KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono piliakalniai - Pyplių piliakalnis

  

4

5

RINGAUDŲ SENIŪNIJA
Pyplių kaimas

Piliakalnis įrengtas Nemuno kairiojo kranto aukštutinės terasos kyšulyje. Aikštelė keturkampė, pailga šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi, 32x23,5 m dydžio. Jos pietvakarių krašte supiltas 6 m aukščio, 23 m pločio kūgio formos pylimas, kurio viršuje yra 8 m. skersmens aikštelė. Pylimo išorinėje pusėje iškastas 17 m. pločio, 1,5 m. gylio griovys. Šlaitai statūs, 20-30 m. aukščio. Aikštelės pakraščiai apardyti apkasų, pylimo viršus eroduoja trypiamas lankytojų. Aikštelė dirvonuoja, pakraščiai ir šlaitai apaugę lapuočiais. Pietvakarių pylimo šlaite įrengti laiptai. Pietinėje, rytinėje ir šiaurinėje papėdėse 1,5 ha plote yra I tūkstantmečio –II tūkstantmečio pradžios papėdės gyvenvietė, tyrinėta 1993 m., kurios 10 cm storio kultūriniame sluoksnyje rastas židinys, stulpaviečių, žalvarinė apyrankė, brūkšniuotos, grublėtos, lygios ir žiestos keramikos, šlako.
1942 m. piliakalnį žvalgė Petras Tarasenka, 1960 m. – Istorijos institutas. Istorikai Zenonas Ivinskis, Kazimieras Paunksnis spėjo čia stovėjus kryžiuočių 1336 m. sunaikintą Pilėnų pilį.
1997 m. piliakalnis įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.
Vietiniai gyventojai šią vietą apipynę legendomis, įvairiomis kraupiomis, neva “tikrai” įvykusiomis istorijomis. Pasak jų, piliakalnis užburtas, jo kasinėti niekam nevalia. Bandžiusius jį kasinėti naktimis apnikdavę košmarai, kurie iškart liaudavosi, nustojus kasinėti. Piliakalnyje lobį radusiam jaunuoliui labai nepavykę – už turtus įsigyti trobesiai sudegė, o jis pats netrukus susirgo nežinoma liga ir greitai pasimirė. Kitam gi artojui, užkliudžius piliakalnį žagre, piliakalnio gelmės sugaudė tarsi varpas, o žagrę traukęs arklys krito negyvas.
Istorikai prof. Z.Ivinskis ir K.Paunksnis spėja čia buvus garsiuosius Pilėnus, 1336 m. vasario gale didvyriškai pasipriešinusius kryžiuočiams.XIV a. šis piliakalnis ir jame stovėjusi pilis priklausė bendrai panemunės gynybinių įtvirtinimų sistemai, buvo netoliese esančios ir labai svarbios strateginiu požiūriu Kauno pilies forpostas.Kaimo ir piliakalnio vardas siejamas su legendiniu kunigaikščiu Pypliu, kuris ir supylęs piliakalnį čia žuvusiam sūnui pagerbti.
Šiandien piliakalnis - mėgiama Kačerginės ir aplinkinių kaimų gyventojų lankymosi vieta.

Lit. ir nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/