Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Garliaviečių klube šventinis renginys „Pabūkime šviesiose mintyse prie kvepiančios arbatos“

Garliaviečių klube šventinis renginys „Pabūkime šviesiose mintyse prie kvepiančios arbatos“

Gruodžio 12 d. klube Garliaviečiai“ vyko renginys „Pabūkime šviesiose mintyse prie kvepiančios arbatos“.

Skaityti

Kauno rajono paminklai - Senoms kaimo kapinaitėms atminti

aa

VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Antalkių km.

Vilkijos apylinkių seniūnijoje Antalkių kaime, 2011 m. senų kapinaičių vietoje pastatytas kryžius. Autorius tautodailininkas Linas Saladis.

Nuotr.iš http://vilkijietis.lt/kryziai

Kauno rajono paminklai - Poetui Maironiui Ringovės kaime

kryzius maironiui


VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Ringovės km.

„Maironis yra visoje Lietuvoje."/ E.Urbonas

2012 m. Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti netoli Vilkijos esančiame Ringovės kaime (Kauno r.) pastatytas panevėžiečio tautodailininko Donato Jasinevičiaus sukurtas medinis kryžius. Idėja šioje vietoje pastatyti kryžių kilo Lietuvos maironiečių draugijos vadovui – Eugenijui Urbonui. Jo manymu, šioje vietoje Maironis, plaukdamas iš Raseinių Nemunu, išlipdavo pasivaikščioti, pasigrožėti gamta. 

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės

Kauno rajono kryžiai - Partizanams - Kuro girininkijoje Zapyškio seniūnija


zoomed Dubravos04 dzoomed Dubravos02 dzoomed Dubravos01 d

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
Kuro girininkija

1951 m. gegužės 20 d. šioje vietoje įrengtame bunkeryje karinės čekistų operacijos metu nusišovusių Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininko Juozo Totoraičio-Čigono, Žalgirio rinktinės partizanų Valerijos Liktoraitės (Doma Poškutė)-Danutės, Benedikto Trumpio-Ryto ir Marcelės Žindžiuvienės-Tigrienės atminimui.
Kryžiai pastatyti XX a. 9-ajame dešimtmetyje.
2007 m. Vidmanto Mašanausko rūpesčiu buvo atnaujintas vienas iš senųjų kryžių.

Lit. ir nuotr. : http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm#Alsenu

Kauno rajono paminklai- Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojams ir darbuotojams - tremties aukoms atmintirektoriams

AKADEMIJOS SENIŪNIJA
Akademija, Studentų g.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir minint 50-ąsias pirmųjų trėmimų metines, 1991 m. birželio 13 d. Akademijos parke buvo iškilmingai atidengti koplytstulpiai LŽŪA( dabar-Aleksandro Stulginskio univeriteto) Rytų tremties ir Vakarų netekties aukoms atminti (autorius – tuometinis LŽŪA Miškotvarkos katedros darbuotojas, tautodailininkas Edvardas Barauskas). Centrinio koplytstulpio raižinius prasmingai papildo poeto Bernardo Brazdžionio eilės apie ilgesį Lietuvai. Koplytstulpius pašventino tuometinis Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios rektorius kun. Ričardas Mikutavičius, vėliau dirbęs LŽŪA (dabar – Universiteto) kapelionu. Ąžuolų kamienus koplytstulpiams paaukojo Kėdainių miškų urėdija.

Lit. ir nuotr.:http://asu.lt/universitetas-2/rektoriai/rektoriu-atminimo-aleja/

Kauno rajono paminklai - Profesoriaus Balio Vitkaus biustas

Vitkus

AKADEMIJOS SENIŪNIJA

Prof. Balio Vitkaus biustas Aleksandro Stulginskio universiteto Rektorių alėjoje. Atidengtas 2009 m. spalio 16 d. Skulptorius Marijus Petrauskas.

