Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono koplyčios - Rokų Šv. Šeimos koplyčia

Kauno rajono koplyčios - Rokų Šv. Šeimos koplyčia

Rokų Šv. Šeimos koplyčia
ROKAI (KAUNAS)
J.Borutos g. 23

Rokų gyventojų ir darželio „Rokutis“ direktorės Ramutės Stanislovaitės, direktorės pavaduotojos Julijos Bakūnaitės, projektų kūrėjos ir vykdytojos Janinos Danielienės dėka tuščiose AB „Rokų keramika“ kabinetuose 1998 m. įkurtas Kauno apskrities šeimos dvasinio ugdymo centras „Šeimyna“.
Nuo 1999 m. gegužės 1 d. rokiečiai „Šeimynoje“ įrengė mažą altorėlį ir čia rinkosi melstis, giedoti. 1999 m. vyskupas J. Žemaitis MIC palaimino koplyčios steigimą Rokuose. Koplyčios liturginius baldus ir kryžių sukūrė skulptorius H. Ratautas. Koplyčios meniniu apipavidalinimu rūpinosi kun. J. Raudonikio sesuo Z. Mateiča. Vargonininkė B. Gudaitytė padedama vaikų darželio muzikos vadovės G. Bužinskienės subūrė bažnytinį chorą. Kunigas V. Gražulevičius ir tikybos mokytoja I Marcinkevičiūtė ruošė ministrantus.
1999 m. spalio 31 d. koplyčia buvo pašventinta. Koplyčiai suteiktas Šventosios Šeimos titulas.
2004 m. kan. D. Brogio, J. Bakūnaitės, P. Radzevičiaus ir kitų aktyvių parapijiečių iniciatyva vyskupui buvo įteiktas prašymas dėl parapijos steigimo. Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija įkurta 2005 m. rugsėjo 13 d. vyskupo Rimanto Norvilos dekretu.

Lit. ir nuotr. http://vilkaviskis.lcn.lt/dekanatai/aleksoto/rokai/