KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono gamtos paminklai - Žiegždrių atodanga

 240px-Ziegzdriu atodanga2

SAMYLŲ SENIŪNIJA

Atodanga - valstybės saugomas gamtos paveldo objektas , esantis Dubravos eksperimentinėje mokomojeje miškų urėdijoje ir Kauno marių regioniniame parke., 800 m. į pietvakarius nuo Žiegždrių kaimo. Atodangos aukštis 22 m, ilgis 400m. Tai didelės mokslinės reikšmės geologinė vertybė, liūdijanti sudėtingą Nemuno slėnio šlaitų sandarą ir gamtinės aplinkos raidą vėlyvąjame ledynmetyje. Apatinėje šlaito dalyje atsidengia priemolio, sukloto prieš 24-17 tūkst. metų, sluoksnis. Žiegždrių, ji yra apie 800m į pietvakarius nuo Žiegždrių kaimo.
Kauno marių regioninio parko gamtai, Kauno marių krantų geologiniams ypatumams pažinti įkurtas Žiegždrių pažintinis takas. Tako ilgis 1,6 km. Keliaujant šiuo taku lankytojai pamato, kaip atrodo prieledyninių ežerų palikimas – varvos (juostuotieji moliai), vandens išgraužtos griovos, bei aplanko storiausią šiame krante Žiegždrių liepą.

Lit.: Kauno rajono gamta ir kultūros paveldas = Natural and cultural heritage of the Kaunas region / Kauno rajono savivaldybė, Lietuvos miškų institutas ; [vertėjai Vijolė Arbas, Jeffrey Clarke ; kartografė Zinaida Orlovaitė]. - 3-iasis leid.. - Kaunas : V3 studija, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). - 223, [1] p. : iliustr.

Nuotr.: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDieg%C5%BEdri%C5%B3_atodanga