Kraštotyra

Smailys Alfredas

Mokslo darbuotojas, profes. ( medicinos m.)

Gimė 1928m. gegužės 5 d., Girininkuose (Kauno r.)

1949 m. baigė KVU Medicinos fakultetą, vėliau aspirantūrą Maskvoje. Iki 1953 m. dirbo Kauno respublikinės klinikinės ligoninės chirurginio skyriaus ordinatoriumi. 1956 m. pirmasis panaudojo elektrinę širdies defebriliaciją, o gaivindamas ligonį padarė tiesioginį širdies masažą, kai šis metodas pasaulyje buvo panaudotas tik prieš 2 mėn.

Skaityti daugiau...

Inocenta- Zuzana Miliūtė

CHORVEDĖ, VIENUOLĖ

Gimė 1915 m. gegužės 16 d. Seirijų parapijoje.

Z. Miliūtė mokėsi SB vienuolyne (Kauno seserų benediktinų kongregacija), baigė dainavimo klasę. Vokiečių laikais dirbo muzikos mokytoja vaikų darželyje Marijampolėje ir vadovavo Šv. Vincento bažnyčios jaunimo chorui. Sovietmečiu dirbo muzikos mokytoja keliuose vaikų darželiuose. Sekmadieniais važinėjo į įvairias parapijas vargonininkauti.
1967-1970 m. dirbo Kudirkos Naumiestyje, nuo 1971–1996 m. – vargoninkavo ir vadovavo chorui Garliavos bažnyčioje. Suburė tokį chorą, kuris tapo pirmaujančiu Lietuvoje. Choro repertuare skambėjo klasikiniai religiniai kūriniai. Choristai, o jų buvo apie 50 vyrų ir moterų, apvažinėjo visą Lietuvą. Chorą visapusiškai rėmė tuometinis Garliavos klebonas prel. Andrius Gustaitis.

Mirė 1997 m. liepos 28 d. Kaune.

Lit. iš knygos Garliava. Laikas ir žmonės / I. Stepukonienė.– Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras [2016]: 1008 p.

Markelis Leonas

markelis

GYDYTOJAS, KARININKAS

Gimė 1912 m. liepos 1 d. Eivenių k., Dusetų valsč., Zarasų apskr.


Mokėsi Antalieptės pradžios mokykloje, 1932 m. baigė Kauno Jėzuitų gimnaziją. Nuo 1932 m. studijavo Vilniaus Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1933 m. rugsėjo 18 d. Utenos apskrities komendantūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1934 m. rugsėjo 15 d. baigė Karo mokyklą, buvo suteiktas pėstininkų atsargos leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1939 m. baigė VDU ir dirbo dirbo Aukštadvario (Trakų apskritis), nuo 1944 m. rugpjūčio 13 d. - Babtų (Kauno apskritis) ambulatorijų vedėju,1949 m. gruodžio 1 – 1981 m. liepos 1 d. – Kauno rajono Čekiškės apylinkės ligoninės vyresniuoju gydytoju. Čekiškėje praleisti metai patys gražiausi ir kūrybiškiausi L.Merkelio metai. Jam vadovaujant, Čekiškės apylinkės ligoninė tapo žinoma ne tik Kauno rajone, bet ir visoje šalyje. Suteikti vardai - LSSR nusipelnęs gydytojas (1965), Socialistinio darbo didvyris (1969); apdovanojimai - Sovietų Sąjungos Lenino (1969) ir Darbo raudonosios vėliavos (1967) ordinais.


Mirė 1981 m. gruodžio 4 d. Kaune. Palaidotas Čekiškės kapinėse

Lit.: Gydytojo Loeno Markelio pėdsakai ir darbai Čekiškėje/ A.Vaičius.- Kaunas, 2012.

Jaunius Čemolonskas

Poetas

Gimė 1965 m. Kėdainių r.

Vidurinę mokyklą baigė Kulautuvoje, gyvendamas Kaune dirbo M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, dramos teatre, Menininkų namuose. Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė 1988 m.

Skaityti daugiau...

Gustaitis Andrius

doc20210210160057 page-0001


MONSINJORAS, GARLIAVOS PARAPIJOS ALTARISTAS

Gimė 1910 m. lapkričio 30 d. Girininkų k., Pažėrų parapijoje.
1919–1922 m. mokėsi pradžios mokykloje, 1922–1925 m. – Veiverių progimnazijoje, 1925–1930 m. Prienų gimnazijoje.1930–1931 m. studijavo Kauno VDU Medicinos fakultete, 1931–1935 m. – Kauno kunigų seminarijoje.
1935 m. birželio 16 d. buvo įšventintas kunigu ir tais pačiais metais paskirtas Gižų parapijos vikaru. 1936 m. vikaravo Prienų parapijoje. 1938 m. paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru ir progimnazijos kapelionu, 1940 m. – Šakių parapijos vikaru. 1941 m. buvo Marijampolės berniukų gimnazijos kapelionas. 1943 m. vikaravo Plokščiuose. 1945 m. paskirtas Šakių parapijos klebonu ir dekanu. Jo rūpesčiu pradėta atstatinėti Šakių bažnyčia. 1948 m. klebonavo Didvydžiuose, 1950 m. Šventežeryje ir Pajevonyse. 1952 m. paskirtas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanu, o 1956 m. – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu. Nuo 1956 m. sausio 28 d. iki 1999 m. vasario 2 d. taip pat ėjo Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo pareigas. 1960 m. paskirtas Kauno A. Panemunės parapijos klebonu, 1969 m. papildomai patikėtos Margininkų parapijos klebono pareigos. 1971 m. tapo Metelių parapijos administratoriumi, 1976 m. – Igliaukos parapijos klebonu. 1980 m. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II kunigą A. Gustaitį paskyrė savo kapelionu – monsinjoru. 1981 – 1999 m. – Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas. 1984 – 1994 m. – Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys. 1985 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos klierikų nuodėmklausiu. 1999 m. paties prašymu atleidžiamas iš Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo, Aleksoto dekanato dekano ir Garliavos parapijos klebono pareigų ir paskiriamas Garliavos parapijos altaristu.
Mirė 2000 m. sausio 9 d.

Lit. : http://www.lcn.lt/bzinios/bz0002/002bl13.html 

Nuotr. iš Garliavos Jonučių mokyklos muziejaus archyvo

Narcizas Freimanas

Fotografas

Gimė 1943 m. Kaune.

Raudondvaryje baigęs 7 klases, pradėjo dirbti darbininku tuometinio Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos instituto mechaninėse dirbtuvėse fotografu.

Skaityti daugiau...

Čaplikas Jonas

Mokslo darbuotojas, profes., dr. (ekonomikos m., socialiniai m.)

Gimė 1954 m. birželio 23 d. Varėnos r., Kašėtų km.

Mokėsi Kašėtų pradinėje (1961-1965), Valkininkų sanatorinėje internatinėje (1965-1969) mokyklose. Baigęs aštuonias klases, įstojo į Buivydiškių tarybinį ūkį-technikumą, kurį baigė 1973 m. ir įgijo zootechniko kvalifikaciją tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą. Jį baigė 1978 m. įgydamas žemės ūkio gamybos ekonomisto organizatoriaus kvalifikaciją.

Skaityti daugiau...

