KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono gamtos paminklai - Milžinkapio pušis

 Milžinkapio pušis

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Girininkų I kaimas (prie Alksnos miško)

Pušies aukštis - 9 m, skersmuo - apie l m, o kamieno apimtis prie žemės - 3 m. Prie kamieno kalvių darbo vinimis buvo prikalta lentelė su 1853 m. data. Žmonės pasakoja, kad 1913 m., kasant duobes bulvėms laikyti, netoli pušies buvo rasti stambaus vyro griaučiai ir žiedas. Nuo to laiko žmonės šią pušį vadina Milžinkapio pušimi. Kiti tvirtina, kad palaikų buvo daugiau, ir spėja, kad palaidotieji - žuvę kautynėse. Pušis mena ir Napoleono laikus. Šnekama, kad iš Rusijos traukdamiesi Napoleono kareiviai susėdę po pušimi pailsėti. Tuomet piemuo Bernotukas pamatęs, kad jie turį auksinę vyskupo lazdą. Kareiviams užmigus, jis bandęs ją pavogti, tačiau nepavykę - kareiviai atšipusiu duonpeiliu išraižę berniuko kaklą. 1863 m. čia buvo sukilėlių štabas - pušyje įrėžti jų vado J.Sidzikausko inicialai ir sukilimo data. 1910 m. rusų kareiviai šalia pušies kasinėjo žemę ieškodami brangenybių. Pasak kalbų, jie atkasę Napoleono kareivių paslėptą dėžę su slaptais dokumentais. Taigi daug mena ši per 300 metų turinti pušis.

1960 m. pušis paskelbta gamtos paminklu, o 1987 m. priskirta vietinės reikšmės paminklams.

Lit. Kauno rajono gamta ir kultūros vertybės .- Kaunas, 1999 .- P. 67.