Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono paminklai - Profesoriaus Jono Bulavo biustas

Kauno rajono paminklai - Profesoriaus Jono Bulavo biustas

 Prof. Jono Bulavo biustas LŽŪU kiemelyje

AKADEMIJOS SENIŪNIJA

Prof. Jono Bulavo biustas Aleksandro Stulginskio universiteto Rektorių atminimo alėjoje. Atidengtas 2003 m. birželio 26 d. Skulptorius Marijus Petrauskas.

Jonas Bulavas - aštuntasis Akademijos rektorius (1957-1962). Gimė 1903 07 24 Ginotuose (Rokiškio aps., Juodupės vls.). Agronomas selekcininkas. 1925 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1928 – Žemės ūkio akademiją. 1931 Švedijoje studijavo selekciją. 1925-1956 dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje; 1940-1941 ir 1944-1956 – direktorius. 1940-1983 (su pertrauka 1941-1944) dėstė Žemės ūkio akademijoje; 1947-1960 – docentas, nuo 1961 – profesorius. 1953 apgynė žemės ūkio mokslų kandidato, o 1968 – žemės ūkio mokslų daktaro disertacijas. 1957-1962 – Žemės ūkio akademijos rektorius. 1957-1976 – Augalininkystės katedros vedėjas. 1956 išrinktas Lietuvos mokslų akademijos ir SSRS žemės ūkio mokslų akademijos nariu korespondentu. 1966-1977 – Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos prezidentas.
Sukūrė keliolika kviečių ir miežių veislių, kviečių ir rugių (kvietrugių) hibridų. Parašė knygas „Augalų selekcija ir sėklininkystė” (1963), „Bendroji augalų selekcija” (1970).
Mirė 1984 10 07 Kaune.

Lit. ir nuotr.:http://asu.lt/universitetas-2/rektoriai/rektoriu-atminimo-aleja/