Ajonis Adolfas

 regular foto-002-179x300


REZISTENCINIO JUDĖJIMO DALYVIS

Gimė 1914 m. gruodžio 28 (15) d. Vaitkūnų kaime, Čekiškės valsčiuje

Daugiau ir nuotr.: http://www.lzdraugija.lt/2012/08/adolfas-ajonis-kovojau-kaip-mokejau-savaip/

Nuotr.: A. Ajonis Šiaulių mokytojų seminarijos studentas 

Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

 2021

Žaliasis aljansas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2021, geg. 27, p. 10. Informuojama, kad Lietuvos žaliasis aljansas juridinių asmenų įsteigtas 2017 m. Jo globėjas yra kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus. Pagrindiniai Aljanso steigėjai buvo: Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas (dabar – VDU Žemės ūkio akademija), Lietuvos mokslininkų sąjunga ir trys aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos. Šiuo metu prie Aljanso yra prisijungę ir tapę jo nariais Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir advokatų profesinė bendrija „Koncus Legal“.

Juknaitiškės ūkyje – dekoratyvinių gyvų vištų gausa ir rekordinė „negyvų“ kolekcija / Edvardas Lukošius. – Iliustr. – Turinys: Arankanai, amrokai, brakeriai ir maranai ; Moka tik… brangiai pirkti ; Svajonėse – muziejus // Šilutės naujienos. – ISSN 1822-4385. – 2021, kovo 19, p. 2. 2019 m. sausio 19–20 dienomis Kaune, A. Stulginskio universiteto parodų paviljone vykusioje VI paukščių ir gyvūnų parodoje „PET SHOW LIETUVA“, juknaitiškė Natalija Domarkienė, surinkusi gausiausią naminių paukščių statulėlių ir įvairių namų apyvokos daiktų kolekciją – 501 eksponatą, tapo rekordininke. Šį rekordą užfiksavo agentūra „Factum“. Tekste pateikiami N. Domarkienės biografijos faktai: ji augo Montvilaičių kaime (Pagėgių sav.), baigė Klaipėdos universitetą, gyvena ir dirba Juknaičiuose (Šilutės r.). Moteriai, auginant apie 100 dekoratyvinių veislių vištų, kilo mintis kolekcionuoti naminių paukščių statulėles. N. Domarkienė nežada apsiriboti vienu rekordu.

2020

Du Lietuvos rekordai / Vytautas Navaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 24, p. 16. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto paviljone veikusioje 7-ojoje paukščių ir gyvūnų parodoje jos atidarymo dieną registruotus du darbėniškių D. ir A. Dudėnų Lietuvos rekordus – 293 tautinių juostų rinkinį ir austų iš įvairių medžiagų rankšluosčių su mezginiais, nėriniais ar kutais rinkinį.

Bitė – Dievo dovana žmogui / Alma Bajalienė. – Iliustr. // Auksinė varpa. – ISSN 1392-7701. – 2020, vas. 22, p. 2.
Pakruojo sinagogoje įvyko susitikimas su Aleksandro Stulginskio universiteto docentu, Lietuvoje gerai žinomu bitininku Algirdu Amšiejumi.

Ignalinos bitininkų bendrijoje – išskirtinis susitikimas / Lina Raginytė ; IRVVG [Ignalinos rajono vietos veiklos grupės] nuotr. – Turinys: Apie medų ir bites ; Anomališkas sezonas // Mūsų Ignalina. – ISSN 1822-1033. – 2020, saus. 21, p. 1, 3-4. Ignalinos bitininkų bendrijoje svečiavosi Aleksandro Stulginskio universiteto docentas dr. Algirdas Amšiejus.

2019

Ambicingi tikslai įgyvendinti tarptautinėje inovacijų sklaidos parodoje / Justinas Adomaitis // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, rugs. 28, p. 1, 8. Apie VDU Žemės ūkio akademijoje surengtą tarptautinę parodą „Inno Panorama“, kurios šūkis – „Sprendimai regionų plėtrai“.

VDU Žemės ūkio akademija kviečia į inovacijų sklaidos parodą „Inno panorama 2019“ / Laura Žemaitienė // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, rugs. 26, p. 14. Apie VDU Žemės ūkio akademijoje rengiamą tarptautinę parodą „Inno Panorama“, kurios šūkis – „Sprendimai regionų plėtrai“.


Jau kitą savaitę duris atvers inovacijų sklaidos paroda „Inno panorama 2019“ // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, rugs. 19, p. 11. Apie VDU Žemės ūkio akademijoje rengiamą tarptautinę parodą „Inno Panorama“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“.

VDU Žemės ūkio akademijoje – inovacijų paroda regionų plėtrai // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, rugs. 5, p. 9. Apie VDU Žemės ūkio akademijoje rengiamą tarptautinę parodą „Inno Panorama“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“.

2017

Parodoje - nuo avių kirpimo iki medžioklės ragų / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, spal. 7, p. 8. Apie tradicinę miško, medžioklės ir gyvulininkystės technologijų parodą "Sprendimų ratas 2017", kuri spal. 5-7 d. vyko Kauno rajone, Aleksandro Stulginskio universitete (ASU). Pateikiamas ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko dir. V. Venskutonio paaiškinimas.

2016

Devintoji sprendimų paroda / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2016, spal. 15, p. 1.
Apie prie Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Kauno rajone vykusią devintąją miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą „Sprendimų ratas 2016“, kurioje dalyvavo ir Prienų rajono ūkininkai bei kaimo verslo atstovai.

Kinai planuoja investicijas // Kauno diena. –2016, spal. 10, p. 15.
Apie tai, kad Kauno r. apsilankę Kinijos Dziašano apskrities atstovai išreiškė susidomėjimą Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) programomis ir čia vykstančiomis parodomis bei neatmetė, kad jau artimiausiu metu ASU ir Dziašano universitetai galėtų keistis studentais, dėstytojais, dalytis patirtimi, taip pat įžvelgė daug galimybių bendradarbiauti logistikos, technologijų, maisto pramonės, žemės ūkio, turizmo srityse; pateikiama informacijos apie Dziašano apskritį; supažindinama su Kauno r. mero V. Makūno, Dziašano merės X. Quing pasisakymais.

"Laisvės piknike" - ir politiniai veidai / Edita Radzevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, geg. 25, p. 3.
Apie Kaune Aleksandro Stulginskio universiteto stadione vykusį žurnalisto A. Tapino suorganizuotą ir socialiniuose tinkluose išreklamuotą renginį "Laisvės piknikas", į kurį susirinko keli tūkstančiai įvairaus amžiaus iškylautojų, kai kurie politikai, tarp jų - konservatoriai europarlamentaras G. Landsbergis, Seimo nariai A. Kubilius, M. Adomėnas, buvęs Kauno meras A. Kupčinskas, taip pat prezidentė D. Grybauskaitė; nurodoma, kad idėja surengti renginį kilo po to, kai A. Tapinas ruošėsi susitikti su Kauno r. Ringaudų gyventojais, tačiau tokiam susirinkimui nebuvo skirtos patalpos, žurnalistas tai įvertino kaip Kauno r. mero V. Makūno draudimą ir kitaminčių laisvės apribojimą; pateikiami V. Makūno komentarai; žinutė "Pasitiko protestuotojai".

Jaunimo lyderį įkvepia gyvenimo iššūkiai. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, geg. 2, p. 14.
Apie Aleksandro Stulginskio universiteto studentų atstovybės vadovą V. Nataną, koordinuojantį Kauno r. jaunimo veiklą, jo požiūrį į lyderystę, pareigą ginti tėvynę, gyvenimą universiteto bendrabutyje, įgyvendinamus projektus.

Jaunimo lyderį įkvepia gyvenimo iššūkiai. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, geg. 2, p. 14.
Apie Aleksandro Stulginskio universiteto studentų atstovybės vadovą V. Nataną, koordinuojantį Kauno r. jaunimo veiklą, jo požiūrį į lyderystę, pareigą ginti tėvynę, gyvenimą universiteto bendrabutyje, įgyvendinamus projektus.

