KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono Bažnyčios - Babtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

     kkkkkm

BABTŲ SENIŪNIJA
Babtai, Nevėžio g.23

Pirmoji katalikų bažnyčia Babtuose pastatyta dvarininko, Žemaičių ir Babtų seniūno Viktoro Konstantino Mlečkos lėšomis XVII a. (apie 1672 m.). 1715 m. perstatyta nuo pamatų. Iš pradžių buvusi Vandžiogalos filija, 1744 m. gavo parapijos teises. 1771 m. dvarininko Prozoro lėšomis šventovė atnaujinta. 1830 m. gaisro metu bažnyčia sudegė. Nauja, dabartinė bažnyčia pagal inž. Malaševskio projektą pastatyta 1853 m., o 1860 m.- pašventinta. Bažnyčios statybai lėšas aukojo parapijiečiai, klebonas kun. Mikalojaus Petraševičius, 550 rublių skyrė vyskupas Motiejus Valančius. Pamaldos bažnyčioje buvo laikomos lietuvių ir lenkų kalbomis. Spaudos draudimo metais bažnyčios vikaras Vincas Zapkus padėdavo knygnešiui Jurgiui Keruckui bažnyčioje slėpti lietuviškas knygas.
1982–1990 m. m. Babtų bažnyčioje klebonavo poetas kunigas Ričardas Mikutavičius
(daugiau apie jį : https://lt.wikipedia.org/wiki/Ri%C4%8Dardas_Mikutavi%C4%8Dius),
daug dirbęs atliekant kapitalinį bažnyčios remontą, taip pat išrūpinęs bažnyčiai Vinco Svirskio kryžių ir angelų skulptūras.
Bažnyčioje yra vertingų dailės kūrinių. Tai XVII a. šv. arkangelo Mykolo, šv. Florijono medinės skulptūros, XIX a. paveikslai „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“. Paveikslas „Trijų Karalių pagarbinimas“ ir eklektikos stiliaus vargonai, įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą.
Bažnyčios šventorius apjuostas metaline tvora su mūriniais vartų stulpais. Jame stovi medinė var¬pinė su trimis varpais. 1994 m. pastatytas tautodailininko A. Sakalausko koplytstulpis „Laiminantis Kristus“, skirtas Babtų parapijos 250 m. jubiliejui. Šventoriuje yra senos kapinės.

Daugiau: http://babtai.puslapiai.lt/index.php/lt/baznycios-4/babtu-baznycia

Lit.: Kauno arkivyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas ].- [Kaunas] : Terra publica, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). - 227, [1] p. : iliustr.
Lietuvos bažnyčios : iliustruotas žinynas / [sudarytoja Laima Šinkūnaitė]. - Kaunas : VšĮ "Terra Publica", 2009 (Kaunas : UAB "Arx Baltica"). - 304 p. : iliustr.

Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015 ([Vilnius].

Nuotr.:https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/