Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia

Domeikavos bažnyčia

DOMEIKAVOS LIETUVOS KANKINIŲ BAŽNYČIA
Domeikavos seniūnija

1991 m. buvo įregistruota Domeikavos Romos katalikų bendruomenė Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu Nr. 174P. tais pačiais metais architektas Kęstutis Pempė pradėjo bažnyčios projektavimo darbus. 1993 m. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino kertinį bažnyčios akmenį. Bažnyčios statybą nuo pat pradžių finansavo SAF koncerno prezidentas G. Čepas. Koncernui nutraukus finansavimą bažnyčios statyba sustojo.1995 m. Domeikavos Lietuvos Kankinių parapija tapo savarankiška, buvo paskirtas pirmas klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. Jam vadovaujant bažnyčios statyba vėl pajudėjo. 1997 m. buvo pašventinta bažnyčios rūsyje esanti koplyčia. Dėl lėšų trūkumo bažnyčia nepilnai įrengta. Projekto vyriausias architektas-Kęstutis Pempė. Jam talkino Arūnas Asauskas, Gytis Ramunis bei lietuvių išeivijos arch. Rimas Mulokas. Konstruktorius-Algis Kaptuleris.

  Lit.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Domeikavos_Lietuvos_kankini%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia

 Nuotr.: www.wikipedia.lt