Sveikiname rektorių / Valerijus Makūnas. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2016, kovo 14, p. 14.
Kauno r. mero sveikinimas Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriumi vėl išrinktam prof. A. Maziliauskui.


2015

Kaimo verslai ir medžioklė parodoje / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2015, spal. 7, p. 2, 6.
Apie prie Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Kauno rajone vykusią aštuntąją miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą „Sprendimų ratas 2015“, kurioje dalyvavo ir Prienų rajono ūkininkai bei kaimo verslo atstovai.

Sugrįžtanti vaško žvakė : [pokalbis su etnografe, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyr. specialiste Onute Drobeliene] / [užrašė] Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. -  2015, spal. 10, p. 14.
Parodoje "Sprendimų ratas 2015" Aplinkos ministerijos ekspozicijoje etnografė O. Drobelienė ir Kauno marių regioninio parko direktorė Nijolė Eidukaitienė demonstravo senovinio vaško žvakių liejimo verslą.

Į Indiją nori tiekti trąšų / Indrė Sesartė. - Diagr. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2015, spal. 8, p. 4.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusį bendradarbiavimo galimybių su Lietuvos žemės ūkio srityje dirbančiomis įmonėmis aptarimą, į kurį buvo atvykę Indijos žemės ūkio ministerijos, Indijos ambasados Lenkijai ir Lietuvai delegacijos.

Pakaunės turizmo perlai pristatyti parodoje. - KRD inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, spal. 5, p. 11.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusią miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą "Sprendimų ratas 2015".

"Sprendimų rate" jau sukasi ir gyvūnai / Polikarpas Ragožis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2015, spal. 6, p. 1, 7.
Aleksandro Stulginskio universitete rengiamoje rudens parodoje "Sprendimų ratas" iki šiol dominavo miškų ūkio, medžioklės ir aplinkos tematika. Šiemet parodų plotas gerokai padidėjo - įrengta gyvulininkystės ekspozicija.

Agronomai gelbėjo parodos lankytojus savo patarimais / Vanda Baronytė. - Iliustr.//Ūkininko patarėjas. - 2015, spal.6, p. 8. Aleksandro Stulginskio universitete vykusioje miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodoje "Sprendimų ratas 2015" universiteto Agronomijos mokslininkai ir studentai prie stendo "Klausk agronomo" atsakinėjo į klausimus sodininkystės, daržininkystės ir augalininkystės temomis.

Lietuviški česnakai išdrąsėjo / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2015, spal. 6, p. 9. Apie parodoje "Sprendimų ratas 2015" perdirbtais česnakais prekiavusius ūkininkus, česnakų pagardų gaminimo verslą.

Parodoje - apie jausmus / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, spal. 6, p. 12.
Parodoje "Sprendimų ratas" savo darbus eksponavo fotografai Raivo Freimanis (Latvija), Banjaminas Sakalauskas (Lietuva).

Su raugu - kaip su vaiku : [pokalbis su parodoje "Sprendimų ratas 2015" dalyvavusia jaunąja Pyplių kaimo, Kauno r., duonos kepėja Simona Kairyte] / [užrašė] Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. Apie duonos kepimą pagal senąsias tradicijas.

Intriguojančios ir plačios tematikos paroda viliojo ir kerėjo. - Iliustr. - "Savaitraštis Kaunui" inf. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, spal. 6, p. 70-71. Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusią miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą "Sprendimų ratas 2015".

Miškininkų derlius bręsta lėčiau : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto dekanu prof. E. Bartkevičiumi] / [kalbino] Daiva Valevičienė. - Iliustr. // Rasos. - ISSN 2029-1140. - 2015, Nr. 19 (spal. 7-20, p. ), p. 6-7. Apie miškų padėtį Lietuvoje.

Lankėsi parodoje ir gamykloje / Rūta Ronkauskienė ; nuotraukos Kazimiero Jucevičiaus. - Iliustr. // Mūsų žodis. - ISSN 1392-6209. - 2015, spal. 9, p. 2. Apie spalio 1-3 d. Aleksandro Stulginskio universitete įvykusią miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą "Sprendimų ratas 2015", į kurią buvo išvykę ir Skuodo rajono ūkininkai. Apsilankyta ir kooperatyvo "Pienas LT" gamykloje.

"Sprendimų ratas": nuo uogų iki traktorių / Albinas Čaplikas // Valstiečių laikraštis. - 2015, spal. 3, p. 1, 3. Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykstančią aštuntąją miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą "Sprendimų ratas 2015". Pasisako parodos dalyviai.

Universali parodos tema - postūmis verslui / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2015, spal. 3, p. 1, 4-5.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykstančią aštuntąją miško, medžioklės ir gyvulininkystės technologijų parodą "Sprendimų ratas 2015". Dalyvavo aplinkos ministras K. Trečiokas.


Varžysis su geriausiais pasaulio arimo meistrais / Aldona Sireikienė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - - 2015, rugs. 29, p. 3. Pakruojo r. Lygumų žemės ūkio bendrovė išlydėjo artojus Kazį Genčių ir Audrių Plerpą į Danijoje vyksiančias 62-ąsias Pasaulio arimo varžybas

Jau aštuntą kartą suksis "Sprendimų ratas 2015" / Birutė Steikūnienė // Ūkininko patarėjas. - 2015, rugs. 29, p. 14.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete vyksiančią miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės technologijų parodą "Sprendimų ratas 2015".

Inovatyvių rapsų auginimo technologijų ekologiniuose ūkiuose demonstravimas ir sklaida / Zita Kriaučiūnienė, Rimantas Velička, Rita Pupalienė, Aušra Marcinkevičienė // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugs. 26, p. 13.
Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties mokslo darbuotojai 2013-2015 metais įgyvendino parodomųjų bandymų projektą "Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose".

Universitetas, auginantis žemdirbių "derlių" : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto prorektoriumi, prof. dr. J. Čapliku] / [užrašė] Dalia Valevičienė. - Iliustr. // Rasos. - ISSN 2029-1140. - 2015, Nr. 17 (rugs. 2-15), p. 6-7.

Universitetas įkvepia gryno oro / Kazimieras Šliužas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, rugs. 24, p. 9. Apie Aleksandro Stulginskio universitetą.

Logistikos specialistams nedarbas negresia. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 21, p. 11.
Apie bendradarbiaujant Kauno r. savivaldybei, verslui ir Aleksandro Stulginskio universitetui (ASU) įgyvendinamą verslo logistikos specialistų rengimo ir įdarbinimo programą, minėtos specialybės poreikį; ASU prof. A. Miceikienės komentarai.

Aukštosiose Kauno mokyklose - iškilusios ir kylančios sporto žvaigždės / Žiedūnė Juškytė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, rugs. 15, p. 37.

"Rovaltra" investuoja į ateitį / Albinas Čaplikas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2015, rugs. 12, p. 3.
Apie tai, kad Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Žemės ūkio inžinerijos fakultetui UAB "Rovaltra" padovanojo interaktyviąją lentą.

Smalsumui pasotinti - šimtas renginių. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 12, p. 4.
Apie šalyje jau dvyliktą kartą vykstančio mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" renginius Kaune.

Technika - pinigų mašina / Vanda Baronytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugs. 12, p. 1, 3.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) surengtą lauko dieną "Pilnesniam aruodui 2015", kurios metu UAB "Biržų žemtiekimas" demonstravo žemės ūkio techniką.

Valia keisti, valia kurti / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugs. 10, p. 4.
UAB "Rovaltra" padovanojo Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakultetui interaktyviąją išmaniąją lentą.