Balys Vitkus - penktasis Akademijos rektorius (1941-1944). Balys VITKUS gimė 1898 03 01 Staškūniškio viensėdijoje, Daugailių vls., Utenos aps. mirė 1988 10 07 Čikagoje, JAV. 1916 baigė gimnaziją Petrapilyje, 1916-1917 studijavo Maskvos žemės ūkio akademijoje, 1922-1925 Breslau universitete, kur 1925 08 01 gavo diplomuoto agronomo vardą. 1921/22 mokslo metais mokytojavo Utenos „Saulės” progimnazijoje. ŽŪA Dotnuvoje ėjo šias pareigas: 1925 10 20 – vyr. asistentas ir e.lektoriaus p., 1926 05 01 – e.docento p., 1928 01 01 – docentas, 1938 – e.o.prof. p., nuo 1926 – Specialiosios gyvulininkystės katedros vedėjas; 1926-1934 – ŽŪA profesorių tarybos sekretorius; 1939 – 1940 09 (ligi komunistų valdžia atleido iš pareigų) – ŽŪA prorektorius ir profesorių tarybos sekretorius; 1941-1944 – ŽŪA rektorius. Dėstė bendrąją ir specialiąją gyvulininkystę. Buvo suorganizavęs mokomąjį ir tiriamąjį vištyną, kuriame atliko tyrinėjimų paukštininkystės srityje. 1944 pasitraukė į Austriją, o nuo 1948 12 21 JAV.
Yra parašęs Žemės ūkio vadovo III ir IV t. skyrius apie stambiuosius raguočius ir avis ir ožkas, apie gyvulių veisimą (1931, 1936). Paskelbė straipsnių gyvulininkystės bei paukštininkystės klausimais „Žemės ūkyje” ir ŽŪA metraštyje, „Kosmose”, „Litauens Tierzucht” (1933), Lietuviškojoje ir Lietuvių Enciklopedijose. Daugelį metų buvo Vilniui vaduoti sąjungos Centro komiteto nariu, Lietuvos agronomų sąjungos valdybos nariu, 1938-1939 Lietuvos galvijų augintojų ir kontrolės ratelių sąjungos valdybos, nuo 1912 Ateitininkų sąjungos narys. Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje 1941 buvo žemės ūkio ministru. Nuo 1955 – VLIK’o narys.
Mirė 1988 10 07 Čikagoje.

Lit. ir nuotr.:http://asu.lt/universitetas-2/rektoriai/rektoriu-atminimo-aleja/

Kauno rajono kryžiai - Mastaičiuose Alšėnų seniūnijoje

mm 

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Alytaus  - Garliavos g. sąnkryžoje, Mastaičiai

Mastaičių kaimo sąnkryžoje - kryžius su skulptūra "Suklupusi Motina".

Lit. ir nuotr.: https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/alsenai/darbai/

Kauno rajono paminklai - Ežerėlio durpyno 100-mečiui

  ezer2

EŽERĖLIO SENIŪNIJA
Ežerėlis, Kauno g. 18A

Ežerėlio miestelio centre 2015 m. atidengtas skulptoriaus Pijaus Česiūno sukurtas paminklas „Ežerėlio durpynui – 100 metų". Jis simbolizuoja durpių klodus ir iš jų iškilusį šviečiantį miestą. Paminklas sukurtas ir pastatytas bendrovės „Klasmann – Deilmann Ežerėlis" lėšomis, aikštės tvarkymo darbus finansavo Kauno rajono savivaldybė.

Daugiau:
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pirmas-durpininku-miestelio-simtmetis-695146

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#

Kauno rajono paminklai - Knygnešiui K. Aglinskui

20171011 153807

GARLIAVOS SENIŪNIJA
Jonučių kapinėse

Paminklas knygnešiui – vaistininkui Kazimierui Aglinskui Garliavos Junučių kapinėse. Atidengtas 2017 m. Autorius istorikas Ričardas Gudaitis.

Daugiau: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2016/09/16/atmi_01.htmlfile:///D:/Darbui/Downloads/2734-Article%20Text-1689-1-10-20131108.pdf

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės