Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Kauno rajonas spaudoje - Architektūra. Architektūros paveldas.

2021

Raudondvario dvarą ir Bauskės pilį sujungs bendro projekto tiltas. – Iliustr. – Turinyje: Apie projektą // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 17, p. 7.VšĮ Raudondvario dvaras (Kauno r.) ir Bauskės pilies muziejus (Latvija) pradėjo bendrą projektą „LLI-498: Istorinis kelias: Raudondvaris–Bauskė“, kuris įgyvendinamas siekiant pasinaudoti „Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014–2020“ teikiamomis galimybėmis plėtoti ir vystyti gamtos bei kultūros paveldą ir spręsti su juo susijusius bendrus iššūkius regionuose. Užsakomasis straipsnis.

Ar savivaldybės įvertino paveldo potencialą?. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2021, Nr. 2 (vas. 20), p. 20.
Informuojama, kad Valstybinė kultūros paveldo komisija nuo 1997 m. kasmet renka ir analizuoja duomenis apie LR savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai. Vertinant kasmetinį ilgalaikį savivaldybių indėlį į kultūros paveldo apsaugą, nustatyta, kad savivaldybių skiriamos sumos vis didėja ir jų bendro augimo rodikliai gerokai viršija Kultūros paveldo departamento biudžeto didėjimo spartą. Pastaraisiais metais pastebimą akivaizdžią savivaldybių skiriamų lėšų paveldui augimo tendenciją sąlygojo savivaldybių administracijų gebėjimas sėkmingai pritraukti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų. Sektini Kauno r., Kupiškio r. savivaldybių, Kuršėnų dvaro sodybos rūmų tvarkybos ir pritaikymo kultūros reikmėms, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorijos tvarkymo darbai. Valstybinės kultūros paveldo komisijos atlikto tyrimo 2020 m. rezultatų pristatyme komisijos pirmininkė doc. dr. V. Ščiglienė akcentavo, kad „vietos bendruomenės turėtų būti nuolat įtraukiamos į sprendimų dėl paveldosaugos procesų priėmimą, o savivaldybėms rekomenduojama perimti gerąją patirtį būtent tų savivaldybių, kurios įgyvendina paveldotvarkos programas“.

2020

Pakaunėje puoselėjami ne tik dvarai, vilos, bet ir paprasti medinukai / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, lapkr. 9, p. 11–14. Apie Kauno rajone saugomas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes; su Kauno rajono gyventojų komentarais.

2019

Kultūros komitetas aptarė Zapyškio bažnyčios tvarkymo klausimą. – Iliustr. // Šiandien. – ISSN 2538-7510. – 2019, lapkr. 8-21, p. 6. Apie lapkr. 6 d. vykusį Seimo Kultūros komiteto posėdį, kuriame buvo aptartos Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos prieigų tvarkymo darbų aktualijos. Supažindinama su posėdyje dalyvavusio architekto, projekto autoriaus G. Prikockio aiškinimais ir argumentais, kodėl buvo nuspręsta atnaujinant erdvę aplink bažnyčią panaudoti betoną, Kultūros paveldo departamento direktoriaus V. Bezaro, Architektų rūmų pirmininko L. Rekevičiaus, kultūros ministro M. Kvietkausko nuomonėmis. Rašoma, kad išklausęs nuomones komitetas nusprendė tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę ir laukia institucijų išvadų.

Labiau atsivers žydų kultūros paveldas / Edmundas Mališauskas. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2019, Nr. 5 (kovo 9), p. 23. Apie tai, kad Kauno žydų bendruomenė kartu su Kauno rajono savivaldybe šiemet pradės gaivinti Čekiškės sinagogą, o Vilkijoje atsiras atminimo ženklų čia gyvenusiems Leibai ir Tilei Karnovskiams, džiazo žvaigždės Louiso Amstrongo įtėviams.

Piliuonoje atgimė ir gimnazija, ir koplyčia / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2019, vas. 25, p. 15.
Apie Kauno rajono savivaldybės ir Valstybės investicijų programos lėšomis baigiamą Piliuonos gimnazijos pastato modernizavimą; pateikiamas Kauno rajono mero V. Makūno komentaras.

Saugomos vertybės // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2019, saus. 31, p. 2. Žinutė, kuria informuojama, kad kultūros ministras M. Kvietkauskas dar keturias kultūros vertybes paskelbė valstybės saugomomis - Vasario 16-osios Akto signataro P. Klimo vilą „Eglutė“ Kaune, mūrinę Pušaloto sinagogą Pasvalio r., buvusios URM pastatą Kaune ir Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastatą Žemaitijos gatvėje. Šiems statiniams yra suteiktas regioninio reikšmingumo lygis. 

2018

Obelynė ir toliau lieka atvira visuomenei / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono mero Valerijaus Makūno komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, birž. 25, p. 14-15. Po Obelynės savininkės, įžymiojo gamtininko T. Ivanausko įdukros E. Baltuškevičienės mirties mokslininko memorialinė sodyba-muziejus ir toliau bus prieinama visuomenei; pateikiami sodybos paveldėtojo A. Baltuškevičiaus komentarai.

"Modernizmas ateičiai": internete ir realybėje. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, saus. 25, p. 22.
"Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" komanda rengiasi pristatyti programos "Modernizmas ateičiai" platformą, veiksiančią socialinio tinklo principu.

2017

Čekiškės medinukai linksmi net lyjant lietui / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2017, liep. 27-rugpj. 2 (Nr. 29), p. 18-19. Apie pasikeitusį Čekiškės miestelio veidą: Kauno rajono savivaldybei nupirkus dažų, pagrindinės miestelio gatvės namų savininkai perdažė savo medinukus; su Čekiškės seniūno M. Zavedsko, Kauno rajono vicemero J. Gursko komentarais.

Čekiškės medinukai nušvito naujomis spalvomis. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, liep. 17, p. 13.
Kauno rajono savivaldybei nupirkus dažus, Čekiškės miestelio benduomenė baigia atnaujinti medinių namų fasadus; su Kauno rajono mero V. Makūno komentarais.


2016

Garliavos centras keičia įvaizdį. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, liep. 25, p. 16.
Apie Kauno r. Garliavos viešojoje bibliotekoje vykusiame Kauno r. savivaldybės atstovų susitikime su architektais, verslininkais, bendruomenės nariais aptartus Garliavos plėtros, miesto viešųjų erdvių tvarkymo projektus; pateikiami Kauno r. mero V. Makūno, architektės V. Beigienės, Garliavos seniūnės N. Tarvydienės, Seimo nario A. Nesteckio pasisakymai.

Senelis su anūke sujungė kūrybines galias. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, liep. 18, p. 16. Apie Garliavoje surengtą tapybos bei grafikos darbų parodą "Senelis ir anūkė", kurioje greta eksponuojama architekto P. Stankevičiaus tapybos ir jo anūkės profesionalios dailininkės I. Stankevičiūtės grafikos darbai.

Vilkija - mažosios Lietuvos Alpės / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojos Rūtos Černiauskienės ir laikinojo Vilkijos seniūno Arūno Bačiūno komentarais]. – Iliustr. // Kauno diena, p. 11-13. Apie Vilkijos (Kauno r.) miestelį - valstybės saugomą kultūros vertybę.

2015

Menų inkubatorius Raudondvaryje laukia kūrėjų / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 19, p. 1, 9-10.
Apie veiklą pradedantį rekonstruotame Raudondvario dvaro žirgyne įkurtą menų inkubatorių, kurio iškilmingame atidaryme spal. 17 d. dalyvavo premjeras A. Butkevičius, Kultūros paveldo departamento dir. D. Varnaitė, Kauno r. vadovai, menininkai, verslininkai, vietos bendruomenės nariai, taip pat planus dėl likusių nesutvarkytų objektų Raudondvario dvaro sodyboje sutvarkymo; pateikiami VšĮ "Raudondvario dvaras" dir. S. Navickienės, Kauno r. mero V. Makūno, inkubatoriuje įsikursiančios menininkės A. Danelevičiūtės-Vaišnienės komentarai; žinutė "Įsikūrė neogotikinėse arklidėse".

Siekia įkurti Kauno tvirtovės parką. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –2015, bal. 27, p. 11.
Suburta darbo grupė, spręsianti, ką daryti su Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančiais Kauno tvirtovės statiniais - I ir III fortais; su Kauno rajono mero V. Makūno komentarais.

Aiškėja pakaunės paveldo objektų likimas / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2015, geg. 11, p. 9, 10. Apie Kauno r. viešėjusios Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Kultūros ministerijos dir. D. Varnaitės ir vietos valdžios atstovų apsilankymą Raudondvario, Kačiūniškės dvaruose, Lapių dvarvietėje, Obelynės sodyboje ir kt. Kauno r. paveldo objektuose, aptartus šių objektų sutvarkymo bei panaudojimo klausimus; pateikiami D. Varnaitės, mero V. Makūno, KPD Kauno teritorinio padalinio vedėjo S. Stoškaus ir kt. komentarai.

Į Kačerginę vilios nauji akcentai. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2015, bal. 20, p. 11.
Apie Kauno r. mero V. Makūno ir savivaldybės tarybos išvažiuojamajame posėdyje Kačerginėje aptartas Mažojo Pakaunės turizmo žiedo problemas bei galimus jų sprendimus: planus dėl dviračių takų infrastruktūros pagerinimo, dviejų architektūros paveldo objektų - buvusios generolo P. Vaiciuškos vilos ir buvusios ambulatorijos atnaujinimo ir kt.

2014

Sovietmečio architektūros mohikanas: pagražinti ar aukoti? / Vereta Rupeikaitė ; [su Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos (KAUET) narių Jolitos Kančienės, Gintaro Prikockio, Jono Minkevičiaus, Lino Tuleikio, Neringos Blaževičienės, Vyginto Merkevičiaus, Alvydo Steponavičiaus komentarais]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, vas. 20, p. 4-5.

Žirgams tarnavęs pastatas tinka ir žmonėms / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, saus. 9, p. 10-11, 12. Apie buvusių Raudondvario dvaro arklidžių restauraciją ir pritaikymą menų inkubatoriui su teatro ir koncertų sale, meno galerija, kūrybinėmis ir gyvenamosiomis patalpomis kūrėjams rezidentams, kai kuriuos projekto architektūrinius sprendimus, pastatų istorijos faktus ir kt.; pateikiami projekto autorės R. Trumpienės, architektūros istorikės J. Kančienės komentarai; žinutė "Žirgyne glaudėsi tikintieji".


2013

Moderno blizgesys ir paveldo skurdas / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 3, p. 1. Kačerginėje už kelis milijonus įrengtas daugiafunkcinis centras, o tuo tarpu Kačerginės vila merdi.
Krūvandų koplyčios jubiliejus / Aldona Ausmanienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 26, p. 4. Kauno rajono Vilkijos apylinkių seniūnijos Krūvandų kaimo koplyčiai - 350 metų.
Tiškevičių oranžerija atveria duris / Tadas Širvinskas. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, spal. 26, p. 7. Apie Tiškevičių dvare Raudondvaryje duris lankytojams atveriančią atkurtą oranžeriją bei kai kuriuos jos rekonstrukcijos, įgyvendintos Kauno rajono savivaldybės ir bendrovės "Via Baltica dvaras" pastangomis, aspektus; pateikiami "Via Baltica dvaro" vadovo V. Čičelio, Kauno r. mero V. Makūno, Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vadovo S. Stoškaus komentarai.
Kaktomuša su kultūros paveldu / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 12, p. 1. Kačerginės bendruomenės siekiai išsaugoti miestelio kultūrinę ir istorinę savastį - generolo Prano Vaičiuškos vilą.l
Slenkantį šlaitą bus mėginama tramdyti / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 20, p. 1. Būtina sutvirtinti Lapių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus slenkantį šlaitą.
Zapyškio šventovė: paskutinės vienatvės dienos / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, rugpj. 30, priedas "Santaka", p. 6-7.Apie Kauno rajono savivaldybės ir architektų įgyvendinamą projektą, planus prikelti naujam gyvenimui Zapyškio bažnyčią.
Atlaidai bažnyčios gelbėjimo karuselėje / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 19, p. 1. Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios Lapėse likimas. Bažnyčia pastatyta ant stataus griūvančio šlaito. Kunigo J.Skrinsko teigimu, renovacijos darbus stabdo išpūstos biurokratinės procedūros.
Prašvilptas turtas / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 24, p. 1.
Kaciūniškės dvaro renovacija Kauno rajono savivaldybėje taip ir liko tik gerais norais.
Dvare - paveldo proveržio vizija / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, bal. 19, p. 2.
Apie atgaivintame Kauno rajono Raudondvario dvare bal. 18 d. įvykusį Pasaulinės paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dienos paminėjimą, kuriame pagerbti Lietuvai labiausiai nusipelnę paveldosaugininkai, renginyje dalyvavusios Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės A. Pitrėnienės pasisakymą, Kultūros paveldo departamento (KPD) Kauno teritorinio padalinio vedėjo S. Stoškaus komentarus apie KPD veiklą, kai kuriuos numatomus darbus, taip pat KPD dir. D. Varnaitės požiūrį į paveldo objektų tvarkymo situaciją Kaune, paveldosaugos projektų finansavimo klausimą, galimybes rasti lėšų Zapyškio bažnyčios tvarkymui, Kultūros ministro Š. Biručio išsakytą nuomonę, kad paveldosaugos srityje 2014-2020 m. ES finansinės paramos laikotarpiu turėtų įvykti esminis proveržis, apie prieštaringai vertinamą Kauno naujamiesčio vertingųjų savybių aktą, kt.; minimas Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas G. Prikockis.
Rūpestis kultūros paveldo lobynu / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 20, p. 1.
Raudondvario dvare surengtas respublikinis tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos minėjimas.
Pažaislio mitai / Mindaugas Paknys. – Iliustr. // 15 min. –2013, saus. 18, p. 25.
Apie Pažaislio vienuolyno paslaptis, legendas, mitus, pasakojimus.

2010

Padėka už laisvės dovanas. – Iliustr. – Raudondvario naujienos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, spal. 5, p. 4. Katalikų bažnyčia šiuos metus yra paskyrusi padėkos metais už Lietuvos laisvę.
"Laiko spiralė" / Lina Galdikienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, rugs. 2, p. 5. Kauno rajono menininkų bei tautodailininkų pleneras prie Kaciūniškės dvaro "Laiko ženklai". Dalyvavo dailininkas O.Karavajevas.

Ramybei ir gerumui / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 21, p. 4. Šlienavos Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje klebonas V.Vaičiūnas savo ir pagalbininkų rankomis sukūrė grožio salą. 
Kur sumainomi aukso žiedai? / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 3, p. 1. Populiariausios Santuokos sakramento priėmimo vietos Kauno rajone.
Dvarų vizijos: iš plytų ir sūrio / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Pakaunės kraštas. – ISSN 2029-1000. – 2010, liep. 1, p. 15.
Apie Raudondvario, Kačiūniškės, Žemaitkiemio (Babtyno) dvarų, turizmo traukos objektų, pristatymą Raudondvario dvaro oranžerijoje, Kauno rajonas.
Kauno rajono dvarai imsis vilioti turistus / Raimonda Mikalčiūtė. – Iliustr., portr. // 15 min. – ISSN 1822-5322. – 2010, birž. 14, p. 2. Apie Raudondvario, Kačiūniškės ir Žemaitkiemio (Babtyno) dvarų šeimininkų sprendimą kurti bendrą traukos koncepciją.
Kačiūniškės dvaras iš sūrio / Eglė Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, birž. 14, p. 18.
Apie Raudondvaryje vykusį renginį "Kauno rajono dvarų bendros istorinio-kultūrinio turizmo galimybės", kuriame buvo pristatytos Raudondvario, Kačiūniškės ir Žemaitkiemio-Babtyno dvarų ateities vizijos.

Paminėjo 500-ąjį dvaro jubiliejų : [pokalbis su Žemaitkiemio dvaro savininku, Dvarų savininkų asociacijos įkūrėju, verslininku Mindaugu Šventoraičiu / užrašė] L. Grinkevičienė. – Iliustr. // Ji. –2010, Nr. 20 (geg. 17-23), p. 14.

Prašymas išsaugoti T. Ivanausko sodybą: [ žinutė, jog laikinasis generalinis prokuroras R. Petrauskas, gindamas viešąjį interesą, teismo prašo panaikinti Kultūros paveldo departamento administracinius aktus, kuriais galbūt nepagrįstai sumažintos profesoriaus T. Ivanausko Obelynės sodybos, esančios Kauno rajone, ribos] // Respublika. –2010, birž. 2, p. 5.

Iš pradžių - santuoka, vėliau - kunigystė / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2010, bal. 3, p. 18. Apie Šlienavos bažnyčios klebono V. Vaičiūno ilgą ir sunkų kelią iki kunigytės, Kauno rajonas.
Jubiliejinis minėjimas Pažėruose / Marija Ąžuolaitienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, kovo 10, p. 3. Pažėrų bažnyčioje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimas.
Dvarelio gyventojai - tarp dangaus ir žemės / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, kovo 1, p. 3. Apie Kauno rajono savivaldybės ketinimus sutvarkyti Kačiūniškės dvarelį, jame gyvenančių ir į savo buities gerinimą pinigus investavusių žmonių pasipriešinimą, įtarus, kad dvarelis parūpo turtingiems ponams, gyventojų sprendimą kreiptis į teismą, kad šis įpareigotų rajono savivaldybę su sudaryti ilgalaikę nuomos sutartį, uždėtų areštą ant dvarelio, jog savivaldybė negalėtų jo parduoti; pateikiami kai kurių gyventojų pasisakymai, jų teises atstovaujančios advokatės K. Gontienės, Raudondvario seniūno T. Gaidamoniorajono savivaldybės mero pavaduotojos N. Kliučienės komentarai.  

Pocienė, Aušra. Išskirtinio dizaino statinys Domeikavoje : [ apie architektų Viliaus Adomavičiaus ir Vidos Vyšniauskienės suprojektuotą gyvenamajį namą, Kauno rajonas] / Aušra Pocienė. - Iliustr. // Moters savaitė. - 2009, Nr. 51 (gruod. 22-28), p. 32-35.

Įvertinta Čekiškės sinagoga. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 9, p. 1.
Čekiškės sinagoga įrašyta į Kultūros vertybių registrą.

Kauno rajonas. - Iliustr. - Turinys: Babtynas (Žemaitkiemis) ; Bivyliai ; Brūžė ; Kačiūniškė ; Krivėnai ; Kudrėnai ; Kvesai ; Lapės ; Noreikiškės ; Padauguvėlė (Padauguva) ; Panevėžiukas ; Puidinė (Nausėdai) ; Raudondvaris ; Romainiai ; Stanislava ; Šilelis ; Viršužiglis ; Zacišius ; Žvirgždė // Lietuvos dvarai. - Vilnius : Algimantas, [2009]. - T. 1, p. 47-55.

Kauno rajonas spaudoje - Muzika

 2020

J. Girniaus skaičių simbolika muzikos pasaulyje / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Žinomas nuo XX a. pradžios // Kauno diena. –  2020, spal. 12, p. 16.Apie vienintelio Kauno rajone pučiamųjų orkestro „Algupys“, kuriam jau 30 metų vadovauja J. Girnius, sukūrimo istoriją ir koncertinę veiklą; pateikiami J. Girniaus komentarai. 

Į Raudondvario dvarą – pasiklausyti maestro V. Čepinskio / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, rugpj. 31, p. 15.Apie smuikininko V. Čepinskio koncertą, vyksiantį Raudondvario dvare.

Žiūrovai apie „Akacijų alėjos“ nuotaiką: anksčiau buvo kas kita / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, liep. 13, p. 2–3.Apie dėl ekstremalios sitiuacijos apribojimų sumažėjusį dainuojamosios poezijos festivalio, kasmet rengiamo Kulautuvoje (Kauno r.), žiūrovų skaičių ir pakitusią jo nuotaiką. 

Juodoje vinilinėje plokštelėje – auksinė J. Naujalio muzika / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr. // Kauno diena. –  2020, liep. 11, p. 3.Apie muzikos patriarcho J. Naujalio atminimui Vokietijoje pagamintą rankų darbo vinilinę polkštelę, kurioje – Kauno miesto choristų atliekamos gražiausios kompozitoriaus sukurtos dainos, ji bus dalijama garbiems Kauno valstybinės filharmonijos ir Kauno rajono savivaldybės svečiams; pateikiami Raudondvario dvaro direktorės S. Navickienės, Kauno valstybinio choro dirigento P. Bingelio komentarai. 

uodoje vinilinėje plokštelėje – auksinė J. Naujalio muzika / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, liep. 11, p. 3.Apie muzikos patriarcho J. Naujalio atminimui Vokietijoje pagamintą rankų darbo vinilinę polkštelę, kurioje – Kauno miesto choristų atliekamos gražiausios kompozitoriaus sukurtos dainos, ji bus dalijama garbiems Kauno valstybinės filharmonijos ir Kauno rajono savivaldybės svečiams; pateikiami Raudondvario dvaro direktorės S. Navickienės, Kauno valstybinio choro dirigento P. Bingelio komentarai.

„Kauno bienalės“ vasara mieste: dėmesys vietos bendruomenėms : [„Kauno bienalės“ įgyvendinamo tarptautinio platformų projekto „Stebuklingi kilimai“ vadovės Neringos Stoškutės interviu] / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, liep. 9, p. 21.Apie įgyvendinamus penkis tarpdisciplininius projektus, įtrauksiančius Kauno miesto ir rajono bendruomenes.

Puikiai įvertinta jaunoji pianistė / Evelina Norkienė ; autorės nuotr. – Rubrika: Gėgė // Šilokarčema. – ISSN 1648-2018. – 2020, geg. 26, p. 8.Apie virtualioje erdvėje vykusį pirmąjį Lietuvoje interaktyvų (online) respublikinį jaunųjų muzikantų konkursą „MUZIKA–@, kuriame dalyvavo ir Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos fortepijono pradinio muzikavimo mokinė Andrėja Jankauskaitė (mokytoja Marina Dvarvitėnė).


2019

Iš širdies į širdį: muzika, apipinta kalėdine pasaka / Lina Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, gruod. 11, p. 22. Apie Raudondvario dvare (Kauno r.) ir Švč. Sakramento bažnyčios rektorate rengiamus Kauno valstybinio muzikinio teatro artisčių V. Streičos, K. Siurbytės ir A. Garbenčiūtės koncertus „Muzikinė pasaka „Balta, balta – kur dairais“. 

Dainuos pušų pavėsyje. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2019, liep. 12, p. 15. Apie bardų, dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalį „Akacijų alėja 2019“ Kulautuvoje, Kauno r.

Raudondvaryje - skambūs tostai J. Naujalio jubiliejui / KRD inf. - Portr., iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2019, bal. 8, p. 14-15. Apie renginius Raudondvaryje, skirtus kompozitoriaus, vargonininko, dirigento, pedagogo J. Naujalio 150-ąjį gimtadienį; pateikiamas papildomas straipsnelis „Juozo Naujalio 150-osios gimimo metinės

Iš naujo atrandamas muzikos patriarchas : [pokalbis su Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro vyriausiuoju dirigentu Jonu Janulevičiumi] / [kalbėjosi] Ainė Jacytė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2019, bal. 4, p. 22-23. Apie Kauno rajono savivaldybės iniciatyva Kauno valstybinio muzikinio teatro parengtą Raudondvario menų inkubatoriuje skambėsiantį koncertą-mistifikaciją „Gloria Juozui Naujaliui“, skirtą kompozitoriaus 150-osioms gimimo metinėms.

2018

M. Levickis moksleiviams pažadėjo, kad klasika nemirs / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, lapkr.19, p. 13. Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje šios įstaigos partneris akordeonininkas M. Levickis pakaunės moksleiviams surengė interaktyvią muzikos istorijos pamoką; pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno komentarai.

2017 

Dešimtmetį šventė su Moliere'o pjese. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, spal. 30, p. 15. Apie Rokų teatro dešimtmečio jubiliejaus šventę, ta proga šio mėgėjų teatro parodytą vaidinimą pagal Moliere'o pjesę "Tariamas ligonis".

Sakralinė muzika / Rasa Endriukaitienė // XXI amžius. –2017, liep. 7, p. 13. Apie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vykusį sakralinės muzikos chorų festivalį "Sacrum convivium", skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti.

Atidūdavę dar ilgai dūduos / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2017, birž. 23-30 (Nr. 25), p. 14-15. Apie Kauno rajono Babtų miestelio pučiamųjų orkestrą "Algupys" ir jo vadovą J. Girnių. 


2016

M. Levickio muzikos pamokoje - 500 pakaunės moksleivių / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, lapkr. 21, p. 15. Apie akordeono virtuozo M. Levickio muzikos pamoką moksleiviaims, surengtą Raudondvario dvaro menų inkubatoriaus koncertų salėje.

"Akacijų alėja" ošė nuo žiūrovų ir aplodismenų / Elijus Kniežauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, liep. 4, p. 22-23. Apie jau šešioliktą kartą Kulautuvoje (Kauno r.) vykusį dainuojamosios poezijos festivalį "Akacijų alėja".

"Akacijos alėjos" laukė 10 metų : [pokalbis su buvusiu alternatyvios muzikos grupės "Atika" lyderiu, dabar solo karjerą tęsiančiu dainininku Dariumi Žvirbliu] / [kalbėjosi] Dominykas Biržietis. – Portr. // Savaitraštis Kaunui. –  2016, birž. 30-liep. 6 (Nr. 26), p. 68-69. Apie savo kūrybinio kelio ieškojimus.

"Akacijų alėjoje" - I. Narkutė ir D. Žvirblis. KRD inf. // Kauno diena. –  2016, birž. 20, p. 15. Apie Kulautuvoje (Kauno r.) vyksiančio šiemetinio bardų festivalio dalyvius.

"Akacijų alėjoje" - I. Narkutė ir D. Žvirblis. KRD inf. // Kauno diena. –  2016, birž. 20, p. 15.Apie Kulautuvoje (Kauno r.) vyksiančio šiemetinio bardų festivalio dalyvius.

Garliavos meno mokykloje ruošiamasi naujovėms. – Iliustr. // Kauno diena. –  2016, birž. 6, p. 15.Apie Garliavos meno mokyklos veiklą bei pasiekimus - tai, kad mokyklos baigimo pažymėjimai įteikti 46 absolventams, geriausieji apdovanoti vienkartinėmis A. Makūnienės paramos ir labdaros fondo stipendijomis, kad mokykloje ir jos filialuose šiais mokslo metais gebėjimus lavino 730 vaikų ir jaunuolių iš 51 Kauno r. vietovės apie mokyklos solistų ir ansamblių koncertinę veiklą, rungimąsi šeštajam tarptautiniam jaunųjų atlikėjų konkursui "Gradus ad Parnassum", planus nuo rudens šioje mokykloje rengti pamokas ir suaugusiesiems; pateikiamas mokyklos dir. R. Guobės komentaras.

2015

Domantas Karalius - apie komforto zonos apribojimo vaisius : [pokalbis su muziku, Niujorko valstijos (JAV) Bard koledžo Muzikos konservatorijos studentu D. Karaliumi / kalbėjosi] Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 10, p. 8-9.Išsako požiūrį į muziką, studijas užsienio koledže, vasaros atostogas tėvų namuose Vilkijoje, sprendimą čia surengti fortepijoninės muzikos koncertą ir kt.; pateikiamas Garliavos meno mokyklos dir. R. Guobės komentaras apie šią mokyklą baigusius gabius muzikai vaikus.


2013

"Karklynėlis" Europos scenoje / Ilona Liutkienė. – Iliustr. – Iš kelionių // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 26, p. 4.Batniavos kultūros centro vaikų liaudiškos muzikos kapela "Karklynėlis" dalyvavo folklorinio meno festivalyje Vokietijoje.
Bardų gretose - nauji veidai / Iveta Skliutaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, liep. 15, p. 22.Apie Kulautuvoje (Kauno r.) vykusį bardų festivalį "Akacijų alėja".
"Akacijų alėjoje" - staigmenos / KRS inf. – Iliustr. – Skambesys // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 10, p. 4.Festivalis "Akacijų alėja" Kulautuvoje.
Joninės iš tikrųjų / TŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, birž. 26, p. 1.Šv.Jono Krikštytojo šventė - Joninės.
"Žingsnelis į viršūnę" / Regina Guobė. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 26, p. 5.Garliavos meno mokyklos surengtas konkursas "Gradus ad Parnassum".
Sakralinės muzikos festivalis / Danguolė Kasparienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai //Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 20, p. 4.Chorinės sakralinės muzikos festivalis Domeikavos bažnyčioje.
Studijuos Londono Karališkoje muzikos akademijoje / TŽ inf. – Iliustr. – Kultūra // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 11, p. 4.J.Naujalio gimnazijos fortepijono klasės mokinė K.Pancernaitė studijuos Londono Karališkosios muzikos akademijoje.
Įžiebėme džiaugsmo kibirkštėlę / Marija Ąžuolaitienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 16, p. 4.Sakralinės muzikos festivalis Pažėrų bažnyčioje.
2012
"Armonikos rauda" / Viktoras Štilpa. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 29, p. 4.Liaudiškų kapelų šventė Liučiūnų kultūros centre.

2010

Muzika lieka širdyje : [Vilkijietis M.Bartuševičius - stipraus balso savininkas] / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. – Mūsų krašto žmonės // Naujos tėviškės žinios. –2010, rugpj. 7, p. 4.Mums plojo visa Europa / Jolanta Zizienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, rugpj. 3, p. 4.

Batniavos kultūros centro vaikų kapela "Karklynėlis" ir Raudondvario kultūros centro jaunuolių šokių grupė "Vėjo malūnėlis" dalyvavo didž. Europoje folkloro festivalyje "Europiadoje" Italijoje.
Vėl skambės pamiršti kūriniai / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2010, liep. 31, p. 11.Apie Kauno styginių kvarteto koncertą Zapyškyje.

Net angelai danguje klausosi...:[apie Kauno rajono Babtų pučiamųjų orkestro "Algupys" 40-ąjį veiklos gimtadienį.] / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2010, liep. 10-16 (Nr. 27), p. 8.

Pažaislio dvasia pasieks ir Taujėnus / Šarūnas Kutinskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, liep. 9, p. 19.

Apie XV Pažaislio muzikos festivalio renginius Zapyškio miestelyje (Kauno r.) ir Taujėnų dvare (Ukmergės r.).Vėl skambės pamiršti kūriniai / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2010, liep. 31, p. 11.
Apie Kauno styginių kvarteto koncertą Zapyškyje. 

Pagerbti laureatai / NTŽ inf. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 3, p. 4.Garliavos meno mokykla rengia ketvirtąjį tarptautinį festivalį "Gradus ad Parnasum".

Linksmasis gimtadienis / Vilija Plioplienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, bal. 27, p. 4.Karmėlavos B.Buračo gimnazijos vaikų popchoro "Linksmosios natelės" gimtadienis.

Kauno rajonas spaudoje - Menas. Fotografija.Tapyba. Grafika. Tautodailė.

2021

Fortas nušvito naujomis spalvomis / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 30, p. 10. Ringaudų seniūnijoje (Kauno r.) esantis Kauno tvirtovės I fortas nušvito roplio odą primenančiais raštais. Ši menininko L. Kutavičiaus šviesos instaliacija yra „Kaunas 2022“ pristatomo projekto „Kauno (Žvėries) tvirtovė“ dalis, kviečianti lankytojus iš naujo atrasti ir apžiūrėti tvirtovę. I forte taip pat galima apžiūrėti menininko P. Kupčinsko piešinį „Sapnas apie praeitį“ ir architekto M. Maziliausko architektūrinę instaliaciją „Restart“. Pateikiami Kauno tvirtovės parko direktoriaus E. Bagdono komentarai.

Kačerginėje – paroda savaitgaliais po atviru dangumi / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 26, p. 16. Apie į Kačerginę (Kauno r.) atitekėjusią ir čia kuriančią menininkę iš Moldovos R. Morari, kuri savaitgaliais, esant palankiam orui, savo paveikslus eksponuoja po atviru dangumi Šaltinio gatvėje 2.

Tikrasis iššūkis – skaitmeninį pasaulį grąžinti į realybę : [pokalbis su menininku iš Liuksemburgo Serge Eckeriu] / [kalbėjosi] Gunaras Bakšejevas. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 23, priedas „Santaka“, p. 2–3. Apie iš tradicinių medžiagų, šiuolaikinių technologijų pagalba sukurtas meno instaliacijas, eksponuotas įvairiose šalyse. Užsimezgus ryšiams su Lietuva, šiuo metu nuotoliniu būdu drauge su lietuviu menininku A. Šlapiku kuriamą projekto „Karmėlavos aplinkos meno objektas“ idėją „Skraidantys cepelinai“, kuri yra jau keliarius metus veikiančios „Kaunas 2022“ inicijuotos programos „Šiuolaikinės seniūnijos“ dalis.

