Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Prapuolenis Algis

Mokslo darbuotojas, m. dr. (technikos m.)

Gimė 1932 m. rugpjūčio 23 d., Kaune.

Skaityti

Pranckevičius Gediminas

Mokslo darbuotojas, dr. ( technologijos m.)

Gimė 1933 m. spalio 1d. Narsiečių k., Kauno r.

Skaityti

Obelenis Vytautas

Mokslo darbuotojas. profes. ( biomedicinos m.)

Gimė 1939 m. sausio 19, Kauno r.

Skaityti

Naudžiūnas Albinas

Mokslo darbuotojas, dr., doc. ( biomedicinos m.)

Gimė 1961 m. kovo 1 d. Balcariškių km., Kauno r.

Skaityti

Milinavičienė Eglė

Mokslo darbuotoja, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1967m. spalio 7 d., Kaune

Skaityti

Kublickas Česlovas

Mokslo darbuotojas, dr., doc. (technologijos m.)

Gimė 1931 m. sausio 9 d. Eigulių k., Kauno apskr.

Skaityti

Kmitas Aleksandras

Mokslo darbuotojas, doc. (biomedicinos m. )

Gimė 1940 m. balandžio 23, Svilonėlių k., Jonavos r.

Skaityti

Knašys Vytautas Petras

Mokslo darbuotojas (agrariniai m.)

Gimė 1937 m. gegužės 13 d. Garliavoje, Kauno r.

Skaityti

Karpus Algimantas

Mokslo darbuotojas, dr. ( fizikos ir matematikos m.)

Gimė 1931 m. gruodžio 25, Babtuose, Kauno r.

Skaityti

Jasaitis Viktoras

Mokslo darbuotojas, (chemijos m.)

Gimė 1901 m. gruodžio 14d. Stanaičių k., Kauno r.

Skaityti