Bendrabučiai netuštėjo ir vasarą / Arturas Potapovas, Karina Urbanavičiūtė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 3, p. 4.Apie Kauno aukštųjų mokyklų studentų įvardijamus gyvenimo bendrabučiuose pranašumus ir problema.


Atėjo pasiryžusieji nuversti kalnus : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriumi Antanu Maziliausku, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkysyės technologijų fakulteto dekanu doc. dr. R. Stankevičiumi bei Veterinarijos fakulteto dekane prof. V. Riškevičiene] / [užrašė] Elena Rinkevičienė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugs. 1, p. 1, 3.

Copy-paste - elektroninė pagunda vogti svetimas mintis? : [knygos "Plagiato prevencijos patirtis užsienio aukštosiose mokyklose" autorės L. Šarlauskienės ir informacinių technologijų eksperto R.Krukausko pasakojimas] / [užrašė] Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugpj. 20, p. 14.

Pirmieji logistikos specialistai be darbo neliks. - Iliustr. - KRD inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, liep. 13, p. 13. Apie Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) rengiamą pirmąją logistikos ir prekybos specialybės studentų laidą; su Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanės prof. A. Miceikienės komentarais.

Žemdirbiams - tyrimai ir žinios / Jolita Žurauskienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2015, liep. 1, p. 10. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje vykusį tradicinį renginį "Žemdirbio vasara", kuriame ūkininkai susipažino su naujomis mokslinėmis rekomendacijomis, atliktais tyrimais ir žemės ūkio technika, Kauno rajonas.

Ūkininkų pėdomis žengia jų atžalos. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 29, p. 10.
Apie A. Stulginskio universiteto diplomų įteikimo šventę, kurioje absolventus sveikino universiteto rektorius prof. A. Maziliauskas, švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė, Kauno r. meras V. Makūnas, anksčiau pati šį universitetą baigusi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė; pateikiami V. Makūno ir V. Baltraitienės pasisakymai, taip pat dviejų didžiausių rajono ūkininkų ir universitetą šiemet baigusių jų atžalų komentarai apie tolesnius planus.

Alfonsas Bunkus (1929-2015) : [ilgametis Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras] : [nekrologas]. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 26, p. 14.

"Žemdirbio vasara 2015": žemė už dosnumą atsilygina dosnumu / Vanda Baronytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 23, p. 1, 8-9. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje vykusios mokslinės-praktinės konferencijos "Žemdirbio vasara" tema siejosi su augalų mitybos aktualijomis šiuolaikinėje žemdirbystėje, nes prekiniai augalininkystės ūkiai pastaraisiais metais daugiausia investicijų skyrė moderniai technikai įsigyti.

Atėjo nedrąsūs, išeina pakėlę galvas / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 23, p. 3. Aleksandro Stulginskio universitetas pernai rudenį sulaukė 90-ojo gimtadienio. Garbingą jubiliejų tarsi vainikuoja išleidžiamas 50-asis šios aukštosios mokyklos absolventas.

Knyga apie pieno biologinę reikšmę / Antanas Šarkinas. - Portr. - Rec. leid.: Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė / Sigita Urbienė. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015 // Mokslo Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2016, birž. 16, p. 5. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Sigitos Urbienės knygos "Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė" sutiktuves Lietuvos MA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje.

Nusipelniusiam miškininkui / Julius Danusevičius. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 13, p. 32.
Karmėlavos kapinėse prie žymaus miškininko prof. M. Jankausko kapo susirinkę Lietuvos miškininkų sąjungos, miškų bei miškotvarkos institutų ir Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai paminėjo profesoriaus gimimo 110-ąsias bei jo mirties 15-ąsias metines.

Morkos trumpina kelią į laisvę / Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 13, p. 1, 3. Kalėjimų departamentas tęsia kalinių socializacijos projektą "Žalioji oazė". Tačiau bausmes atliekantieji beveik neturi daržininkystės patirties, todėl Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriumi Antanu Maziliausku.

Pristatyta knyga "Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė" / Antanas Šarkinas. - Iliustr. - Rec. leid.: Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė / Sigita Urbienė. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015 // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 6, p. 16.

Jonas Vainauskas (1925-2015) : [ilgametis LŽŪU (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorius emeritas, mokslų daktaras] : [nekrologas}. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, geg. 28, p. 15.


Augins kraštą kartu su skautais. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, geg. 26, p. 13.
Apie projektą "AuGink savo kraštą". Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė sako: "ŽŪM pradėjo pilietinę-patriotinę akciją "AuGink savo kraštą", norėdama atkreipti žmonių dėmesį į sveikus ir kokybiškus maisto produktus, taip pat primindama apie ekonominio saugumo svarbą. Kiekvienas iš mūsų gali parodyti savo pilietiškumą ir patriotizmą, prisidėdamas prie krašto ekonominio saugumo. Svarbu įtraukti į šią veiklą jaunimą ir visuomenę - nuo mažiausio iki didžiausio".

Bendrabutis virš vaikų darželiu. – Iliustr. // Kauno diena. –2015, kovo 23, p. 13. Apie Kauno r. savivaldybės planus Akademijos seniūnijoje esančiame Alkesandro Stulginskio universiteto bendrabutyje įkurti naują Noreikiškių lopšelio-darželio "Ąžuolėlis" padalinį, kuris, kaip numatoma, duris atvers kitais mokslo metais, jame bus ugdoma apie 80 priešmokyklinio amžiaus vaikų, kt.; pateikiami Kauno r. mero V. Makūno komentarai.

Lazdynai ir graikiniai riešutmedžiai – mažoms erdvėms ir plantacijoms (II dalis) : [pokalbis su žinomu Lietuvoje sodininku, bitininku, A. Stulginskio universiteto Biologijos, augalų apsaugos ir augalininkystės technologijų instituto doc. dr. A. Amšiejumi, sodininku R. Amšiejumi] / [kalbino] Rūta Antanaitienė. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 3 // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2015, Nr. 4 (vas. 18 - kovo 3), p. 32-33. Apie graikinių riešutų auginimo ypatumus ir riešutų naudą.

Lazdynai ir graikiniai riešutmedžiai – mažoms erdvėms ir plantacijoms (II dalis) : [pokalbis su žinomu Lietuvoje sodininku, bitininku, A. Stulginskio universiteto Biologijos, augalų apsaugos ir augalininkystės technologijų instituto doc. dr. A. Amšiejumi, sodininku R. Amšiejumi] / [kalbino] Rūta Antanaitienė. – Iliustr. – B. d. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2015, Nr. 3 (vas. 4-17), p. 32-

Pavasarinių mugių išvakarėse / Daiva Valevičienė. – Iliustr. // Rasos. – 2015, Nr. 5 (kovo 4-17), p. 6-8. Apie Lietuvoje pavasarį vykstančias sodinukų muges bei pavasarinių augalų parodas.

Rajono ūkiai - nė per žingsnį nuo mokslo / Loreta Bataitienė. – Iliustr. // Valsčius. –  2015, kovo 31, p. 3.
Apie parodos "Ką pasėsi…2015" metu Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakultete atidarytą naują sumaniosios gyvulininkystės auditoriją ir Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės ateitį.

2014

Akademija: miestelis, neatsiejamas nuo universiteto / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, spal. 13, p. 9, 10-11. Apie Kauno r. Akademijos miestelio, kuriame įsikūręs Aleksandro Stulginskio universitetas, savitumą.

ES milijoną išmetė tarsi į balą. Kaltų nėra? / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, spal. 10, p. 1, 2. Nagrinėjamas atsakomybės už ES lėšomis renovuotą Raudondvaryje (Kauno r.) esantį Žemės ūkio inžinerijos instituto administracinį pastatą.