Liučiūnai jau mirga Velykų akcentais / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, kovo 29, p. 16. Apie Liučiūnų (Čekiškės sen., Kauno r.) kaimo moterų, tautodailės klubo „Kraitė“, kuriam vadovauja tautodailininkė E. Tarolienė, narių ruošimąsi Velykoms – savo kūrybos dekoracijomis papuoštus ne tik namus, bet ir kaimo laisvalaikio salę, kai kurias viešąsias erdves. Pateikiami E. Tarolienės komentarai.

Ringaudų almanachas – naujas puslapis šiuolaikinėje kultūroje / Indrė Aleksandravičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, kovo 22, p. 16. „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ kuruojamas Šiuolaikinių seniūnijų projektas jau ne pirmus metus pristato bendruomeninį meną ir kultūrą už Kauno miesto ir rajono ribų. 2021-aisiais Šiuolaikinė Ringaudų seniūnija kurs skirtingas menines disciplinas sujungsiantį almanachą, į kurį sutilps Ringaudų seniūnijos gyventojų – mėgėjų ir profesionalių fotografų, rašytojų, dailininkų, kompozitorių ir kitų kūrėjų – sukurti pasakojimai, nuotraukos, iliustracijos koliažai ir kiti darbai. Pateikiami Šiuolaikinės Ringaudų seniūnijos kuratorės U.M. Andrijauskaitės komentarai.

K. Stumbrys-Vaiduoklis: fantazijos man ir dabar netrūksta / Aida Valinskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, kovo 20, p. 32. Apie Kauno r., Netoniuose, gyvenantį K. Stumbrį, buvusios garsios televizijos laidos vaikams „Kibir tele vibir“ vedėją – Vaiduoklį, kuris šiuo metu fotografuoja, kuria kryžiažodžius, gamina patiekalus ir smagiai juos aprašo „Facebook“ asmeninėje paskyroje „Kastis Kibirzz. Karkų Riterio virtuvėlė“, taip pat savo kulinarine patirtimi dalijasi ir grupėje „Kirvio koto turnyras“.

Žalgirio parke iškilo Mindaugo kalva / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 12, p. 3.Apie Kauno rajone, Babtų seniūnijoje, greta Cinkiškių viaduko įkurto Žalgirio pergalės parko papildymą naujais meniniais akcentais – ant supiltos kalvos pastatytais skulptoriaus A. Sakalausko sukurtais stogastulpiais, skirtais Lietuvos karaliaus Mindaugo, karalienės Mortos ir jų sūnaus Vaišvilko atminimui; pateikiami Žalgirio pergalės parko klubo pirmininko G. Tamulaičio komentarai.


2020

S. Žirgulis kurs miestelių meninius akcentus / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, rugs. 21, p. 13.Apie skulptoriaus S. Žirgulio kuriamus žymių Kauno rajono žmonių, gamtos ir legendų įamžinimo meninius sprendimus; su Kauno rajono mero V. Makūno ir S. Žirgulio komentarais.

Pražydo kurorto vasara / pagal Krs.lt // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, rugpj. 7, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2. Apie Kačerginėje (Kauno r.), Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje, vykusį fotografijų po atviru dangumi parodos „Dviračių istorijos Lietuvoje. XX amžiaus pirma pusė“ atidarymą.

Iš praeities dviratis atriedėjo į nūdieną / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, birž. 29, p. 13.Apie fotografijų parodą „Dviračių istorijos Lietuvoje XX a. pirma pusė“, atidarytą Kačerginėje (Kauno r.), Liepų parke.

Liaudies meistras K. Martinaitis: esu balta varna / Vilma Kasperavičienė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, geg. 13, p. 16.Apie Kauno rajone, Garliavoje, gyvenantį skulptorių, kryždirbį, 2014 m. respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatą K. Martinaitį.

R. Juodžbalienę labiausiai džiugina studijos lankytojų kūrybos įvertinimas / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, bal. 22, p. 16.Apie Taurakiemio kultūros centro tautodailės studijos „Piliuona“ kūrybinę veiklą, dėl COVID -19 karantino vykdomą nuotoliniu būdu; su studijos vadovės, tautodailininkės R. Juodžbalienės komentarais.

O. Karavajevas: pinigų niekada nesureikšminau / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 2, p. 16. Apie įvairiapuses Vilkijos gyventojo J. Jaro veiklas ir pomėgį meistrauti medinius žaislus.

Juostų audėjos verdiktas: spalva turi skambėti / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 20, p. 16.Apie prasidėjusius Tautodailės metus ir juos pasitinkant kultūros ministro M. Kvietkausko „Aukso vainiku“ apdovanotą Kauno rajono tautodailininkę, audėją, kalbos redaktorę A.G. Rukšaitę.

Titulai pažiro, bet dėl išgyvenimo tenka sukti galvą / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, vas. 3, p. 16.Apie vienintelį Kauno rajono kalvį, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narį, R. Grekavičių, praėjusiais metais tapusį Lietuvos kalvių kalviu, o neseniai respublikiniame liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ konkurse užėmusį antąją vietą.

N. Vaitkaus vaizduotės instaliacijos / Danutė Zovienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 14, p. 22.Apie kauniečio menininko N. Vaitkaus kūrybą, Gelgaudiškio (Šakių r.) dvare galerijos „Aukso pjūvis“ surengtą personalinę tapybos parodą „Vaizduotės instaliacijos“.


Tapytojų drobėse – rudenėjančios Kačerginės spalvos / Ainė Jacytė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, rugs. 28, p. 52–53. Apie Kačerginės daugiafunkc iai papuošė Neveronis / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, geg. 14, p. 16. Apie Kauno rajone, Neveronyse, vykusį tarptautinį drožybos motoriniais pjūklais čempionatą.

P. Domšaičio paveikslus naciai metė iš muziejų. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –2018, bal. 9, p. 16. Apie lietuvių išeivijos dailininką ekspresionistą P. Domšaitį, Kauno rajono muziejuje Raudondvaryje surengtą jo pastelių kolekcijos parodą

Išsiuvinėjo įspūdingus peizažus ir natiurmortus. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2018, saus. 29, p. 16. Apie Ežerėlio (Kauno r.) kultūros centre surengtą tautodailininkės kraštietės M. L. Rakauskienės siuvinėtų paveikslų parodą "Išsiuvinėta gyvenimo svajonė", skirtą jos 80-mečiui.


2017

Fotografijos su žvilgsniu į amžinybę. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, lapkr. 6, p. 14. Apie Kauno rajono muziejuje Raudondvario pilyje surengtą R. Penkausko fotografijų parodą "Sub Specie Aeternitatis" (liet. k. - "Amžinybės požiūriu").

Plenere sukurtos skulptūros papuošė Kamšos draustinį. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, spal. 30, p. 14. Akademijos miestelyje (Kauno r.) vykusiame medžio drožėjų plenere "100 skulptūrų Lietuvai" sukurtos skulptūros padovanotos Kamšos draustiniui.

Dešimtmetį šventė su Moliere'o pjese. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, spal. 30, p. 15. Apie Rokų teatro dešimtmečio jubiliejaus šventę, ta proga šio mėgėjų teatro parodytą vaidinimą pagal Moliere'o pjesę "Tariamas ligonis".

Vasaros įspūdžius vaikai drobėje tapė pirštais. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, rugs. 4, p. 15. Apie Kauno rajono socialinių paslaugų centre surengtą plenerą "Aš ir Tu", kuriame negalią turintys vaikai, padedami savanorių, tapė pirštais; renginyje dalyvavo Seimo narė R. Popovienė.

Ištikimai saugo B. Buračo atminimą Karmėlavoje / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, liep. 17, p. 14-15. Apie medžio skulptoriaus E. Banio ir jo žmonos Audronės tvarkomą seną Karmėlavos medinuką, kuriame 1944-1954 m. gyveno ir mokytojavo etnografas B. Buračas; su papildomu straipsneliu "Sukaupė didžiulį fotoarchyvą".

J. Mažutienė - tapanti moteris ir jos levandos / Regina Jasukaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. –2017, liep. 11, p. 22.Apie savamokslės dailininkės kūrybą, pristatytą Kauno rajono viešojoje bibliotekoje organizuotose parodose.

Pirmieji Raudondvario menų inkubatoriaus metai - vaisingi. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2017, birž. 1-7 (Nr. 22), p. 20.Reklaminis straipsnis su "Raudondvario dvaro" direktorės S. Navickienės pasakojimu.

Fotografijose - kalnų pasaulis. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, geg. 15, p. 15.Apie jurbarkiečio fotografo ir keliautojo V. Zinkevičiaus parodą "Žmonės eina į kalnus", surengtą Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje.

Dėkojo pakaunės meno kūrėjams. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, bal. 24, p. 15.Kultūros dienos proga Raudondvaryje - Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje - pagerbti Kauno rajono meno šviesos nešėjai.

Keramikoje - šv. Pranciškaus kelias. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, kovo 6, p. 16.Apie iš Italijos Askoli Pičeno mieste surengto tarptautinio keramikos konkurso į Kauno rajono muziejų Raudondvaryje atkeliavusią keramikos parodą "Šventasis Pranciškus - pasaulio globėjas. Tarp tradicijos ir modernybės".

Simona Juškevičiūtė: "Gera per tapybą padėti kitam" / Eglė Leonovienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 2017, Nr. 3 (saus. 20-26), p. 8-11.Apie dailinininkę iš Kulautuvos (Kauno rajonas) Simoną Juškevičiūtę.

2016

Raudondvaryje - skulptūra kaip tapyba. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, saus. 16, p. 16.Apie garsaus šiuolaikinio italų skulptoriaus M. Ghiotti kūrinių parodą "Kitapus regimybės", surengtą Kauno rajono muziejuje Raudondvario pilyje.

Pleneras saloje. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugs. 5, p. 14.Apie Kauno rajono tautodailininkų dalyvavimą Suomijos Uto saloje vykusiame plenere, surengtame bendradarbiaujant Kauno rajono savivaldybei ir Suomijos Kristijono Donelaičio draugijai.


Vaikų rankomis sušildyta keramika / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugpj. 8, p. 16.Kauno rajono muziejaus padalinyje, Antano ir Jono Juškų etnografinės kultūros muziejuje Vilkijoje, veikia Rumšiškių kultūros centro keramikos būrelio vaikų darbų.

Raudondvaryje įsikurs Žemės meno dirbtuvės. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. –2016, rugpj. 1, p. 16.Apie Raudondvario dvaro parke trečią kartą vyksiančias improvizuotas Žemės meno (Land Art) dirbtuves po atviru dangumi. 

Senelis su anūke sujungė kūrybines galias. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, liep. 18, p. 16.Apie Garliavoje surengtą tapybos bei grafikos darbų parodą "Senelis ir anūkė", kurioje greta eksponuojama architekto P. Stankevičiaus tapybos ir jo anūkės profesionalios dailininkės I. Stankevičiūtės grafikos darbai.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius stiprina veiklą / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, birž. 6, p. 14.
Apie Kauno r. mero V. Makūno atstovaujamos savivaldybės su "Raudondvario dvaro" menų inkubatoriaus partneriais: akordeonistu M. Levickiu, Nacionalinio Kauno dramos teatro gen. direktoriumi E. Stanciku, Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovu B. Želviu, Kauno valstybinės filharmonijos vadovu J. Krėpšta, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininku G. Česoniu pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, menų inkubatoriuje planuojamus kultūros ir meno renginius, čia įsikursiančios M. Levickio įkurtos "accoAkeademijos" veiklą bei biblioteką, kt.; pateikiami V. Makūno, M. Levickio, G. Česonio komentarai.

Kada skulptorės kūryba išsikraustys iš sandėlio? / Vaida Milkova ; [su menotyrininkės, parodos "Regėjusi romantišką pasaulį" kuratorės Rūtos Marijos Purvinaitės komentarais]. - Iliustr. // Kauno diena. -  2016, kovo 26, p. 30-31.
Apie nepelnytai užmirštą tarpukario skulptorės N. Luščinaitės-Krinickienės kūrybinį palikimą, kuris šiuo metu saugomas netinkamomis sąlygomis skulptorės dukters A. Orlovienės namuose; su Kauno rajono muziejaus direktoriaus Z. Kalesinsko komentarais apie surengtą skulptorės kūrybos parodą ir galimybę muziejaus Rūsio galerijoje jos darbus laikyti neribotą laiką.

Širdimi išjausta tapyba. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, kovo 21, p. 15.Apie Ringaudų bibliotekoje (Kauno r.) surengtą Olego Karavajevo dailės studijos narės kaunietės juristės R. Janulaitienės tapybos darbų parodą.

Spalvingame albume - atgimstantys tautiniai kostiumai. - Iliustr. - KRD inf. // Kauno diena. - 2016, vas. 22, p. 15.Raudondvario dvaro rūmuose pristatyta Kauno rajono muziejaus išleista Z. Kalesinsko ir A. Vandytės knyga "XIX a. pr.-XX a. pr. Lietuvos merginų ir moterų tautiniai kostiumai".

2015

Živilė Vaičiukynienė: "Kai dirbi klausydamas širdies - sekasi" : [pokalbis su menininke, juvelyre] / [kalbino] Eglė Leonovienė. - Iliustr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2015, Nr. 48 (lapkr. 27 - gruod. 3), p. 8-11.Apie menininkės nertus iš vielutės papuošalus (tekstilinę juvelyriką), tapomus paveikslus bei šeimą.

Raudondvaryje pagerbti Pakaunės krašto kūrėjai / Edmundas Mališauskas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2015, gruod. 1, p. 7.Apie Raudondvario menų inkubatoriuje vykusį Kauno rajono 60-mečio minėjimą, kuriame padėkota įvairių kartų žmonėms, šio krašto kūrėjams, įteikti Garbės ženklai.

Dvare noks kūrėjų sumanymai / Vygandas Trainys. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, spal. 8, p. 17.Apie tai, kad Raudondvario dvare (Kauno r.) netrukus bus atidarytas Menų inkubatorius. Jis įsikurs restauruotame buvusio žirgyno ir maniežo pastate. Apie kt. Menų inkubatoriaus, dvaro klausimus.

Menų inkubatorius Raudondvaryje laukia kūrėjų / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, spal. 19, p. 1, 9-10.Apie veiklą pradedantį rekonstruotame Raudondvario dvaro žirgyne įkurtą menų inkubatorių, kurio iškilmingame atidaryme spal. 17 d. dalyvavo premjeras A. Butkevičius, Kultūros paveldo departamento dir. D. Varnaitė, Kauno r. vadovai, menininkai, verslininkai, vietos bendruomenės nariai, taip pat planus dėl likusių nesutvarkytų objektų Raudondvario dvaro sodyboje sutvarkymo; pateikiami VšĮ "Raudondvario dvaras" dir. S. Navickienės, Kauno r. mero V. Makūno, inkubatoriuje įsikursiančios menininkės A. Danelevičiūtės-Vaišnienės komentarai; žinutė "Įsikūrė neogotikinėse arklidėse".


Živilė Vaičiukynienė: "Kai dirbi klausydamas širdies - sekasi" : [pokalbis su menininke, juvelyre] / [kalbino] Eglė Leonovienė. - Iliustr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2015, Nr. 48 (lapkr. 27 - gruod. 3), p. 8-11.Apie menininkės nertus iš vielutės papuošalus (tekstilinę juvelyriką), tapomus paveikslus bei šeimą.

Tautodailininkas K. Martinaitis: "Nedrožiu tik velnių ir raganų!" / Renata Kilinskaitė. - Iliustr. - Tema // Naujienos. - ISSN 1822-6256. - 2015, vas. 13, p. 8.Apie Kauno rajone gimusį ir augusį, šiuo metu Garliavoje gyvenantį tautodailininką K. Martinaitį, kurio darbų paroda eksponuojama Jonavos krašto muziejuje

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių takais / Roma Sinkevičiūtė. - Iliustr. - Atgarsiai. - Turinyje: Suradęs savo pašaukimą ; Kodėl pilys? Ukrainoje ir Baltarusijoje išlikę daug pilių ; Planuoja jau kitą autorinę parodą // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2015, saus. 3, p. 1, 4.Apie garliaviškio Gito Markučio tapybos darbų parodą Pakuonio bibliotekoje (Prienų raj.)

Mastaičiai turi herbą. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, rugs. 15, p. 5.Mastaičių gyvenvietė (Kauno r.) jau naudoja Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės dekretu patvirtintą herbą, kurį sukūrė šio krašto menininkė V. Kiškienė.

Fotometraštininko albumas. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, rugs. 8, p. 44-51.Ilgametis "Kauno dienos" fotografas E. Katinas atvėrė savo archyvą, kurio nuotraukose užfiksuoti svarbiausi įvykiai Kauno mieste ir rajone nuo 1988 metų.

Keliavo ir įamžino pakaunę / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 7, p. 12.Apie didžiulio susidomėjimo sulaukusį konkursą "Pažink kraštą, kuriame gyveni", kurio metu buvo skatinama keliauti po Kauno rajoną ir fotografuotis 60-yje žinomų rajono vietų.

Jadagoniuose - dailininkų atminties vieta. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 24, p. 13.Apie iškilmingą Dailininkų kalnelio atidarymą Jadagoniuose (Kauno r.), kuriame iškilo atminimo ženklai dailininkui J. Šileikai, tekstilininkei V. Bartkuvienei ir Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo koplytstulpis, tai, kad dailininkų atminimą pagerbė ir Seimo nariai D. Teišerskytė, A. Nesteckis bei Kauno r. meras V. Makūnas, apie kai kuriuos J. Šileikos ir V. Bartkuvienės biografijų faktus, jų nuopelnus ir kt.

Raudondvaryje - "Tolimos dainos" / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 10, p. 10.Apie Kauno rajono muziejuje Raudondvaryje veikiančią Italijos dailininko Giovanni Matano keraminių skulptūrų ir tapybos darbų parodą.

Pagerbtas iškilus pakaunės mokytojas / Vaida Milkova. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, liep. 20, p. 13.Apie Kauno rajono garbės ženklu apdovanotą, pedagogą, lituanistą, kraštotyrininką A. Dagilį, Ringaudų bibliotekoje surengtą jo 80-mečio jubiliejaus šventę bei atidatytą jo tapybos darbų parodą.

Negalia vaikams netrukdo atskleisti talentus. - Iliustr. - KRD inf. // Kauno diena. - 2015, liep. 13, p. 13.Apie Kauno rajono socialinių paslaugų centre įvykusį neįgalių vaikų dailės plenerą "Aš ir tu", kurio dalyvius pasveikino Seimo Socialinių reikalų komiteto narė R. Popovienė. ir kiti svečiai.

Gyvenimą rajone įamžins fotomenininkai. - KRD inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 1, p. 13.Apie Kauno rajono savivaldybės pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su VšĮ "Šviesos raštas", organizuojančia festivalį "Kaunas Photo", ir planuojamus bendrus renginius, kurie pagyvins rajono kultūrinį gyvenimą. 

Jaunieji fotografai įamžino pakaunės kraštą. – Iliustr. // Kauno diena. –2015, geg. 18, p. 12.Apie Kauno r. 60-mečiui skirto Seimo narės R. Popovienės bei labdaros ir paramos fondo vadovės A. Makūnienės globojamą moksleivių fotografijos konkursą bei jo laureatus.

Atvėrė širdies spalvas. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –2015, kovo 9, p. 12.Apie Raudondvario dvare surengtą Kauno rajono viešojoje bibliotekoje Garliavoje įsikūrusios tapytojo O. Karavajevo studijos parodą "Širdies spalvos", kurioje eksponuojami trisdešimties dailininkų originalūs darbai.

Gimnazijoje - pažintis su naiviuoju menu / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. –  2015, vas. 9, p. 11.Apie Akademijos (Kauno r.) Ugnės Karvelis gimnazijoje tautodalininko T. Makūno pristatytą primityviojo (arba naiviojo) meno parodą bei surengtą atvirą pamoką.


2014

Įkvėpimo menininkai sėmėsi kaime / Daiva Bartkienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2014, lapkr. 15, p. 17.Apie Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus akvarelininkų, vasarą nutapytų paveikslų Girdžiuose, parodą Jurbarko krašto muziejuje.

Prancūzijos gruzinų dovana Lietuvos provincijai / J. Kažemėkaitytė. – Il. // Ūk. patarėjas. – 2014, spal. 9, p. 13.Kauno rajono muziejuje, veikiančiame Raudondvario dvaro rūmuose, eksponuojama garsiųjų siurrelistinio meno atstovų - ispano Salvadoro Dali (1904-1989) ir belgo Renė Magrito (1898-1967) kūrinių paroda

Į Raudondvario muziejų - pamatyti S. Dali šedevrų / Agnė Smolienė. – Il. // K. diena. – 2014, spal. 4, p. 1, 30-31.Apie Kauno rajono muziejuje Raudondvaryje surengtą garsiųjų siurrealistų S. Dali ir R. Magritte`o kūrinių parodą; su muziejaus direktoriaus Z. Kalesinsko komentarais

Pakuonis – studijos „Piliuona" tautodailininkų akimis / KVITRINA.COM. – Pasisakė: Studijos „Piliuonos" vadovė Regina Juodžbalienė // Krašto vitrina. – ISSN 1648-6226. – 2014, rugpj. 8, p. 4.Rugpjūčio 1 d. Pakuonio parapijos namuose buvo pristatyta studijos „Piliuona" tautodailininkų darbų paroda „Pakuonio kraštas tautodailininkų akimis".
"Piliuonos" menininkų darbai keliauja per pasaulį. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, birž. 30, p. 11.R. Juodžbalienės vadovaujamos "Piliuonos" tautodailės studijos (Kauno r.) nariai atstovavo Lietuvai VII tarptautiniame naiviojo meno festivalyje Katovicuose (Lenkija).
Menas, skatinantis ekologiją. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugpj. 11, p. 13.Apie Kauno rajone vykusį tarptautinį žemės meno festivalį "Land Art 2014 Raudondvaris", jo laureatus.
Gegutė sukvietė folkloro kolektyvus. – Kauno rajono savivaldybės informacija // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2014, birž. 18, priedas "Žvilgsniai", p. 4.Apie Akademijos (Kauno r.) Ugnės Karvelis gimnazijos rengiamą tradicinę Gegutės šventę, kurioje šiemet dalyvavo net 21 mokinių folkloro kolektyvas iš visos Lietuvos.

Skulptoriaus gyvenimo knyga. – Iliustr. – Kauno rajono savivaldybės informacija // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2014, saus. 31, p. 10.Apie medžio drožėjo A. Teresiaus viso gyvenimo kūrybą apimančio meno albumo "Skulptūra" pristatymą Kauno rajono viešojoje bibliotekoje.

Žaliuojantys Ringaudai - tapybos darbuose / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, kovo 17, p. 12-13.Apie tautodailės studijos "Piliuona" narių paveikslų parodą "Ringaudai drobėje", atidarytą Ringaudų (Kauno r.) bibliotekoje.

Tapyba - būdas pažinti save. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, kovo 3, p. 12.Apie Garliavos viešojoje bibliotekoje atidarytą Olego Karavajevo dailės studijos parodą.

Domeikavoje iškilo paminklas kryžiuočių aukoms. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, vas. 24, p. 12.Domeikavoje (Kauno r.) pastatytas skulptoriaus A. Teresiaus sukurtas paminklas prieš 650 metų kryžiuočių sudegintiems aplinkiniams kaimams ir nužudytiems jų gyventojams.

Labdaros vakaro lėšos - Kauno rajono jauniesiems talentams. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, saus. 11, p. 32.Apie Kauno rajone veikiančio Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo labdaros vakarą, meno kūrinių aukcioną, kurio metu surinktos lėšos bus skiriamos gabių bei talentingų rajono vaikų rėmimui.

Drožėjo kūrybos kelio žemėlapis / Virginija Skučaitė ; [su Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėjos Irenos Seliukaitės, skulptoriaus Kęstučio Krasausko komentarais]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, saus. 17, priedas "Santaka", p. 4.Apie tautodailininko, medžio drožėjo A. Teresiaus kūrybos albumo pristatymą Garliavos bibliotekoje; su papildomu straipsneliu "Įvertintas ir vertinamas".


2013

Teatro šventė Vandžiogaloje / Ričardas Jankauskas. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 3, p. 4.Vandžiogalos kultūros centre vykusiame VI tarptautiniame Vilniaus lenkų scenos festivalyje dalyvavo tautiečiai iš Ukrainos - J.Kraševskio teatras iš Žitomiro.
Išėjęs Amžinybėn. Tebeeinantis per Lietuvą / Regina Pupalaigytė. – Iliustr. – Knygos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 9, p. 4.Kauno rajono fotografo Narcizo Freimano albumo "Einu per Lietuvą" pristatymas.
Išėjęs Amžinybėn. Tebeeinantis per Lietuvą / Regina Pupalaigytė. – Iliustr. – Knygos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 9, p. 4.Kauno rajono fotografo Narcizo Freimano albumo "Einu per Lietuvą" pristatymas.
T. Makūno tapybos paroda / Antanas Dagilis. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 30, p. 4.Liaudies dailininko Tado Makūno tapybos darbų parodos pristatymas Ringaudų bibliotekoje.
Einant per Lietuvą / Algimantas Černiauskas. – Iliustr. – Rubrika: Gyvieji archyvai // Merkio kraštas. – ISSN 1648-8245. – 2013, spal. 22, p. 5.Apie sąsajas, jungiančias Merkinę su Kaunu; rašoma apie svarbius istorinius įvykius, vykusius Merkinėje, per Merkinę einantį piligrimystės kelią bei apie 2013 m. rugsėjo mėnesį įvykusį susitikimą su savaitraščio „Nemunas" kūrybine grupe ir fotografo Narcizo Freimano pomirtinio fotoalbumo „Einu per Lietuvą" pristatymą.
Prakalbinkim šilką / Gražina Stonienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 24, p. 4.A.Kviklytės - Valickienės tapybos ant šilko paroda Babtų kraštotyros muziejuje.
"Esu ruduo" / Regina Jasukaitienė. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 17, p. 4.Bardų festivalis Šaltupio sodyboje Kauno ir Prienų rajonų sankirtoje. Sodybos šeimininkas fotografas Raimundas Puišys, festivalio sumanytojas - Algirdas Svidinskas.
Vienaragių šilas / Algimantas Ir Mindaugas Černiauskai. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, rugpj. 2, priedas "Žalgiris", p. 14.Apie keramikės Elvyros Petraitienės rengiamas kūrybines dirbtuves Maksimonių kaime (Kauno r.).
A. Sutkus, auksinių kadrų sijotojas : [pokalbis su Nacionalinės premijos laureatu fotomenininku A. Sutkumi / kalbėjosi] Enrika Striogaitė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, liep. 5, p. 30-31.Apie gyvenimą, kūrybą, tarptautinį pripažinimą ir gimtajam Kauno rajonui padovanotą geriausių fotografijų kolekciją.
A. Sutkaus dovana gimtajam kraštui / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, birž. 29, p. 30.Raudondvario dvare fotomenininkas A. Sutkus ir Kauno rajono meras V. Makūnas pasirašė aktą, kuriuo fotografijos patriarchas gimtajam rajonui padovanojo savo darbų kolekciją.
Fotografijos grando dovana gimtinei. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 29, p. 1.Fotomenininkas A.Sutkus - Kluoniškių kaimo, Zapyškio seniūnijoje vaikas. 
Tautodailės studijos "Piliuona" sukaktis / Laima Vyliaudienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 30, p. 5.Taurakiemio kultūros centro tautodailės studijai "Piliuona" - 15 metų sukaktis.
Kaimo menininkas / Vytautas Štilpa // Naujos tėviškės žinios. –2013, geg. 25, p. 3.Tautodailininkas iš Liučiūnų - Algimantas Danilevičius.

Ilgai laukta premjera / Živilė Girdauskaitė // Naujos tėviškės žinios. –2013, geg. 21, p. 5.Suaugusiųjų mėgėjų teatro "Dialogas" Ežerėlio kultūros centre - K.Sajos komedijos "Burbulas" premjera.
Pakaustyti arklio - į Tradicinių amatų centrą / Saulius Tvirbutas // Kauno diena. –2013, geg. 20, p. 2-3.Apie Biliūnų kaime (Kauno r.) skraidyklių sporto entuziasto J. Liekio sodyboje, kuri yra ir J. Naujalio muziejaus filialas, pasinaudojant "Leader" programa atidarytą Tradicinių amatų centrą, centro atidarymo šventę bei joje apsilankiusių Kauno r. mero V. Makūno, vietos veiklos grupės pirmininko V. Zubo, žemės ūkio ministro V. Juknos pasisakymus.
"Koks molis, toks ir puodas" / Laima Vyliaudienė // Naujos tėviškės žinios.-2013, bal. 9, p. 4.Renginys Piliuonos bibliotekoje, skirtas susipažinti su keramikos pradmenimis.
Gyvena Velykų laukimu / Angelė Ramonienė // Naujos tėviškės žinios. – 2013, kovo 26, p. 4.Popietė - susitikimas su tautodailininke Elvyra Rakauskiene Batniavos bibliotekoje.
Netikėtas mokyklos svečias / Lukas Žemaitis // Naujos tėviškės žinios. – 2013, kovo 19, p. 4.Garliavos vidurinėje mokykloje vyko integruotos geografijos ir lietuvių kalbos pamokos, kurių metu mokiniai susipažino su fotografu, kalnų sportininku Raimondu Puišiu.
Gali pasigrožėti vis / Zigmas Kalesinskas // Naujos tėviškės žinios. –2013, kovo 14, p. 3.Raudondvario pilies dvaro rūmų menę papuošė garsiojo lenkų dailininko Jano Mateikos 1872 m. Krokuvoje tapyto paveikslo "Stepanas Batoras prie Pskovo" kopija.
J.Mateikos drobė sugrįžta į Raudondvario dvarą // Naujos tėviškės žinios. – 2013, kovo 9, p. 5.J. Mateikos paveikslas "Steponas Batoras prie Pskovo" - vienas reikšmingiausių dvaro akcentų.
Senjoro laisvalaikis / Aida Žvirblienė // Naujos tėviškės žinios. –2013, kovo 5, p. 4.Juozapo Antano Veličkos akvarelės darbų paroda Linksmakalnio kultūros centre.
Tapytoja iš prigimties. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, vas. 9, p. 1, 5.Tapytoja, tautodailininkų studijos narė iš Piliuonos M.Juodžbalienė apdovanota 2012 m. respublikinės primityviosios tapybos konkursinės parodos Monikos Bičiūnaitės premija.
Dailės parodos laureatai / TŽ, Eltos inf. // Naujos tėviškės žinios. – 2013, saus. 22, p. 4.Liaudies dailininkė Regina Juodžbalienė - primityviosios tapybos konkursinės parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti autorė.

Taurakiemio seniūnijos kaimeliai / Regina Juodžbalienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 8, p. 4."Piliuonos" tautodailės studijos tapytojų darbų paroda Taurakiemio kultūros centre.

"Aukso vainikas " - A.Teresiui / Lietuvos liaudies kultūros centro inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 8, p. 4.

2012

V.Štilpos knyga / Loreta Maliukevičienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 21, p. 4.Vilkijos kultūros centre pristatyta nauja kraštiečio Vlado Štilpos knyga "Mano gimtasis kaimas. Girininkai. Karalgiris. Likimai".
Sugebantis prakalbinti medį / Regina Kabašinskienė. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 12, p. 5.Mintys apie Karmėlavos skulptorių Algirdą Vaištarą.

