Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono memorialinės lentos - Atminimo lenta partizanams

Kauno rajono memorialinės lentos - Atminimo lenta partizanams

Atminimo lenta partizanams

GARLIAVA
Vytauto g. 105

Atminimo lenta šioje vietoje buvusioje aikštėje niekintų 1944–1952 m. Garliavos apylinkėse žuvusių partizanų atminimui. Įrašytos pavardės liudys istorinę atmintį: „Čia ilsisi išniekinti Tauro apygardos partizanai, žuvę už Lietuvos laisvę 1947 m. Bruzga Povilas-Audra. Misiūnas Martynas-Skroblas. Merkšaitis Juozas-Nemunėlis. Vasiliauskas Vladas-Jaunutis. Vasiliauskas Juozas-Diena. Dapkevičius Alfonsas-Nemunas. Mikušauskas Antanas-Šarvas. Drūlia Viktoras-Ėglis. Drūlia Jonas-Skardis".

Atidengta 2004 m. rugpjūčio 22 d. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio-Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės

Informacijos šaltinis: genocid.lt