Parodoje "Sprendimų ratas 2014" - vyriška dvasia. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2014, Nr. 20 (spal. 15 - lapkr. 4), p. 6-7. Apie Aleksandro Stulginskio universitete spalio 2-4 d. vykusią tradicinę septintąją parodą "Sprendimų ratas 2014", Kauno r.

Po sodinukų mugę pasidairius : [pasakojo Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanas doc. dr. Viktoras Pranckietis / užrašė] Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2014, Nr. 20 (spal. 15 - lapkr. 4), p. 38-41. Apie Aleksandro Stulginskio universitete spalio 2-4 d. vykusią tradicinę septintąją parodą "Sprendimų ratas 2014", Kauno r.


Jaunimas nori būti pastebėtas. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugs. 22, p. 13.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusį Kauno rajono organizacijų sąjungos "Apvalusis stalas" surengtą festivalį "Noriu būti matomas 2014"; šventės globėjas - Kauno rajono meras V. Makūnas.
Bitininkai skelbia pavojų / Karolis Montvila. – Potr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, liep. 21, p. 6.
Apie netinkamos žmonių veiklos poveikį bičių populiacijos mažėjimui visame pasaulyje ir Lietuvoje, priemones šiam procesui sustabdyti, tarp kurių - A. Stulginskio universiteto doc. A. Amšiejaus siūlymas nedirbamas žemes užsėti žydinčiais augalais,. kt.; pateikiami A. Amšiejaus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo A. Paliučio komentarai.

Atnaujintuose rūmuose naujos studijų programos : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekane prof. dr. Astrida Slavickiene, Akademija, Kauno rajonas] / kalbėjosi Viktoras Trofimišinas. – Iliustr. // Mano ūkis. – ISSN 1392-3595. – 2014, Nr. 2 (vasaris), p. 12-13.

Geriausia ASU studentė - būsima ekologė : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) geriausis 2013 m. studente, "Miškų ir ekologijos fakulteto Metų studente 2013" Jolita Rasimavičiūte / užrašė] Augustė Milčiūnaitė. – Iliustr. // Miškai. – ISSN 2029-350X. – 2014, Nr. 2 (vasaris), p. 66-67.
Apie žemės ūkio inžinierių rengimą.

Universiteto įstaiga teršia aplinką / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, bal. 2, p. 2-3. Apie Kauno r. aplinkosaugininkams kilus įtarimų, kad Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) mokomasis ūkis gyvulių srutomis teršia aplinką, atliktą patikrinimą; pateikiami aplinkosaugininko V. Rimo, ASU mokomojo ūkio direktoriaus pareigas laikinai einančio H. Ortelio, ASU rektoriaus A. Maziliausko komentarai apie situaciją.

Baltojos šalių agronomijos forumas - laimėjimai ir iššūkiai / Zenonas Dabkevičius. – Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – ISSN 2029-5707. – 2013, Nr. 4, p. 5-6. Forumas vyko 2013 m. liepos 4-5 d. Aleksandro Stulginskio universitete ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre.

2013

Suomiškas "Valtra" traktorius ir per kelmus važiuoja / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 12, p. 13.  Apie parodą "Sprendimų ratas" Aleksandro Stulginskio universitete, kurioje UAB "Rovaltra" pristatė miškininkams suomišką traktorių "Valtra T 133 H" su greideriu ir pelnė parodos medalį bei diplomą. 
Suomiškai universaliai biokrosniai - parodos apdovanojimas / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2013, spal. 12-18 (Nr. 41), p. 10. Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusioje miško, medžioklės ir aplinkos parodoje "Sprendimų ratas 2013" UAB "Rovaltra" pristatė suomišką biokrosnį.
Užsieniečius žavi Lietuvos miškai / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2013, spal. 12-18 (Nr. 41), p. 24. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusią miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2013".
Medžioklė - kultūros dalis / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 8, p. 9. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusią miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2013".
Suomiška universali biokrosnis - ūkio ekonomiškumui didinti / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 8, p. 5.Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusioje miško, medžioklės ir aplinkos parodoje "Sprendimų ratas 2013" UAB "Rovaltra" pristatė suomišką biokrosnį.
Užsieniečius žavi Lietuvos miškai / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 8, p. 1, 4. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusią miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2013".

Parodoje sprendimai drąsės / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 5, p. 10-11. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykusią miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2013".
Nuo strėlių iki sunkiosios technikos / Mantas Lapinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, spal. 4, p. 16. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje vykstančią jau šeštąją miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas".
Nuo miško technikos iki medžioklės rago gausmo / Stasys Jokūbaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, spal. 3, p. 3. Apie miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas 2013" ASU, Kauno rajonas.
Paroda "Sprendimų ratas 2013" / Artūras Mankevičius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 3, p. 3. Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko paroda Aleksandro Stulginskio universitete.
Studijoms ir mokslui - 111 milijonų paramos / Vaida Sergelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 27, p. 1, 3. Akademijos seniūnijoje įsikūręs Aleksandro Stulginskio universitetas sėkmingai vykdo 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Universitetas naudojasi didžiausiomis galimybėmis ne tik gerinti studijų infrastruktūrą, kokybę, dėstytojų kvalifikaciją, bet ir siekti aukščiausių rezultatų mokslo srityje, bendradarbiauti su užsienio mokslininkais, kelti universiteto prestižą tarptautiniame lygmenyje.
Akademinės išminties ir praktinio patyrimo jungtuvės / parengė Polikarpas Ragožis. – Portr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, rugs. 5, p. 2. Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriaus A. Maziliausko, rugs. 2 d. pasirašiusio bendradarbiavimo sutartis su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis, komentaras apie tai, ko tikisi iš ministerijų vadovų V. Mazuronio ir V. Juknos parašais sutvirtinto bendradarbiavimo jo vadovaujama aukštoji žemės ūkio mokykla.
Mokslo šaknys karčios, bet jo vaisiai saldūs / Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2013, rugs. 4, p. 7-8. Apie studijas Aleksandro Stulginskio universitete: šįmet padaugėjo net 25 proc. įstojusiųjų į ASU, o sėkmės garantas yra geras universiteto įvaizdis ir jaunimo noras ateities verslą susieti su žemės ūkiu.
Išsaugoti gerą grūdų kokybę nelengva / Jolita Žurauskienė. – Iliustr., lent. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2013, rugpj. 28, p. 10. Aleksandro Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto profesoriaus A. Railos patarimai žemdirbiams dėl grūdų kokybės gerinimo - tai pasiekti galima modernizuojant grūdų sandėliavimo technologijas bei automatizuojant grūdų džiovinimo ir laikymo procesų kontrolę bei valdymą.
Galimybės mokslui , studijoms ir verslui / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 2, p. 1, 3. Asociacijos "Slėnis Nemunas" dėka Aleksandro Stulginskio universitete atidarytas modernus Jungtinių tyrimų centras, skirtas mokslininkams.
Komunikavimo centras - glaudesniam bendradarbiavimui / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 1, p. 1, 4. Aleksandro Stulginskio, Kauno technologijos universitetai bei Veterinarijos akademija kartu su Slėniu "Nemunas" įgyvendina po vieną projektą infrastruktūros gerinimui.
"Nemunas" : mokslas, studijos ir verslas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Pradžia Nr.143. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 31, p. 1, 4. Mokslo studijų ir verslo centras - slėnis - "Nemunas". Tai vienas iš penkių Lietuvoje esančių centrų, integruojančių tris skirtingas sritis - mokslą, studijas ir verslą.
"Nemunas" : mokslas, studijos ir verslas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 30, p. 1, 3. Mokslo studijų ir verslo centras - slėnis - "Nemunas". Tai vienas iš penkių Lietuvoje esančių centrų, integruojančių tris skirtingas sritis - mokslą, studijas ir verslą.
"Žemiškosios" specialybės vėl tampa pakalausiomis / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 30, p. 1. Studijos Aleksandro Stulginskio universitete tampa vis populiaresnės.