Ačiū, mielieji. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 14, p. 4.
Leono Milčiaus padėka svečiams ir raudondvariečiams, atvykusiems į eilėraščių knygos "Žemės ir laiko spalvos" pristatymą Raudondvario kultūros centre.
Poezijos rudenėlis Čekiškėje / Elena Tarolienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 29, p. 4.Čekiškės kultūros centre vyko "Poezijos rudenėlis", skirtas poetės Valentinos Pancernienės atminimui.
Kai tamsėja ir Kryžius / Leonas Milčius. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.Eilėraštis, skirtas Sigitui Abromavičiui, Raudondvario Sąjūdžio iniciatyva 1988 m. suprojektavusiam ir kartu su broliu Arvydu pagaminusiam bei pastačiusiam Trijų kryžių kompoziciją Raudondvario bažnyčios šventoriuje.
Dailininkų vasaros atlaidai / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, rugpj. 24, priedas "Santaka", p. 1.Apie Zalensų sodyboje (Kauno r.) vykusį tarptautinį tapybos plenerą "Dubysa 2012".
Kryždirbio Adolfo Teresiaus tarnystė / Aurelija Arlauskienė. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2012, Nr. 24 (rugpj. 23), p. 16.Apie tautodailininką, skulptorių, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narį, sertifikavusį kryžius, koplytstulpius, koplytėles, stogastulpius, antkapinius paminklus, skulptūras, Garliava, Kauno rajonas.
"Vasara be Zalensų plenero - ne vasara!" / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, rugpj. 18, p. 10-11.Apie tarptautinį tapybos plenerą "Dubysa 2012", vykusį per Žolinę kaimo turizmo R. ir E. Zalensų sodyboje Padubysyje, Kauno rajonas.
Senasis Raudondvario parkas tapo laikinąja žemės meno sostine / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, rugpj. 14, p. 1, 8.Apie tarptautinį žemės meno festivalį "Land Art Raudondvaris", kuriame žinomas pasaulyje floristas, skulptorius šveicaras P. Hessas į jį sukvietė 22 menininkus iš 11 šalių. 
Gamta, festivalyje virstanti meno kūriniu. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, rugpj. 6, p. 16-17.Apie Raudondvaryje (Kauno raj.) vykstantį tarptautinį žemės meno festivalį "Land Art Raudondvaris".
Juodųjų skėčių eisena. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 18, p. 4.Laisvieji menininkai Vilniuje prie Prezidentūros surengė akciją, skirtą gegužės 17-osios įvykiams Garliavoje pažymėti.
Nemuno vingiu prasideda tėvynė / Regina Jasukaitienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 5, p. 5.Valstybės dienos minėjimas Kauno rajono savivaldybės VB Garliavoje prasidėjo paveikslų parodos "Spalvotu Nemuno vingiu" pristatymu.
Karpiniai, įkvėpti literatūros / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 27, p. 4.Dailės mokytojos Vandos Dūdienės gyvenimas ir kūrybinė veikla.
Bundantis džiaugsmas / Ramunė Liubinaitė. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 24, p. 4.
Seimo II rūmų parodų galerijoje atidaryta Garliaviečių klubo dailės studijos tapybos paroda "Bundančio pavasario džiaugsmas".
"Sienų pasakojimai" / Milda Joneliūnienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 3, p. 5.
Tarptautinio fotografijos konkurso laureato, VDU fotografo J.Petronio fotografijos paroda "Sienų pasakojimai" Raudondvario bibliotekoje.

Drobė sugrįš į Raudondvarį / Zigmas Kalesinskas. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 21, p. 4.Raudondvario dvaro pilies administracija sutarė su Varšuvos Karališkosios pilies vadovais dėl galimybės kopijuoti žinomo dailininko J.Mateikos drobę "Steponas Batoras prie Pskovo". Šis paveikslas apie 1878 m. buvo Raudondvario pilyje.
Du prizininkai - iš rajono. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 8, p. 1.Respublikinio konkurso "Olimpinis sportas ir menas" nugalėtojai.
Subrendęs po V. Svirskio kryžiumi / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, saus. 25, priedas "Santaka", p. 2-3.Apie kaunietį tautodailininką drožėją A. Teresių, jo kūrybą ir medinių skulptūrų ciklą "Atlaidai".

2011

Jaunos menininkės paroda / Marija Rudzevičiūtė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, gruod. 1, p. 4.Vilkijos A.ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje vyko G.Selmistraitytės fotografijų paroda.
Raudondvaris lauks menininkų /Zigmas Kalesinskas. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, spal. 19, p. 4.Lietuvos menininkai lankėsi Raudondvario pilies dvare ir įvertino galimybes ateityje čia ruošti kultūrinius renginius bei parodas.
Raudondvaris lauks menininkų / Zigmas Kalesinskas. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, spal. 19, p. 4.Lietuvos menininkai lankėsi Raudondvario pilies dvare ir įvertino galimybes ateityje čia ruošti kultūrinius renginius bei parodas.
Dovana Vilkijai / NTŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugpj. 4, p. 1.Vilkijos mieste seniūnaičio A.Smolensko lėšomis padarytas suolelis, vaizduojantis krokodilą. 
Prakalbinti ąžuolai / Leonas Milčius. – Iliustr. – Žmonės ir laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 30, p. 5.Tautodailininko A.Ruškio parodos Lietuvoje.
K. Starkevičius: žemė traukia ir miestiečius / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, bal. 1, p. 2-3.Apie Noreikiškėse (Kauno r.), prie Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) jau 16-tą kartą surengtą tradicinę specializuotą žemės ūkio parodą "Ką pasėsi...2011", kurios atidaryme kovo 31 d. dalyvavo premjeras A. Kubilius ir žemės ūkio ministras K. Starkevičius (str. minimi naujasis LŽŪU rektorius A. Maziliauskas ir kt.).
Į parodą - tik per vargus / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2011, bal. 1, p. 9.
Apie pakaunėje vykstančią žemės ūkio parodą "Ką pasėsi 2011", tai, kad lankytojams sunku pasiekti parodos vietą (str. minimas žemės ūkio ministras K. Starkevičius).
Kviečiame apsilankyti / Laima Kalėdaitė-Petrošienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 31, p. 4.Scenografijų eskizų paroda-konkursas Samylų kultūros centre.
Akimirkos įsimena ilgam / NTŽ inf. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, vas. 9, p. 4.A. Zykutės meninių fotografijų paroda Domeikavos seniūnijos salėje

2010

"Laiko spiralė" / Lina Galdikienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, rugs. 2, p. 5.Kauno rajono menininkų bei tautodailininkų pleneras prie Kaciūniškės dvaro "Laiko ženklai". Dalyvavo dailininkas O.Karavajevas.

Vytauto Didžiojo portreto nėra. Bet yra skulptūra : [pokalbis su tautodailininku, skulptoriumi Adolfu Teresiumi, kurio sukurta Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo skulptūra iš medžio pastatyta Kauno rajone, netoli Cinkiškių esančiame Žalgirio parke / užrašė] Olava Strikulienė. – Iliustr. // Respublika. –2010, rugpj. 26, priedas "Žalgiris", p. 4.

Gyvenimo palydovas - siuvinėjimas kryželiu / Rita Šemelytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2010, rugpj. 7-13 (Nr. 31), p. 1, 3.Apie J. Grigonienės siuvinėtų paveikslų parodą Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kačerginės filiale.
Stovykla "Saulėgrąža" / Marija Rudzevičiūtė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 14, p. 4.Kėdainių rajone vyko Vilkijos mėgėjų teatro "Vizija" stovykla "Saulėgrąža".
Pleneras Vilkijoje / Auksė Zumarienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 3, p. 6.Pradinių klasių mokytojų pleneras "Kūrybiškumo ir grožio link 2010" A.irJ.J uškų etninės kultūros muziejuje Vilkijoje.

Seniūnaitis iš šimtamečio ąžuolo skaptuoja Vytautą Didįjį : [apie Garliavos seniūnaitį, skulptorių Adolfą Teresių] / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Pakaunės kraštas. –2010, liep. 1, p. 8-9.

Klebono lanka kvepia ievom ir dažais / Regina Jasukaitienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, geg. 15, p. 4.Garliaviečiai menininkai Pilviškiuose aplankė savo buvusį kleboną Algirdą Žukauską.
Pavasaris... ant skraistės sparnų / Eglė Leonovienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 2010, bal. 28 - geg. 4 (Nr. 17), p. 22.Apie Kauno rajone, Raudondvaryje, gyvenančią dailininkę tekstilininkę Mildą Oną Kučinskienę, siuvančią kalnų ožkos vilnos skraistes.
Gyvenimo darbai. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 21, p. 5.Tautodailininko A.Ruškio darbų albumas "Prakalbinti ąžuolai".

Pavasaris... ant skraistės sparnų : [ apie Kauno rajone, Raudondvaryje, gyvenančią dailininkę tekstilininkę Mildą Oną Kučinskienę, siuvančią kalnų ožkos vilnos skraistes] // Eglė Leonovienė. – Iliustr. // Šeimininkė. –2010, bal. 28 - geg. 4 (Nr. 17), p. 22.

Likimo angelas suklupo / Greta Čižinauskaitė. – Iliustr. – Netektis // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 22, p. 4.Karšto apsaugos savanorio D.Teresiaus žūtis apgaubta nežinios.
Gyvenimo darbai. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 21, p. 5.Tautodailininko A.Ruškio darbų albumas "Prakalbinti ąžuolai".

Kauno rajonas spaudoje - Miškų ūkis. Miškininkystė.

 2021

Kasperavicienė ; [su Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno komentaru]. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 26, p. 11–12. Apie Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimus nepritarti bendrovės „Benefaktor“ palnuojamai ūkinei veiklai Virbaliūnų kaime ir bendrovės „Rizgonys“ ketinimams kasti žvyrą Naujienos kaime, Batniavos seniūnijoje. Pateikiami Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos R. Černiauskienės, Aplinkos skyriaus vedėjos J. Rakauskaitės, Urbanistikos skyriaus vedėjo M. Kruopio, Valstybinių miškų urėdijos vadovo V. Kaubrės, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidento V. Verbylos, Batniavos seniūno Š. Pikelio įžvalgos dėl galimo tokios ūkinės veiklos neigiamo poveikio šios vietovės kultūriniam kraštovaizdžiui bei vietos gyventojų gyvenimo kokybei.

Pakarklės miškas – tikras lobynas / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 22, p. 1–3. Kauno rajono savivaldybės politikai stabdo verslininkų planus kasti žvyrą Pakarklės miške. Apie turtingą gamtiniais ir kultūriniais ištekliais Pakarklės miško apylinkių istoriją pasakoja A. ir J. Juškų muziejaus įkūrėjas, istorijos tyrinėtojas A. Sniečkus. Pateikiamas ilgus metus miškininku dirbusio A. Paleckio komentaras.

Vertingą mišką prie Kauno sunaikins žvyro kasėjai? / Edita Šileikė. – Iliustr. – Turinyje: Savivaldybė prieštarauja, bet įžvelgia įstatymo spragų // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 1, p. 1–2, 8. Pakarklės miškas driekiasi Kauno rajone tarp Vilkijos, Jaučakių ir Naujienos kaimų, ribojasi su Paštuvos botaniniu draustiniu, netoli yra Karklės ichtiologinis draustinis, šios teritorijos saugomos pagal „Natura 2000“ programą. Tačiau šiuo metu Pakarklės miškui kyla rizika išnykti, nes „Rizgonių“ verslo įmonė, neatsižvelgdama į vietos gyventojų protesto akcijas, ketina čia įsteigti žvyro karjerą. Pateikiami vienos vietos bendruomenės pirmininkės M. Sadauskaitės-Pocės, miškininko A. Paleckio, UAB „Rizgonys“ vadovo V. Maslausko, Kauno rajono savivaldybės mero patarėjo E. Mališausko ir Valstybinių miškų urėdijos atstovų komentarai.


2020 

Gamtos turtai – visai šalia / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, spal. 6, p. 10. Apie Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio arboretumą pasakojo arboretumo vadovė R. Vaškevičienė.

Miškasodis nelaukia, kol pasibaigs karantinas / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, bal. 18, p. 8–9.Apie Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio medelyną ir arboretumą.

Kulautuvos miške bus saugu poilsiauti. – Iliustr. // Mūsų girios. – ISSN 1392-6829. – 2020, Nr. 2 (vasaris), p. 13. Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio miškininkai imasi tvarkyti Kulautuvos miestelį supantį 6646 ha dydžio rekreacinį mišką.

Vargstanti Dubravos arboretumo liepa / Povilas Vitkauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 26, p. 24. Apie Kauno rajone įsikūrusį Dubravos arboretumą, kurio teritorijoje auganti dendrologinei kolekcijai nepriklausanti virš 150 metų sulaukusi liepa dabar yra užpulta amalų ir jai reikaliga miškininkų pagalba.

Danieliai Dubravos girioje / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 20, p. 16. Siekdami padidinti žvėrių rūšinę įvairovę Dubravos girioje, „Girionių“ medžiotojų klubo medžiotojai į mišką paleido tris vaikingas danielių pateles, nupirktas iš privataus augintojo.

Kulautuvoje kirs medžius / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, vas. 7, p. 16. Kulautuvos (Kauno r.) miškus pažeidus kenkėjui – žievėgraužiui tipografui – bus pašalinti jo sunaikinti ir nudžiūvę medžiai; su Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio vadovo M. Petkevičiaus komentarais.

Nuo kankorėžių iki sodinukų / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 23, p. 3. Apie miško sėklų paruošimą Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio medelyno kankorėžių aižykloje.


Kasmet paruošia po kelias tonas sėklų. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, saus. 28, p. Apie miško sėklų paruošimą Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio medelyno kankorėžių aižykloje.

Nuo kankorėžių iki sodinukų / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 23, p. 3. Apie miško sėklų paruošimą Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio medelyno kankorėžių aižykloje.

Vargstanti Dubravos arboretumo liepa / Povilas Vitkauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 26, p. 24. Apie Kauno rajone įsikūrusį Dubravos arboretumą, kurio teritorijoje auganti dendrologinei kolekcijai nepriklausanti virš 150 metų sulaukusi liepa dabar yra užpulta amalų ir jai reikaliga miškininkų pagalba.

Danieliai Dubravos girioje / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 20, p. 16. Siekdami padidinti žvėrių rūšinę įvairovę Dubravos girioje, „Girionių“ medžiotojų klubo medžiotojai į mišką paleido tris vaikingas danielių pateles, nupirktas iš privataus augintojo.

Kulautuvoje kirs medžius / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, vas. 7, p. 16. Kulautuvos (Kauno r.) miškus pažeidus kenkėjui – žievėgraužiui tipografui – bus pašalinti jo sunaikinti ir nudžiūvę medžiai; su Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio vadovo M. Petkevičiaus komentarais.

Nuo kankorėžių iki sodinukų / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 23, p. 3. Apie miško sėklų paruošimą Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio medelyno kankorėžių aižykloje.

Kasmet paruošia po kelias tonas sėklų. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, saus. 28, p. 6. Apie miško sėklų paruošimą Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio medelyno kankorėžių aižykloje.

Nuo kankorėžių iki sodinukų / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 23, p. 3. Apie miško sėklų paruošimą Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio medelyno kankorėžių aižykloje.

2019 

Miškų urėdijos būstinė Girionyse? / KD, BNS inf. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2019, bal. 26, p. 2. Apie Aplinkos ministerijoje svarstomą klausimą dėl vietos, kur bus Valstybinių miškų urėdijos centrinė būstinė. Su Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos komentarais.

2017 

Valstybinė miškų urėdija laikinai veiks Kaune. – Iliustr. – BNS, KD inf. // Kauno diena. – 2017, rugs. 11, p. 8. Apie visuomenėje daug ginčų sukėlusią urėdijų pertvarką bei sprendimą naująją įmonę, kuri nuo 2019 m. turi pradėti veikti Katinų gyvenvietėje (Panevėžio r.), laikinai įkurdinti Kaune; su aplinkos ministro K. Navicko ir Panevėžio rajono mero P. Žagunio komentarais.

Valstybinė miškų urėdija laikinai veiks Kaune. – Iliustr. – BNS, KD inf. // Kauno diena. – 2017, rugs. 11, p. 8. Apie visuomenėje daug ginčų sukėlusią urėdijų pertvarką bei sprendimą naująją įmonę, kuri nuo 2019 m. turi pradėti veikti Katinų gyvenvietėje (Panevėžio r.), laikinai įkurdinti Kaune; su aplinkos ministro K. Navicko ir Panevėžio rajono mero P. Žagunio komentarais.


2016

Miškas - ne rąstai, o gamtos plaučiai / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2016, geg. 21, p. 1, 8. Apie Girionyse (Kauno r.) miškininkų surengtą tarptautinę parodą "Baltijos miškai".

Miškininkystės paroda šaknis įleido Girionyse / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2016, geg. 19-25 (Nr. 20), p. 36. Apie Girionyse (Kauno r.) surengtą parodą "Baltijos miškai 2016"; su Kauno rajono savivaldybės mero V. Makūno komentarais.

Ne tik profesionalams / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, geg. 16, p. 14.  Apie Girionyse (Kauno r.) vyksiančią tarptautinę parodą "Baltijos miškai 2016"; su vieno iš parodos organizatorių D. Šerono komentarais.

Kviečia paroda "Baltijos miškai". – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, geg. 16, p. 12-14. Apie Girionyse (Kauno r.) vyksiančios parodos renginius vaikams ir suaugusiesiems.

2015 

Kam miškininkams šaldytuvas : Dubravos urėdijoje - didžiausias šalyje miško sodmenų sandėlis- šaldytuvas / Elena Rinkevičienė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, gruod. 10, p. 1, 4.Kauno rajono Dubravos eksperimentinėje- mokomojoje miškų urėdijoje iškilmingai atidarytas didžiausias Lietuvoje miško sodmenų sandėlis-šaldytuvas.

Žaliuok , egluže! / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2015, kovo 5, p. 1, 3, 12.Apie Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos aižyklos eglių sėklų ruošimą iš miško genetinių draustinių bei sėklinių medelynų. Sėklų paruošimui vadovauja medelyno viršininkas J. Paičius, Kauno rajonas.

Inkilų kėlimo metas. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –2015, kovo 16, p. 16.Apie inkilų kėlimo akcijas Kauno rajone.

Girdėti laiką - malonumas / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. –  2015, saus. 24-30 (Nr. 4), p. 15.Apie Dubravos eksperimentinės mokomosios urėdijos miškininko V. Sinkevičiaus senelio palikimą - laikrodžių kolekciją, Kauno rajonas.

Laikas niekada nesustoja / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. –  2015, saus. 3, p. 1, 18.Apie Kauno r. Dubravos eksperimentinės mokomosios urėdijos miškininko Vyto Sinkevičiaus privačią laikrodžių kolekciją.

2014

Parodoje "Sprendimų ratas 2014" - vyriška dvasia. – Iliustr. // Rasos. –  2014, Nr. 20 (spal. 15 - lapkr. 4), p. 6-7.Apie Aleksandro Stulginskio universitete spalio 2-4 d. vykusią tradicinę septintąją parodą "Sprendimų ratas 2014", Kauno r.

Kankorėžių pataluose : [pokalbis su Dubravos medelyno meistre Aldona Rimiene]. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2014, Nr. 20 (spal. 15 - lapkr. 4), p. 16-17.Apie kankorėžių naudojimą mulčiavimu.

Apžvelgti LMA Miškininkystės sekcijos 2014 metų veiklos planai / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Mūsų girios. – ISSN 1392-6829. – 2014, Nr. 1 (sausis), p. 10.2014 m. sausio 8 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute vyko Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Miškininkystės sekcijos posėdis, Girionys, Kauno rajonas.

Miškan, būdavo, eini, - tai net akį veria : [recenzija] / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Rec. leid.: Miškan eini / [Jonas Danauskas, Remigijus Ozolinčius. Vilnius : Ex Arte, 2013 // Mūsų girios. – ISSN 1392-6829. – 2013, Nr. 12 (gruodis), p. 44.2013 m. lapkričio 21 d. Dubravos eksperimentinės miškų mokslų urėdijoje pristatytas fotoalbumas "Miškan eini", skirtas miškininko, mokslininko, rašytojo prof. Remigijaus Ozolinčiaus atminimui, Girionys, Kauno rajonas.


2013

Laikas pagalvoti apie Kalėdų medelį / Dubravos miškų urėdijos inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 4, p. 1.Dubravos miškų urėdijos medelynas pradėjo prekiauti Kalėdiniais medeliais.

Miškan, būdavo, eini... / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 28, p. 5.Kauno rajono Dubravos miškų urėdijoje pristatyta prof. Remigijaus Ozolinčiaus ir fotomenininko Jono Danausko knyga "Miškan eini".
Užsieniečius žavi Lietuvos miškai / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2013, spal. 12-18 (Nr. 41), p. 24. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusią miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2013"
Užsieniečius žavi Lietuvos miškai / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 8, p. 1, 4. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusią miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2013".
Svečiavomės pas chantus / Evelina Eimontaitė ; Povilas Raila. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 21, p. 4.Kulautuvos vidurinės mokyklos jaunieji miškininkai dalyvavo tarptautiniame jaunimo miško konkurse Rusijos Chanty Mansijsko mieste.
Miško bičiulių stovykloje / Laurita Nemeravičiūtė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 19, p. 4. Kukautuvos vidurinės mokyklos jaunieji miško bičiuliai dalyvavao Jaunųjų miško bičiulių sąmbūryje Karklėje.
Įsigijo technikos / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 21, p. 3.Dubravos eksperimentinė - mokomoji miškų urėdija įsigijo naują suomių gamybos kombinuotą miško kirtimo ir ištraukimo mašiną.
Lankėsi aplinkos ministras / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 16, p. 1. Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje apsilankė aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.
Namai, kvepiantys sakais / Juozas Jermalavičius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, kovo 20, p. 1. Jaunųjų miško bičiulių iš Kauno bei Kauno rajono mokyklų moksleivių padaryti inkilai paukščiams.
Daugiau projektų - daugiau galimybių / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, vas. 27, p. 1 - 4. Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegija : modernėjimas, studijų kokybės gerinimas.
"Pagalvoti, dirbti it nekaltinti kitų" / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, vas. 20, p. 1, 5. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansiniai ištekliai Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegijai leido įgyvendinti naujas idėjas.
Garbingas pripažinimas / ASU inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, vas. 1, p. 1.
Aleksandro Stulginskio rektorius profesorius Antanas Maziliauskas inauguruotas užsienio nariu į Švedijos Karališkąją žemės ir miškų akademiją.
Dubravos urėdija - miškų ateičiai / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 18, p. 4.Dubravos urėdijoje - medžių selekcijos darbai.

Dubravoje diegiama moderniausia sodmenų auginimo technologija / Mantas Čepulis. – Iliustr. // Žalioji Lietuva. – ISSN 1392-2858. – 2013, Nr. 1, p. 8-9.


2012

2010 metų škvalo padariniai vis dar skatina telktis miškininkus, mokslininkus, verslininkus / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2012, birž. 9-15 (Nr. 23), p. 8-9. Apie pasitarimą dėl 2010 m. vasaros škvalo padarinių likvidavimo, vykusio VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje, Girioniai, Kauno rajona.
Vis dar aidi škvalo atgarsiai / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 31, p. 2. VĮ Dubravos eksperimentinėje - mokomojoje miškų urėdijoje vyko pasitarimas, dėl paskutinių škvalo padarinių likvidavimo.
Dubravos jubiliejus / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Sukaktis // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 23, p. 1, 5.Vienai jauniausių Lietuvoje Dubravos eksperimentinei - mokomajai miškų urėdijai - 55 metai.
Vaikai budino pavasarį / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Pavasaris // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 25, p. 5.Girionių lopšelio-darželio vaikai aplankė Dubravos urėdijos medelyną.
"Darom global 2012". – Pavasaris // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 11, p. 4.VĮ Kauno miškų urėdijos administracija organizuoja pilietinę nepolitinę miškų švarinimo akciją. Skelbiamos rinkimosi vietos.

Ateities miškai bus našesni / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 31, p. 3 - 4. Dubravos urėdijoje auginami skiepyti selekciniai sodmenys skirti visos Lietuvos miškams atsodinti.
Ar bus įveistos drebulynų plantacijos? / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, vas. 23, p. 10. Apie mokslinę ataskaitinę konferenciją "Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai" Miškų institute Girionyse, Kauno rajonas.
2011

Dubravos girią užpuolė kilpininkai / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, gruod. 9, p. 4. Dubravos miške atsirado brakonierių.

Škvalo žaizdos gyja sunkiai / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Mūsų miškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, gruod. 1, p. 3.Nors škvalas praėjo daugiau nei prieš metus, jo padarinai Dubravos girininkijoje jaučiami ir šiandiena.
Urėdija investuoja / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 30, p. 1. Miškų urėdijos įsigyja patikimos miško technikos, reikalingos likviduoti padariniams nelaimių atveju.
Ąžuolynai žaliuos / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, spal. 20, p. 1.Lietuvoje vykdoma ąžuolų atkūrimo programa.
Miškų ir sodų mylėtojai traukė į Kauną / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2011, spal. 1, p. 10.Apie miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas" A. Stulginskio universitete, Kauno rajonas.

Rūke "nuskendo" mano briedis / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugs. 20, p. 5.Atsikūrus briedžių kaimenėms, niokojami miškų jaunuolynai.
Ką išmoksi - ant pečių nenešiosi / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, liep. 22, p. 4.Miškininkystės mokslų kursai Dubravos girininkijoje.
Vilkijoje atgimė Meksikos indėnų dievybės / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, liep. 1, p. 24.Apie Vilkijoje vykusį tarptautinio folkloro festivalio "Baltica" koncertą, kuriame šokių grupė iš Meksikos supažindino žiūrovus su indėnų actekų ritualiniais šokiais.

Miškotyros darbų konkursas / Agnė Bušauskaitė. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, geg. 18, p. 5.Kulautuvos vidurinėje mokykloje vyko penktasis Kauno rajono mokinių miškotyros konkursas.

Studentai įprasmino Miškų metus / KTU inf. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, geg. 5, p. 5.KTU studentai medeliais apsodino Kauno miškų urėdijos, Raudondvario girininkijos, Biliūnų miško 1,5 ha plotą.

Kokius miškus sodinsime? / Mindaugas Petkevičius. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, bal. 14, p. 4.Kauno miškų urėdijoje - medelių atsodinimo laikas.

Informacija apie Jonavos ir Kauno rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimą // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, saus. 7, p

2010

Stabilus darbas nestabiliomis sąlygomis / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, lapkr. 2, p. 1, 13.Apie 11-ąjį Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimą, vykusį Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno rajonas.

Trečiame "Sprendimų rate" - miškininkai ir medžiotojai / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, spal. 5, p. 8.Apie žemės ūkio parodą "Sprendimų ratas" LŽŪU, Kauno rajonas.

Uždrausta lankytis girioje / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Informacija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, rugs. 2, p. 5.Dubravos girioje audros likvidavimo darbai pačiame įkarštyje, vyksta pavojingi miško kirtimo darbai.

Škvalo palikti randai užgis dar negreitai / Marius Jokūbaitis, Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2010, rugpj. 10, p. 1, 4-5.Apie škvalo padarytus nuostolius Stakliškių miesteliui (Prienų r.) ir aplinkiniams miškams bei Kaunui.

"Anykščių šilelio" istorija nepasikartos / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, spal. 2, p. 1, 12-13.Apie miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2010" LŽŪU, Kauno rajonas.

Europos Sąjungos parama miškams atsodinti. – Iliustr. – Lietuva ir Europa // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, rugpj. 25, p. 3.Škvalas, siautęs Lietuvoje, suniokojo didžiulį miškų plotą. Jam sutvarkyti, reikalinga parama iš ES.
Audros pėdsakai Kauno rajone / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, rugpj. 10, p. 8-9.Apie viesulo padarytus nuostolius.


Po siaubo nakties pakaunės miškai - neįžengiami / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, rugpj. 12, p. 4.Apie škvalo padarytus nuostolius.

Kada geriau sodinti mišką / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. – Patirtis // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 3, p. 4.Regioninis miškininkų pasitarimas miško atkūrimo klausimais Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje.

Birutės Galdikas viešnagė / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2010, birž. 5-11 (Nr. 22), p. 9.Apie lietuvių kilmės pasaulinio garso antropologės, gamtosaugininkės, orangutanų tyrinėtojos, fizinės antropologijos ir biologijos dr. B. Galdikas viešnagę VĮ Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje, Kauno rajonas.

Raudondvaryje - karamele kvepianti žemė / Aldona Kvedarienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, birž. 3, p. 10.Apie Raudondvario medelyną, Kauno rajonas.
Kiemui papuošti - šimtai variantų / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, geg. 29, p. 7, 11.Apie Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelyną, kuriame galime įsigyti įvairių dekoratyvinių augalų.

Viešėjo pasaulinio garso mokslininkė : [ Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje apsilankė B. Galdikas - lietuvių kilmės pasaulinio garso antropologė, gamtosaugininkė] // Valerija Baronienė. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. 2010, geg. 27, p. 5.

Botanikos sodų vadovai - Dubravoje [Kauno rajonas] / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2010, geg. 18, p. 13.

Miškotyros darbų konkursas Kulautuvoje : [Jaunųjų miško bičiulių miškotyrinių darbų konkursas]/ Karolina Zakarauskaitė. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. –2010, geg.12, p. 5.

Pakaunės miškų paukščiams – inkilai : [Kauno urėdijos miškininkų bendradarbiavimas su Jaunųjų miško bičiulių būreliais] / Edmundas Kovalčikas. - Iliustr. - Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. - 2010, kovo 26, p. 4.
Lietuvos ūkininkai bando galingiausią "Valtra" traktorių: [apie UAB "Rovaltra" pristatytą suomišką "Valtra" traktorių Kauno apskrities ūkininkams] / Polikarpas Ragožis. – Iliust. 

Botanikos sodų vadovai - Dubravoje [Kauno rajonas] / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, geg. 18, p. 13.

Pagerbėme darbuotojus / Juozas Jermalavičius. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 14, p. 5.Kauno miškų urėdijos 90 metų jubiliejus.

Eikščių gyventojas surado būdą modernizuoti gamybą : [apie Kauno rajono ūkininką Eugenijų Kazaitį, pasinaudojusį Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" veiklos sritimi "Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas"] / Rasa Prascevičienė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2009, gruod. 19, p. 8.

Girininkai nepritarė šalies miškų draskymui : žurnalisto Vytauto Žeimanto įspūdžiai iš Lietuvos girininkų trečiojo suvažiavimo, vykusio gruodžio 4 d. Kaune. - Iliustr. // Tėviškės gamta. - 2009, gruodis (Nr. 12), p. 3.

Miškininkams tenka įveikti daug iššūkių : [ apie Kauno miškų urėdiją] / Saulius Tvirbutas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, gruod. 23, p. 30.

Geraširdžio milžino paunksmėje... : įspūdis iš trečiojo Lietuvos girininkų suvažiavimo, vykusio 2009 12 04 Lietuvos žemės ūkio universitete / Augustas Uktveris. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2009, gruod. 10, p. 1-2, 9-10.

Kauno rajonas spaudoje - Žemės ūkis. Ūkininkavimas.

 2021 

Kaune apsilankęs ministras: „Ūkininkų kooperacija gali užtikrinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimąsi“. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 29, p. 4. Kaune ir Kauno rajone apsilankęs žemės ūkio ministras K. Navickas susitiko su ūkininkais, apžiūrėjo jų auginamą produkciją, diskutavo dėl efektyvių būdų kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines, kad ūkininkai galėtų plačiau realizuoti produkciją, o vartotojai gautų kokybišką maistą. Pasak ministro, jei ūkininkai labiau kooperuotųsi, rinkai būtų galima pasiūlyti didesnį asortimentą, kuris domintų ir viešojo maitinimo įstaigas, o ne tik pavienius pirkėjus. Pateikiami „Bio LEUA“ kooperatyvo ir parduotuvės „Rupūs miltai“ direktoriaus N. Dubnikovo komentarai. Užsakomasis straipsnis. 

Pakaunės ūkininkai neskuba džiaugtis žiemkenčiais / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, bal. 12, p. 14. Kauno rajono žemdirbiams susirūpinimą kelia po žiemos išbandymų ir pavasario šalnų sunkiai atsigaunantys žieminių kviečių ir rapsų pasėliai bei planuojama vasarinių augalų sėja. Pateikiamos Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bandymų stoties direktoriaus prof. habil. dr. R. Veličkos, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkės G. Staliūnienės, Babtų seniūnijos ūkininko R. Majausko įžvalgos. 

Ekologiškų pluoštinių kanapių augintojams naujos galimybės / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2021, kovo 27 - bal. 2, p. 4. Informuojama, kad šiemet Lietuvos ūkininkams ir kitiems žemės ūkio veiklos subjektams, kurie ekologiškai augina pluoštines kanapes, bus mokamos kompensacinės išmokos. Žemės ūkio ministerijoje Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto posėdyje nutarta - kompensacines išmokas mokėti už ekologiškai auginamas pluoštines kanapes, kurios priskirtos prie javų grupės. Šis augalas puikiai tinka ekologinei žemdirbystei. Panaudotas sėjomainoje, jis gerina dirvožemį, naikina piktžoles. UAB „Allive Europe“ (Kauno r.) žemės ūkio direktorius M. Paliulis tvirtina, kad į ekologinio ūkininkavimo sėjomainos planus įtraukus sėkloms auginamas pluoštines kanapes, galima ne tik pagerinti sėjomainą, bet ir uždirbti. Apie bendrovės gamybinę veiklą pasakoja direktoriaus pavaduotojas T. Danisevičius.


