Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Kauno rajono paminklai - Tautodailininkui Vladui Bernatoniui


rupintojelis


KULAUTUVOS SENIŪNIJA

Stogastulpis tautodailininkui Vladui Bernatoniui Kulautuvos kapinėse. Autoriai B. ir A. Šadzevičiai.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajonas knygose – 2019

ScanImage0057777

Obelynės istorija ir dabartis = Obelynė history and present / [Zigmas Kalesinskas] ; [vertėjas į anglų kalbą Jeffrey Andrev Clarke]. - Obelynė [i.e. Raudondvaris], Kauno r. : Kauno rajono muziejus, 2019.

Tai leidinys, kuriame rasite ne tik profesoriaus Tado Ivanausko biografijos gaires, bet ir iliustruotą Obelynės paveldo sodo vaismedžių veislių (iš kurių netgi 22! obelų) katalogą.

ScanImage009

Nuo gamtos vaiko iki politiko : apybraiža [apie agronomą, politikos ir visuomenės veikėją Petrą Mikelionį] / Daiva Bartkienė, Petras Garnys. - Kaunas : Naujasis lankas : Metraštininkai, 2019.

Apybraiža apie P. Mikelionį, beveik visą gyvenimą skyrusį Kauno rajonui. 

ScanImage001111

Vilkijos getas 1941 metais / Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019.

Kauno rajonas knygose – 2018

unnamed

Prie Nemuno, Neries, Nevėžio : eilėraščių rinkinys / Leonas Milčius. - Kaunas : Terra Publica, [2018].

Knygoje panaudotos nuotraukos iš Leono Milčiaus asmeninio archyvo ir dailininkės Rimutės Musneckaitės-Skučienės piešiniai.

ScanImage007

Medžio drožėjas Dovydas Teresius : skulptūros, siužetinės kompozicijos : [katalogas] / [sudarytoja Elvyda Lazauskaitė] ; [vertėja Aušra Simanavičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2018].

Knygoje - apie jaunosios kartos medžio drožėją Dovydą Teresių ( 1989-2008).

ScanImage0084444

 Žydai Pakaunėje : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas ; [sudarytoja Inga Stepukonienė]. - Kaunas : Naujasis lankas (Kaunas : Morkūnas ir Ko), 2018.

Knygoje - pakaunės žydų bendruomenės likimai, jų veikla.

ScanImage00344444

Kauno gynybinis paveldas / Valdas Rakutis, Ovidijus Jurkša. – Kaunas : Kauno tvirtovės parkas, 2018 (Biruliškės, Kauno r. : Kopa).

Leidinyje surinkta ir glaustai pateikta informacija apie gynybinius įtvirtinimus Kaune ir jo apylinkėse statytus nuo I amžiaus po Kristaus iki šių laikų. Trečdalis knygos skirta laikotarpiui iki XIX a. antros pusės, likusi, didžioji dalis – Kauno Tvirtovės, kokią žinome dabar, istorijai.

ScanImage220

Švietimas Pakaunės krašte : mokyklos ir mokytojai : monografija / Inga Stepukonienė ; Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas. - Kaunas : Eurispauda, 2018.
Gausiai iliustruotoje monografijoje pirmą kartą plačiau pristatoma mokyklų atsiradimo Pakaunės krašte istorija, jų darbo sąlygos ir veikla nuo įkūrimo iki šių dienų. Daug dėmesio skiriama įvairiais laikotarpiais Pakaunėje dirbusių mokytojų asmenybėms, išryškinamos svarbiausios regiono švietimo raidos gairės, institucijų įtaka šiandieninio ugdymo įstaigų veiklai Pakaunėje.

Kauno rajonas knygose – 2018

 Kauno rajonas knygose – 2018

ScanImage002

 

Švietimas Pakaunės krašte : mokyklos ir mokytojai : monografija / Inga Stepukonienė ; Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas. - Kaunas : Eurispauda, 2018.

Monografijoje pristatoma kauno rajono mokyklų istorija, jų darbo sąlygos ir veikla nuo įkūrimo iki šių dienų.

