Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Steponavičienė Vida

Dailės studiją "Piliuona" pradėjo ankyti 1997 m. Nuo 1998m. aktyviai dalyvavo Respublikinėse parodose. Taip pat dalyvavo tarptautiniame Naiviojo meno festivalyje Lenkijoje, Katowicuose.

Skaityti

Simanaitienė Teresė

Simanaitienė Teresė

Skaityti