2020

Naujo vedėjo laukia iššūkiai : [pokalbis su naujuoju Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vadovu Tomu Didžiuliu] / [kalbėjosi] Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, lapkr. 23, p. 16.Apie darbą, siekius ir lūkesčius naujose pareigose.

Ekologiškame svarainių ūkyje trūksta tik sveikatos / Rasa Rožinskienė. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Įdomūs faktai apie svarainius ; Apie svarainį kaip vaistą // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, spal. 14, p. 14–15. Apie R. ir R. Ilioitų šeimos ūkį, svarainių auginimo ypatumus, iš jų gaminamus pagardus; su ūkininkės R. Ilioitienės komentarais.

Vaikystės svajonė tapo šeimos sodininkystės verslu / Ramunė Sutkevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, spal. 10, p. 8.Apie Danguolės ir Rimanto Mažeikių sodininkystės ūkį Lapių seniūnijoje, Kauno rajonas.

Aitriąsias paprikas vadina gėlėmis / parengė Jolanta Tamašauskienė // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2020, Nr. 20 (spal. 21/lapkr. 3), p. 8–11.Apie Jurgitos Čirienės auginamų aitriųjų paprikų veislių kolekciją, Kauno rajonas.

Ūkininkavimo sūpynės kyla į viršų / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, rugpj. 10, p. 9–11.Apie šiemet prognozuojamą gerą javų derlių, prasidėjusią javapjūtę pakaunėje; pateikiami Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės G. Staliūnienės, Babtų seniūnijos ūkininkų V. Žmuidzinavičiaus bei R. Majausko komentarai.

Išmokų lubos: ūkininkai pinigų lengvai nepaleis / Olava Strikulienė. – Iliustr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2020, liep. 31, p. 1–2.Apie tai, jog prezidentas G. Nausėda žada siūlyti nustatyti maksimalias ES tiesioginių išmokų ūkininkams ribas, kad stambieji ūkininkai negautų neproporcingai daug naudos. (Str. Ignalinos r. ūkininkės M. Lukaševičienės, Kauno r. ūkininkės G. Staliūnienės komentarai bei VŽ. Komentaras su Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininko A. Svitojaus komentaru).

Atrasti lietuviams tinkamą aštrumą – nelengva užduotis : [pokalbis su Kauno rajono Raudondvario kultūros centro kultūrinių projektų vadove, Piprės ūkio įkūrėja L. Garšvaite] / [kalbėjosi] Rasa Rožinskienė. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Aitrieji Piprės pagardai // Klaipėda. – 2020, liep. 29, p. 12–13.Apie aštriųjų paprikų auginimo ir pagardų gaminimo pomėgį.

Uogos ūkininkų šeimyną ir maitina, ir padeda suvokti pinigų vertę / Aida Valinskienė. – Iliustr. // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2020, liep. 22, p. 16-17.Apie Šančių kaime (Kauno r.) gyvenančią Z. ir V. Maurukų šeimą, jau aštuoniolika metų savo ūkyje auginančią įvairias uogas; pateikiamos Z. Maurukienės įžvalgos.

„Agrokoncerno“ lauko dienoje – sprendimai ūkininkams / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, birž. 20, p. 5.Apie UAB „Agrokoncernas“ Kauno rajone surengtą lauko dieną „Patirtys. Priemonės. Tikslai. Vasara 2020“.


Ūkininkų turgelyje įvežtinės produkcijos ir perpardavinėtojų nebus / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, birž. 3, p. 11–12.Apie prie Kauno rajono savivaldybės šventiškai atidarytą naują ūkininkų turgelį; pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno ir turgelio koordinatorės ūkininkės D. Šinkevičienės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento direktorės D. Švelnienės, prekiautojo, „Žali žali“ savininko V. Benevičiaus ir pirkėjų komentarai.

Ūkininkai kviečiami pasinaudoti ES parama melioracijos darbams / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, geg. 13, p. 13.Informacija Kauno rajono ūkininkams.

Prasidėjo pasėlių deklaravimas: ką turi žinoti ūkininkai / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, geg. 6, p. 16.Informacija ūkininkams, norintiems gauti tiesiogines išmokas ir paramą.

Žemdirbiams baubas – ne pandemija, o sausra ir besitraukiančios supirkimo kainos / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, bal. 15, p. 11–13.Apie Kauno rajono ūkiuose ir karantino metu nesustojančius žemės ūkio darbus; pateikiami rajono ūkininkų bei Lietuvos ūkininkų sąjungos Kauno rajono skyriaus pirmininkės G. Staliūnienės komentarai.


Ūkininkai kenčia nuo žvėrių / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 24, p. 1, 3. Kauno rajone įsikūrę žemdirbiai, pabandę gintis nuo jų laukus masiškai niokojančių žvėrių tvoromis, sulaukė aplinkosaugininkų vizitų ir griežtų įspėjimų; su Babtų ūkininko R. Maldučio, Aplinkos apsaugos departamento viešųjų ryšių specialistės I. Krikštopaitytės, Žemės ūkio ministerijos atstovų komentarais.

Gyvūnų parodoje Akademijoje – sausakimša / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 20, p. 2. Apie Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje surengtą didžiausią gyvūnų parodą „PET SHOW Lietuva“, kurioje planuota pristatyti per 2 tūkst. rūšių gyvūnų.

Deksteriai – mažasis stebuklas viename pakaunės ūkyje / Virginija Skučaitė. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Daugiau apie deksterius // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 18, p. 28–29. Apie Bubių kaimo (Kauno r.) ūkininkų A. ir. V. Astromskų ūkį, kuriame auginami žemaūgiai deksterių veislės galvijai.

Naujas UAB „Rovaltra“ technikos prekybos ir paslaugų centras. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2020, saus. 15, p. 7. Apie Kauno rajone Žemaitkiemio kaime, šalia automagistralės Kaunas–Klaipėda atidarytą naują UAB „Rovaltra“ žemės ūkio technikos ir paslaugų centrą.

„Rovaltros“ įkurtuvės – akibrokštas sunkmečiui / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, saus. 11, p. 10–11. Apie Kauno rajone Žemaitkiemio kaime, šalia automagistralės Kaunas–Klaipėda atidarytą naują UAB „Rovaltra“.

2019

Pakaunėje ūkininkai trumpina kelią nuo lauko iki stalo / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, gruod. 9, p. 9–11.  Apie Garliavoje (Kauno r.) atidarytą kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ parduotuvę-turgelį „Kraitė“.

Duris atvėrė trečioji „Kraitė“ // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2019, lapkr. 27, p. 10. Apie parduotuvę-turgelį „Kraitė“ Garliavoje, Kauno rajonas.

„Pienės 2019“: apdovanoti stipriausi iš stipriausiųjų / Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2019, spal. 16, p. 7–8. Apie šeštą kartą Lietuvoje nustatytus ir Raudondvaryje (Kauno r.) vykusioje šventėje apdovanotus 42 stipriausius pieno gamybos ūkius.

Ūkininkai šiandien pradeda protestą // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2019, lapkr. 26, p. 7. Apie tai, jog tūkstančiai protestuojančių ūkininkų visoje Lietuvoje lapkričio 26 d. rengia įspėjamąjį protestą prieš valdžios vykdomą žemės ūkio politiką. (Str. Kauno r. ūkininkų

Kokia yra naujoji ūkininkų karta? / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, lapkr. 25, p. 10–11.Apie Kauno rajono ūkininkų šeimas, kurių atžalos pamažu perima tėvų žemės ūkio verslą; su Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės G. Staliūnienės bei Kauno rajono mero pavaduotojo A. Nesteckio komentarais.


Ūkininkai kyla į protestą / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, lapkr. 26, p. 1, 4.Protestuodami prieš Lietuvos valdžios institucijų vykdomą žemės ūkio politiką Kauno rajono ūkininkai rengia akciją, kurios metu į kelius ir gatves išvažiuos apie 150 traktorių; su Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės G. Staliūnienės komentarais.

Parama pieno ūkiui modernizuoti – garantija dėl ateities. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, lapkr. 21, p. 10.Apie ūkininką A. Banionį, Margininkų kaimas, Kauno rajonas.

Laimi ir augintojas, ir valgytojai. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, lapkr. 16, p. 8.Apie ūkininką braškių augintoją Audrių Giraitį iš Pyplių kaimo, Ringaudų seniūnijos, Kauno rajono. Ūkininkas naudojasi parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemone „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“.

Moliūgai nepakeičiami virtuvėje, ir puošiant namus / Rima Kazakevičienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2019, spal. 31, p. 8.Apie moliūgų augintoją, ūkininką R. Marcinkevičių, Kauno rajonas.

Pakaunės ūkininkai nenori tapti miestiečiais / Vilma Kasperavičienė. – Portr., žml. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, rugs. 30, p. 12–13.„Sliekynės“ steigėja džiaugiasi savo augintiniais / Giedrė Milkevičiūtė. – Iliustr. // Savaitė. – ISSN 2029-9109. – 2019, Nr. 38 (rugs. 19), p. 20–21.Kauno rajone gyvenanti Dovilė Padūmienė sėkmės gyslą rado įsteigusi Kalifornijos sliekų fermą.

Prognozuojami dar vieni liesos karvės metai / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, liep. 8, p. 12–13.Apie pavasarinės sausros padarytą žalą Kauno rajono gyvulių augintojų ūkiams.; pateikiami Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo A. Rimdeikos, žemės ūkio specialisto P. Mikelionio, ūkininkų komentarai. 

Inovacijos agrosektoriuje keičia ir didžiausių šalyje parodų formatą // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, liep. 4, p. 6.Apie VDU Žemės ūko akademijoje rengiamą tarptautinę parodą „Inno Panorama“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“.

Ūkininkauti paskatino tėvų ir sesers pavyzdys. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, liep. 3, p. 5.Apie Kauno rajono Juodžių kaime ūkininkaujančios Ambraziūnų šeimos patirtį, jų sūnaus Adomo, pradėjusio savarankišką bulvių auginimo verslą, gautą paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“; užsakomasis straipsnis.

Gimtosios sodybos šeimininkė cibukes vadina savo vaikais / Nijolė Baronienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2019, birž. 28/liep. 4 (Nr. 26), p. 17.Apie ožkas auginančią Rūtą Kabašinskienę, Kauno rajonas.

Pakaunės šilauogių augintojai derliumi nesiskundžia / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, liep. 29, p. 14.Apie šių metų šilauogių derlių, išaugusią konkurenciją ir sunkesnę realizaciją; su Kauno rajono ūkininkų D. Vizgaitienės, D. Šinkevičienės ir R. ir I. Šimkų pasisakymais.

Cibukes vadina savo vaikais. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, birž. 27, p. 12.Apie ožkas auginančią Rūtą Kabašinskienę, Kauno rajonas.

Karštis tirpdo ledines salotas / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, birž. 17, p. 9–10.Apie salotų augintojų R. ir D. Ambraziūnų bei J. ir A. Meilūnų ūkius Kauno rajone.

Gimę Kaune, dirbę Vilniuje, sutuoktiniai ūkininkauja rajone / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2019, vas. 4, p. 14-15.Apie Kauno rajono Lapių seniūnijos Pakalniškių kaimo laukuose šilauoges ir kanapes auginančius buvusius miestiečius R. ir I. Šimkus. 


  2018

Prieš Kalėdas gerų darbų karuselė įsisuka vis smarkiau / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. -  2018, gruod. 10, p. 1, 9-11.Apie Kauno rajono ūkininkų iniciatyvas bei labdaros ir paramos projektus, jau daug metų vykdomus pasitinkant didžiąsias žiemos švente

Pakaunės ūkininkai laukia snieguotos lietuviškos žiemos / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. -  2018, lapkr. 26, p. 9-11.Apie Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje įvykusį konkurso „Metų ūkis 2018“ finalinį renginį, kuriame apdovanotos geriausiais Kauno rajono ūkininkais pripažintos šeimos.

Ūkininkų laukai tapo žvėrių šėrykla / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2018, rugpj. 23, p. 8.Rašoma, kad Kauno r. Babtų seniūnijos ūkininkai, kurių laukai ribojasi su profesionalios medžioklės plotais, kasmet patiria vis didesnę žalą.

Laisvų vištų respublika ir jos prezidentas Vaciukas / Sibilė Ribikauskaitė. Kauno diena. - 2018, spal. 22, p. 14.Apie Kauno rajono Kalnyčių kaimo gyventojo V. Veličkos naminių paukščių ūkį.


 2017

Pagerbti darbščiausi pakaunės ūkininkai. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –  2017, gruod. 18, p. 16.Apie Kauno rajono konkurso "Metų ūkis 2017" lauretų apdovanojimo vakarą Raudondvario dvare.

Kaune pagerbti ir rajono ūkininkai / Rūta Ronkauskienė. – Iliustr. // Mūsų žodis. –  2017, lapkr. 24, p. 2.Apie lapkričio 17 d. Kaune įvykusį konkurso "Metų ūkis" nugalėtojų pagerbimo ir apdovanojimo renginį, kuriame pagerbti ir Skuodo rajono ūkininkai.

Ūkininkus atleido nuo žemės mokesčių. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –  2017, spal. 23, p. 14.Kauno rajono savivaldybės taryba pasėlius deklaruojančius pakaunės ūkininkus atleido nuo žemės mokesčių, atsižvelgiant į dėl liūčių susidariusią situaciją žemės ūkio sektoriuje ir į tai, kad žemdirbiai nuo tokios rizikos nedraudžiami.

Nuostolių turės visi ūkininkai. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, spal. 9, p. 14.Lietuvos ūkininkų sąjungos Kauno rajono skyriaus pirmininkės G. Staliūnienės komentarai apie rajono žemdirbių nuostolius, patirtus dėl nesibaigiančio lietaus.

Pakeliui į Kadagių slėnį - zoologijos sodas / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2017, rugpj. 3-9 (Nr. 30), p. 18-19.Apie ūkininką N. Valinčių, savo sodyboje Tursono kaime (Kauno r.) įkūrusį nedidelį zoologijos sodą.

Pirmą derlių varnėnai nulesė skambant operetėms / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2017, liep. 27-rugpj. 2 (Nr. 29), p. 20-21.Apie Kauno rajono Gaižėnų kaimo ūkininkės D. Šinkevičienės šilauogių ūkį.

Javų derlius bus panašus kaip pernai? / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, liep. 31, p. 14-15.Apie pakaunės ūkiuose pradėtą javapjūtę; su ūkininkų J. Staliūno, V. Kočkino, Aleksandro Stulginskio universiteto docento V. Liako bei Kauno rajono vicemero J. Gursko komentarais.

Puoselėja ne tik bites, bet ir riešutmedžius / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2017, liep. 20-26 (Nr. 26), p. 16-17.Apie Alšėnų seniūnijos ūkininką R. Norų, auginantį lazdynus ir bites.

Po gyventojų langais tvyros perdirbamos mėsos tvaikas? / Diana Krapavickaitė // Kauno diena. - 2017, liep. 12, p. 1-3.Apie Noreikiškių gyventojų susirūpinimą dėl greta gyvenamųjų namų kvartalo Šiltnamių g. 38 planuojamo statyti komercinės paskirties pastato; su verslininko A. Raišučio, vietos gyventojų, Kauno rajono savivaldybės vyriausiosios architektės J. Kalvinskaitės komentarais.


Moterys nori nuolat jausti Lietuvos kaimo gyvenimo pulsą / Angelė Pilvelienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2017, birž. 10, p. 17.Apie LŪD suvažiavimą Raudondvario dvare ir konferenciją "Moteris - kaimo plėtroje" ir LŪD veteranių susitikimą 2003-2008 metų draugijos pirmininkės M. Račkaitienės erdvioje sodyboje Braziūkų kaime, Kauno rajonas.

Uogų augintojus maitina uogienės / Audrė Srėbalienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2017, geg. 10, p. 10.Apie Kauno rajono ūkininkų Mindaugo ir Vitos Šlapkauskų ir Ukmergės rajono ūkininkų Genovaitės ir Mindaugo Sakalauskų uogininkystės verslą.

Auganti melioracijos problema: po dešimties metų skęsime / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alvydo Rimdeikos komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, bal. 24, p. 14.Apie žemės ūkio specialistų susirūpinimą dėl pasenusių ir menkai atnaujinamų melioracijos sistemų, kurioms gendant, laukuose susidaro balos, trukdančios sėjos darbus; su Garliavos apylinkių ūkininko A. Dirmeikio komentarais.

Pakaunės ūkininkai tręšia laukus ir ruošiasi sėjai / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Raimondo Stankaus komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, bal. 3, p. 11-12.Apie pavasario darbymetį Kauno rajono ūkininkų A. Dirmeikio, A. Čekanavičiaus laukuose.

Ketvirtis milijono už pavasarinį vaizdelį su gulbėmis / Stasys Jokūbaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2017, bal. 1, p. 1, 14.Apie Kauno rajono Didvyrių kaime ūkininkaujančio R. Starevičiaus problemas dėl žemės mokesčių, kurie neadekvatūs pačiai žemės vertei per ketverius metus padidėjo 120 kartų. R. Starevičiaus dalis žemių - Neries upės lankose, kurios įvardytos kraštovaizdžio draustiniu.

Sunkiais periodais gelbsti atsarginiai variantai / Vilma Kasperavičienė // Savaitraštis Kaunui. – 2017, saus. 5-11 (Nr. 1), p. 24-25.Apie vieną stambiausių Kauno rajone daugiašakį R. ir R. Majerų ūkį ; su papildomu straipsneliu "Moka dalytis su kitais". 

2016

Jauniems ūkininkams nesaldu / Alia Zinkuvienė ; Linos Kovalevskienės nuotr. // Vakaro žinios 2016, lapkr. 22, p. 1, 3.
Apie tai, jog lapkričio 18 d. Kaune jau 23 kartą apdovanoti geriausi Lietuvos ūkininkai ir jauniausias iš šiemet pagerbtų yra N. Januškevičius, kartu su žmona Vytaute ūkininkaujantis ir egzotiškus limuzinus auginantis Ignalinos r. Makniūlaukės kaime (str. VŽ.Komentaras su Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos raj. sk. pirmininkės M.Lukoševičienės komentaru ir VŽ.Tautos balsas)

Pakaunės ūkininkai vilties nepraranda / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. –  2016, lapkr. 17-23 (Nr. 46), p. 28-29.Apie kasmetinio Kauno rajono konkurso "Metų ūkis 2016" nugalėtojų apdovanojimo šventę, vykusią Raudondvaryje; su papildomais straipsneliais "Pastebėti ir įvertinti", "Pakaunė - žemdirbystės tradicijų kraštas".

Žinia kiaulių augintojams - teks skersti. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, lapkr. 17, p. 24.Informacija apie tai, kad remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo" pakeitimu, Kauno r. Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijų gyventojai, auginantys kiaules, privalo jas paskersti iki gruod. 18 d.; pateikiami inspektoriaus L. Valiuškos komentarai.

Pagerbti darbščiausi Pakaunės ūkininkai. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2016, lapkr. 14, p. 16.Apie Raudondvaryje surengtą Kauno rajono ūkininkų sąjungos šventę "Metų ūkis 2016".

Ir ūkininkauti galima šiuolaikiškai / Edita Siavris ; I. Reneckytės asmeninio albumo nuotr. // Vakaro žinios. –2016, spal. 22, priedas "Geras!", p. 9.Pokalbis apie populiarėjančius gyvulininkystės mokslus su keletu ASU universiteto studentų - sumaniosios gyvulininkystės trečiakursių, nes Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) netrukus į rinką išleis pirmuosius naujos studijų krypties - sumaniosios gyvulininkystės - atstovus (str. ASU studentės I.Reneckytės, M.Jakumo komentarai)


Prasidėjusią javapjūtę stabdo nepalankūs orai / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alvydo Rimdeikos komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugpj. 8, p. 1, 11-13.
Apie šių metų javapjūtę Kauno rajone; su Alšėnų seniūnijos ūkininkų K. Bružiko, A. Juočionio, Babtų seniūnijos ūkininko R. Majausko komentarais.

Kopūstus keičia šilauogės, kviečius - kukurūzai / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. –2016, liep. 25, p. 1,11-13.Apie Kauno rajone įsisiūbuojančius retesnius žemės ūkio verslus; su ūkininkų: D. Šinkevičienės, L. Šileikos, J. Metrikienės ir Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo A. Rimdeikos komentarais.

Darbštuolių šeimai verslą kuria vienas ha / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2016, liep. 12, p. 1, 8-9.Apie Kauno rajono Varluvos kaimo ūkininkų Jūratės ir Algimanto Makūnų daržovių auginimo ūkį.

Auga šamų ir upėtakių poreikis : investuoja į žuvų auginimą uždarose sistemose / Indrė Sesartė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 216, geg. 25, p. 4.Apie tai, kad didėjanti uždarose sistemose užaugintų žuvų paklausa ir naujai dalijama ES parama akvakultūros įmonėms skatina jų plėtrą, apie UAB "Kauno marių žuvys", kuri į akvakultūros uždarose sistemose plėtrą persiorientavo 2013 m., kai Aplinkos ministerijos sprendimu buvo apribota verslinė žvejyba vidaus vandenyse, bei Kauno r. prieš dvejus metus afrikinius šamus pradėjusios auginti UAB "JFish", šių įmonių veiklą, produkcijos

Kauno rajone užauginama šimtai tonų žuvies. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, geg. 9, p. 15.Apie žemės ūkio viceministrės L. Kujalytės vizitą pakaunėje įsikūrusiose žuvininkystės įmonėse "Kauno marių žuvys", "Saldoga", "jFish".
Ūkininkai biohumusą perka internetu / Indrė Sesartė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, geg. 4, p. 11.Apie Kalifornijos sliekų auginimo ūkio "Sliekynė" savininkę D. Padūmienę.

Pakaunės ūkininkai atsidūrė už ES paramos brūkšnio / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2016, kovo 24-30 (Nr. 12), p. 28-29.Apie Kauno rajono ūkininkų nuoskaudas, negavus Europos Sąjungos paramos 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu; su Lietuvos ūkininkų sąjungos Kauno rajono skyriaus pirmininkės G. Staliūnienės komentarais ir papildomais straipsneliais "2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos statistika", "Ką išduoda skaičiai?", "Pakaunės ūkininko portretas G. Staliūnienės akimis".

Pakaunė į "AgroBalt" sugužėjo prisistatyti ir pasižmonėti / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2016, kovo 31-bal. 6 (Nr. 13), p. 30-31.Apie Kauno rajono ūkininkus ir verslininkus - tarptautinės žemės ūkio ir maisto pramonės parodos "AgroBalt 2016" dalyvius; su papildomais straipsneliais "Tradiciją nuspalvinsiančios naujienos", "Nebėgs nuo problemų".

Šaknis suleido į gimtinės žemę / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2016, bal. 21-27 (Nr. 16), p. 30-31.Apie Kauno rajono Babtų seniūnijos ūkininko A. Rinkevičiaus pavasario rūpesčius, ateities planus; su papildomu straipsneliu "Kauno rajone dulka ne kiekvienas laukas".

Paroda "Ką pasėsi…2016" linki nelaukti ir augti / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2016, bal. 2-8 (Nr. 13), p. 4, 5.Apie tarptautinę žemės ūkio parodą "Ką pasėsi…2016". Parodos atidaryme dalyvavo ministras pirmininkas A. Butkevičius, Seimo pirmininkė L. Graužinienė, Kauno r. savivaldybės meras V. Makūnas, Kauno miesto meras V. Matijošaitis, Latvijos žemės ūkio ministras J. Dūklavas ir kt.

Pakaunės laukuose - pavasario darbymetis / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2016, bal. 18, p. 11, 12.
Supažindinama su Kauno r. žemdirbių J. Žotkevičiaus, V. Žmuidzinavičiaus, K. Bružiko komentarais apie ūkininkų aktualijas: pasirengimą pavasario darbymečiui, numatomas auginti kultūras, žiemkenčių būklę po žiemos, pasėlių draudimą, javų kainas, prieš dešimtmetį daržovių auginimo atsisakiusio Žemės ūkio rūmų prezidiumo nario K. Bružiko išsakytu požiūriu, kad Lietuvai stojant į ES buvo padaryta daug klaidų - nebuvo susiderėta dėl išmokų, sanitarinių sąlygų, prekių žymėjimo, mišraus ūkio savininko A. Maknevičiaus pasisakymais apie pienininkystės sektoriaus problemas Lietuvoje; pateikiama žinutė "Nuo sausros draustis neskuba".

Paroda masino ir žemdirbius, ir politikus. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, bal. 4, p. 14.Apie Akademijos miestelyje (Kauno r.) šiemet vykusią tradicinę ir vieną didžiausių žemės ūkio parodų Baltijos šalyse "Ką pasėsi…2016".


2015

Pieno ūkiams yra vienas kelias - santalka / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2015, gruod. 5, p. 5.
Apie Lietuvos nacionalinio pienininkystės komiteto narių pasitarimą Raudondvaryje (Kauno r.), jame aptartas pieno sektoriaus problemas, nesutarimus tarp pieno gamintojus, perdirbėjus vienijančių visuomeninių organizacijų.

Sėkmingo ūkininkavimo formulė - visų vienoda / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, lapkr. 5-11 (Nr. 9), p. 30-31.Apie Kauno rajono 2015 m. konkurso "Metų ūkis" lauretus, jų apdovanojimo šventę; su papildomu straipsneliu "Pakaunė - žemdirbių kraštas".

Ūkininko laukai tapo žvėrių ėdžiomis / Vilma Kasperavičienė ; [su Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alvydo Rimdeikos komentaru "Didžiausi pasėlių kenkėjai - šernai". - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, spal. 13, p. 32-33.Apie Kaniūkų kaimo (Babtų seniūnija) ūkininko J. Staliūno kovą su jo pasėlius niokojančiais miško žvėrimis.

Rajono seniūnijų gyvenimo ramsčiai / Diana Krapavickaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 5, p. 9, 10.Apie Kauno r. bendruomenių, vietos gyventojų iniciatyva ir parama nuveiktus darbus, tokius, kaip sudegusios Paštuvos bažnyčios atstatymas, Vyčio Kryžiaus kavalieriams atminti skirtų simbolinių suoliukų įrengimas rajone, Garliavoje vykdomas "Gatvių, parkų, skverų apželdinimo projektas", Raudondvario sporto ir lauko teniso aikštyno sutvarkymas, taip pat rajono mecenatus, tarp kurių - "Vilkijos ūkio" dir. Č. Tallat-Kelpša, ūkininkai S. Zareckas, A.

Ūkininkauji prie Nevėžio? Mokėk daugiau! / Saulius Tvirbutas. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - 2015, rugs. 15, p. 73.Kauno rajono Didvyrių kaime ūkininkaujančio R. Starevičiaus bandymai išsiaiškinti, kodėl užliejamos pievos, kuriose ūkininkaujantiems taikomi įvairūs ūkinės veiklos apribojimai, valstybinės įstaigos įvertintos neįtikėtinai brangiai, todėl tenka mokėti daug didesnį žemės mokestį; su Registrų centro atstovo spaudai A. Petrošiaus komentarais.

Ūkininkas Česlovas Tallat-Kelpša: "Duokit pinigų - pigiausias visuomeniškumas" / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, rugs. 15, p. 60.Apie Vilkijos (Kauno r.) ūkininką Č. Tallat-Kelpšą, savaitraščio "Veidas" ir Žemės ūkio rūmų organizuotuose rinkimuose pripažintą visuomeniškiausiu metų ūkininku.

Petys į petį ir rūpesčiuose, ir džiaugsmuose / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugs. 8, p. 14.Pasakojama apie Kauno rajono žemdirbių šventę "Rudens sambariai". Žemės ūkio viceministras S. Cironka trims Kauno rajono ūkininkams įteikė žemės ūkio ministrės V. Baltraitienės pasirašytas padėkas.

Raudondvaryje bendruomenės džiaugiasi derliumi / Elijus Kniežauskas. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 7, p. 20.Apie Raudondvario dvaro sodyboje vykusią tradicinę Kauno r. bendruomenių šventę "Rudens sambariai 2015", kurioje dalyvavo ir šventės globėjas meras V. Makūnas su žmona A. Makūniene, Seimo nariai A. Nesteckis, V. Popovienė; žinutė "Pagerbti ūkininkai ir gražiausių sodybų šeimininkai".

Auksinių daržovių metai / Diana Krapavickaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 2, p. 1, 5.Apie pokyčius daržovių rinkoje Lietuvoje: dėl užsitęsusios sausros prognozuojamą prastą šiemetinį jų derlių ir brangimą, kt.; pateikiami Lietuvos daržovių augintojų asociacijos dir. Z. Cironkienės, kelių Kauno r. ūkininkų komentarai; žinutė "Daržovių racione daugėja".


Kuo žavūs pomidorai? / Rūta Antanaitienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2015, rugpj. 29 - rugs. 4 (Nr. 35), p. 12-13.Apie gėlininkės E. Gintauskienės auginamus įvairių veislių pomidorus, Mastaičiai, Kauno rajonas.

Auksinių daržovių metai / Diana Krapavickaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 2, p. 1, 5.Apie pokyčius daržovių rinkoje Lietuvoje: dėl užsitęsusios sausros prognozuojamą prastą šiemetinį jų derlių ir brangimą, kt.; pateikiami Lietuvos daržovių augintojų asociacijos dir. Z. Cironkienės, kelių Kauno r. ūkininkų komentarai; žinutė "Daržovių racione daugėja".

Grūdų augintojai dairosi į dangų ir meldžia giedros / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alvydo Rimdeikos komentaru]. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 17, p. 10-11.Apie įpusėjusią žieminių grūdinių kultūrų javapjūtę Kauno rajone.

Grūdų augintojai dairosi į dangų ir meldžia giedros / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alvydo Rimdeikos komentaru]. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 17, p. 10-11.Apie įpusėjusią žieminių grūdinių kultūrų javapjūtę Kauno rajone.

Praplėsta kiaulių maro zona // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 10, p. 5.Apie Europos Komisijos sprendimą Lietuvoje praplėsti III afrikiniu kiaulių maru užkrėstą zoną, kuri dabar apims dalį Jonavos r., Kėdainių r., Kauno r. ir Kaišiadorių r. seniūnijų ir kurioje taikomi griežčiausi reikalavimai bei draudimas kiaulieną ir gyvus gyvūnus išvežti į kt. ES valstybes, taip pat kovos su šia liga priemonėmis nepatenkintų šalies kiaulių augintojų asociacijos išplatintą kreipimąsi į Vyriausybė, Žemės ūkio ministeriją ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT), kuriame prašoma sustabdyti VMVT vadovo J. Miliaus įsakymą kiaules šerti tik termiškai apdorotais pašarais ir raginama ieškoti lėšų augintojams; pateikiami J. Miliaus komentarai šiuo klausimu.

Kiaulių maras grasina ir pakaunei. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 4, p. 3.Miestietis rankų darbo nepabūgo. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2015, liep. 29, p. 9.
Apie kooperatyvą "Suvalkijos daržovės", sujungusį Šakių, Jurbarko ir Kauno rajonų daržininkus. Jokūbonių kaime (Šakių r.) įsikūrusio kooperatvo vadovas Martynas Laukaitis sako, jog svarbu sukaupti didelį daržovių kiekį, kad

pirkėjams daržoves galėtų tiekti ištisus metus.

Javapjūtės pradžia ir "Lytagros" šiuolaikinės technikos šventė / Albinas Čaplikas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2015, liep. 25, p. 4-5."Lytagros" žemės ūkio bendrovės laukuose atšvęsta javapjūtės pradžia (Kauno r.).Miestietis rankų darbo nepabūgo. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2015, liep. 29, p. 9.Apie kooperatyvą "Suvalkijos daržovės", sujungusį Šakių, Jurbarko ir Kauno rajonų daržininkus. Jokūbonių kaime (Šakių r.) įsikūrusio kooperatvo vadovas Martynas Laukaitis sako, jog svarbu sukaupti didelį daržovių kiekį, kad pirkėjams daržoves galėtų tiekti ištisus metus.

Garbės ženklais apdovanoti keturi šviesuoliai. - Iliustr. - KRD inf. // Kauno diena. - 2015, liep. 13, p. 12.Valstybės dieną Raudondvario pilyje įvykusiame iškilmingame Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje Garbės ženklais apdovanoti keturi pakaunės kraštui nusipelnę asmenys : M. Wilkesas - Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos rėmėjas Vokietijoje, V. Žmuidzinavičius - nesavanaudiškas ūkininkas, remiantis renginius ir seniūniją ir E. G. ir A. Baltuškevičiai - išsaugojo prof. T. Ivanausko sodybą Obelynėje, V. Balsys - buvęs partizanas, patriotiškai auklėjantis jaunimą.