Kas trukdo Lietuvoje plėtoti biodujų gamybos verslą : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto direktoriumi doc. dr. Kęstučiu Navicku] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2013, liep. 4, p. 4. Apie Lietuvos biomasės energetikos asociacijos "Litbioma" inicijuotą projektą "Biomasės kaip atsinaujinančio energijos šaltinio panaudojimo biokuro gamybai inovacinės praktikos sklaida", kurį vykdo asociacija "Slėnis Nemunas".
"Žemdirbio vasara 2013" - apie ekologinį ūkininkavimą / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, birž. 22, p. 1, 11. Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusią mokslinę - praktinę konferenciją "Žemdirbio vasara 2013", skirtą ekologiniam ir tausojamajam ūkininkavimui.
Diplomų įteikimai // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, birž. 22, p. 2.Žinutė, jog premjeras A. Butkevičius A. Stulginskio universiteto ir kt. aukštųjų mokyklų absolventams įteikė diplomus; Vilniaus universiteto absolventų diplomų įteikimo šventėje Šv. Jonų bažnyčioje dalyvavo teisingumo ministras J. Bernatonis bei kt. svečiai.
Turtinga praeitis - turtinga ateitis / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Pabaiga. Pradžia Nr. 116. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 21, p. 1, 3. ASU - vienas seniausių istorinių praeičių turintis Lietuvos universitetas,veiklą pradėjęs dar tarpukario Lietuvoje kaip Lietuvos žemės ūkio akademija.
Turtinga praeitis - turtinga ateitis / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Tęsinys kitame numeryje. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 20, p. 1, 5.ASU - vienas seniausių istorinių praeičių turintis Lietuvos universitetas,veiklą pradėjęs dar tarpukario Lietuvoje kaip Lietuvos žemės ūkio akademija.
Mokslo naujovėms tiesinamas kelias į ūkį / Audronė Urvelytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, liep. 29, p. 11.Apie tai, kad liep. 25 d. į Vilnių rinkosi ES valstybių kaimo plėtros institucijų direktoriai, atsakingi už nacionalinių kaimo plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą. 

Lietuvos kaimo plėtros patirtis ir gairės ateičiai / Virginija Skučaitė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, birž. 28, p. 7.Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusias mokslininkų diskusijas apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos patirtį ir jos prioritetus bei iššūkius 2014-2020 m. perspektyvoje; Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriaus A. Maziliausko ir kt.
Dalykiški susitikimai JAV. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, birž. 13, p. 3.
Informuojama apie birželio 10-11 d. įvykusius Lietuvos žemės ūkio ministro V. Juknos susitikimą Vašingtone su Europos Sąjungos atstovybės JAV vadovu Joao Vale de Almeida, viceministro M. Kuklieriaus ir A. Stulginskio universiteto rektoriaus A. Maziliausko apsilankymą Pietų Ilinojaus universitete.
Vilioja naujomis programomis / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, birž. 3, p. 2-3, 4.
Apie Kaune veikiančių universitetų siūlomas įprastas bakalauro studijų programas bei naujoves.
Technika - iš lietuvių meistrų rankų : Lietuvos miškuose tarp galingos modernios garsių pasaulio gamintojų technikos tai vienur, tai kitur sužiba ir Lietuvos išradėjų deimančiukai / Kazimieras Šliužas. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2013, geg. 15, p. 9. Inžinieriaus Adolfo Mitro vadovaujama Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų grupė sukūrė padargą, skirtą gilėms sodinti; taip pat apie Kauno technologijos universiteto mokslininkų išrastą prietaisą, kuris saugo nuo medienos vagysčių, apie ukmergiškės UAB UMP meistrų sukonstruotas medienos briketų gamybos stakles ir kt.
ASU - plataus akiračio universitetas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 30, p. 1, 3.Aleksandro Stulginskio universitetas šiandiena.
ASU - plataus akiračio universitetas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Tęsinys kitame numeryje. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 27, p. 1, 3.Aleksandro Stulginskio universiteto unikalumas.

Algirdas Bronius Valys (1935-2013) : [buvęs ilgametis LŽŪU (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) Apskaitos ir finansų katedros docentas, socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras : nekrologas] / Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, bal. 30, p. 22.

Lietuvos tikslas - patrauklus gyventi kaimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, bal. 22, p. 5.Apie Žemės ūkio ministerijos iniciatyva Aleksandro Stulginskio universitete šalies ūkininkams surengtą seminarą "Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo aktualijos ir perspektyvos 2014-2020 m.", jame aptartus klausimus.
Remigijus Ozolinčius 1956-2013 : [nekrologas]. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2013, bal. 18, p. 11.
2013 m. balandžio 10 d. staiga mirė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas, Miškų instituto direktorius, akademikas, prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius.
Nustebino ir gamta, ir parodos dalyviai : [Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktoriaus doc. Virginijaus Venskutonio pasakojimas / užrašė] Justinas Adomaitis. – Portr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, bal. 11, p. 2.Apie tarptautinę žemės ūkio parodą "Ką pasėsi... 2013" Aleksandro Stulginskio universitete, Kaunas.
Didžiausia paroda Lietuvoje / KRS inf. – Iliustr. – Panorama // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 4, p. 3. Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje - tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi...2013".
Parodoje - žemės ūkio naujovės / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2013, kovo 29, p. 11. Apie tarptautinę žemės ūkio parodą "Ką pasėsi... 2013" Aleksandro Stulginskio universitete, Kaunas. 

Pranas Jučas (1934-2013) : [ilgametis Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojas docentas, technikos mokslų daktaras : nekrologas] / Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas, universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, kovo 29, p. 14.

Verslumą galima ir būtina ugdyti / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, kovo 7, p. 3.
Apie Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslų ir technologijų parko kartu su kitais universitetais ir technologijų parkais vykdomus du inovacijų paramos projektus.
Kuriama vieninga Europos kaimo turizmo zona / Arnoldas Aleksandravičius. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, kovo 7, p. 2. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos nariai, iš visos Lietuvos susirinkę Aleksandro Stulginskio universitete peržvelgė praėjusių metų nuveiktus darbus ir aptarė savo verslo viziją, asociacijos paskirtį bei svarbiausius tikslus.
Jūratė Nadzeikienė (1973-2013) : [Aleksandro Stulginskio universiteto docentė, technologijos mokslų daktarė : nekrologas] / Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 26, p. 22.
Šiuolaikinis požiūris į melioracijos sistemą / Virginija Skučaitė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 21, p. 7.Apie pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą Aleksandro Stulginskio universitete vykstančius rajonų savivaldybių melioracijos specialistų mokymus; užsakomasis straipsnis.
Specialistams - moderni darbo kryptis / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 14, p. 5. Apie Lietuvos žemės ūkio ministerijos iniciatyva Valstybės žemės fondo kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu surengtus rajonų savivaldybių melioracijos specialistų mokymus, kuriuose lavinami įgūdžiai naudotis moderniausia "ArcGis" programine įranga; užsakomasis straipsnis.

Kertinės miško buveinės : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriumi R. Prusaičiu ir Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktoriumi doc. G. Brazaičiu / kalbėjosi Marijona Varneckienė. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2013, vas. 7, p. 2.


