Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia

 Domeikavos bažnyčia

DOMEIKAVA
Plačioji g. 22

1991 m. buvo įregistruota Domeikavos Romos katalikų bendruomenė Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu Nr. 174P. tais pačiais metais architektas Kęstutis Pempė pradėjo bažnyčios projektavimo darbus. 1993 m. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino kertinį bažnyčios akmenį. Bažnyčios statybą nuo pat pradžių finansavo SAF koncerno prezidentas G. Čepas. Koncernui nutraukus finansavimą bažnyčios statyba sustojo.1995 m. Domeikavos Lietuvos Kankinių parapija tapo savarankiška, buvo paskirtas pirmas klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. Jam vadovaujant bažnyčios statyba vėl pajudėjo. 1997 m. buvo pašventinta bažnyčios rūsyje esanti koplyčia. Dėl lėšų trūkumo bažnyčia nepilnai įrengta. Projekto vyriausias architektas-Kęstutis Pempė.Jam talkino Arūnas Asauskas, Gytis Ramunis bei lietuvių išeivijos arch. Rimas Mulokas. Konstruktorius-Algis Kaptuleris.
Architektūriniu sprendimu prie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios pagrindinio įėjimo suprojektuoti statūs laiptai. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, Domeikavos parapijos klebono kunigo Gintaro Pūro iniciatyva, 2019 metų pavasarį prie bažnyčios pastato įrengta stacionari nuovaža. Nuo šiol fizinę negalią turintys asmenys ir tėveliai su mažamečiais vaikais į Domeikavos bažnyčios vidų pateks saugiai, nepriklausomai nuo kitų pagalbos.

Lit.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Domeikavos_Lietuvos_kankini%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia

         https://www.domeikavoskankiniuparapija.lt/

Nuotr.: www.wikipedia.lt