Daržininkams pelnas byra ir nuo palangės / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, birž. 22, p. 10-11.Apie maistinių daigų auginimu užsiimančios Kauno rajono ūkininkės I. Benevičienės, daržovių augintojų K. Bačėno, A. Pėstininko verslo ypatumus, problemas, pasiekimus.

Ūkininkų pėdomis žengia jų atžalos. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 29, p. 10.Apie A. Stulginskio universiteto diplomų įteikimo šventę, kurioje absolventus sveikino universiteto rektorius prof. A. Maziliauskas, švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė, Kauno r. meras V. Makūnas, anksčiau pati šį universitetą baigusi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė; pateikiami V. Makūno ir V. Baltraitienės pasisakymai, taip pat dviejų didžiausių rajono ūkininkų ir universitetą šiemet baigusių jų atžalų komentarai apie tolesnius planus.

Su kiaulidžių tvaiku aktyviai kovoja teisme / Agnė Smolienė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, birž. 11, p. 1, 2.Apie Kauno r. Patamulšėlio kaimo ir Rokų gyventojų problemas bei teisminius ginčus su aplinką jau daugiau nei 10 metų teršiančiu "Vyčios" kiaulių kompleksu; pateikiami vietos gyventojų bendruomenės "Semenėlė" atstovo A. Krasnovo, bendruomenės interesus gynusio advokato S. Dambrausko, Kauno r. mero V. Makūno, kiaulių augintojo A. Banionio, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos tarybos nario A. Urbos komentarai.

Rajono ūkininkai dalijasi sėkmės receptais / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alvydo Rimdeikos komentaru]. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 1, p. 10-11.Apie Kauno rajono ūkininkų problemas, pasiekimus, narystės juos vienijančioje sąjungoje privalumus, žemdirbystės kultūros augimą; su Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės G. Staliūnienės, kitų ūkininkų nuomonėmis.

Gėles sėja ir sodina jau vasarį / Nijolė Baronienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. –  2015, bal. 18, p. 7.Apie Ringaudų gėlininkystės ūkio savininkus, patyrusius gėlininkus ir verslininkus Silviją ir Vytautą Lisauskus, kurie dar sovietmečiu augino šiltnamių augalus ir iki šiol tobulina savo gėlių ūkį, Kauno rajonas.

Buvęs žemės ūkio ministras fermą įrengė požeminėje kariškių bazėje / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2015, bal. 10, priedas "Mūsų žemė", p. 18.Apie tai, kad daugiau kaip du dešimtmečius sovietų kariškių palikta priešlėktuvinės gynybos radiolokacinė stotis pakaunėje stovėjo apleista, tačiau neseniai didžiąją jos dalį įsigijęs politikas ir ūkininkas K. Starkevičius šioje vietovėje įkurdino galvijų bandą, apie kt. parlamentaro K. Starkevičiaus ūkininkavimo klausimus.

Pirmasis pavasario smuikas – meileniai : [pokalbis su gėlių kolekcininke D. R. Mačenskiene (Raudondvaris, Kauro r.) ] / [kalbino] Daiva Valevičienė. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2015, Nr. 7 (bal. 1-14), p. 16-19.


Apie gėlių kolekciją, meilenių auginimo ypatumus.Daugiau įvairovės - į balkonus ir terasas / Rūta Antanaitienė. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2015, Nr. 6 (kovo 18-31), p. 24-29.Apie įvairių rūšių gėlių auginimą ir augintoją V. Stonkienę, Babtų šiltnamiai, Kauno rajonas.

Pelną lems tikslai / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. –  2015, saus. 10-16 (Nr. 2), p. 11.Mėsinių galvijų auginimo patirtimi dalijosi Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos tarybos narys Kauno rajono ūkininkas Nikolajus Dubnikovas.

Trijų karalių pasaka / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. –  2015, saus. 6, p. 1, 4-5.Apie Juliaus Tovtkevičiaus ir jo šeimos ūkį Eikščiuose (Čekiškės sen., Kauno r.)


2014


Kauno rajono ūkininkų sąjunga pagerbė darbštuolius / Dalia Urbonienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. –2014, gruod. 2, p. 12.Apie Kaune vykusią rajono ūkininkų šventę - "Metų ūkio 2014" konkurso baigiamąjį renginį

Pagerbti "Metų ūkio " laureatai. – KRD inf. // Kauno diena. –2014, gruod. 1, p. 12.Apie Lietuvos ūkininkų sąjungos organizuojamo konkurso apdovanojimą pelniusius Kauno rajono ūkininkus

Žemės ūkio skyriai - tarp kūjo ir priekalo : [pasisakymai] / parengė Rasa Prascevičienė. – Aut.: Bronius Pauža, Jonas Talmantas, Alvydas Rimdeika, Povilas Žagunis, Vidas Juodsnukis, Mangirdas Krunkaitis, Jonas Kalanta // Ūkininko patarėjas. –2014, lapkr. 8, p. 7.

Kukurūzų diena "Lytagros" žemės ūkio bendrovėje / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. –2014, spal. 18, p. 10-11.Apie renginį Bernatoniuose (Kauno r.).

Ūkininkų šeima turi laiptus į ateitį / Daiva Skirkevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2014, rugs. 27, p. 1, 3.Kauniečiai Mindaugas ir Kristina Petkevičiai jau antrą dešimtmetį sėkmingai plėtoja ekologinį ūkį Rokiškio rajone.

Augalų syvais kvepiantys namai : [pokalbis su Rasa Subačiene, Ieva ir Tomu Malukais, VilmA Barštiene apie gyvenimą gamtos ritmu ir žolinius naudingus augalus bei produktus gaminamus iš jų, kosmetinius aliejus, hidrolatus / kalbino] Rita Šemelytė. – Iliustr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 2014, Nr. 33 (rugpj. 14-21), p. 10-13.

Žemės menas tarp parko medžių / Daiva Valevičienė. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2014, Nr. 16 (rugpj. 20 - rugs. 2), p. 24-25.Apiejau antrą kartą Raudondvario (Kauno r.) pilies parke vykusį tarptautinį žemės meno festivalį "Land Art", kurios idėja – ekologiškumas, natūralumas, protestas prieš besaikį vartojimą.
Šventę dabina lietuviškais vardais pavadinti žiedai / Nijolė Baronienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2014, rugpj. 30, p. 9-10.Apie Babtų gėlių selekcininko P. Ciplijausko sukurtas naujas kardelių veisles, Kauno rajonas.
Pomidoras pašlovintas ir mene / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2014, rugs. 16, p. 12.Apie veikiančią parodą "Jai patinka pomidorai" Kauno rajono Raudondvario dvaro rūmuose, kurios autorė, originalių kūrybinių minčių nestokojanti tekstilininkė L. Jonikė.
Vandalai be gailesčio niokoja už ES milijonus sutvarkytą pastatą // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014, spal. 11, p. 20.Apie tai, jog Raudondvario centre prieš keletą metų už Europos Sąjungos lėšas sutvarkytas administracinis pastatas, turėjęs tarnauti žemės ūkio inžinerijos mokslui, tačiau šiandien jis stovi tuščias ir niokojamas vandalų (str. buvusio Žemės ūkio inžinerijos instituto vadovo G.Rutkausko komentaras). 
Ūkininkų šeima turi laiptus į ateitį / Daiva Skirkevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2014, rugs. 27, p. 1, 3.Kauniečiai Mindaugas ir Kristina Petkevičiai jau antrą dešimtmetį sėkmingai plėtoja ekologinį ūkį Rokiškio rajone.
Kauno rajono derliaus kraitėje - gausu optimizmo / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2014 rugs. 9, p. 12.Apie tradicinę Kauno rajono žemdirbių šventę - Sambarius (senovės baltų šventė, skirta padėkoti dievybėms už naująjį derlių) Raudondvaryje.
"Rudens sambariuose" svarbiausia - bendrauti / Darius Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugs. 8, p. 2-3.Apie Raudondvaryje vykusią tradicinę Kauno rajono žemdirbių ir derliaus šventę "Rudens sambariai 2014"; pateikiamas renginio globėjo Kauno rajono mero V. Makūno komentaras; žinutė "Šernienos troškinys pagal B.H. Tiškevičiaus receptą".

Javapjūtė rajone: ne auksinis, bet geras derlius / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugpj. 11, p. 10-11.Tarp miesto ir kaimo, ūkio ir meno, vaistažolių ir metalo / Daiva Valevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, rugpj. 16-22 (Nr. 33), p. 1, 10.Apie Kauno rajono ūkininkų A. ir M. Balčiūnų šeimą. 

Džiovina šalčiu! / Daiva Baronytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, liep. 26 - rugpj. 1 (Nr. 30), p. 10.Kauno rajono ūkininkas D. Sungaila ES fondų lėšomis įsigijo liofilizacijos įrangą, skirtą vaisių, uogų ir daržovių džiovinimui šaltyje. 
"Lytagros" lauko diena: pagoniški papročiai ir pirmosios "New Holland" kombainų pradalgės / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2014, liep. 22, p. 8.AB "Lytagra" pirmoji Kauno rajone į javapjūtę išlydėjo savo garsiuosius "New Holland" kombainus: į žemės ūkio bendrovę Bernatonyse suvažiavo keli šimtai žemdirbių iš visų Lietuvos rajonų ir iš Latvijos pasižiūrėti kaip dirba įvairių modelių "New Holland" kombainai, Kauno rajonas.
Žaliasis zoologijos sodas / Rita Šemelytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, birž. 21-27 (Nr. 25), p. 22.Apie figūrinį medžių karpymą A. ir L. Ratkelių sodyboje Babtuose, Kauno rajonas.
Švelniakailiai galiūnai / Rita Šemelytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, birž. 14-20 (Nr. 24), p. 22.Apie G. Moviną, auginantį Meino meškėnų veislės kates, Neveronys, Kauno rajonas. 
Bitininkai skelbia pavojų / Karolis Montvila. – Potr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, liep. 21, p. 6.Apie netinkamos žmonių veiklos poveikį bičių populiacijos mažėjimui visame pasaulyje ir Lietuvoje
Žalia žolė bet ne žolė : [pokalbis su Kauno r. ūkininku A. Venckumi, kuris jau dešimt metų šiltnamyje augina kviečių želmenis ir saulėgrąžų daigelius / kalbino] Birutė Mackevičienė. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2014, Nr. 4, (vas. 19 - kovo 4), p. 30-31.

Žinoti, ko nori žaliasis želmenėlis / Birutė Mackevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, vas. 22-28 (Nr. 8), p. 1.Apie Kauno rajono ūkininką A. Venckų, šiltnamyje auginantį kviečių želmenis ir saulėgrąžų daigelius.

2013

Apdovanoti už pažangiausią gyvulininkystės ūkį / Rūta Ronkauskienė. – Iliustr. // Mūsų žodis. – ISSN 1392-6209. – 2013, lapkr. 19, p. 1.Lapkričio 18 d. Kaune, Veterinarijos akademijoje įvyko tradicinio konkurso "Pažangiausias gyvulininkystės ūkis 2013" rezultatų apibendrinimas ir nugalėtojų apdovanojimas. Tarp dvylikos pažangiausių įvertinti ir Skuodo rajono ūknininkai Danutė ir Ričardas Jakumai.
"Metų ūkis 2013" / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 12, p. 1.Tradicinė Kauno rajono ūkininkų šventė, vainikavusi konkursą "Metų ūkis".
Pieno boikoto nuostoliai guls ant ūkininkų pečių? / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, spal. 12, p. 1, 5.Apie Kauno rajono ūkininkų A. Banionio ir R. Majero, veterinarijos gydytojo M. Paplausko, žemės ūkio bendrovių vadovų V. Viskonto ir A. Maknevičiaus požiūrį į Rusijos vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovo G. Oniščenkos kaltinimus dėl lietuviško pieno kokybės, galimas tikrąsias Rusijos sprendimo sustabdyti lietuviškų pieno produktų įvežimą, Rusijos veiksmų padarinius Lietuvos pieno rinkai, pieno gamintojų svarstomus problemos sprendimus.

Suomiškas "Valtra" traktorius ir per kelmus važiuoja / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 12, p. 13.Apie parodą "Sprendimų ratas" Aleksandro Stulginskio universitete, kurioje UAB "Rovaltra" pristatė miškininkams suomišką traktorių "Valtra T 133 H" su greideriu ir pelnė parodos medalį bei diplomą.
Derliaus šventė - ir Vilniaus rajone... / Ričardas Jankauskas. – Iliustr. – Žinios iš Vandžiogalos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 3, p. 4.Pikeliškėse vyko XVIII Vilniaus rajono Derliaus šventė, kurioje dalyvavo ir vandžiogaliečiai.
Paroda "Sprendimų ratas 2013" / Artūras Mankevičius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 3, p. 3.Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko paroda Aleksandro Stulginskio universitete. 
Pasėliai deklaruojami vis tiksliau / Vija Pakalnytė. – Iliustr. // K. diena. – 2013, rugs. 26, p. 5.Apie Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciją apie šiemet dažniausiai pasitaikančius pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaracijų netikslumus; žinutės "Kauno apskrities deklaravimo neatitikimai", "Informacija".
Pakaunės žemdirbiai parodė, kad neskursta / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, rugs. 9, p. 2-3.Apie 14-tąjį kartą Raudondvaryje vykusią Kauno rajono ūkininkų šventę "Rudens sambariai", tarp kurios dalyvių buvo ir Kauno r. meras V. Makūnas, ir žemės ūkio viceministras R. Šatkauskas.
Mero patarėjos ambicijos. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, rugs. 5, p. 1.Žemdirbių šventės "Rudens sambariai" metu bus apdovanojami Kauno rajono ūkininkai. Apdovanojimus įteikti, rajono mero Valerijaus Makūno patarėja Aušra Dagutytė siūlė tik Darbo partijai priklausantiems ūkininkams.
Šiuolaikiniai ūkininkai neturi kada švęsti/M. Lapinskas.– Iliustr.//Kauno diena. –2013, rugpj. 14, p. 2-3.Apie Kauno rajone ūkininkaujančius buvusius miestiečius - R. ir V. Skiparių šeimyną, švedą M. Jeppssoną ir R. Šimkų.
Liūtis sutrikdė javapjūtę / Tž inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, rugpj. 1, p. 1.Liūtis Kauno rajono ūkininkams sutrukdė nuimti derlių.
Šilauogės dera Dievogaloje / Birutė Mackevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2013, rugpj. 10-16 (Nr. 32), p. 1, 5.Apie D. Vizgaitienės uogyną, Kauno rajonas.
Ekologinė sėklininkystė: žingsnis iki komos / Rsa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, liep. 25, p. 1, 12.Apie seminarą-lauko dieną, kurioje apžvelgė ekologinės sėklininkystės problemas Kauno rajone.
Pirmieji startavo "Lytagros" kombainai / P. Ragožis. – Iliustr. //Ūk. patarėjas. –2013, liep. 20, p. 8.Apie lauko dienos renginius Bernatonių žemės ūkio bendrovės laukuose, kurioje javapjūtę pradėjo AB "Lytagros" kombainai, Kauno rajonas.
"Lytagros" javapjūtės pradžios šventė - geras startas / Jolita Žurauskienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2013, liep. 20, p. 5.Apie AB "Lytagra" ir Kauno rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus organizuotą lauko dienos šventę "Lytagros" žemės ūkio bendrovėje Bernatonyse, Kauno rajonas.
Lietuviškos bulvės rusiškoje ruletėje / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 7, p. 1.Liuetuvos ūkininkų būgštavimai dėl Rusijos veterinarijos tarnybos draudimo įvežti sėklines ir maistines bulves iš visų ES šalių.
Nauja - pamiršta sena / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, birž. 27, p. 1, 12.Apie Bernatoniuose (Kauno r.) žemės ūkio bendrovėje "Lytagra", Lietuvos sveikatos moklų universiteto Vetreinarijos akademijos Tęstinio mokymo ir konsultavimo centro specialistų surengtą seminarą "Intensyvus aukštos veislinės vertės pieninių galvijų veisimas, taikant embrionų persodinimo metodiką".

Į "Grūdo kelią" sugužėjo lyderiai / Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2013, birž. 15, p. 8.Bendrovė "Kauno grūdai" ūkininkams ir žemės ūkio specialistams surengė augalininkystės technologijų mugę "Grūdo kelias 2013". 
Mugės akcentas - grįžtantys paukščiai / Dalia Smolenskienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 25, p. 4.Pavasario mugė Vilkijos žemės ūkio mokykloje.
Didžiausia paroda Lietuvoje / KRS inf. // Naujos tėviškės žinios.- 2013, bal. 4, p. 3.Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje - tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi...2013".
Nikolajaus limuzinai - kasdienybės duona ir pyragai / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, kovo 29, priedas "Kaimynai", p. 4-5.Apie N. Dubnikovo ekologinį mėsinių galvijų ūkį Vandžiogalos seniūnijos Padaugupio kaime (Kauno r.)
Ūkininkams reikia darbuotojų norinčių dirbti / Edita Čepelytė ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2013, kovo 27, p. 1, 3.Apie tai, jog ūkininkai laikiniems darbams įdarbindami žmones šiems turės išduoti specialius paslaugų kvitus, taip siekiama pažaboti nelegaliai pas ūkininkus dirbančius žmones, kartu norima palengvinti ir biurokratinę naštą, kuri iki šiol ūkininkams keldavo nemažai keblumų (str. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės L.Burbaitės, Kauno r.ūkininko A.Banionio komentarai ir VŽ. Mini interviu su Žemės ūkio rūmų vicepirmininko B.Markausko komentaru).
Ūkininkai išsakė problemas / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, kovo 28, p. 1.
Kauno rajono savivaldybės salėje vyko žemdirbių susitikimas, kurio metu buvo aptartos svarbiausios problemos. Juos sukvietė Ūkininkų sąjungos pirmininkė G.Staliūnienė.
Garbingas pripažinimas / ASU inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, vas. 1, p. 1.
Aleksandro Stulginskio rektorius profesorius Antanas Maziliauskas inauguruotas užsienio nariu į Švedijos Karališkąją žemės ir miškų akademiją.
Vilkijos ŽŪM - žingsnis į priekį / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 30, p. 1, 3.Modernėjanti praktinio mokymo bazė, mokomieji kabinetai, gerėjančios gyvenimo sąlygos Vilkijos žemės ūkio mokyklos bendrabutyje. Tai nulėmė ne tik pačios mokyklos uždirbtos lėšos vykdant įvairias veiklas, bet ir ES struktūrinių fondų parama.
Petro rauginti agurkai Berlyne / TŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 22, p. 1.
Ūkininkas iš Ringaudų Petras Metrikis - tarptautinėje parodoje "Žaliojoje savaitėje" Berlyne. 

2012

Pirkėjams - išskirtinės kokybės produktai / Monika Barzdžiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2012, gruod. 17, p. 8.Apie tai, kad išskirtinės kokybės vaisiai, uogos, daržovės ir perdirbti jų produktai vis labiau traukia Lietuvos pirkėjus, šių produktų gamintojai gali pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Dalyvavimas maisto kokybės schemose" bei priemonės "Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programą "Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema"; pateiti Kauno r. ūkininkų Šlapkauskų, Šeduvos seniūnijos ūkininko F. Šlėvės, Vilkaviškio r. ūkininkų Kušlių komentarai.
Tradicinės ūkininkų dovanos seminarijai / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 14, p. 1.Kauno rajono ūkininkai derliaus gėrybėmis remia Kauno kunigų seminariją.

Prasideda kompleksinis seniūnijų teritorijų tvarkymas / Stasys Bielskis. – Iliustr. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 12, p. 4.Praėjusiais metais Ukmergės rajono Veprių seniūnijoje įgyvendintas bandomasis kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas, finansuotas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Techninė pagalba". Įgyvendinus šį projektą naudą pajus ir Čekiškės seniūnijos kaimų gyventojai.
Tradicinės ūkininkų dovanos seminarijai / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 14, p. 1.Kauno rajono ūkininkai derliaus gėrybėmis remia Kauno kunigų seminariją.
"Barzdotos" istorijos / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 7, p. 1.
Netvarkingais ūkiais ir tų ūkių veikla nepatenkinti gyventojai Kauno rajone.
Kauno rajono ūkininkai - kaip viena darni šeima / Polokarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, lapkr. 24, p. 13.Pasibaigus konkursui "Metų ūkis" Lietuvos ūkininkų sąjungos Kauno skyriaus pakviesti susirinko gausus būrys rajono ūkininkų ir jų partnerių į restoraną "ViaBalitica" aptarti konkurso rezultatų, Kaunas.
Melioracijai - lietingo rudens egzaminas / Audrė Srėbalienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2012, lapkr. 23, p. 11.Apie melioracijos griovių tvarkymą, pasinaudojus parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Pelno nesiekiančios investicijos".
Vilkijos švelniakailių žvėrelių ūkis - itin modernus / Žemyna Šeškutė. – Iliustr. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 3, p. 3.Č.Tallat - Kelpšos vadovaujama įmonė UAB "Vilkijos ūkis" - vienas didžiausių ir moderniausių kailinių žvėrelių auginimo ūkis Lietuvoje.
Blogas kvapas fermose - prastas ūkininkas / Audrė Srėbalienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2012, spal. 31, p. 10.Apie tai, kad kivirčų tarp gyvulių fermas turinčių verslininkų ir kaimo žmonių - į valias, dėl to bylinėjamasi ne vienus metus, Kauno r., Margininkų kaime, žmonių sodybos taip pat yra prie gyvulių fermų, tačiau dėl smarvės kaimo gyventojai su ūkininku A. Banioniu nekonfliktuoja, apie ūkininko veiklą, ES paramą, iš fermų sklindančių kvapų ir jų šalinimo aktualijas (pateikti A. Banionio).
Rajono ūkininkams vadovauja G.Staliūnienė / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 24, p. 1.Naujai išrinktos Ūkininkų sąjungos, Kauno rajono skyriaus pirmininkės G.Staliūnienės darbo programa ir reikalavimai.
Derlius pareina namo / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, spal. 2, p. 1-2.Apie Kauno rajono ūkininkų cukrinių runkelių derlių. 
Išmanioji sodininkystė Lietuvoje peržengia laiko ir klimato ribas / Aušra Veličkaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2012, spal. 10, p. 11.Apie tai, kad Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas, įsikūręs Kauno r., Babtuose, už ES struktūrinių fondų lėšas įsirengė unikalų išmanųjį šiltnamį - fitotroną, kuriame selekcininkai atlieka pasaulinio lygio mokslo tyrimus, įsigijo DNR analizatorių (pateikti profesoriaus V. Stanio komentarai).
Nutrūktgalviai / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 6, p. 1, 3.Ūkininko Gintauto Čebatarausko didelis, tačiau neatsakingas noras ūkininkauti, privedė ūkį prie bankroto ribos.
Tvarkydami melioracijos griovius ūkininkai taupo / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, rugs. 27, p. 15.Apie melioracijos griovių tvarkymą Kauno rajone, pasinaudojus parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Pelno nesiekiančios investicijos".
Raudondvaryje pašlovintas derlius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 1.
Derliaus šventė "Rudens sambariai" Raudondvaryje.

Kainas diktuoja biržos / NTŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 9, p. 1.Grūdų supirkimo kainos įmonėse, kuriomis dažniausiai naudojasi Kauno rajono ūkininkai.
Tylus ūkininko bankrotas / Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2012, rugpj. 8, p. 9, 10.Apie perspektyvaus ūkininko G. Čebatarausko bankrotą: skolintojai reikalauja grąžinti pinigus, tačiau ūkininkas negali jų uždirbti, nes visas jo turtas areštuotas, Babtai, Kauno rajonas.
Gyvuliai ir žmonės / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 4, p. 1.Nepasitenkinimas laikančiais gyvulius ir nesirūpinančiais jų priežiūra.
Ūkininkų turgeliuose tarpsta apsimetėliai / Aldona Svirbutavičiūtė ; [su žemės ūkio kooperatyvo "Lietuviško ūkio kokybė" vadovo Mindaugo Maciulevičiaus komentaru]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, rugpj. 4, p.1, 4.Dėl netvarkos G.Domskio ūkis Domeikavoje, kelia pasipiktinimus kaimynams. Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas L.Valiuška surašė patikrinimo aktą ir įspėjimus.Nėra ko pirkti, nėr ko parduoti / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 31, p. 1.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjas V,Daubaras sako, kad žemės pardavimas Kauno rajone yra visiškame sąstingyje.
Deklaravimo bylas užvertus / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 11, p. 1.Pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimas.
Didysis sujudimas Armaniškių laukuose / Kazys Požėra. – Iliustr. – Reportažas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 5, p. 6.LŽŪU mokomojo ūkio lauke, esančiame Armaniškių kaime, vyko arimo varžybos.
Pilnėjantys aruodai / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 27, p. 1.
Kauno rajono ūkininkai džiaugiasi rapsų derliumi.
Sėkmingas jaunųjų žemdirbių startas / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, liep. 28, p. 9.Užsakomasis straipsnis apie sėkmingą Kauno rajono jaunųjų ūkininkų dalyvavimą Kaimo plėtros paramos programoje "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas"; su papildomu straipsneliu "Atrankos pirmumo kriterijai".
  
Kauno artojai grįžo su glėbiais dovanų / Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2012, liep. 7, p. 13.Apie Kauno artojų varžybas Armaniškių kaime.
Kauno rajono meras V. Makūnas: "Didžiuojuosi kiekvienu jaunuoliu, kiekvienu ūkininku" : [pokalbis / kalbėjosi] Gediminas Stanišauskas. – Portr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2012, liep. 7, p. 14.Lazda visada turi du galus / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 16, p. 1.
Mokslinė konferencija "Žemdirbio vasara" Aleksandro Stulginskio universitete.
Artojai rengiasi varžyboms / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 13, p. 1.Lietuvos artojai rengiasi Armaniškių kaime(Ringaudų sen.) vyksiančioms artojų varžyboms.
Ūkininkai traukia į miestus savo jėgomis / Eglė Kijauskienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2012, birž. 9, p. 8.Vilniuje ir Kaune veikiantys mobilieji turgeliai naudingi net per porą šimtų kilometrų nutolusiems ūkiams, bet jų plėtrą stabdo tai, kad europinių lėšų ūkininkų reikmėms miestuose neskiriama, todėl plėstis tenka savo jėgomis.

Mėsinių veislių galvijų veislininkystės aktualijos / Vigilijus Jukna. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, geg. 29, p. 3.
Apie mokslinę-gamybinę konferenciją "Mėsinių galvijų veislininkystės teoriniai ir praktiniai aspektai" LSMU.Apie ūkininkų turgeliuose prekiaujančius perpardavinėtojus. 
Nuostabus tulpių žydėjimas / Rūta Antanaitienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, geg. 12, p. 9.Apie gėlininkų Lionės ir Pauliaus Ciplijauskų ūkį Babtuose (Kauno r.).
Kauno rajono bendruomenė sukilo prieš kiaulių komplekso terorą / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, geg. 15, p. 2, 3.Apie Patamulšėlio kaimo bendruomenės "Sėmenėlė" narių skundus Kauno rajono policijos komisariatui dėl iš šalia esančio kiaulių komplekso, priklausančio bendrovei "Vyčia", sklindančios kvapo ir teritorijoje besimėtančių nugaišusių kiaulių; pateikiami bendruomenės narių, bendrovės atstovo A. Urbos komentarai.
Gervių saugoma sodyba / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 29, p. 1.Ūkininkės, kasmetinių žemdirbių nominacijų prizininkės Onutės Baltrušaitienės sodyba ties Kauno ir Šakių rajonų riba.
Drėgmės perteklius - ūkininkų galvos skausmas / Kazys Požėra // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 26, p. 1.Kauno rajono ūkininkai sako, kad grūdų derlius šiemet užderėjo, tačiau dėl drėgmės pertekliaus nukulti kviečiai tinka tik pašarams.
Pernykščiai laureatai ant laurų nemiega / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 22, p. 1.Pernai metais geriausiais Kauno rajono ūkininkais išrinkti Loreta ir Antanas Maknevičiai teigia, kad šiemet jų ūkyje yra ir gerų ir blogų naujien. Antrosios vietos laimėtojai Dalė ir Jonas Vizgaičiai sako, kad dideliu derliumi pasigirti negali. 

Gyvulių ūkis Domeikavoje / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 10 , p. 1.

Kauno rajone svarstė vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisykles / Vilma Pakruojytė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 16, p. 3.

"Jei aš būčiau verslo angelas..." / Dalia Smolenskienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 15, p. 4.Vilkijos žemės ūkio mokykloje vyko Lietuvos inovacinių profesinio rengimo įstaigų asociacijos narių visuotinis susirinkimas ir kasmetinis Jaunojo verslininko konkursas.

Mugėje "Ką pasėsi...2012" - apie paramą agrarinei aplinkosaugai / Eglė Rubinaitė. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 6, p. 3.

Margininkai sulauks praktikantų / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 5, p. 1.A.Banionio ūkis Margininkų kaime yra tinkamas priimti aukštųjų ir profesinių technikos mokyklų auklėtinius, gamybinei praktikai atlikti.
"Ką pasėsi...2012" žada gerą derlių / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 30, p. 1.Parodos, "Ką pasėsi 2012" atidarymas Aleksandro Stulginskio universitete.

Vėl keliai - į Noreikiškes... / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 28, p. 1.Aleksandro Stulginskio universitetas ruošiasi tarptautinei žemės ūkio parodai "Ką pasėsi...2012". 

Kam turi rūpėti dirvonuojanti žemė? / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, kovo 20, p. 4.Apie Kauno rajono savivaldybės vadovų ir ūkininkų susirinkimą 
Ūkininkų suėjime - rūpesčiai dėl žemės / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 20, p. 1, 4.Kauno rajono savivaldybėje - žemdirbių susirinkimas.
Kaip pasikeitė Lietuvos kaimas / MŪ inf. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 13, p. 3.A.Stulginskio universitete Žemės ūkio ministerijos specialistai pasidalijo informacija, kaip Lietuvos kaimą pakeitė ES parama.
Kaimui reikia jaunų / NTŽ, MŪ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, vas. 29, p. 1.
Kaimiškųjų vietovių jaunimo, jaunųjų ūkininkų problemos, kurias buvo bandoma spręsti kaimo jaunimo konferencijoje Aleksandro Stulginskio universitete.
Diskutuota apie Lietuvos kaimo tinklo įgyvendinimo taisyklių naujoves / Eglė Rubinaitė. – Iliustr. – Informacija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, vas. 24, p. 6.Žemės ūkio ministerijos surengtas informacinis seminaras apie Kaimo plėtros tinklo aktualijas, įgyvendinimo taisykles, naujoves bei paraiškų pildymo tvarką, A.Stulginskio universitete.
Miškų apsuptyje apsigyveno škudės / Aldona Matulevičiūtė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, vas. 23, p. 4.Avių - škudžių auginimas ir augintojai.
Absurdiški reikalavimai sodininkų bendrijoms / Nijolė Baronienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2012, vas. 11, priedas "Sodyba", p. 7-8.Apie sodininkų bendrijų aktualijas, bendrijų teritorijose esamų kelių būklę bei priežiūrą, reikalavimus atlikti matavimus ir kelius perduoti savivaldybėms, bendrijas reglamentuojančius įstatymus. 

2011

Sugrąžinkite pagrobtą laiką / Justinas Adomaitis // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, spal. 1, p. 16.
Apie ūkininką, Juragių uždarosios akcinės bendrovės vadovą A. Maknevičių, Kauno rajonas.
Ar lietuviškieji svarainiai nurungs atvežtas citrinas? / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, rugs. 20, p. 5.Apie Kauno rajono ūkininką A. Butvilą, auginantį svarainius.
Algimanto Pėstininko daržovių paslaptis / Rūta Antanaitienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, rugpj. 16, p. 7.Apie A. Pėstininko daržininkystės ir bulvininkystės ūkį, Kauno rajonas.
Medvežėmis per ūkininko piniginę / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, bal. 23, p. 1, 4.Apie medienos vežėjų daromą žalą ūkininko J. Staliūno dirvoms, Babtai, Kauno rajonas.
Vadybininkai ūkininkus gerbia / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, bal. 29, p. 1, 4.Jaunasis ūkininkas O.Naturjevas ir jo ūkis Vandžiogalos seniūnijoje, Ibėnų kaime.
Ekologiška produkcija negali būti pigi / Elena Rinkevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, kovo 31, p. 20.Apie seminarą LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose, Kauno rajonas. 
Ūkininko galvos skausmas - kanopiniai rapsų pasėliuose / Polikarpas Ragožis // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2011, kovo 19-25 (Nr. 11), p. 5.Apie stirnų ir elnių daromą žalą Kauno rajono ūkininko V. Rudinsko pasėliams.