2020 m. projektai

Projektas „Pažink Kauno rajoną šiuolaikiškai“. Projekto tikslas – skatinti Kauno rajono kultūros, istorijos, archeologijos, gamtos paveldo ir žymių asmenų pažinimą, sukuriant šiuolaikinėmis technologijomis grįstą inovatyvia priemonę. Įgyvendinant projekto veiklas, sukursime vaikams, jaunimui ir šeimoms interaktyvų žaidimą „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“. Pristatysime 50 stilizuotų, animuotų Kauno rajono kultūros, istorijos objektų. Žaidimas turės lygius ir atitinkamus klausimus. Žaidimo metu žaidėją lydės sukurtas animacinis kalbantis personažas. Kultūrinių, istorinių žinių įtvirtinimui organizuosime istorikų, kultūros paveldo specialistų paskaitų ciklą „Kauno rajonas amžių virsme“, projekto veikloms pristatyti – renginį „Pažinkime Kauno rajoną kitaip“ ir žaidimo "50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ varžybas. Projekto trukmė – 2020 m. vasaris - lapkritis.
Projekto vadovas – vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 13 700,00 Eur sumą.

Projektas „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“. Pasitelkiant profesionalų meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes, sumažinti kultūrinę atskirtį, didinti užimtumą kultūrine veikla. Projekto metu bus pristatyti: du spektakliai, trys – literatūrinės - muzikinės programos, trys istorijos paveldo knygos.
Projekto vadovas – vyriausia bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 1830,00 Eur sumą ir Kauno rajono savivaldybė ir skiria 550,00 Eur sumą.

Projektas „Bibliotekininko sėkmė - mokytis įveikti naujus iššūkius“. Projektas skirtas tobulinti Kauno rajono bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas, suteikti naujos patirties, motyvuoti juos įdomiais, individualius gebėjimus ir kūrybiškumą skatinančiais netradiciniais seminarais, siekiant moderniau ir novatoriškiau vystyti bibliotekų veiklą.
Projekto vadovas – direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 3500,00 Eur sumą.

Projektas „GarliaKvietį“ šok!. Projekto tikslas – suaktyvinti Garliavos gyventojų bendrystę, įtraukiant juos į komandinį kūrybinį procesą. Pasitelkus profesionalų šokėją bei savanorius fizinio aktyvumo specialistus, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai patys kurs Garliavos identitetą atspindintį šokį „GarliaKvietis“. Viešosios bibliotekos darbuotojų komanda bendradarbiaudami su „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022” bendruomenių programa „Fluxus Labas!” organizavo bendruomeninę iniciatyvą „GarliaKvietį šok!”. Siekiant plačiau viešinti projekto veiklas, skatinti žmonių aktyvumą, užtikrinti viešųjų erdvių įveiklinimą – užsiėmimai vyko netradicinėse erdvėse: Viešosios bibliotekos kieme, Kaimynystės, Šimtmečio parkuose. Baigiamasis šokio pasirodymas vyko Garliavos traukinių stotyje, sujungus iniciatyvos „GarliaKvietį šok ir Garliavos apylinkių bendruomenių projekto „Šiuolaikinė Garliavos apylinkių seniūnija“ veiklas. Iš viso vyko 7 užsiėmimai su šokių grupės „Nuepico“ profesionaliu šokėju Carlo Bibiano, 5 užsiėmimai – su savanoriais, fizinio aktyvumo specialistais.
Projekto vadovas – vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja „Kaunas 2022“.

Projektas „Praleisk vasarą šiuolaikiškai“. Projekto tikslas – ne tik skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, bet ir sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui bei įvairiapusiam ugdymui, sudarant kuo geresnes sąlygas vaikų, augančių nepalankioje socialinėje aplinkoje, užimtumui vasaros metu. Vasaros stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui bei įvairiapusiam kultūriniam meniniam ugdymui. Pagal sudarytas programas vaikai dalyvavo vaikų vasaros skaitymų akcijose. Nemažai edukacinių veiklų buvo skirta krašto pažinimui.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 660,00 Eur sumą.

