, dokumentai, įrašai);
- Raudondvario istorija, Raudondvario dvaro sodyba, jos savininkai, archeologija;
- Fotoreprodukcijų paroda „B. H. Tiškevičius ir I. Feraud“, iš J. Stubbe asmeninio albumo;
- Stiklo kambarys (aut. A. ir A. Vaišniai) – autorių dovana Kauno rajonui.
- Raudondvario grafų Tiškevičių parko panorama iš pilies bokšto.

Lit.:
http://www.krmuziejus.lt/apie-muzieju/muziejaus-istorija/

A. ir J. Juškų sodyba-muziejus;

Babtų kraštotyros muziejus;

Tradicinių amatų centras;

Juozo Naujalio memorialinis muziejus.

Obelynė