Kas mieliau už pelną česnakų augintojams? / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2011, kovo 19-25 (Nr. 11), p. 1, 8.Apie česnakų augintojus ūkininkus K. ir R. Stasionius iš Užumiškių kaimo, Kauno rajonas.
Česnakai: jautrūs ir paslaptingi, bet ne nuostolingi / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, kovo 15, p. 1, 8.Apie česnakų augintojus ūkininkus K. ir R. Stasionius iš Užumiškių kaimo, Kauno rajonas.
Kanopiniai niokoja rapsų pasėlius - pasiskųsti tegali pats sau / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, kovo 10, p. 1, 4.Apie nepataisomą žalą ūkininko L. Rudinsko pasėliams, Babtai, Kauno rajonas.
Prekės kodas: pagaminta su meile / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, saus. 29, p. 15.Apie Kaišiadorių rajono Klėriškių kaimo ūkininkės A. Miknevičienės, prekiaujančios ūkininkų turgeliuose Kaune, kūrybišką požiūrį į maisto gamybą ir produkcijos asortimentą.
Rinkosi ūkininkai / Laima Vyliaudienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, saus. 28, p.1.Taurakiemio seniūnijos kultūros centre ūkininkai sprendė jiems aktualius klausimus.
Deklaruoti pasėlių - į Akademiją / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, saus. 7, p. 1.Konkuruojama, kas atliks pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaracijos darbą. 

2010

Naujas ūkininkų vadovas / MŪ inf. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, gruod. 7, p. 1.
Išrinktas naujas Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas - Vytautas Žilinskas.
Kad tik gražiau būtų... / Kristina Čiučiulkaitė. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, lapkr. 30, p. 1.Priemonių "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" ir "Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į viešąjį gyvenimą stiprinimas" įgyvendinimo planai Kauno rajone.
"Išsišokėliai" po dvidešimties metų / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, lapkr. 27, p. 1, 3.Apie konferenciją "Lietuvos ekologiniams žemės ūkiui - 20 metų" LŽŪU, Kauno rajonas.
Sodų gyventojai: "Mes nesame indėnai" / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, lapkr. 6, p. 2-3.Apie kauniečių, gyvenančių sodų bendrijose, problemas, diskusijas dėl statuso ir žemės paskirties klausimų, nuo kurių priklauso, kiek ir kokios pagalbos jie gaus iš savivaldybės ateityje; pateikiami Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininko E. Germanavičiaus, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Bancevičiaus ir kt. komentarai.
Audriaus Banionio sėkmės paslaptis - atsakomybė / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, lapkr. 2, p. 1, 9.Apie Margininkų kaimo ūkininką Audrių Banionį, Kauno rajonas.
Kompiuteris Čekiškės bedarbių neišgelbėjo / Olava Strikulienė. – Iliustr., portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, lapkr. 8, p. 3.Rašoma, kad po š.m. balandžio mėn. žemės ūkio ministro K. Starkevičiaus apsilankymo Čekiškėje ir kt. Kauno rajono seniūnijose, kurioms buvo padovanoti kompiuteriai, nedarbo padėtis šiose seniūnijose nepagerėjo, bei toliau tęsiamo programos "Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas Lietuvoje skatinimas" įgyvendinimo rezultatus; Čekiškės seniūno M. Zavedsko bei Seimo narių J. Ramono ir E. Pupinio komentarus. 

"Multione" paslaptys: šypsojosi tas, kas juokėsi paskutinis / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, spal. 5, p. 1, 9.Apie figūrinio vairavimo varžybas italų kompanijos CSF gamybos universaliu krautuvėliu Multione" parodoje "Sprendimų ratas 2010" LŽŪU, Kauno rajonas.
Trečiame "Sprendimų rate" - miškininkai ir medžiotojai / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, spal. 5, p. 8.Apie žemės ūkio parodą "Sprendimų ratas" LŽŪU, Kauno rajonas.
Pagerbė darbščiausius, pagyrė tvarkingiausius / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, rugs. 28, p. 8-9.Apie Kauno rajono derliaus šventę "Rudens sambariai 2010" Raudondvaryje.
Valdininkams nuosavybės teisė - tik tušti žodžiai / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, rugs. 27, p. 1, 3.Apie žemėtvarkininkų neteisėtai atimtą žemę iš Kauno rajono ūkininko J.V. Petruškevičiaus.
Aukštaūgiai vaismedžiai traukiasi ir iš sodybų / Irma Dubovičienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, rugs. 25, p. 7-8.Sodininkystės ir daržininkystės instituto specialistų patarimai sodininkams mėgėjams apie žemūgių vaismedžių veisles ir auginimą, Babtai, Kauno rajonas. 
Pieno ūkiams stiebtis padės nauja gamykla / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2010, rugs. 27, p. 6.Apie tai, kad per 200 ūkių šeimininkų vienijantis kooperatyvas "Pienas LT" Kauno LEZ statys modernią pieno perdirbimo gamyklą, apie gamyklos būsimą veiklą, produkciją, ES paramą, "Pieno LT" valdybos pirmininko N. Narausko, ŽŪM atstovo M. Palionio ir kt. požiūrį į padėtį.
Valdininkams nuosavybės teisė - tik tušti žodžiai / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, rugs. 27, p. 1, 3.Apie žemėtvarkininkų neteisėtai atimtą žemę iš Kauno rajono ūkininko J.V. Petruškevičiaus.
Sulaukė pripažinimo : [trys ūkiai Kauno rajone sulaukė Laisvos nuo ligų bandos statuso suteikimo] / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2010, rugs. 8, p. 1.
Žemėtvarkininkai vėl gyvena įkurtuvių nuotaikomis / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, rugpj. 26, p. 1, 4.Apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono bei miesto žemėtvarkos skyrių, Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinės priežiūros poskyrį ir Žemė tvarkymo skyrių.

Kaimo darbdaviu tapęs ūkininkas susilaukė ir dangaus pagalbos : [apie Margininkų kaimo ūkininką Audrių Banionį, Kauno rajonas] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Pakaunės kraštas. – 2010, liep. 1, priedas "Verslas abipus sienos", p. 1-2.

Lauko dienose - nauja technika ir naudingi patarimai / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, liep. 28, p. 10."Dojus Agro" pristatė modernios žemės ūkio technikos galimybes lauko dienoje, Kauno rajonas.
  
Ūkininko verslo planas / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, liep. 16, p. 1-2.
Apie Kauno rajono ūkininko J. Pažėros pieno produktų gamybos bei pardavimo ūkininkų turgeliuose verslą.
Žemė turi duoti pajamų / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 9, p. 1.Žemės ūkio ministro K.Starkevičiaus pasiūlymas mokėti baudas už nesutvarkytą, piktžolėmis apleistą žemę.
"Lytagros" lauko dienoje - žemdirbio darbų ciklas / Aras Mockus. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, birž. 23, p. 9.Apie AB "Lytagra" surengtą lauko dieną Bernatonių žemės ūkio bendrovėje, Kauno rajonas.

Geriausia rajono melžėja - V. Naujokaitienė / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 23, p. 1.Respublikinis geriausių melžėjų konkursas pradėjo jubiliejinį maratoną LVA Praktinio mokymo ir bandymų centro pieno ūkyje Giraitėje.

Didžioji "Lytagros" lauko diena - pašarų gausinimas panaudojant atolą: [apie "Lytagros" lauko dieną Bernatonių žemės ūkio bendrovėje, Kauno rajonas] / Polikarpas Ragožis. – Iliustr // Ūkininko patarėjas. –2010, birž. 22, p. 7.

Startavo geriausių melžėjų konkursas / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, birž. 22, p. 4.Apie respublikinį geriausių melžėjų konkursą LVA Praktinio mokymo ir bandymų centro pieno ūkyje Giraitėje, Kauno rajonas.
Dirvas tausoja ir derlingumą didina tinkamos sėjomainos / Elena Rinkevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, birž. 22, p. 12.Apie šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūrą ir konferenciją "Žemdirbio vasara", skirtą agronomo, prof. A. Stancevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti LŽŪU, Kauno rajonas. 
Birutės Galdikas viešnagė / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2010, birž. 5-11 (Nr. 22), p. 9.Apie lietuvių kilmės pasaulinio garso antropologės, gamtosaugininkės, orangutanų tyrinėtojos, fizinės antropologijos ir biologijos dr. B. Galdikas viešnagę VĮ Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje, Kauno rajonas.

Lietuvos ūkininkai bando galingiausią "Valtra" traktorių: [apie UAB "Rovaltra" pristatytą suomišką "Valtra" traktorių Kauno apskrities ūkininkams] / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. –2010, birž. 15, p. 14.

Tarp gėlių ir kopūstų / Vanda Baronytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, birž. 5, p. 1, 10.
Apie ūkininkus R. ir D. Ambraziūnus, Kauno rajonas.

Tėvas ir sūnus : [ūkininkai R. ir M.Skipariai, ūkininkaujantys Lapių seniūnijoje] // Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2010, birž.5, p. 1.

Žemės ūkio surašymas dar vyksta vangiai / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, geg. 11, p. 1.

Ganykloje vėjas jau lenkia žolę / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, geg. 4, p. 1, 13.Apie ūkininką S. Steponavičių, Kauno rajonas.
Laukai tušti neliks / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010,bal. 20, p. 1.
Žieminiai javų ir rapsų augintojai Kauno rajone patiria daug nuostolių. 
Kaimas pasitinka Europos gelbėtoją / Olava Strikulienė. – Iliustr., portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, bal. 13, p. 3.Apie žemės ūkio ministro K. Starkevičiaus Kauno rajono Čekiškės, Batniavos, Kulautovos ir Lapių miestelių bibliotekoms įteiktus nešiojamuosius kompiuterius; nedarbo problemą šiuose kaimuose bei ŽŪM vykdomą ES projektą "Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas Lietuvoje skatinimas"; pateikta informacija, kiek ūkininkų pasitraukė iš žemės ūkio gamybos bei jiems išmokėtas kompensacijas.
"Lytagros" stende - puokštė naujovių / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, bal. 7, p. 10.Apie "Lytagros" įmonių grupių parodą "Ką pasėsi...", Noreikiškės, Kauno rajonas.
Geriausių melžėjų konkursas keičia rūbą / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, bal. 3, p. 11.Apie pasirengimą "Geriausių melžėjų" konkursui LVA, Kauno rajonas.
Būtinybė ar prabanga? / Lina Kazlauskienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, kovo 13, p. 1.
Vieno žemės ūkio specialisto etato seniūnijose neužtenka.
Mokesčių akmuo po kaklu jau nebepakeliamas / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, kovo 4, p. 1, 7.Apie ūkininkų sąjungos ir žemės ūkio bendrovių asociacijos išplėstinį posėdį Žemės ūkio universitete, Kauno rajonas.

Daržininkai išsirinko naują vadovą / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, kovo 2, p. 2.Apie daržovių augintojų asociacijos narių visuotinį ataskaitinį rinkiminį susirinkimą Sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose, Kėdainių rajonas. 
Kiauliška" ekonomika: iš trijų augintų vienas už dyką / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, kovo 4, p. 5.Apie ūkininko A. Banionio fermą Margininkų kaime, Kauno rajonas.
Pieno ūkiai stiprės - bado nepajusime / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, vas. 23, p. 7.Apie UAB "Biržų žemtiekimas" surengtą konferenciją "Galvijų sveikatingumas, produktyvumas ir pieno kokybė" žemės ūkio universitete, Kauno rajonas.
Kadagiais kvepiančios dešros nenuostolingos / Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, vas. 20, p. 29-30.Apie ūkininko A. Banionio mėsos perdirbimo cechą Margininkų kaime, Kauno rajonas.
Likimo akibrokštai ir skaudino, ir grūdino : konkursas "Metų ūkis 2009" / Vanda Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, vas. 2, p. 1, 5.Apie Kauno rajono ūkininkus L. ir R. Maldučius.
Kaimo tinklas užbuksavo. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, saus. 27, p. 16.
Apie Lietuvos žemės ūkio universitete (Kauno r.) vykusį Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato ir komitetų pirmininkų posėdį, kuriame buvo aptartas 2009 metų projektams įgyvendinti teiktų paraiškų vertinimas, komitetų pirmininkams pristatyti siūlomi Lietuvos kaimo tinklo įgyvendinimo taisyklių pakeitimai.
Pasirinko prioritetus / Lina Kazlauskienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 16, p. 1.Svarstomi Kauno rajono seniūnijų parengti projektai pagal kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra".        

 Ūkius pradės lankyti surašinėtojai / Juozas Liutkus. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, geg. 29, p. 5.Informuojama, kad geg. 3 d. Lietuvoje prasidėjo visuotinis žemės ūkio surašymas, o nuo birž. 1 d. prasidės antrasis žemės ūkio surašymo etapas; apie tai, kap vyksta surašymas Kauno teritorinei statistikos valdybai priklausančiose rajonų savivaldybėse bei seniūnijose.

Mėsiniai galvijai - ūkininko nenuvylusi idėja / Rasa Prascevičienė ; [su mėsinės galvijininkystės pradininko Lietuvoje ir aktyvaus jos propaguotojo, pirmojo Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktoriaus, Lietuvos veterinarijos akademijos prof. Česlovo Juknos pasisakymu; apie Kauno rajono Padaugupės kaimo ūkininką Nikolajų Dubnikovą] . - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2009, gruod. 12-18 (Nr. 50), p. 5.

Apdovanoti geriausių ekologinių ūkių šeimininkai : [Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute apdovanoti konkurso "Pažangiausias ekologinis ūkis 2009" nugalėtojai, Babtai, Kauno rajonas] . - Iliustr. // Ekoūkis: mokslas, gamyba, rinka. -. - 2009, Nr. 4, p. 1-3.

Ūkius gali modernizuoti ir mažieji : [apie paraiškų teikimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę "Pusiau natūrinis ūkininkavimas" bei Kauno rajono ūkininką J. Kriaučiūną, pasinaudojusį šia parama] / Saulius Tvirbutas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, gruod. 19, p. 20.

Sėkmės paslaptis - nenuleisti rankų ir nuolat skaičiuoti : [apie ūkininką K. Bružiką, Kauno rajonas] / Saulius Tvirbutas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, gruod. 16, p. 7-8.

Švari aplinka ir modernizuotas ūkis : [apie Europos Sąjungos paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" pirmąją veiklos sritį "Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas" bei šioje programoje dalyvaujanį Kauno rajono ūkininką J. Lapinską]/ Saulius Tvirbutas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, gruod. 16, p. 13.

Kauno rajonas spaudoje - Medicina. Medicinos įstaigos. Sveikata.

2021  

Suabejojo susirgimų statistika / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 15, p. 16.Apie karantino atlaisvinimo priemones ir papildomus lokalius sprendimus, aptartus Kauno rajono savivaldybės Ekstremalių operacijų centro pasitarime, kuriame savo pastebėjimus išsakė centro vadovas Š. Šukevičius, meras V. Makūnas, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas J. Petkevičius, savivaldybės gydytoja M. Labašauskaitė.

Dėl skiepų registruojami 65 metų ir vyresni gyventojai / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 15, p. 16.Apie Kauno rajono sveikatos priežiūros įstaigose pradėtą gyventojų nuo 65 metų, norinčių pasiskiepyti nuo COVID-19, registravimą.

Pradės skiepyti pakaunės švietimo įstaigų darbuotojus / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 8, p. 15.
Kauno rajonas atliko paskiepytų žmonių revakcinaciją ir nuo vasario 8 d. pradeda švietimo įstaigų darbuotojų skiepijimą nuo COVID-19. Kauno rajono gyventojams skirta 600 skiepų dozių. Vakcinaciją atliekančioms dviems sveikatos priežiūros įstaigoms talkina savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Pateikiami Kauno rajono savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės komentarai.

Kauno rajone vyksta vakcinacija / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 18, p. 15.Apie COVID-19 vakcinacijos organizavimą Kauno rajono savivaldybėje; pateikiami savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės, Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties direktorės N. Gudžiūnaitės-Bybartienės komentarai.
Nedarbingumas ir ligos išmokos tęsiantis pandemijai / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 11, p. 13.Su Kauno rajono mero V. Makūno komentarais.

Visuomenės sveikatos biuras darbo valandų neskaičiuoja / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 4, p. 14–15.Apie Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro (KRVSB) darbą, siekiant suvaldyti COVID-19 ligą rajone; pateikiami KRVSB direktoriaus L. Dilio, Kauno rajono savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės komentarai.

2020 

Keičiasi darbo organizavimo tvarka / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, spal. 5, p. 13.Apie dėl koronaviruso plitimo keičiamą darbo organizavimą Kauno rajono savivaldybėje; pateikiami Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjos R. Grėbliauskienės komentarai.

Pagalbos priklausomiems žmonėms daugėja / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, spal. 12, p. 14.Apie Raudondvaryje (Kauno r.) Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento surengtą konferenciją „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinė integracija“

Stiprina COVID-19 prevenciją / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, spal. 5, p. 15.Pablogėjus epidemiologinei situacijai Kauno rajone, savivaldybė nusprendė intensyviau profilaktiškai tirti gyventojus COVID-19 infekcijai nustatyti.

Visuomenės sveikatos biuras – Raudondvaryje / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, spal. 5, p. 13.Apie Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro įkurtuves naujoje vietoje, Raudondvaryje, Instituto g. 1A; pateikiami šio biuro vadovo L. Dilio ir Kauno rajono mero V. Makūno komentarai.

Kauno apskrityje – pirmasis mirties nuo erkinio encefalito atvejis šiemet / Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija. – Turinys: Daugiausia užsikrėtusiųjų – Kaune ; Apsaugo skiepai // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2020, rugpj. 1, p. 1.Pirmasis mirties nuo erkinio encefalito atvejis šiemet buvo pražūtingas 71 m. am,žiaus vyrui, Prienų rajono gyventojui.

Kauno apskrityje – karštas taškas Raseiniuose / KD, BNS inf. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Įtraukė ir šalies vadovus // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, rugs. 26, p. 4.Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys apie naujus koronaviruso atvejus Kauno apskrityje, bei po Kryžkalnyje vykusio paminklo atidengimo renginio, kuriame dalyvavo Prezidentas G. Nausėda su žmona ir premjeras S. Skvernelis, paaiškėjusius du užsikrėtimo COVID-19 infekcija Raseinių rajono savivaldybėje atvejus.

Raudondvaryje – daugiau sveikatos priežiūros paslaugų / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, rugs. 7, p. 14–15.Apie Raudondvaryje (Kauno r.) įsteigtą ir iškilmingai atidarytą privataus kapitalo Raudondvario kliniką; pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno komentarai.


Į Kačerginės sanatoriją įsisuko koronavirusas / KD inf. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Kaune – penki nauji atvejai // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, rugpj. 14, p. 3.
Respublikinės Kauno ligoninės (RKL) Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos skyriaus „Žibutė“ slaugytojai nustatyta COVID-19 infekcija; pateikiami RKL generalinės direktorės D. Žaliaduonytės komentarai.

Garliavoje duris atvėrė karščiavimo klinika / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, bal. 8, p. 15. Pateikiami Kauno rajono savivaldybės mero V. Makūno bei savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės komentarai.

Užsikrėtė ir pakaunėje dirbęs medikas / KD inf. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Epidemiologinis tyrimas nebaigtas // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 26, p. 7. Apie koronavirusu užsikrėtusį Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties (KRGMPS) mediką, šiuo metu atlikusį internatūrą Ukmergės ligoninėje, kurioje ėmė plisti ligos užkratas; pateikiami KRGMPS direktorės N. Gudžiūnaitės-Bybartienės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento vyriausiosios specialistės K. Mikalauskienės komentarai.

Karantinas Kauno rajone: didžiausias dėmesys – vaikams, ligoniams, senjorams / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 23, p. 14. Apie koronaviruso plitimo suvaldymui sutelktas pajėgas Kauno rajono savivaldybėje, kurioms vadovauti paskirtas administracijos direktorius, Ekstremalių situacijų operacijų valdymo centro vadovas Š. Šukevičius; su Kauno rajono mero V. Makūno įvardintais veiklų prioritetais.

Negalintiems saviizoliuotis – Kauno rajono savivaldybės paslaugų paketas / Vilma Kasperavičienė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 23, p. 11–13. Siekiant sumažinti COVID-19 plitimo grėsmes, Kauno rajono savivaldybė įvairiose pakaunės vietose įrengė 300 saviizoliacijos vietų sugrįžusiems iš užsienio asmenims; pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno, savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės, Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties direktorės N. Gudžiūnaitės-Bybartienės pasisakymai.

Gripas ir jo komplikacijos / NVSC // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2020, kovo 18, p. 7.

Abipusė meno ir balso terapijos nauda / Virginija Skučaitė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, vas. 25, p. 12–13. Apie Kulautuvos (Kauno r.) reabilitacijos ligoninėje, kur sveikstantiems ligoniams taikoma meno terapija, surengtą žymaus Kauno dailininko abstrakcionisto A. Bulakos kūrybos parodą bei menininkui suteiktą balso reabilitacijos paslaugą; su logopedės-logoterapeutės L. Baltrušaitytės pasisakymu apie darbo su klinikiniu elektrostimuliaciniu prietaisu, padedančiu atgauti kalbą, patirtį.

Pakaunėje – retos ligos listeriozės auka / KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, vas. 25, p. 11. Apie retą ir pavojingą ligą listeriozę, kuria galima užsikrėsti per gyvulinės kilmės maistą.

Dėmesys gyventojų sveikatai – ištisus metus : [pokalbis su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro (KRVSB) direktoriumi Laurynu Diliu] / [kalbėjosi] Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, vas. 17, p. 11–13. Apie Kauno rajono seniūnijose vykdomą sveikatinimo veiklą.

Pas pacientus skubės moderniausi greitosios pagalbos automobiliai / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, vas. 17, p. 16. Apie Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties įsigytus du naujus greitosios medicinos pagalbos automobilius; pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno, stoties direktorės N. Gudžiūnaitės-Bybartienės, paramediko G. Kliučinsko komentarai.

Žaibiška medikų reakcija / Berta Banytė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 7, p. 1–3. Apie Kauno rajono Greitosios medicinos pagalbos stoties (GMPS) gydytojų ir paramedikų komandos pastangomis išgelbėtą motinos pienu užspringusį ir pradėjusį dusti keturių dienų kūdikį; su Kauno rajono GMPS direktorės N. Gudžiūnaitės-Bybartienės ir gydytojo K. Medišausko komentarais.


2019

Greitosios atstovai: pacientus perimdavome ir anksčiau / Vaida Milkova // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, rugs. 24, p. 11. Apie penkių didžiųjų Lietuvos miestų greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotyse suformuotų vadinamųjų klasterinių brigadų funkcijas, pagalbos teikimo tvarką, nuo rugsėjo 1-osios pasikeitusį GMP paslaugų finansavimą; pateikiami Kauno miesto GMP stoties direktoriaus N. Mikelionio, ir Kauno rajono GMP stoties vadovę pavaduojančio gydytojo K. Medišausko komentarai.

Kodėl pakaunės gyventojų gyvenimo trukmė ilgesnė? / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2019, bal. 29, p. 1, 9-11. Apie Kauno rajono savivaldybės įgyvendinamus gyventojų sveikatą stiprinančius projektus, rajono medikų darbą, geriausiųjų apdovanojimą ir pagerbimą Medicinos darbuotojų dienos proga Raudondvario pilyje vykusiame renginyje.

Daugėja norinčių skiepytis? / KD, ELTA inf. - Portr. // Kauno diena. -  2019, bal. 6, p. 11.

Investicijos į sveikatą ilgina gyvenimo trukmę / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - 2019, kovo 4, p. 14-15. Apie Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro (KRVSB) darbo rezultatus; pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno, savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės, KRVSB direktoriaus L. Dilio pasisakymai šios įstaigos ataskaitiniame susirinkime.

Daugėjant gyventojų - iššūkiai greitosios darbuotojams / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. -  2019, kovo 4, p. 15. Apie nepriekaištingą Kauno rajono greitosios pagalbos medicinos stoties (GMPS) personalo darbą, gerėjančią materialinę bazę, GMPS ataskaitiniame susirinkime apdovanotus nusipelniusius darbuotojus.

2018 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugas vertina gerai. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2018, kovo 19, p. 14.Apie Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties komandos darbą.

Siaučiant gripui neveikia septyniolika mokyklų / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, vas. 12, p. 13.Apie gripo epidemiją Kauno rajone.

Paaukojo beveik pusę tūkstančio donacijų kraujo. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2018, vas. 5, p. 16.Apie nuo spalio vykusią kraujo donorystės akciją "Kauno regionas gali", aktyviausių donorų apdovanojimą; pateikiami Nacionalinio kraujo centro vadovo P. Norkaus komentarai.

2017

Prisijungė prie donorystės akcijos. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, gruod. 18, p. 14.Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai prisijungė prie kraujo donorystės akcijos "Kauno regionas gali".

Susivienijo kraujo donorystės akcijoje. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, spal. 30, p. 14-15.Apie Raudondvaryje startavusią kraujo donorystės akciją "Kauno regionas gali"; su Kauno rajono mero V. Makūno komentaru.

Gerina sveikatos paslaugų prieinamumą / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, rugs. 25, p. 11-13.Apie Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties posto Garliavoje ir Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos priežiūros skyriaus medikų darbo sąlygas, rajono gyventojams teikiamas paslaugas; su Kauno rajono savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės ir Garliavos PSPC direktorės N. Kliučienės komentarais.


Ringaudų seniūnijoje daugėja darbo vietų. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –  2017, liep. 24, p. 16.Mitkūnuose (Kauno r.) atidarytas bendrovės "VetMarket" logistikos centras, o Ringauduose kuriasi odontologijos ir kitomis medicinos priemonėmis prekiaujanti bendrovė "Analizė".

Pagerbė labiausiai besirūpinančiuosius gyventojų sveikata / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, geg. 8, p. 11-13.Apie Kauno rajono savivaldybėje pagerbtus ir apdovanotus medikus bei medicinos įstaigas už svarbiausius pasiekimus 2016 metais; su papildomu straipsneliu "Pakaunės gyventojai sveikesni", kuriame - rajono mero V. Makūno komentarai.

Išvengus gripo, džiaugtis dar per anksti. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. –2017, vas. 23-kovo 1 (Nr. 8), p. 31-34.Apie gripo profilaktiką, galimas ligos komplikacijas; Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro reklaminis straipsnis su įstaigos direktoriaus L. Dilio komentarais ir su papildomu straipsneliu "Ar žinote, kad…".

2016

Savivaldybėje - kraujo donorystės akcija. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, lapkr. 7, p. 16.Apie šiemet antrą kartą Kauno rajono savivaldybėje surengtą neatlygintinos kraujo donorystės akciją.

L. Dilys: "Skiepai - antivirusinė kompiuterio programa" : [pokalbis su Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriumi Laurynu Diliu]. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2016, lapkr. 3 (Nr. 44), p. 34.
Apie skiepų svarbą; su papildomu straipsneliu "Skiepijami tik sveiki"; reklaminis straipsnis.

Ilgai laukta diena – atidaryta Kulautuvos reabilitacinė ligoninė. – Iliustr. // Ave vita. – 2016, rugs. 30, p. 1.Apie ligoninę, skirtą ligonių, sergantiems kraujotakos ir nervų sistemos ligomis reabilitacijai.

Širdininkų lauks ir Kulautuva / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2016, rugs. 27, p. 20.Apie tai, kad Kulautuvoje (Kauno r.) atidaryta šiuolaikiška reabilitacijos ligoninė, kurioje teikiamos paslaugos žmonėms, sergantiems kraujotakos ir nervų sistemos ligomis (pateikti Kauno klinikų generalinio direktoriaus R. Jurkevičiaus komentarai).

Kulautuvos reabilitacijos ligoninė - didžiulė viltis sunkiems ligoniams / Bazilė Bazevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugs. 27, p. 15.Apie Kauno klinikų filialo Kulautuvoje atidarymą, kuriame dalyvavo premjeras A. Butkevičius, Kauno r. meras V. Makūnas, Seimo nariai, Kauno klinikų vadovai, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir kt.; pateikiama žinutė "Už 5 mln. eurų"; užsakomasis straipsnis.

PSO įvertino: Kauno regionas eina teisinga kryptimi / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugs. 26, p. 11-12.Rašoma apie Raudondvario dvare vykusį Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikų regionų tinklo metinį susitikimą, kurio pagrindinė tema sveikos ir darnios visuomenės kūrimas; supažindinama su Kauno rajono mero V. Makūno, buvusio Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko prof. V. Grabausko, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko prof. J. Pundziaus, PSO Europos sveikų regionų tinklo koordinatoriaus F. Zambono pasisakymais.

Iš mirties nagų ištrūkęs vaikinas sulaukė svečių. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2016, rugpj. 1, p. 16.Kačerginės vaikų sanatorijoje "Žibutė" besigydantį septyniolikmetį vaikiną, kuris birželio 8 d. Boniškių kaime (Vandžiogalos sen.) įkrito į šiaudų smulkintuvą ir patyrė daug sunkių sužalojimų, aplankė Kauno rajono meras V. Makūnas; su papildomu straipsneliu "Teismai tebevyksta".

Kauno rajonas juda vieningu sporto ritmu : [pokalbis su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro vadovu Laurynu Diliu]. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2016, geg. 26-birž. 1 (Nr. 21), p. 46-47.Apie rajono gyventojų požiūrį į sveikatą, biuro įgyvendintus sveikatinimo projektus. 


Karį sužalojo medikai? / Edita Radzevičiūtė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, geg. 17, p. 1, 3.Apie tiriamą incidentą, kai Kaune įsikūrusioje Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje medikai, gaivindami nualpusį karį, jam amoniaku nudegino akis ir veidą. 

Pakaunės gyventojų sveikata rūpinasi ne tik medikai. -Iliustr. //Savaitraštis Kaunui. - 2016, geg. 5-11 (Nr. 18), p. 30.
Apie Kauno rajono savivaldybės rūpinimąsi gyventojų sveikata, kasmet gerinamą greitosios medicinos pagalbos stoties infrastruktūrą.

R. Žekas: sveikatą stiprina mokėjimas džiaugtis : [pokalbis su Kauno rajono savivaldybės gydytoju Romualdu Žeku] / [kalbėjosi] Marijana Jasaitienė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, bal. 25, p. 11-13.Apie sveikatos priežiūros problemas Kauno rajone, per septynerius darbo Nacionalinėje sveikatos taryboje metus įgytą naudingą patirtį.

Pagalba namuose: nuo maisto gaminimo iki slaugos/J. Šakienė, E. Šemiotas//Kauno diena. - 2016, vas. 15, p. 14-15.Apie Kauno rajono socialinių paslaugų centro 2013-2015 m. vykdytą Europos socialinio fondo finansuotą projektą "Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone"; su socialinio darbo organizatorės A. Petraitienės komentarais bei su papildomu straipsneliu "Kur ir kas gali kreiptis?".

Pasikeitė daugelio ambulatorijų vadovai. - KRD inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, vas. 1, p. 16.Apie pakeistus Garliavos pirminiam sveikatos priežiūros centrui priklausančių ambulatorijų vedėjus.

Jau panaudota 99 proc. gripo vakcinos. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, saus. 14, p. 4-5.Statistiniai duomenys apie gripo vakcinos panaudojimą Kauno apskrityje šį sezoną.

2015

Ligas padeda įveikti ir šunys / Vygandas Trainys. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, gruod. 16, p. 16.Apie tai, kad Muniškių (Kauno r.) specializuotus socialinės globos namus aplankė du samojedų veislės šunys iš Kauno kiniterapinės pagalbos centro, apie centro veiklą.

Kokybiškos medicinos paslaugos. - Iliustr. - KRD inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, gruod. 28, p. 12.Apie Kauno rajono sveikatos priežiūros rodiklius, apžvelgtus Kauno rajono medicinos įstaigų vadovų susitikime.

Kovojant su žalingais įpročiais - neišnaudotos galimybės. - Portr. // Kauno diena. - 2015, gruod. 14, p. 15.Apie Kauno r. savivaldybėje vykusioje konferencijoje visuomenės sveikatos klausimais pranešimą skaičiusio Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidento prof. A. Verygos pasisakymais apie valstybės ir savivaldybių galimybe kovoti su žalingais įpročiais.

Iš Pagalbos centro pagalbos nesulaukė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, spal. 14, p. 5.Apie Bendrojo pagalbos centro (BPC) reakcijos į gautą pranešimą dėl keliu Kauno r. įtartinai vinguriuojančio automobilio, kurio vairuotojas netrukus sukėlė avariją ir pats žuvo, tinkamumą; pateikiami BPC viršininko A. Čiuplio komentarai; žinutė "Ne visi pranešimai pasitvirtina".