Lietuvai reikia kvalifikuotų inžinierių : [pokalbis su Rolandu Domeika, Adomu Balsiu, Mindaugu Seniūnu / kalbėjosi] Laura Žemaitienė. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2013, vas. 2, p. 20.
Pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Žėmės ūkio inžinerijos fakulteto dekanu doc. dr. R. Domeika, AB "Lytagra" gen. direktoriumi A. Balsiu, magistrantu M. Seniūnu apie ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studijų programas, aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą ir jų poreikį, absolventų darbą pagal studijų metu įgytą profesiją.
Garbingas pripažinimas / ASU inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, vas. 1, p. 1.
Aleksandro Stulginskio rektorius profesorius Antanas Maziliauskas inauguruotas užsienio nariu į Švedijos Karališkąją žemės ir miškų akademiją.
Naujųjų technologijų taikiklyje - melioracija / Virginija Skučaitė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, saus. 31, p. 4. Apie Žemės ūkio ministerijos iniciatyva, įgyvendinant kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, Aleksandro Stulginskio universitete vykstančius mokymus rajonų savivaldybių melioracijos specialistams, kuriuose mokoma naudotis "ArcGis" programine įranga; užsakomasis straipsnis.
Keičia savivaldybių melioracijos specialistų darbo modelį / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, saus. 28, p. 8. Apie Žemės ūkio ministerijos Aleksandro Stulginskio universitete organizuojamus mokymus melioracijos specialistams, siekiant įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones "Žemės ūkio vandentvarka" ir "Pelno nesiekiančios investicijos"; užsakomasis straipsnis.
Melioracijos ūkyje bus tvarkomasi efektyviau / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, saus. 25, p. 7. Apie Aleksandro Stulginskio universitete rengiamus rajonų savivaldybių melioracijos specialistų mokymus naudotis specialia programine įranga "ArcGIS"; užsakomasis straipsnis. 
Siekiama tobulinti melioracijos specialistų žinias / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, saus. 23, p. 5. Apie Žemės ūkio ministerijos su Valstybės žemės fondu prie Žemės ūkio ministerijos Aleksandro Stulginskio universitete surengtus mokymus įvairių rajonų savivaldybėse dirbantiems melioracijos specialistams, siekiant įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones "Žemės ūkio vandentvarka" ir "Pelno nesiekiančios investicijos"; užsakomasis straipsnis.
Išrinktas ASU SA prezidentas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, saus. 15, p. 4.Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybės prezidentas - Antanas Girčius.
Universiteto "Metų nominacijos" / ASU inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, saus. 10, p. 1.
Aleksandro Stulginskio universitete pagerbti "Metų nominacijos" laureatai - geriausi dėstytojai, studentai, mokslininkai.

2012

Būsimiems žemdirbiams šalti nebeteks / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2012, spal. 27, p. 24.
Apie tai, kad baigta Akademijoje (Kauno r.) įsikūrusio Aleksandro Stulginskio universiteto II rūmų rekonstrukcija, bet tai - tik didelių darbų pradžia, per 4 metus infrastruktūrai numatyta išleisti 120 mln. litų (pateikti rektoriaus A. Maziliausko, dekano R. Domeikos, darbus atlikusios bendrovės "LitCon" direktoriaus L. Piliponio komentarai).
Institutų ir fakultetų kraustymosi metas / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 27, p. 1.Aleksandro Stulginskio iniversiteto Žemės ūkio inžinierijos institutas, 53 metus veikęs Raudondvaryje - intergruotas į universiteto Inžinierijos fakultetą ir pervadintas Agroinžinierijos institutu. Institute dirbusių darbuotojų ir pačio pastato likimas neaiškus.

Medžioklė ne tik pomėgis, bet ir menas! / Justinas Adomaitis. – Portr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2012, rugs. 29 - spal. 5 (Nr. 39), p. 2.Apie tauriųjų elnių kvieslių čempionatą Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajonas.
Indijai - lietuvių pagalba / ASU, MŪ inf. – Iliustr. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 21, p. 3. Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius pasirašė keletą bendradarbiavimo sutarčių su Indija dėl bendrų studijų programų rengimo bei studentų mainų.

Aleksandro Stulginskio universitete - daugiau kaip tūkstantis pirmakursių / NTŽ inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 1, p. 3.

"Žemdirbio vasara 2012" sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus / Elena Rinkevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, birž. 21, p. 12. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų ir kitų institucijų specialistų mokslinę-praktinę konferenciją "Žemdirbio vasara".
Lazda visada turi du galus / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 16, p. 1.
Mokslinė konferencija "Žemdirbio vasara" Aleksandro Stulginskio universitete.

Mugėje "Ką pasėsi...2012" - apie paramą agrarinei aplinkosaugai / Eglė Rubinaitė. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 6, p. 3.

Žvilgsnis iš paukščio skrydžio. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 6, p. 1.
Docentas V.Liakas, Aleksandro Stulginskio universitete veikusios parodos "Ką pasėsi...2012" metu, buvo pagerbtas už radijo bangomis valdomos skraidančios paltformos "RAMVYT -8" sukūrimą.
Parodoje gali nusipirkti kombainą, ir persiką / Olava Strikulienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2012, kovo 31, p. 11.Apie 34-ąją žemės ūkio parodą "Ką pasėsi... 2012" Aleksandro Stulginskio universitete, Noreikiškėse, Kauno rajonas. 
"Ką pasėsi...2012" žada gerą derlių / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 30, p. 1.Parodos, "Ką pasėsi 2012" atidarymas Aleksandro Stulginskio universitete.
Vėl keliai - į Noreikiškes... / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 28, p. 1.
Aleksandro Stulginskio universitetas ruošiasi tarptautinei žemės ūkio parodai "Ką pasėsi...2012".
Kaip pasikeitė Lietuvos kaimas / MŪ inf. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, kovo 13, p. 3. A.Stulginskio universitete Žemės ūkio ministerijos specialistai pasidalijo informacija, kaip Lietuvos kaimą pakeitė ES parama.

Vežimu nebepavežamos profesinio mokymo problemos / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, kovo 3, p. 20.

Universitetas studento akimis / Kristina Piliponytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, vas. 9, p. 13.Apie Aleksandro Stulginskio universitetą.

2011

Mokslinių tyrimų rezultatai, idėjos ir įžvalgos - tarptautiniu mastu. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, gruod. 1, p. 4. Apie tarptautinę mokslinę konferenciją "Kaimo plėtra 2011: vykstant globaliems pokyčiams" Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajonas.
Interesų kova - be pabaigos / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, lapkr. 12, p. 20. Apie Nacionalinio kultūros paveldo saugotojų "nerūpestingumo" sukeltas aferas paminklinėje T. Ivanausko Obelynės sodyboje šalia Aleksandro Stulginskio universiteto Kauno r., neseniai pasibaigusių teismų priimtą sprendimą neleisti pusę saugotinos teritorijos paversti gyvenamųjų namų kvartalu.
Miško ruoša modernia technika / Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, spal. 4, p. 4. Apie miškų sektoriaus technologines permainas A. Stulginskio universitete parodoje "Sprendimų ratas 2011" Kaune.
Miškų ir sodų mylėtojai traukė į Kauną / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2011, spal. 1, p. 10. Apie miško, medžioklės ir aplinkos parodą "Sprendimų ratas" A. Stulginskio universitete, Kauno rajonas.
Žėrėjo tautinio meno spalvos, garsai ir daugybė šypsenų / Jolanta Kažemėkaitytė. – Ilisutr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, spal. 4, p. 9. Apie aukštųjų mokyklų tautinių šokių kolektyvų ansamblių festivalį "Vivat academia" A. Stulginskio universitete, Kauno rajonas.
Medžioklės rago garsai Baltijos šalyse / Akvilė Valtienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, spal. 4, p. 6. Apie tarptautinę mokslinę konferenciją "Laukinių gyvūnų miško ir žmogaus savybės" parodoje "Sprendimų ratas", Kauno rajonas.
Maisto kokybe džiaugtis dar anksti / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, spal. 6, p. 7. Apie seminarą "Pagrindinių maisto produktų sauga ir kokybė" parodoje "Sprendimų ratas", Kauno rajonas.
Nepabuvęs artojėliu... – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugs. 3, p. 1.Pirmuosius mokslo metus pradėjo A.Stulginskio ( prieš tai - Lietuvos žemės ūkio universitetas) vardu pavadintas universitetas.
Universitetas atsinaujina ir modernėja / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, liep. 27, p. 1, 4. Lietuvos žemės ūkio universiteto rekonstrukcija. 
   
