Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Kauno rajono paminklai - Partizanams Kampiškių km.

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
KAMPIŠKIŲ KAIMAS

Kryžius su atminimo lenta buvusioje Šliumbos sodyboje, skirtas žuvusiems partizanams atminti. Čia įrengtame bunkeryje 1950 m. vasario 13 d., kautynių su MGB Kauno valdybos karine grupe metu, žuvo 4 Geležinio vilko rinktinės partizanai: Antanas Kalvaitis, Stasys Kalvaitis, būrio vadas Jonas Pažėra – Uosis ir Antanas Valtys – Robinzonas.
Atidengtas 2002 m. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio-Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.
2018 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.


Lit.:

Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Kauno rajono paminklai - Partizanui Alfonsui Vabalui – Gediminui


ARMALISKIU

ROKŲ SENIŪNIJA
ARMALIŠKIŲ KAIMAS( dabar Kauno m. teritorija)

Buvusiame Armališkių kaime, prie kelio Vaišvydava – Rokeliai, 1999 m. spalio 21 d. pastatytas tipinis atminimo ženklas Tauro apygardos vado pavaduotojui Alfonsui Vabalui – Gediminui atminti. Šioje vietoje jis žuvo per susišaudymą su MGB Panemunės vls. poskyrio ir MGB vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko karine operatyvine grupe 1948 m. birželio 26 d.
Paminklo autorius dizaineris R. Navickas

Daugiau apie jį: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2018/201806_vabalas_zutis.pdf

Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008Kauno rajono paminklai - Partizanui Juozui Lukšai GarliavojePaveikslėlis2

GARLIAVOS SENIŪNIJA


Koplytstulpis Garliavos J. Lukšos gimnazijos (daugiau: https://lt.wikipedia.org/wiki/Garliavos_Juozo_Luk%C5%A1os_gimnazija) kiemelyje, skirtas partizanui, Tauro apygardos Birutės rinktinės vadui Juozui Lukšai – Daumantui ( daugiau apie jį: http://partizanai.org/i-laisve-1962-28-65/1255-partizanu-vadas-juozas-luksa-daumantas) atminti. Stogastulpyje įrašas: „TEBUS PAŠLOVINTAS NENUSILENKIANTIS PRIEŠ MIRTĮ“.
Pastatytas 1994 m. gegužės 2 d.
Autorius skulptorius Adolfas Teresius.

Lit.:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Luk%C5%A1a-Daumantas

Nuotr. Olego Karavajevo

Kauno rajono kapinės - Tarybinių karių kapinės Karmėlavoje


KARMELAVA

KARMĖLAVA, VILNIAUS G. 

1975 metais Karmėlavoje dislokuoto tarybinio karinio dalinio kareiviai ir karininkai savo lėšomis pastatė paminklą tarybiniams kariams, čia žuvusiems 1941 metų birželio mėnesį. Į bendrą kapą perlaidoti šešių nežinomų karių ir karo lakūnės palaikai. Paskutiniai kapinių restauracijos darbai Rusijos Federacijos lėšomis atlikti 2010 metais.

Lit:
https://www.krs.lt/savivaldybe/rajonas/kulturos-paveldas/tarybini%C5%B3-kari%C5%B3-kapin%C4%97s-kauno-r-sav-karm%C4%97lavos-ii-k-karm%C4%97lavos-sen-vilniaus-g/
http://db.militaryheritage.eu/kapaviete?ID=16-01

Nuotr.: http://db.militaryheritage.eu/kapaviete?ID=16-01

Kauno rajono paminklai - Lietuvos atkūrimo šimtmečiui Linksmakalnyje

linksmak

LINKSMAKALNIO SENIŪNIJA

2018 m. Linksmakalnyje atidengtas stogastulpis, skirtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Seniūnijos prieigas papuošęs drožinys iš medžio – specialiai Linksmakalniui sukurtas skulptoriaus, tautodailininko Algimanto Sakalausko rankomis.
Medinė skulptūra dengta skardiniu stogeliu ir papuošta etnokultūriniais simboliais. Pasak autoriaus A. Sakalausko, „be simbolių, kurie puošia stogastulpį, nebūtų tokios Lietuvos, kurią turime šiandien.“ Menininkas pasakojo, kokie elementai žymi skulptūrą. Iš priekinės jos pusės matomas Išminčius, rankose laikantis Aušrinę, o ji simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą. A. Sakalauskas pabrėžė, kad tokį simbolį galima prilyginti įvykiui, kai prieš 100 metų Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Prie išminčiaus kojų stūkso Gedimino stulpai, o virš jo galvos išdrožta saulė reiškia šviesą, sklindančią per visą pasaulį. Kitoje stogastulpio pusėje galima pamatyti išdrožtą gyvybės medį.
Prie stogastulpio įrengimo seniūnijoje iš dalies prisidėjo UAB „Šalvis“ direktorius Albertas Stupuras, kuris skyrė pinigų medžio pirkimui.