Be pašaukimo čia nedirbtų / Marijana Jasaitienė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, geg. 12, p. 9, 10.Apie Garliavoje esančią Respublikinės Kauno ligoninės Slaugos kliniką, jos personalo pasiaukojamą darbą; formuluojamas klausimas , ar sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė, kuri pabrėžia slaugytojų svarbą sveikatos sistemai bei vis dažniau ragina suteikti jiems daugiau funkcijų ir didinti atlyginimus, yra bejėgė tai padaryti; pateikiami Respublikinės Kauno ligoninės slaugos administratorių L. Urbietės, D. Deikuvienės, D. Kupčiūnaitės komentarai.


Vietoj raminamojo balzamo poveikio - žaizdos / Agnė Smolienė ; [su Kauno klinikinės ligoninės gydytojos dermatovenerologės Janinos Vasilavičienės komentaru]. - Iliustr. // Kauno diena. -  2015, rugpj. 18, p. 12.Apie skaudžiai nukentėjusią garliavietę, pasipurškusią specialiu raminamuoju balzamu, skirtu naudoti įkandus uodui; su vaistų bendrovės "BHC group" direktoriaus R. Dapkaus paaiškinimais.

Medikų bendruomenei - padėkos žodžiai. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –  2015, geg. 4, p. 10-11.Minint Medicinos darbuotojų dieną, pagerbti labiausiai nusipelnę Kauno rajono medikai, o geriausioms įstaigoms įteikti specialūs prizai - "Gerumo sparnų" statulėlės; su Kauno rajono mero V. Makūno komentarais.

Greitoji pagalba atvyksta operatyviai. – Iliustr. – KRS inf. // Kauno diena. –  2015, kovo 16, p. 16.Apie Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties darbą.

Kauno rajonas investuoja į sveikatą : unikaliu gamtovaizdžiu garsėjantis Kauno rajonas toliau kuria turizmui palankią aplinką. Kačerginės, Kulautuvos, Zapyškio ir Raudondvario seniūnijas vandens, pėsčiųjų, dviračių takais ketinama sujungti į Mažąjį pakaunės turizmo žiedą. Ši zona patrauklumu nenusileis geriausiems Lietuvos kurortams. Taip tvirtina turizmo ekspertai, tuo įsitikinę Kauno rajono vadovai / Rasa Vaitkevičienė. – Iliustr. // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2015, Nr. 4 (saus. 30), p. 71.

Nori sulaukti garbaus amžiaus energingas? Sportuok! / Skirmantė Javaitytė // XXI amžius. – 2015, kovo. 13, priedas "Pro vita", p. 2.Apie Kauno rajono savivaldybėje įvykusį renginį "Ilgaamžiškumo paslaptis", kuriame pranešimus skaitė Lietuvos sporto universiteto specialistai, o asmenine patirtimi pasidalijo sporto legendos V. Garastas, A. Rupšienė, M. Paulauskas.

Kada bendruomenės slaugytojoms nereikės kabinetų? / V. Milkova. – Iliustr. // K. diena. –2015, kovo 9, p. 9, 10.Apie Kauno r. savivaldybės gydytojo R. Žeko inicijuotą rajone penkiolika metų taikomą eksperimentinį medicinos paslaugų teikimo modelį, kai bendruomenės slaugytojos lanko pacientus namuose, o ne laukia jų kabinete.

Naujas šeimos medicinos kabinetas Vandžiogaloje / Justė Kiburytė. – Iliustr. // Kauno diena. –  2015, vas. 27, p. 2.Apie Vandžiogaloje (Kauno r.) iškilmingai atidarytą naują modernų Šeimos gydytojo kabinetą, į kurį VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras investavo 81 tūkst. eurų.

Pavojai slypi ir injekcijų adatose, ir medikų panagėse : [pokalbis su Kauno visuomenės sveikatos centro direktoriumi G. Kligiu / kalbėjosi] Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, saus. 13, p. 10-11.

Medikai tvarko savo ūkį. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –2015, saus. 12, p. 11.Kauno rajone veikiančių medicinos įstaigų vadovai susitikime su meru V. Makūnu aptarė pasiektus rezultatus ir įvardijo problemas.

Sveiko maisto šventė Raudondvaryje / Liucijana Markevičienė // Merkio kraštas. – 2015, saus. 9, p. 5.Apie Lietuvos sveikuolių sąjungos surengtą tradicinę sveiko maisto šventę Raudondvario pilies dvare, Kauno rajone, kurioje dalyvavo ir Varėnos sveikatingumo klubo „Ropė“ nariai

2014

Geriausias sveikatos sargas - stebėsena. – Portr. – KRD inf. // Kauno diena. –  2014, gruod. 29, p. 12.Apie Kauno rajono savivaldybės gydytojo R. Žeko iniciatyva surengtą gydymo įstaigų ir visuomenės sveikatos specialistų diskusiją efektyvesnės ligų profilaktikos

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2014, saus. 3-8 (Nr. 1), priedas "Sveika visuomenė", p. 9.Straipsnyje informuojama apie Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdytus projektus, skirtus darbui su vaikais ir jaunimu, pateikiamos vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistės Linos Jonikės, biuro vadovo L. Dilio nuomonės (str. minimas habil. dr. prof. Antanas Goštautas).


Žolininkė Zuzana: pirmas tikras komunistas buvo Jėzus Kristus / Darius Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, kovo 22, p. 19-21.Apie Kauno rajone gyvenančią ir vaistažoles auginančią 90-metę žolininkę Z. Liatukienę, iš habilituotos gamtos mokslų daktarės E. Šimkūnaitės paveldėjusią šešis vaistažolių mišinių receptus.
Kačerginėje nuomos dviračius / Karolis Montvila. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, kovo 10, p. 12-13.
Apie verslininkės T. Bindokienės iniciatyva Kačerginėje (Kauno r.)įsteigtą dviračių nuomos punktą bei savivaldybės dėmesį dviračių infrastruktūros plėtrai; pateikiami T. Bindokienės ir Kauno r. mero V. Makūno komentarai; schema "Mažasis Nemuno turizmo žiedas sujungs".

Garliavoje atidarytas psichikos dienos centras. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, kovo 10, p. 13.
Apie Garliavoje (Kauno r.) atidarytą psichikod dienos centrą, kurio projektas įgyvendintas padedant Sveikatos apsaugos ministerijai, o didžioji dalis lėšų gauta iš ES fondų; pateikiami centro atidarymo iškilmėse dalyvavusio sveikatos apsaugos ministro V. Andriukaičio, įstaigos vadovės V. Vėlyvienės komentarai.
Greitoji pagalba: medikai pasiekia ir atokius kaimus / Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, vas. 24, p. 11, 12.

Kuria kurorto aurą / Karolis Montvila. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, saus. 20, p. 8-9.Apie rekonstravus buvusios tuberkuliozės ligoninės pastatus Kulautuvoje kuriamą Kauno klinikų Kardiologijos ir neurologijos reabilitacijos kliniką, Kauno r. mero V. Makūno susitikime su klinikų vadovybe pristatytą savivaldybės idėją sugrąžinti Kulautuvai kurorto statusą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus R. Žaliūno, Kauno klinikų gen. direktoriaus R. Jurkevičiaus komentarus.

2013

Kaip išlikti sveikam / Zita Ruzgienė. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 26, p. 4.
Popietė Vilkijos miesto bibliotekoje, skirta sveikatingumo metams.
Greitoji medicinos pagalba iš arčiau / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Kasdienos reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 10, p. 1, 5.Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos centrai, jų veikla.
Rūpintis sveikata niekada nevėlu. – Informacija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 24, p. 3.Panevėžiuko kaimo bendruomenė baigia įgyvendinti projektą "Panevėžiuko kaimo bendruomenės sveikatimo ir sveikos gyvensenos ugdymas".
Paskirti nauji direktoriai / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. – 2013, birž. 28, p. 1.Naujas Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius - V.Oniūnas, Vilkijos - D.Kudzinskienė.

Medikams pagerbti / TŽ inf. – Iliustr. – Visuomenė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 15, p. 3.Garliavos PSPC paskelbto mokinių rašinio konkurso "Gydytojas mano gyvenime" nugalėtojas - Jonučių vidurinės mokyklos moksleivis G.Radzevičius. 

Gydytojas mano gyvenime / Gytis Radzevičius. – Visuomenė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 15, p. 3-4.Rašinio konkurso "Gydytojas mano gyvenime" I vietos laimėtojo, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos moksleivio G.Radzevičiaus, rašinys.
Medikių dėmesingumas ir gebėjimas išklausyti / Garliavos PSPC inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 8, p. 4.Apdovanotos Garliavos PSPC darbuotojos. "Metų garliaviečio " vardas medicinos srityje suteiktas slaugytojai N.Reškevičienei, dr.J.Šliūpo anūko Mindaugo šeimos įsteigtas prizas "Už pasišventimą profesijai ir tarnystę žmogui" - gydytojai I.Žagarienei.
Modernus keltuvas / Garliavos PSPC inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 5, p. 1.Renovuotas Garliavos PSPC turi keltuvą, skirtą senyvo amžiaus žmonėms.
Ateities vizijų gairės/Vaida Sargelienė. – Iliustr. //Naujos tėviškės žinios.–2013, birž. 4, p. 1.Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta į privatizuojamų objektų sąrašą įtraukti Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą.
Vaikai keliaus į Europos Parlamentą / Vilija Žukaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, geg. 25, p. 2.Apie vaikų piešinių konkursą sveikatingumo tema "Sveikata, jaunumas, grožė" , kurio globėjomis ir pagrindinių prizų steigėjomis tapo Europos Parlamento narė V. Blinkevičiūtė, Seimo narė R. Popovienė ir Labdaros ir paramos fondo vadovė A. Makūnienė, o pagrindinis prizas - kelionė į Europos Parlamentą, geg. 24 d. Kauno r. viešojoje bibliotekoje vykusiuose šio konkurso nugalėtojų apdovanojimuose dalyvavusių Kauno r. mero V. Makūno, V. Popovienės, kt. pasisakymus.

Bangos pakylėtieji / Ričardas Saltonas. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 8, p. 4.Renginiai sveikatos klausimais Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje.
Ragina kontroliuoti kraujo spaudimą / Garliavos PSPC inf. – Iliustr. – Sveikata // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 9, p. 5.Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro informacija apie problemas, kurias sukelia padidėjęs kraujo spaudimas ir kaip to išvengti.
Sveikatos diena Batniavoje / Verutė Jucienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, vas. 26, p. 4.Vasario mėnuo Batniavos pagrindinėje mokykloje paskelbtas kaip sveikos gyvensenos mėnuo
Sveikata - geriausia dovana / Albina Budrienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 29, p. 4.Zapyškio bendruomenės nariai lanko TAU universiteto "Sveiko gyvenimo būdo ir dvasinio tobulėjimo" fakultetą.
Sveikata - subtilus dalykas / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 18, p. 1, 3.Kauno rajono savivaldybės gydytojo Romualdo Žeko komentaras į Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio pateiktas pataisas, ribojančias finansavimą privačioms gydymo įstaigoms už suteiktas paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.
Prisiminė Sausio laužus. – Garliavos PSPC inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 12, p. 1.
Garliavos R.Šliūpo poliklinikos languose degė žvakelės, primenenčios Lietuvos žmonių siekį apginti prieš 22 metus atkurtos valstybės Nepriklausomybę.

2012

Kalėdinė dovana kačerginiečiams / Garliavos PSPC inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 21, p. 4.Kačerginėje uždarius vaistinę, Kalėdų išvakarėse šeimos gydytojos kabinete, žmonės galėjo įsigyti reikalingų medikamentų.
"AŠ+Tu = Mes" / Tatjana Komskienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 16, p. 3.Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ir visuomenės sveikatos centro darbuotojai surengė akciją, skirtą psichikos dienai paminėti.
Garliavos medikai ištikimi Roko Šliūpo puoselėtiems idealams / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 13, p. 1.Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centrui suteiktas Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos steigėjo Roko Šliūpo vardas.
Skiepų nuo gripo jau yra / Dalia Tysliavaitė. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 20, p. 4.Kauno rajono gydymo įstaigas jau pasiekė valstybės lėšomis finansuojama sezoninio gripo vakcina, kuria nemokamai gali pasiskiepyti padidintos rizikos grupėms priskiriami asmenys.
Ar greičiau atvažiuos greitoji? / Violeta Gustaitytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2012, rugpj. 18-24 (Nr. 33), p. 5.Apie sveikatos apsaugos sistemos pertvarkymą.
Pertvarka atidėta dar kartą / Kazys Kazakevičius. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2012, liep. 31, p. 3.
Nors planuota, jog nuo rugpjūčio greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerinių mūsų krašte liks tik 10, jų pertvarka vėl atidėta - laukiama kitų metų pradžios. Lietuvoje iš metų pradžioje buvusių 56 GMP dispečerinių tarnybų liepą dirbo.


Rajono medikams - padėkos ir šventė. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, geg. 8, p. 13.Apie Medicinos darbuotojų dienos proga surengtą šventę Kauno rajono medikams, kurios metu labiausiai nusipelniusiems įteikti savivaldybės įsteigti apdovanojimai; su papildomu straipsneliu "Įvertinti už darbą".
Mieli medikai... / Valerijus Makūnas // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, bal. 27, p. 2.Kauno rajono mero sveikinimas medikams ir sveikatos apsaugos darbuotojams Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga.

Kas lemia ir sveikatą, ir gydymą : [pokalbis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoju, vaistininku, liaudies medicinos ekspertu Virgilijumi Skirkevičiumi / užrašė] Daiva Rasimavičiūtė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2012, vas. 4-10 (Nr. 5), p. 14-15.

2011

Sūnaus gedintys tėvai neatidaro tiesos durų / Audrė Srėbalienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2011, spal. 22, p. 1, 10-11.Apie tai, kad 2009 m. lapkr. 17 d. nuo pandeminio gripo mirė trylikametis moksleivis iš Kauno r. R. Strioga, sūnaus netekę R. ir D. Striogos, turintys įtarimų, kad medikai padarė ne viską, kad išgelbėtų ligonį, iki šiol negali išsiaiškinti tiesos, apie valstybės institucijų poziciją (minimi KMUK medikai, komisijų nariai, buvęs sveikatos apsaugos ministras A. Čaplikas, buvęs viceministras A. Skikas, buvusi vaiko teisių apsaugos kontrolierė R. Šalaševičiūtė ir kt.).
Europietiškos permainos Garliavoje / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugpj. 11, p. 1.Modernizuota gydymo ir slaugos ligoninė Garliavoje.

VŠĮ Jonučių šeimos sveikatos centras // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugpj. 31, p. 4.

Nori augti sveiki / Diana Korsakienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, bal. 16, p. 4.Pažintinis renginys "Augu sveikas" Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje.
Žada naujoves / KRS inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 2, p. 1.Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centre, pertvarkius patalpas, žadamos naujovės.
Svarbi medikų patirtis / GMP stoties inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, vas. 3, p. 4.Kauno rajono GMP (greitosios medicinos pagalbos) stoties medikų komanda dalyvavo tarptautinėse GMP varžybose Lenkijoje.
Kaune - tyla apie nemokamus vaistus / Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, saus. 22, p. 4.Apie galimybę pacientams nemokamai skirti vaistus nuo gripo, kuria sėkmingai pasinaudojo Kauno rajono pirminės sveikatos priežiūros centrai; pateikiamos sveikatos apsaugos viceministro A. Klišonio ir kai kurių Kauno medicinos įstaigų vadovų nuomonės.

2010

Tenka rinktis patiems / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 2, p. 1.
Nauja vaistų išrašymo ir jų pardavimo vaistinėse reforma gali sukelti sumaištį.

Kuo greičiau pas ligonį...:[Kauno rajone gyventojams paslaugas teikia Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis ir pusę posto Domeikavoje turinti UAB "Tavo viltis"] / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2010, geg.13, p. 1.

Jei reikia siuntimo: siuntimus pas aukštesnio lygio gydytojus išrašo PSPC dirbantys gydytojai] / Lina Kazlauskienė // Naujos tėviškės žinios. - 2010, kovo 19, p. 1.

Sergančiųjų epilepsija reabilitacijos Viršužiglio ligoninėje efektyvumo vertinimas : sergančiųjų nervų sistemos ir psichikos ligomis reabilitacija / D. Butvilas, A. Kriščiūnas, M. Endzinienė, G. Jurkevičienė, B. Švedaitė-Sakalauskė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas. - Kaunas : Naujasis lankas, 2009. - P. 47-51.

Gydymo įstaigų - mažiau / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 7, p. 1.Uždarinėjami Kauno rajono Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centrui priklausomi padaliniai (punktai).
  

Kauno rajonas spaudoje - Gamtos stichijos.

2021 

Grėsmė tolsta: Neryje vanduo nebekyla / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, kovo 2, p. 3. Apie Radikių, Salių ir Kleboniškio gyventojams grėsmę kėlusį ledonešį Neryje, kurios vandens lygis yra pakilęs, bet dar normos ribose. Pateikiami Radikių kaimo bendruomenės pirmininko J. Ravinio bei Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo M. Rikterio komentarai.

Prie Neries – įtampa dėl potvynio / Edita Šileikė. – Iliustr. – Turinyje taip pat: 2010-aisiais užklupęs potvynis // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 25, p. 1–3. Staiga atšilus orui, gyvenantieji prie Neries nerimauja dėl netrukus galinčio prasidėti ledonešio ir potvynio. Už civilinę saugą atsakingos tarnybos atlieka būtinus prevencinius darbus. Kauno rajono savivaldybė parengė atmintines gyventojams „Kaip pasiruošti galimam pavasario potvyniui?“.

Pavasario potvynis: ko laukti? / Olava Strikulienė. – Iliustr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, vas. 24, p. 1, 7. Apie tai, jog Kauno rajone, prie Neries upės, įsikūrę Radikių ir Salių kaimai su baime stebi dar ledu padengtą Nerį ir bijo, kad patvinusi upė vėl neimtų stumti ledo lyčių į žmonių namus; prieš 11 metų Neris Kauno rajone patvino kovo 22-ąją, o dabar – tik vasaris, bet Kauno rajono Radikių ir Salių kaimai, priklausantys Domeikavos seniūnijai, jau sunerimę dėl pavasario potvynio; purus sniegas dieną lengvai tirpsta ir žemė pasiima drėgmės dalį, hidrologai pastatys Nėryje vandens lygio matavimo aparatą, gyventojams išdalinti bukletai. (Str. Domeikavos seniūnės L. Mišeikienės ir kitų komentarai bei VŽ. Komentaras su Kauno hidrologijos stoties viršininko R. Bučinsko komentaru)

Gyventojai raginami rengtis potvyniui // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, vas. 23, p. 8. Apie tai, jog hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad savaitgalį staigiai pakilus oro temperatūrai galima sulaukti potvynio; Kauno rajono gyventojams pradedami dalinti informaciniai lankstinukai.

Kauniečiai labai bijo potvynio / Birutė Mačienė. – Iliustr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, saus. 22, p. 12.Apie tai, jog prieš gerą dešimtmetį itin dramatišką potvynį Neries upėje išgyvenę Kleboniškio gyventojai baimingai dairosi į ledų sankaupas prie naujai statomo E. Meškinio tilto, kur dėl statybų įrengtų pylimų itin susiaurinta natūrali upės vaga. 

Potvyniui ruošiasi, bet ar to pakanka? / Petras Punys. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 6, p. 9.Apie potvynio grėsmę dėl ledų sangrūdų Neryje ties statomu Kleboniškio tiltu ir pavojų Kleboniškio ir Radikių gyvenvietėms, potvynių valdymo sistemą bei problemos sprendimo būdą – apsauginių dambų-pylimų pastatymą.

2020 

Keičiantis klimatui, keičiasi ir žaibai – jie nuožmesni ir galingesni / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2020, liep. 18/24 (Nr. 29), p. 9.Pasakojo Kauno rajono Vilkijos kaimo gyventoja A. Rudžianskaitė. Neseniai žaibas trenkė į jos ir kaimyno sodybų pastatus, nors abiejose buvo žaibolaidžių. 

Keičiasi laikai – keičiasi ir žaibai? / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, liep. 11, p. 1–2, 12.Pasakojo Kauno rajono Vilkijos kaimo gyventoja A. Rudžianskaitė. Neseniai žaibas trenkė į jos ir kaimyno sodybų pastatus, nors abiejose buvo žaibolaidžių. Pateikiamas pokalbis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininku Aurimu Gudžiausku.

2010 metų škvalo padariniai vis dar skatina telktis miškininkus, mokslininkus, verslininkus / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2012, birž. 9-15 (Nr. 23), p. 8-9. Apie pasitarimą dėl 2010 m. vasaros škvalo padarinių likvidavimo, vykusio VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje, Girioniai, Kauno rajonas. 

Upės pamokyti žmonės nutarė: ginsimės patys / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, vas. 29, p. 4-5. Apie potvynio rizikos zonoje gyvenančių Kauno miesto ir rajono gyventojų pasirengimą galimam pavasariniam Neries potvyniui. Spausdinama žinutė "Stebi kiekvieną rytą".  
Upės garsai primena nelaimę / Vėjūnė Inytė ; P. Mnatauto nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2012, vas. 25, p. 1, 3. Apie Nevėžio ir Neries pavasario polaidžių keliamas problemas gyventojams.  
Ežerėlis skęsta / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, vas. 28, p. 1. Kauno rajone, Ežerėlyje po atodrėkių skęsta pagrindinė Kauno gatvė.  

2011

Urėdija investuoja / Vytautas Ribikauskas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 30, p. 1. Miškų urėdijos įsigyja patikimos miško technikos, reikalingos likviduoti padariniams nelaimių atveju.  
Vėjas siaubė mūsų kraštą / NTŽ, KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 29, p. 1. Pajūryje įsismarkavusi audra naktį pasiekė ir Kauno rajoną. Nukentėjo paminklai, daug gyventojų liko be elektros.  
Neries ledą lėktuvas barsto durpėmis / NTŽ, KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 15, p. 1. Kauno rajone, norint išvengti potvynio, ant Neries upės barstomos durpės. 
  
Virš Neries - gluminamas durpių šou / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, kovo 15, p. 4-5. Apie Kauno rajono savivaldybės ekstremalių operacijų centro organizuotos durpių barstymo iš lėktuvo, siekiant apsaugoti Neries pakrančių gyventojus nuo gresiančio potvynio, operacijos Domeikavos seniūnijoje eigą ir kaštus. 
 
Ledus sprogdinti itin pavojinga. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, vas. 17, p. 4. Jonavos, Kauno rajonų ir miesto savivaldybių, ugniagesių, kariuomenės ir kitų specialiųjų tarnybų atstovai, kilus Neries potvynio pavojui, žada koordinuoti savo veiksmus. 
Potvynio apsemtųjų gelbėjimas - tik jų pačių reikalas / Ingrida Žirlienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, vas. 10, p. 4-5. Apie potvynių grėsmę Kleboniškyje, Radikiuose ir gretimose vietovėse Kauno rajone bei tai, kad Kauno rajono valdžia nesprendžia čia gyvenančių ir nuo vėl gresiančio potvynio bandančių apsiginti gyventojų problemų; pateikiami Kauno rajono administracijos dir. pavaduotojo R. Pudževelio ir gyventojų komentarai.
teisinę neliečiamybę (str. minimi buvęs Kauno apskrities viršininko pavaduotojas V. Vizbaras, buvęs Kauno vicemeras A. A. Balutis ir kt. kaltinamieji).
  
Neris ištvino ties Drąseikiais / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, vas. 9, p. 1. Neries potvynio vanduo apsėmė Lapių seniūnijoje esantį Drąseikių kaimą. 
Siautė vėtra / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, vas. 9, p. 1. Vėtros padariniai Kauno rajone.  
Kylančią Nerį stebi dieną ir naktį / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, vas. 11, p. 1.Kauno rajono Savivaldybės administracija stengiasi, kad gyvenančių, esančių šalia Neries upės, neištiktų staigus patvynis.
  
Lijundra sustabdė eismą / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, saus. 18, p. 1. Keliai po lijundros Kauno rajone. 
Metai prasidėjo rūsčiai / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, saus. 4, p. 1.Sunkumai keliuose dėl iškritusio gausaus sniego.  

2010

Stichija popieriams nepaklūsta / Vytautas Ribikauskas. - Iliustr. - Situacija // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, gruod. 4, p. 1, 5.Vėtros padarinių tvarkymas Kauno rajono miškuose. 
Potvynis baigėsi, nuoskaudos liko / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, lapkr. 16, p. 4.Apie praėjusio pavasario potvynių padarinius bei naujai gresiančius potvynius Radikių ir Salių kaimo gyventojams, Kauno rajonas. 
Gyvenimas po potvynio: nauji baldai ir parketas / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, lapkr. 13, p. 2-3.Apie išmokų nuo potvynio pavasarį nukentėjusiems Kauno rajono gyventojams paskirstymą bei žmonių nuogąstavimą dėl galimų naujų Neries potvynių; pateikiami Kauno savivaldybės administracijos dir. pavaduotojo R. Pudževelio, Buhalterinės apskaitos sk. vedėjos M. Venclovienės ir gyventojų komentarai (str. minima prezidentė D. Grybauskaitė). 

Pakaunė kompensacijų lauks iki kito potvynio / Olava Strikulienė. – Iliustr., portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, rugpj. 31, p. 3. Informuojama, kad nukentėję nuo rugpj. 8 d. praėjusio škvalo Kauno rajono Salių kaimo gyventojai dar negavo valdžios pažadėtų kompensacijų; kelių kaimo gyventojų pasisakymus; 
Prieš stichiją siunčiama 190 bedarbių / Dalia Byčienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, rugpj. 17, p. 5. Informuojama, kad Varėnos rajone jau kelios dešimtys bedarbių tvarko stichijos padarinius, jų apmokėjimas bus vykdomas iš Europos socialinio fondo programos "Neprarask darbo įgūdžių"; rajono mero V. Mikalausko ir Varėnos darbo biržos vadovės S. Daujotienės pasisakymus; taip pat Kauno rajone bei kt. škvalo nusiaubtose vietovėse numatytus atlikti stichijos padarinių likvidavimo darbus visuomenės informavimo klausimais G. Balčytytės komentarą. 

Už žuvusiuosius - maldos, gyviesiems - košmarai : keturias gyvybes Lietuvoje nusinešęs viesulas pridarė ir dešimtis milijonų litų nuostolių / Danutė Jonušienė, Ričardas Vitkus. – Iliustr. // Lietuvos rytas. –2010, rugpj. 14, p. 4-5.  

Audros pėdsakai Kauno rajone : [apie viesulo padarytus nuostolius] / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. –2010, rugpj. 10, p. 8-9.  

Dangus - kaip įsiutęs žvėris : [apie rugpjūčio 8-osios naktį Kaune siautusios audros padarytą žalą; Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus V. Bancevičiaus, Civilinės saugos tarnybos vyr. specialisto V. Kyguolio ir kt. Komentarai] / Tadas Širvinskas, Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. –2010, rugpj. 9, p. 2-3.  

Lietuviškas viesulas virsta tornadu : [apie Lietuvoje praūžusią vėtrą, kurios metu labiausiai nukentėjo pietiniai šalies rajonai ir Kauno miestas] / Kristina Kučinskaitė, Audrius Lingys. – Iliustr. – Turinys: Kauniečiai valo gatves ; Stakliškės kaip po karo ; Blokuota "Velnio duobė" // Lietuvos žinios. –2010, rugpj. 9, p. 3. 

Už žuvusiuosius - maldos, gyviesiems - košmarai : keturias gyvybes Lietuvoje nusinešęs viesulas pridarė ir dešimtis milijonų litų nuostolių / Danutė Jonušienė, Ričardas Vitkus. – Iliustr. // Lietuvos rytas. –2010, rugpj. 14, p. 4-5. 

Tokios stichijos dar nebuvo : [audra, kaip stichinė nelaimė, praūžė ir pro Kauno rajoną] / Kazlauskienė Lina. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2010, rugpj. 21, p. 1, 5.  

Margava nerimsta : [konfliktas Margavos kaime dėl aplinkinių įmonių oro taršos] / Zenonas Mikalauskas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2010, rugpj. 6, p.1. Potvynio nuostoliai dar nežinomi : [apie tai, kad Kauno rajono savivaldybėje sudaryta komisija potvynio nuostoliams įvertinti dar nėra priėmusi sprendimo dėl kompensacijų dydžio, kodėl taip ilgai užsitęsė komisijos darbas komentarus pateikia Kauno rajono savivaldybės Civilinės ir darbų saugos vyriausiasis specialistas A. Dagilis ir komisijos narė R. Cibulskienė; Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas vidaus reikalų ministras R. Palaitis apie šių metų potvynį bei žalos kompensavimą gyventojams] // Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, geg. 31, p. 3. 

Liūtis siautėjo ir kaime, ir miest: [liūties padaryti nuostoliai ūkininkams ir miesto gyventojams] . – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. 2010, birž.5, p. 1. Potvynio aukos nesulaukia pinigų : [ apie tai, kad Kauno rajono valdžia per du mėnesius nesugebėjo suskaičiuoti nuo potvynio nukentėjusių Radikių, Salių ir Kleboniškio gyventojų nuostolių, žmonės piktinasi ir remontuoja namus savo jėgomis] / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. –2010, geg. 18, p. 4.  

Prieš pavasarį žmonės pasijuto bejėgiai / Sidas Aksomaitis, Darius Čiužauskas, Jaunius Pocius, Olava Strikulienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, kovo 23, p. 3.  

Gelbėtis pažadino šunys / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2010, kovo 23, p. 1-2. Apie potvynį Radikių, Salių, Naujasodžio kaimuose, Kauno rajone. Apie potvynio sukeltus rūpesčius žmonėms Kauno, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, Civilinės saugos tarnybų darbuotojų ir kt. darbą, apie tai, ar Kauno r. būtų išvengta tokio dydžio stichinės nelaimės, jei Kauno regiono aplinkosaugininkai būtų leidę sprogdinti Neryje susikaupusias ledo sangrūdas.

Kauno rajonas spaudoje - Ekologija.

 2021 

Ekologiškų pluoštinių kanapių augintojams naujos galimybės / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2021, kovo 27 - bal. 2, p. 4.Informuojama, kad šiemet Lietuvos ūkininkams ir kitiems žemės ūkio veiklos subjektams, kurie ekologiškai augina pluoštines kanapes, bus mokamos kompensacinės išmokos. Žemės ūkio ministerijoje Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto posėdyje nutarta - kompensacines išmokas mokėti už ekologiškai auginamas pluoštines kanapes, kurios priskirtos prie javų grupės. Šis augalas puikiai tinka ekologinei žemdirbystei. Panaudotas sėjomainoje, jis gerina dirvožemį, naikina piktžoles. UAB „Allive Europe“ (Kauno r.) žemės ūkio direktorius M. Paliulis tvirtina, kad į ekologinio ūkininkavimo sėjomainos planus įtraukus sėkloms auginamas pluoštines kanapes, galima ne tik pagerinti sėjomainą, bet ir uždirbti. Apie bendrovės gamybinę veiklą pasakoja direktoriaus pavaduotojas T. Danisevičius.

Taryba mėgins sustabdyti į istorines vietas nusitaikiusį verslo buldozerį / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 18, p. 11–13.Apie nuotoliniame Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje planuojamą svarstyti vienintelį klausimą – dėl bendrovės „Ekostruktūra“ parengtos naujo smėlio ir žvyro karjero kasimo Virbaliūnų kaime (Batniavos seniūnija) poveikio aplinkai vertinimo programos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, Kauno rajono savivaldybės administracijos siūlymą tarybai priimti neigiamą motyvuotą sprendimą; pateikiami Seimo nario J. Urbanavičiaus, Kauno rajono mero V. Makūno, savivaldybės vyr. architektės J. Kalvinskaitės, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos R. Černiauskienės, Kulautuvos seniūnės D. Šiušienės, Batniavos bendruomenės pirmininko J. Eidukevičiaus, Batniavos seniūno Š. Pikelio bei gyventojų komentarai.

Sumažintas taršos atliekomis mastas / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 11, p. 13.Kauno rajono savivaldybė pateikia apibendrintus pirmųjų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokestinių metų rezultatus.

Vienas švariausių upelių Kauno r. užterštas iš įmonės vamzdžio / Vidmantas Misevičius. – Iliustr. – Turinyje: Pasiaiškinti net nesiteikia // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, saus. 6, p. 9.Apie tai, jog „Kika Group" iš savo gamyklos UAB „Akvatera LT" Dievogalos kaime į Kerupės upelį naktimis leidžia fekalijas ir kitokias gamybos atliekas

„Kika Group“ teršia upelį / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 6, p. 1–3.Apie Dievogalos kaimo (Kauno r.) gyventojų skundą, kad čia veikianti „Kika Group“ priklausanti gamykla į Kerupės upelį leidžia nevalytas gamybines nuotekas; su bendrovės „Kika Group“ vadovo D. Šumskio paaiškinimais, bendrovės „Giraitės vandenys“ laikinojo vadovo A. Dzevyžio, Aplinkos apsaugos departamento atstovės spaudai J. Jasiūnienės bei vietos gyventojų komentarais.