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo veiklos“ (Vaikų vasaros užimtumo programa). Stovyklų metu vyko neformalaus ugdymo meniniai – kūrybiniai, darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, populiariosios literatūros ir judriųjų žaidimų edukaciniai užsiėmimai. Sudarant programą buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų jiems plėsti akiratį ir ugdyti pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteiktų socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 840,00 Eur sumą.

Projektas „Super atostogos bibliotekoje: išmaniai ir kūrybingai“. Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti aktyvaus laisvalaikio pažinimo džiaugsmą per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Rudens stovyklos metu buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų vaikams plėsti akiratį ir ugdytų pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteiktų socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria ir 1125,00 Eur sumą.

Projektas „Draugaukime ir kurkime kartu (neformaliojo vaikų švietimo veiklos). Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti kompetencijas per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Užimti vaikus skirtingose Kauno rajono bibliotekose – Viešojoje bibliotekoje ir 10 padalinių: Raudondvaryje, Batniavoje, Vilkijoje, Ringauduose, Zapyškyje, Ežerėlyje, Domeikavoje, Vandžiogaloje, Karmėlavoje ir Piliuonoje. Vykdyti neformalaus ugdymo meninius-kūrybinius, darbo su naujomis informacinėmis technologijomis ir įvairių žaidimų edukacinius užsiėmimus.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 5280,00 Eur sumą.

2020.01.23 klubo „Garliaviečiai" susitikimas

Kaip gera susitikti su bičiuliais, pasveikinti su Naujaisiais Metais, išgerti arbatos ar kavos, aptarti naujienas ar rūpimus klausimus, pasiguosti. Jau ne pirmą kartą klube „Garliaviečiai" apie savo įvairiausias pravedamas edukacijas pasakojo bibliotekos edukatorė Kristina Meilutė. Ji kvietė rinktis patinkamus užsiėmimus bibliotekoje. Kviečiame rasti pozityvą viskame, kaip rašė J.Gete savo kūrinyje „Faustas“:

Skaityti

Kauno rajono paminklai - Kantališkių kapinėms atminti Ringaudų seniūnijoje

kantaliskes

RINGAUDŲ SENIŪNIJA

Akmuo su kryžiumi Kantališkių kapinėms atminti.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono kryžiai - Partizanams Didvyrių kaime

didvyr


RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Didvyrių km.

Kryžius ir tipinis atminimo ženklas buvusioje sodyboje, kurioje gimė ir augo broliai Bagdonavičiai: Kęstučio apygardos Naro rinktinės būrio vadas Juozas – Papartis, Vaidoto rinktinės Vasario būrio skyriaus vadas Kazimieras – Gegužis, partizanai Antanas, Jonas ir politinis kalinys Povilas.
Kryžius pastatytas 1998 m. bendražygių rūpesčiu.
Tipinio atminimo ženklas pastatytas 1999 m. rugpjūčio mėn. Autorius dizaineris Romas Navickas.

Lit.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų I kaime

 GIRIN1

GIRIN2


ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Girininkų I km.

Šioje vietoje – Šališkių miške (dab. Pajūrio miškas, Kazlų Rūdos sav.), kaudamiesi su MGB karine čekistine grupe 1949 m. kovo 9 d. žuvo 4 Tauro apygardos Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai: būrio vadas Juozapas Nėnius-Inžinas, grupės vadas Antanas Siaurys-Strazdas, Petras Jankus-Vanagas ir Vytautas Žilinskas-Genys.
2016 m. įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit.:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų II kaime (1)

 alsenu01 d

alsenu02 d

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ II km.

MBG vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko vykdomos karinės operacijos metu kaimo gyventojo Vinco Klimausko namuose aptikti ir nužudyti Tauro apygardos, Birutės rinktinės partizanai: Birutės rinktinės vadas Stanislovas Jaloveckas – Kiškis, Birutės rinktinės štabo viršininkas, Arlausko kuopos vadas Jonas Skučas – Kęstutis, Slampa, Slunkius, rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius – Beržas, Tėvelis, būrio vadas Bronius Naudžius– Žiemys, Špokas.
Partizanams atminti šioje vietoje pastatytas kryžius.
Vieta 2016 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:
Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.

Nuotr.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm#Alsenu