Nuotr.: https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/stogastulpis-linksmakalnyje/

Kauno rajono kapinės - Tarybinių karių kapinės Vilkijoje


800

VILKIJOS  SENIŪNIJA
VILKIJA

Paminklas Vilkijoje palaidotiems Sovietų Sąjungos kariams, žuvusiems 1944 m. Palaidojimo vietos teritoriją 2006 m., Rusijos Federacijos lėšomis, sutvarkė Rusijos Ambasada Lietuvoje. Kapai aptverti akmens mūro tvora, teritorija išklota betono plokštėmis, centre yra akmeninė paminklinė lenta, kurioje įrašytos 11– os žuvusiųjų pavardės.
1993 m. ši vieta įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit.:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/memorialas-tarybiniams-kariams-nelieciamas-del-pagarbos-mirusiems.d?id=12274588

Kauno rajono paminklai - Pirmojo pasaulinio karo aukoms TeleičiuosePaveikslėlis1


GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA

Kapinėse palaidoti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kareiviai. 1922 – 1923 m. Lietuvos kariai sutvarkė kapinių teritoriją, įrėmino ją 75 cm gylio gana plačiais grioviais, apsodino jų šlaitus eglėmis ir vietoje vokiečių įsmeigtų medinių kryželių pastatė betoninius nedidelius paminklus. Kaip 1992 m. teigė seni vietos gyventojai, šiose kapinėse buvo išlikę apie 250 tokių betoninių paminklų, kuriuose buvo įrašyta po 3 – 7 karių pavardes. Net iki Antrojo pasaulinio karo pradžios kai kurių karių kapus lankė jų artimieji, gyvenę Karaliaučiaus krašte.
Antrojo pasaulinio karo metu (1943 – 1944 m.) šiose kapinaitėse vokiečiai įrengė ginklų sandėlį. Rusų kariuomenei persikėlus per Nemuną, sandėlį susprogdino, taip sunaikindami ir savo karių kapus. Po karo kapinių teritorija virto dirbamos žemės lauku.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1995 m. vietos bendruomenės iniciatyva, čia pastatytas 2 m. aukščio paminklinis akmuo su virš jo iškylančiu kryžiumi.
Kasant duobę paminklo pamatui, buvo surasti kario palaikai, aprangos likučiai, šaukštas, šakutė. (daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/akibrokstas-kapinese-vaiku-zaidimu-aikstele-825819 )


Lit.:

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/akibrokstas-kapinese-vaiku-zaidimu-aikstele-825819

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr. Olego Karavajevo

Kauno rajono kapinės - Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Girininkų I km.


55555

556566

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ I KAIMAS

Apie 700 – 800 m. į vakarus nuo Pažėrų, giraitės pakraštyje, yra Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapai (skaičius nežinomas). Kapuose išlikę 12 paminklų.
2017 m. Vokietijos karių kapų priežiūros tautinės sąjungos, Rukloje įsikūrusio NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir Kauno rajono savivaldybės iniciatyva, kapinės sutvarkytos: atnaujinti kryžiai, iš žvyro suformuoti takai, pastatyta dekoratyvinė tvorelė.
1992 m. kapinės įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Daugiau:
https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/06/07/news/kauno-rajone-sutvarkytos-pirmo-pasaulinio-karo-vokieciu-kariu-kapines-1584925/

Lit. ir nuotr.: 
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://www.krs.lt/savivaldybe/rajonas/kulturos-paveldas/i-ojo-pas-karo-vokie%C4%8Di%C5%B3-kari%C5%B3-kapin%C4%97s-kauno-r-sav-girinink%C5%B3-k-al%C5%A1%C4%97n%C5%B3-sen/

Kauno rajono paminklai - Vandžiogalos 635-osioms metinėms ir aplinkiniams išnykusiems kaimams atminti

G.Mickuniene

Kauno g. 92, Vandžiogala

2019 m. šalia Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios pastatytas koplytstulpis, skirtas Vandžiogalos 635 metų sukakčiai ir išnykusiems aplinkiniams kaimams atminti. Vandžiogalos apylinkėse priskaičiuojama 13 sunykusių, negyvenamų kaimų: Altoniškiai, Borekas, Dziluška, Jalinka, Kaupriai, Koncopolis, Kovališkiai, Londonas viensėdis, Narkūnai, Nartava, Šimeliava, Tauropolis, Vlokiai. Koplytstulpio autoriai – skulptorius Algimantas Sakalauskas (daugiau apie jį: https://algimantas.drozyba.lt/) ir kalvis Ričardas Grakavičius.

Nuotr.G. Mickūnienės

Kauno rajono paminklai - Krikščionybės 200 metų jubiliejui

krikščionybei 200

Vilkijos seniūnija

Rūpintojėlis Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje, skirtas Krikščionybės 200 metų jubiliejui paminėti.


Nuotr.: Virginijos Tamašauskienės