 2020

Centralizuotai tiekiamas pakaunės geriamasis vanduo arsenu neužterštas. - Iliustr. // Kauno diena. - 2018, gruod. 29, p. 7.Kauno rajono bendrovės „Giraitės vandenys“ užsakomasis straipsnis; pateikiamas papildomas straipsnelis „Arseno laboratorinių tyrimų Kauno rajono vandenvietėse rezultatai“. 

Keis tvarkymo ir švaros taisykles / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, rugpj. 6, p. 14.Apie Kauno rajono gyventojams pristatomą Kauno rajono savivaldybės tvarkymo bei švaros taisyklių projektą; pateikiami savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo S. Lemziakovo komentarai.


Į premjerą kreipėsi plakatu / Edita Radzevičiūtė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, liep. 25, p. 1, 3.Apie kauniečių ir Kauno rajono gyventojų nepasitenkinimą dėl Ramučiuose statomos šiukšlių deginimo gamyklos ir kalbų, kad čia bus vežamos Vilniaus šiukšlės; gyventojai kreipėsi į premjerą S. Skvernelį plakatu ant vieno Kauno Taikos prospekto

Taršios įmonės negirdi gyventojų ir savivaldybės prašymų / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono mero Valerijaus Makūno komentarais]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, vas. 12, p. 11-13.

Tiria administracinius teisės pažeidimus : [pokalbis su Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėju Sergejumi Lemziakovu] / [kalbėjosi] Vaida Milkova // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, vas. 12, p. 12-13.Apie skyriaus specialistų tiriamus gyventojų skundus dėl viešosios tvarkos pažeidimų Kauno rajone.

2017

Laiku išvežti šiukšles - neįmanoma misija? / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, rugs. 11, p. 6.Apie problemą Kauno rajone dėl nekokybiškas paslaugas teikiančios komunalinių atliekų išvežimo bendrovės "Ekonovus".

Po gyventojų langais tvyros perdirbamos mėsos tvaikas? / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2017, liep. 12, p. 1-3. Apie Noreikiškių gyventojų susirūpinimą dėl greta gyvenamųjų namų kvartalo Šiltnamių g. 38 planuojamo statyti komercinės paskirties pastato; su verslininko A. Raišučio, vietos gyventojų, Kauno rajono savivaldybės vyriausiosios architektės J. Kalvinskaitės komentarais.

Kurortinės teritorijos kaimynystėje - tarši įmonė / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, kovo 20, p. 14-15. Apie kurortinės teritorijos paribyje tarp Kačerginės ir Zapyškio (Kauno r.) įsikūrusią Zapyškio asfaltbetonio bazę bei greta esančių sodų gyventojų ilgametę kovą dėl šio taršaus objekto iškėlimo kitur; su sodų bendrijos "Agrochemija" nario J. Grybausko, įmonės "Kauno regiono keliai" laiknojo direktoriaus T. Mockaus, Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo M. Kruopio komentarais ir su papildomu straipsneliu "Žydų atminties vietos Zapyškyje".

2016

Prie Kauno marių - undinėlės gelbėjimo akcija / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, rugs. 26, p. 2. Apie Kauno marių regioninio parko direkcijos surengtą kasmetę teatralizuotą aplinkosaugos akciją "Išgelbėk undinėlę", kurios dalyviai švarino marių pakrantes ir skatino žvejus elgtis atsakingai.

Kauno marios teršiamos fekalijomis iš Palemono / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugpj. 10, p. 1, 4.

Žada neįsileisti potencialaus teršėjo. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugs. 19, p. 16. Apie Kauno r. savivaldybės pastangas užkirsti, kad Karmėlavos seniūnijoje įsikūrusioje Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje nebūtų įkurta bendrovės "Debris" nepavojingų ir pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo ir perdirbimo aikštelė; supažindinama su Kauno r. savivaldybės administracijos dir. R. Pudževelio išsakytais argumentais, kodėl tokiai aikštelei leidimas negali būti išduotas.

Nuo nemalonių kvapų apsaugos milžiniškas kaminas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, rugpj. 19, p. 2. Apie VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro, atsižvelgiant į gyventojų ir aplinkosaugininkų pastabas, diegiamas naujas technologijas, padėsiančias suvaldyti nemalonius kvapus, sklindančius iš Ateities plente esančios Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įmonės; pateikiami Kauno regiono atliekų tvarkymo centro dir. K. Balčiūno, Kauno r. mero V. Makūno, Kauno m. mero pavaduotojo S. Kairio komentarai.

Pradvokusi vasara pakaunėje / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2016, rugpj. 18, p. 16. Apie tai, kad Ramučių (Kauno r.) gyventojai jau trečią mėnesį kenčia nuo dvoko, kuris sklinda iš miesto teritorijoje veikiančios Komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gamyklos, situaciją komentuoja Ramučių bendruomenės pirmininkas A. Kmieliauskas bei Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius S. Pocius.

Babtų gyventojai dūsta nuo tuščios taros / Vaida Milkova ; [su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros vedėjos Rūtos Lukenskienės komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, rugpj. 8, p. 14-15. Apie Babtų gyventojų problemą - nė vienoje parduotuvėje tuščia tara nesuperkama, nors jau praėjo pusmetis nuo naujos taros supirkimo tvarkos įsigaliojimo; su Batų seniūno J. Praškevičiaus, Čekiškės seniūno M. Zavedsko bei gyentojų komentarais.


V. Adamkui - Kauno rajono garbės ženklas : [pokalbis prezidentu Valdu Adamkumi / kalbėjosi] Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, liep. 4, p. 12, 13. Apie aukščiausio Kauno rajono savivaldybės apdovanojimą, aktyvų dalyvavimą aplinkosaugos akcijose, Lietuvos aktualijas.

Vietoj gyvenamojo namo iškils angaras? / Edita Radzevičiūtė. - Iliustr. // Kauno diena. -2016, geg. 10, p. 1, 2-3. Apie Ireniškių kaimo (Garliavos sen., Kauno r.) gyventojų pasipriešinimo sulaukusius čia veikiančios plastiko gamybos ir prekybos bendrovės "Plastena" planus plėsti savo veiklą ir greta gyvenamųjų namų statyti dar vieną didžiulį sandėlį; Kauno r. savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo M. Torrau, "Plastenos" vadovo G. Vasiliausko, vietos gyventojų komentarai apie situaciją; žinutė "Tik sandėliuoja?" su Aplinkos apsaugos agentūros Kauno skyriaus atstovės D. Bliūdžiuvienės komentarais.

Neveroniškiai tikslą pasiekė be pikto trypimo kojomis / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2016, geg. 5-11 (Nr. 18), p. 28-29. Apie susisiekimo ministro R. Sinkevičiaus vizitą Kauno rajone bei Neveronių gyventojams duotą pažadą, kad "Rail Baltica" geležinkelio projektas bus pakoreguotas ir nekels grėsmės vietos bendruomenei; su susisiekimo ministro R. Sinkevičiaus ir Kauno rajono mero V. Makūno komentarais.

Kaip aplinkosaugininkai pakrantę pavertė šiukšlynu / Elijus Kniežauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, bal. 22, p. 1, 3. Aiškinamasi, kodėl Kauno aplinkosaugininkai nereaguoja į šalia Jakštonių kaimo, Kauno marių regioninio parko ribose, besikuriančios bendruomenės skundus dėl pakrantėje žvejų ir poilsiautojų paliekamų šiukšlių ir savavališkai deginamų laužų, kodėl valdininkai nurodė nuimti bendruomenės iniciatyva legaliai pastatytą eismą draudžiantį ženklą, kuris pristabdydavo teritorijos niokojimą, kas turi drausminti netvarkingus poilsiautojus ir tvarkyti jų paliekamas šiukšles; pateikiami miško prie Kauno marių savininkų G. Majausko ir A. Stravinsko, Kauno marių regioninio parko dir. N. Eidukaitienės, Rumšiškių seniūnės E. Genevičienės komentarai apie situaciją.

Neveroniškiai guls ant bėgių? / Vilma Kasperavičienė. - Portr. // Savaitraštis Kaunui. -2016, bal. 14-20 (Nr. 15), p. 2. Apie Neveronių seniūnijos gyventojų susitikime su geležinkelio "Rail Baltica" direkcijos vadovybe ir poveikio aplinkai vertinimo studiją atlikusios bendrovės "Aecom" atstovu išsakytą nepritarimą planuojamai naujai geležinkelio infrastruktūrai, pažeisiančiai vietos gyventojų interesus.

Neveroniškiai siekia apsiginti nuo traukinių. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, bal. 11, p. 13. Apie Neveronių (Kauno r.) gyventojų, savivaldybės atstovų, Seimo narės R. Popovienės susitikimą su "Lietuvos geležinkelių" atstovais ir projektuotojais, kuriame aptarti bendruomenei susirūpinimą keliantys geležinkelio "Rail Baltica" plėtros arti gimnazijos, vaikų darželio, gyvenamųjų namų, vandens telkinių planai bei neveroniškių siūlymai geležinkelio infrastruktūros objektus perkelti gerokai toliau nuo gyvenvietės, sudaryta derybų grupė, užsiminta apie galimybę kreiptis į Europos Komisiją, R. Popovienė pažadėjo ir toliau atstovauti gyventojams derybose su Susisiekimo ministerija; pateikiami Neveronių bendruomenės centro pirmininkės O. Šukaitienės, seniūnės A. Petkevičienės, projektavimo bendrovės "Aecom" atstovo M. Kaušylo, Kauno r. vicemero J. Gursko pasisakymai.

Neveronys - prieš geležinkelio plėtrą gyvenvietės viduryje. - Iliustr. // Kauno diena. -2016, kovo 21, p. 15. Apie Kauno r. Neveronių bendruomenės pasipriešinimą planuojamai naujai projekto "Rail Baltica" geležinkelio infrastruktūrai, pažeisiančiai vietos gyventojų interesus, įvykusiame savivaldybės ir bendruomenės atstovų susitikime aptartas projekto problemas, savivaldybės darbo grupės parengtame ir Susisiekimo ministerijai, Aplinkos ministerijai, "Lietuvos geležinkeliams" ir kt. su šio projekto rengimu susijusioms institucijoms išsiųstame rašte dėstomas pastabas ir pasiūlymus dėl tolimesnės projekto eigos; pareikiami Neveronių seniūnės A. Petkevičienės, Neveronių bendruomenės centro narės O. Šukaitienės, savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo M. Torrau, susitikime dalyvavusio Seimo narės R. Popovienės pasisakymai (minimas susisiekimo ministras R. Sinkevičius).

Neveronys - prieš geležinkelio plėtrą gyvenvietės viduryje. - Iliustr. // Kauno diena. - 2016, kovo 21, p. 15. Apie Kauno r. Neveronių bendruomenės pasipriešinimą planuojamai naujai projekto "Rail Baltica" geležinkelio infrastruktūrai, pažeisiančiai vietos gyventojų interesus.

Neveroniškiai pasijuto kaip Amerikos indėnai / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2016, kovo 10-16 (Nr. 10), p. 30-31. Apie Neveronių gyventojų susirūpinimą ir protestą dėl planuojamo "Rail Baltica" projekto - kelyno, sudaryto iš 10-12 geležinkelio linijų, ir traukinių remonto depo įrengimo tankiai apgyvendintoje vietovėje; su Kauno rajono savivaldybės vicemero J. Gursko, Neveronių seniūnės A. Petkevičienės, neveroniškės Ž. Bartninkienės komentarais ir su papildomu I. Čiuberkytės straipsneliu "Lietuvos geležinkelių" komentaras".

Kaip apsaugoti neveroniškius? - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2016, kovo 24-30 (Nr. 12), p. 32. Apie Kauno rajono savivaldybės ir Neveronių bendruomenės atstovų susitikime išsakytą nuomonę, jog tiesiant "Rail Baltica" geležinkelio vėžę ir kuriant jos aptarnavimo infrastruktūrą viduryje gyvenvietės, būtų pažeidžiami gyventojų interesai, bei pasiūlytus du alternatyvius projekto įgyvendinimo variantus.

Neveronių gyventojai mokosi rūšiuoti atliekas. - KRD inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, liep. 20, p. 13. Neveronių seniūnijoje vyko programos "Kurk Lietuvai" projektų pristatymas, kurio tikslas - atliekų rūšiavimo kultūra.


Chemikalai nuodijo aplinką. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, gruod. 9, p. 16. Apie tai, kad Eigirgalos kaime (Kauno r.) galų gale pradėtos tvarkyti nelegaliame sandėlyje ilgą laiką laikytos aplinką teršiančios pavojingos cheminės atliekos, darbų imsis įmonės "Žalvaris" ir "Toksika".

Pavojingos atliekos tebelieka neišvežtos. - Iliustr. - KRD inf. // Kauno diena. - 2015, spal. 26, p. 11. Apie įstrigusį į aplinką patekusių bendrovei "Jukneda" priklausiusių pavojingų atliekų, dėl kurių Eigirgaloje (Kauno r.) buvo paskelbta ekstremali padėtis, sutvarkymo procesą.

Gyventojai nebeterš Neries. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2015, vas. 9, p. 12. Apie Kauno r. savivaldybės ir bendrovės "Giraitės vandenys" pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos fondo paramos programą įgyvendintą projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje.

2014

Žemės menas tarp parko medžių / Daiva Valevičienė. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2014, Nr. 16 (rugpj. 20 - rugs. 2), p. 24-25. Apiejau antrą kartą Raudondvario (Kauno r.) pilies parke vykusį tarptautinį žemės meno festivalį "Land Art", kurios idėja – ekologiškumas, natūralumas, protestas prieš besaikį vartojimą.
Istorija: tai didžiausias XX a. Lietuvos kraštovaizdžio pokytis. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, rugs. 20-26, p. 15. Kauno marių regioninio parko direkcijos archyvo nuotraukos iš XX a. pradžios prarastų archeologinių vertybių ir kaimų, buvusių Kauno marių dugne prieš užtvenkiant Nemuną, kur buvo planuojama pastatyti hidroelektrinę.
Žuvis žudo ir tvyrantis karštis, ir teršalai / Virginija Petrauskienė, Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2014, rugpj. 5, p. 19.
Apie tai, kad Lietuvoje įsivyravusi kaitra sunkiai pakeliama ir žuvims, vandens temperatūrai pakilus iki 25 laipsnių, Kauno r. žuvims ėmė trūkti deguonies, o Nevėžyje tūkstančiai žuvų nugaišo dėl užteršto vandens.

Raudondvariečiai svajoja apie pramogų parką : [pokalbis su Raudondvario bendruomenės nariais J. Jurevičiene, J. Petrauskiene, R. ir A. Semoškais, A. Lukošiene apie bendruomenę ir jos veiklą / kalbino] Daiva Budrienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 2014, Nr. 28 (liep. 11-17), p. 10-11.

2013

Drausti negalima rūkyti / Vaida Sargelienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 12, p. 1. Kauno rajono seniūnų ir seniūnaičių sprendimas dėl nerūkymo zonų seniūnijose paskelbimo.
Noreikiškėse atidaryta ekologiška katilinė / Mantas Lapinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, gruod. 5, p. 4. Apie gruod. 4 d. atidarytos Noreikiškių katilinės 6,2 mln. litų vertės rekonstrukcijos projektą, kuriuo "Kauno energija" užbaigė savo planą įtvirtinti ekologišką energetiką Kauno rajone; pateikiami rajono mero V. Makūno ir "Kauno energijos" valdybos pirmininko V. Lukoševičiaus komentarai.
Degins biokurą ir durpes / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 7, p. 1. Kauno rajono Akademijos miestelyje atidaryta biomase ir kitu kuru kūrenama Noreikiškių katilinė.
Deja, bausti reikia... / Vytautas Rimas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 3, p. 1. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros daromi planiniai ir neplaniniai patikrinimai bei paskirtos baudos.
Smarvė ir tarša - į upes / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 29, p. 1. Kauno rajono Garliavos gyventojai neskuba jungtis prie nuotekų kanalizacijos. 
Maišio upelio dalia Garliavoje. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, geg. 23, p. 1. Maišiaus upelis Garliavoje nėra gerai prižiūrimas ir dažnai teršiamas.
Garliavos tvenkinyje ėmė gaišti žuvys / V. Žukaitytė. – Iliustr. // K diena. – 2013, geg.22, p. 3. Apie dėl įvykusios nuotekų transportavimo į valymo įrenginius trasos avarijos užterštus Maišiaus upelį ir Garliavos tvenkinį; su Aplinkos apsaugos agentūros Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjo G. Markausko paaiškinimais.
  Karmėlava ant parako statinės / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. –2013, vas. 2, p. 3.Karmėlavos gyventojai kenčia ne tik nuo lėktuvų kauksmo, bet ir nuo automobilių gausmo, smogo, dulkių, vibracijos.

Teršėjų laukia didžiulės baudos / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios.-2013, geg. 17, p. 1.Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, po akcijos "Darom", pasirašė įsakymo projektą, pagal kurį baudos už atliekų išmetimą į tam netinkamą vietą gali būti labai padidintos.
Tvarkys Jiesios draustinį. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. –2013, kovo 23, p. 4. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradeda įgyvendinti Jiesios draustinio tvarkymo planą.
Pritarė Merų paktui / KRS inf. // Naujos tėviškės žinios. -2013, kovo 16, p. 4. Raudondvario dvare Kauno rajono savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas P.Mikelionis pasirašė Merų paktą, kuriuo siekiama mažinti oro taršą ir kovoti su klimato kaita.
Konteinerių "liūties" pasmerkti / Kazys Požėra // N. tėviškės žinios. –2013, vas. 13, p. 1, 4. Antrinių žaliavų surinkimo problemos Kauno rajone. 

2012

Bendradarbiavimas įtvirtintas sutartimi / KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 12, p. 3. Asmeniniai ir bendruomeniniai ryšiai tarp Vokietijos Bioblingeno ir Kauno apskričių.
Patamulšėlio kvapai ir vargai / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 18, p. 1, 4. Gyventojai skundžiasi iš "Sistem" fermos, esančios Patamulšėlyje Rokų seniūnijoje, sklindančiais kvapais.
Dėl jėgainės LEZ - emocijų bomba / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, liep. 24, p. 2. Apie Karmėlavos, Ramučių ir aplinkinių gyvenviečių gyventojų, įsikūrusių netoli Kauno laisvosios ekonominės zonos, būgštavimus dėl naujo objekto - atliekų ir biokuro deginimo jėgainės saugumo, kuriuos sustiprina ir rinkimams besirengiantys politikai, tarp jų: Seimo narys M. Zaščiurinskas, politikė L. Kazlauskienė; bendrovės "Fortum Heat Lietuva" surengtame trečiame susitikime su gyventojais bandyta įtikinti, kad elektrinė nekels grėsmės sveikatai; pateikiamos "Fortum Corporation" atstovo, Karmėlavos bendruomenės centro "Židinys" pirmininko R. Jokimčiaus, bendrovės "Sweco Lietuva" viceprezidento A. Vaišnoro, Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus R. Pudževelio nuomonės.
Kiauliška "Vyčios" istorija Patamulšėlyje / Kazys Požėra // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 16, p. 1. Kiaulių komplekso "Vyčia" , esančio Patamulšėlyje, veikla kelia grėsmę gamtai.
Savaitė rajone - su elektromobiliu / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 3, p. 1. Kauno rajono savivaldybė įsigijo ekologišką transporto priemonę.
2011

Vilemų kaimas - Vilniaus išvietė? / Augenija Bložienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, spal. 19, p. 1.Kauno rajono Zapyškio bendruomenės gyventojai prieštarauja, kad UAB "Vilniaus vandenys" į Vilemų kaime esantį durpyną vežtų nuotekų dumblą. 

Prasmirdo skerdykla / Eltos inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, liep. 28, p. 1.Rasti šiurkštūs pažeidimai Eigirgalos kaime veikiančioje mėsos išpjaustymo bendrovėje "Vamėsa".
Ar tik kvapą Ringauduose neša vėjas? / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, birž. 15, p. 1.Ringaudų seniūnijoje, Tabariškių kaime veikianti UAB "Danplastas" į aplinką išmeta sveikatai pavojingos medžiagos - stireno.
Ar kenkia, neištirs // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, geg. 17, p. 1.Dėl UAB "Baltijos polistirenas" taršos poveikio aplinkai.
Kokie garai leidžiami ant Jonučių / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, geg. 14, p. 1.UAB "Baltijos polistirenas " Garliavoje įsikūrusi tarp gyvenamųjų namų, mokyklų, vaikų darželių.
"Autosabinos" šabakštynai Kačerginėje / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 25, p. 1.UAB "Autosabinos" išnuomuotoje žemėje Kačerginėje - apleisti vaikų stovyklos pastatai ir krūmynai.

2010

Rūpinkimės aplinka, kurioje gyvename / Lina Gelažienė. - Iliustr. - Permainos // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, lapkr. 26, p. 3.
Komunalinių atliekų tvarkymas Kauno rajone. Pagal sutartis su Savivaldybe atliekų tvarkymo paslaugas teikia UAB "Kauno švara" ir UAB "Dzūtra".
Ką šneka žmonės / "Delfi" // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, lapkr. 16, p. 1.
Atsiliepimai apie šachtų statybą Kauno rajone, Pagirių kaime. 
"Margasmiltė" gavo leidimą / Kristina Čiučiulkaitė. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, lapkr. 5, p. 1.Lietuvos geologijos tarnyba bendrovei "Margasmiltė" išdavė leidimą naudoti anhidrito telkinį, esanti Garliavos apylinkių seniūnijoje Pagirių kaime.
Ringaudai kovoja su kvapu / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, lapkr. 9, p. 2.Apie šalia Kauno esančios Ringaudų gyvenvietės gyventojų skundus dėl vėjų jėgainių korpusų detales gaminančios įmonės "Danplasto" teršalų poveikio sveikatai bei atliktus tyrimus siekiant nustatyti jų kenksmingumą; pateikiami gyventojų iniciatyvinės grupės narės A. Barzdaitienės, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros vedėjo V. Rimo, Kauno rajono savivaldybės ekologo sk. vyr. specialistės G. Juknienės, "Danplasto" kokybės ir aplinkosaugos kokybės inžinierės I. Miklušienės ir kt. komentarai.
Vilkija toliau terš Nemuną / Arūnas Mickus // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, rugpj. 18, p. 1.Vilkijoje iš Europos Sąjungos lėšų tiesiami nuotekų vamzdynai. Darbus, laimėjusi konkursą, atlieka bendrovė "Sienojus". 
Ar bus Babtuose vėjo jėgainė? / Lina Kazlauskienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, bal. 23, p. 1.Įvertintas norimos statyti vėjo jėgainės Babtuose poveikis visuomenės sveikatai.
Vilkija po mūsų talkos pagražėjo / Gabrielė Selmistraitytė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, bal. 21, p. 4.
Švaros akcija "Darom 2010" Vilkijoje.

Babtuose - naujas katilas: [Komunalinių paslaugų centras Babtuose rajono ir seniūnijos vadovams pristatė naują biokuru kūrenamą katilą]. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - 2010, kovo 19, p. 1.

Negali naudotis šuliniais : [negalima naudotis potvynio užlietų Kauno rajono kaimų šachtinių šulinių vandeniu] / NTŽ inf. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - 2010, kovo 27, p. 1.

Iš šalies turto lieka tik duobės / Olava Strikulienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, kovo 30, p. 3.
Rašoma apie Kauno rajone, netoli Garliavos, bendrovės "Margasmiltė" planuojamą statyti anhidrito kasyklą, Pagirių, Rašnavos ir Rinkūnų gyventojų nepritarimą tam, sprendimą apskųsti Kauno regiono aplinkos apsaugos agentūros (KRAAA) parengtą Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apygardos administraciniam teismui, akcentuojama, kad visi reikalingi kasyklai statyti dokumentai yra suderinti su Susisiekimo, Aplinkos, Ūkio ministerijomis, Geologijos tarnyba, tam pritaria Kauno savivaldybė ir KRAAA, aiškinamasi, kokia ir šios kasyklos nauda Lietuvai, kokie galimi nuostoliai; pateikiama Pagirių kaimo bendruomenės centro pirmininkės R. Pusvaškienės, Batniavos seniūno V. Astromskio nuomonė, KRAA departamento Jurbarko r. agentūros vedėjo A. Šašio ir Žaliųjų judėjimo vadovo R. Braziulio komentaras.
Politikai pasiklydo šiukšlėse / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2010, kovo 18, p. 1, 3.
Apie prieš atliekų deginimo įmonės statybą Ateities plente sukilusių Karmėlavos seniūnijos gyventojų susitikimą su Kauno miesto tarybos nariu G. Žukausku.

Šeštadienį eisim tvarkytis :[Kauno rajonas dalyvauja gamtos švarinimo akcijoje "Darom"] / Lina Kazlauskienė // Naujos tėviškės žinios. 2010, bal. 14, p. 1.

Kauno rajonas spaudoje - Gamtos paveldas.

2021

Kam kasinėti atodangos šlaitą? / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, kovo 16, p. 24. Apie Kauno marių regioninio parko direkcijos specialistų susirūpinimą prie Jiesios kraštovaizdžio draustinio atodangų pastebėjus neaiškios kilmės kasinėjimo žymių. Jiesios atodangos yra išraiškingos geologijos paveldo vertybės, kurias gamta kūrė tūkstantmečius.

2020

Arboretume skleidžiasi magnolijų žiedai / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, geg. 5, p. 7. Apie Valstybinių miškų urėdijos Dubravos arboretumą ir per 60 metų surinktą įvairių augalų kolekciją, kurioje yra net 50 skirtingų rūšių magnolijų.

Ar pažįsti medžius milžinus? / Povilas Vitkauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, bal. 7, p. 24. Apie Kaune ir apylinkėse augančius medžius milžinus, kuriuos reikia saugoti.

Vargstanti Dubravos arboretumo liepa / Povilas Vitkauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, kovo 26, p. 24. Apie Kauno rajone įsikūrusį Dubravos arboretumą, kurio teritorijoje auganti dendrologinei kolekcijai nepriklausanti virš 150 metų sulaukusi liepa dabar yra užpulta amalų ir jai reikaliga miškininkų pagalba.

2019

Ar mokame tinkamai prižiūrėti medžius gamtos paminklus: Karvelių ąžuolo patirtis / Lina Straigytė. – Iliustr. // Mūsų girios. – ISSN 1392-6829. – 2019, Nr. 11 (lapkritis), p. 24–26. Kauno rajono Pyplių kaimo laukuose, apsuptas berželių, auga gamtos paminklas – Karvelių ąžuolas (jo aukštis – 18 m, skersmuo – 2,4 m, kamieno apimtis – 7,58 m). Amžius gali siekti 500 metų.

„Kaizeris Vilhelmas“ įsitvirtino Obelynėje / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, rugpj. 5, p. 14. Apie T. Ivanausko sodo Obelynėje unikalumą, kurį atskleidė Lietuvos ir Latvijos paveldo sodų tyrimus atlikę mokslininkai; su Kauno rajono muziejaus direktoriaus Z. Kalesinsko komentarais.

Lietuvos obelų motina pasidabino baltu nuometu / Virginija Skučaitė. - Iliustr. // Kauno diena. -  2019, geg. 4, p. 56. Kauno rajono Kazliškių kaimo sodyboje gausiai pražydo seniausia Lietuvos obelis, kuriai galėtų būti maždaug 360 metų.


2018 

Obelynė dar labiau atsivers visuomenei / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, spal. 22, p. 15. Kauno rajono savivaldybė ruošiasi parengti gamtininko T. Ivanausko sodybos Obelynėje (Kauno r.) sutvarkymo studiją, suplanuoti darbus ir ieškoti finansavimo šaltinių.

Gamtininko T. Ivanausko puoselėta Obelynė vėl trauks turistus / Birutė Mačienė ; [su Kauno rajono mero Valerijaus Makūno, Kauno rajono muziejaus direktoriaus Zigmo Kalesinsko pasisakymais]. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 2538-8541. - 2018, spal. 27/lapkr. 2 (Nr. 43), p. 12.

Obelynė ir toliau lieka atvira visuomenei / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono mero Valerijaus Makūno komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, birž. 25, p. 14-15. Po Obelynės savininkės, įžymiojo gamtininko T. Ivanausko įdukros E. Baltuškevičienės mirties mokslininko memorialinė sodyba-muziejus ir toliau bus prieinama visuomenei; pateikiami sodybos paveldėtojo A. Baltuškevičiaus komentarai.

Šalia Sergeičikų žaliuos Rotary parkas / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, birž. 25, p. 13. Kauno rajono Karmėlavos girininkijoje esančio Sergeičikų miško laukymėje atidengta lentelė, informuojanti, kad 3 ha teritorijoje pasodintas Rotary parkas; pateikiami parko sodinimo koordinatoriaus, Rotary klubo „Romuva“ nario R. Krištaponio bei Kauno rajono mero V. Makūno komentarai.

Obelynėje stovyklavo šauliai / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, birž. 18, p. 16. Apie įžymaus gamtininko T. Ivanausko sodyboje Akademijos seniūnijoje šurmuliavusią Kauno rajono šaulių šeimų stovyklą.

Pakaunės gyventojams kuriami nauji parkai ir kitos žaliosios zonos / Vaida Milkova ; [su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Nesteckio komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, geg. 14, p. 11-13. Pateikiami Karmėlavos seniūnės V. Armolaitienės, Garliavos seniūnės N. Tarvydienės, Kaimynystės parko architektės V. Beigienės, VšĮ Raudondvario dvaro direktorės S. Navickienės komentarai.

Virtualusis gidas padės geriau pažinti pakaunės kultūros paveldą / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, gruod. 31, p. 16. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristato naujieną – virtualųjį gidą „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“.


2017

Lietuvos obelų motina pasidabino baltu nuometu / Virginija Skučaitė. –  Kauno diena. – 2017, geg. 22, p. 4. Apie Kauno rajono Kazliškių kaime augančią 360 metų senumo obelį; su V. Šiupienienės, kurios kieme auga šis gamtos paminklas, komentarais.

Obelynė taps žaliosios gamtos perlu / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – ISSN 2424-4163. – 2017, geg. 18-24 (Nr. 20), p. 18-19. Apie projektą, kurio tikslas - Obelynėje (Kauno r.) atkurti, išlaikyti ir išpuoselėti senąjį profesoriaus T. Ivanausko sodintą obelų ir vaismedžių sodą, parko dendrologinę kolekciją, paversti šią vietovę turistų traukos objektu; su Kauno rajono muziejaus direktoriaus Z. Kalesinsko komentarais. 

2015

Paveldosaugininkai - prieš paveldą / Algirdas Navasaitis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2015, birž. 4, p. 7. Dėl gamtininko T. Ivanausko sodybos ir dendroparko išsaugojimo, Kauno rajonas.

2013

Saugos ąžuolą. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. –2013, gruod. 7, p. 5.Rokiškio rajone Ilzenbergo dvaro parke augantis ažuolas paskelbtas valstybės saugomu gamtos paveldo objektu.

Atraskime upelį iš naujo / Vilija Tarnavičiūtė. – Iliustr// Naujos tėviškės žinios. – 2013, spal. 30, p. 4. Zapyškio pagrindinės mokyklos projektas "Atraskime upelį iš naujo". 

2012

Penkiahektaris planas draustinyje / Kazys Požėra // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 23, p. 1. Lapių valstybiniame geomorfologiniame draustinyje gyvenantys žmonės, tiesiog įkalinti draudimais. Lapių seniūnas R.Stankus bent kiek siekia sumažinti tuos apribojimus.

2011

Istorinė kalva / Vilma Kasperavičienė. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 8, p. 4. Virbaliūnų kalva dar iki Antrojo pasaulinio karo buvo viena tų, kur prasidėjo Lietuvos sklandymo istorija.
Mokslas ir paveldas - našlaičių likimo? / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 8, p. 1, 5. Lietuvos žemės ūkio universitete mokslininkai miškininkai susitiko su aplinkos ministru G.Kazlausku dėl gamtos ir istorinio paveldo išsaugojimo Kauno Ąžuolyne ir Obelybės parke.

2010

Liepa galynėjasi su ąžuolais / Povilas Vitkauskas. - Iliustr. - Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, lapkr. 6, p. 4. Seniausi medžiai Lietuvoje - Stelmužės ąžuolas bei Liepa motinėlė, kuri auga Braziūkų kaime, Kauno rajone.