Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Jankauskienė-Šidlauskaitė Julija

Mokslo darbuotoja, dr. ( agrariniai m.)

Gimė 1960 m. birželio 27 d. Vytėnuose. Kauno r.

Skaityti

Ivanauskas Tadas

Gamtininkas, dr. (biologijos m.), MA akademikas.

Gimė 1882 m. gruodžio 16 d. Lebiodkoje, Varenavo r., Baltarusijoje.

Mirė 1970 m. birželio 1 d. Kaune. Palaidotas Tabariškių kapinėse (Kauno raj.).

Skaityti

Grigas Kazys

Mokslo darbuotojas, dr. ( humanitariniai m.).

Gimė 1924 m. kovo 1 d. Pagiriuose, Čekiškės valsč.

Skaityti

Geniušas Algis Tomas

 Mokslo darbuotojas, dr. (humanitariniai m.)

Gimė : 1932 m. rugpjūčio 12 d. Kaune.

Skaityti

Elvyra Grinienė

Mokslo darbuotoja , hb. dr., ( biomedicinos m.) 

Gimė 1930 m., kovo 23 d., Garliavoje.

Skaityti

Ciplijauskas Paulius

Mokslo darbuotojas, agronomas.

Gimė 1947 m. sausio 20 Kaune

Skaityti

Burneikis Juozas

Mokslo darbuotojas, prof., dr. (geografijos m.)

Gimė 1931 m. kovo 1 d., Kvesų k., Vilkijos valsč., Kauno r.

Skaityti

Bunevičius Robertas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m.) 

Skaityti

Burneckis Arvydas

Mokslo darbuotojas, dr. ( biomedicinos m.) 

Gimė 1955 m. Sitkūnuose, Kauno r.

Skaityti

Bunkus Alfonsas

Mokslo darbuotojas, dr. (socialiniai m.), tapytojas.

Gimė 1929 m. kovo 31 d. Mažeikių r.

Skaityti