KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono gamtos paminklai - Nevėžio dvilypis ąžuolas

dasiun 

BABTŲ SENIŪNIJA
Dasiūnų kaimas

Ąžuolo amžius yra apie 300 metų. Spaudos draudimo metais jo apylinkėse buvo slapta gabenamos ir platinamos lietuviškos knygos. Tai darę knygnešiai atvežtas knygas slėpdavo ir Dasiūnų kaime prie dvilypio ąžuolo. Jo kamienas 1,3 m aukštyje nuo pagrindo šakojasi į du simetriškus kamienus. Savo matmenimis ir išvaizda medis dominuoja horizonte, nors tėra apie 120 m piečiau nuo žemame slėnyje tarp medžių vingiuojančio Nevėžio.

Lit. ir nuotr. https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEio_dvilypis_%C4%85%C5%BEuolas