aujas vardas / LŽŪU // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, liep. 2, p. 1.
Lietuvos žemės ūkio universitetas vadinsis Aleksandro Stulginskio vardu.Žemės ūkio universitetą siūloma pavadinti Aleksandro Stulginskio vardu // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, geg. 14, p. 2.
Apie mokslą ir verslą su lygybės ženklu / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, geg. 12, p. 8.Apie tarptautinę konferenciją "Mokslo, verslo ir studijų partnerystė" Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno rajonas.
Gelbėjimosi ratas pieno sektoriui / Justinas Adomaitis // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, bal. 19, p. 1, 5.Apie tarptautinę konferenciją "Galvijų sveikatingumas, produktyvumas ir pieno kokybė" Veterinarijos akademijoje, Kauno rajonas.
Vanduo - gyvybės versmė - jūsų rankose / Otilija Miseckaitė. – Iliustr. – Profesijos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, bal. 19, p. 3.Lietuvos žemės ūkio universitete - renginiai, skirti Pasaulinei vandens dienai.
Naujas rektorius / ŽŪM inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 30, p. 1.LŽŪU penkerių metų kadencijai išrinktas naujas rektorius - profesorius A.Maziliauskas.
Susitikimų tema - gamtos ir istorinio paveldo išsaugojimas / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2011, kovo 12-18 (Nr. 10), p. 8-9.
Lietuvos žemės ūkio universitete mokslininkai ir miškininkai susitiko su aplinkos ministru G. Kazlausku dėl Kauno Ąžuolyno ir gamtininko T. Ivanausko sukurto Obelynės parko išsaugojimo.

Kauno rajonas spaudoje - Kapinės.

 2020

Kitąmet kolumbariumai atsiras penkeriose pakaunės kapinėse / Vilma Kasperavičienė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, rugs. 21, p. 14.
Apie naujų kolumbariumų rengimo projektus Kauno rajono kapinėse; su UAB Komunalinių paslaugų centro (KPC) direktoriaus A. Markevičiaus bei KPC aplinkos inžinieriaus R. Vilčinsko komentarais.

2018

Raudondvaryje atsiras kolumbariumas / KRD [Kauno rajono diena] inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, lapkr. 18, p. 13. Apie Raudondvaryje ir kitose Kauno rajono vietose planuojamus įrengti kolumbariumus.

Legali amžinojo poilsio vieta naminiams gyvūnėliams / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, spal. 12, p. 32–33. Apie nuo šių metų pradžios Kauno rajone, Vainatrakyje, pradėjusias veikti naminių gyvūnėlių kapines ir laidojimo jose ypatumus; pateikiami kapinių vedėjo R. Nekrošiaus komentarai.

Prie Kulautuvos namai kyla ant žmonių kaulų / Edita Radzevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, lapkr. 16, p. 1-3. Dėl įvairių žinybų nesusikalbėjimo Kauno rajono Virbaliūnų kaime esančio XII-XIV a. kapinyno teritorijoje žemės savininkams buvo grąžinti sklypai bei leista statyti gyvenamuosius namus, ir iki šiol nenuspręsta, kaip išsaugoti šį nacionalinės reikšmės archeologijos objektą; pateikiami Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vyr. valstybinės inspektorės A. Naureckaitės, Batniavos seniūno Š. Pikelio, Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo M. Kruopio komentarai ir papildomas straipsnelis „Yra galimybė kompensuoti?“, kuriame – Nacionalinės žemės tarnybos specialistų nuomonė šiuo klausimu.

Žemė – gyviesiems, vietoje kapo – urna kolumbariume / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, spal. 29, p. 1, 14-15. Apie kolumbariumų įrengimą bei plėtrą Kauno rajono kapinėse.

Kada bus lengva nuvažiuoti į Garliavos Jonučių kapines? // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, liep. 23, p. 14. Apie užsitęsusius kelio, vedančio į Garliavos Jonučių kapines, paruošimo asfaltavimui darbus; pateikiami Kauno rajono savivaldybės transporto skyriaus vedėjo T. Tamošiūno komentarai.

Vandžiogalos žydų kapinėse iškils memorialas. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, bal. 23, p. 14. Apie Kauno rajono savivaldybės ir JAV gyvenančių litvakų iniciatyvą sutvarkyti senąsias Vandžiogalos žydų kapines bei įamžinti pakaunės žydų aukų atminimą; pateikiami architektės V. Beigienės, Kauno rajono savivaldybės mero V. Makūno, Kultūros paveldo departamento vyriausiosios valstybinės inspektorės A. Naureckaitės komentarai.

2017

Prie karių kapų - raginimai siekti taikos. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, birž. 12, p. 14. Vokietijos karių kapų priežiūros tautinės sąjungos, Rukloje įsikūrusios NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir Kauno rajono savivaldybės iniciatyva sutvarkyti Pirmojo pasaulinio karo metais Girininkų I kaime žuvusių vokiečių karių kapai.

2015

L. Kazlauskienė: taip žmonės nelaidoja net savo augintinių! / Darius Sėlenis ; [su Kauno miesto savivaldybės įmonės "Kapinių priežiūra" Kapinių ūkio ir kultūros vertybių administratoriaus Valdemaro Olšausko komentarais]. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, spal. 21, p. 5. Apie dainininkę L. Kazlauskienę šokiravusią netvarką ir pagarbos žmonėms stoką Ledos kapinėse (Kauno r.).


2014

Jonučiuose kuriamas kolumbariumas. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –  2014, lapkr. 24, p. 12. Garliavoje, Jonučių kapinėse, netrukus pradės veikti pirmasis Kauno rajone kolumbariumas

Dešimtis hektarų teko užleisti mirusiesiems / Arūnas Karaliūnas, Aušra Pilaitienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2014, kovo 25, p. 23. Apie tai, kad Kauno r. Vainatrakio kaime 40 hektarų plynėje atidarytos naujos Kauno kapinės, šiuo metu iš savininkų yra išperkamas dar vienas didelis žemės sklypas, kuris ateityje leistų greta atidaryti dar vienas kapines, tai, kad Klaipėdos Lėbartų kapinėse atidarytas naujas kolumbariumas.

Į kapines - per kliūčių ruožą / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, kovo 4, p. 1, 2.
Apie Kauno miesto savivaldybės pagaliau atidarytų kapinių Vainatrakyje, kuriose jau pradėta laidoti, naują problemą - iki galo nesutvarkytą aplinką; pateikiamos Kauno rajono vicemero P. Mikelionio pastabos, miesto kapinėmis besirūpinančios savivaldybės įmonės "Kapinių priežiūra" dir. A. Verbicko komentarai.

2013

"Švelnesnis" Vilkijos senųjų kapinių statusas / Evaldas Makarskas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 28, p. 1. Neaiškus senųjų Vilkijos kapinių statusas - neveikiančios ar riboto laidojimo.

Trukt už vadžių - ir vėl iš pradžių / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. –2013, bal.4, p. 1. Kauno savivaldybės nesutarimai su privačių žemių savininkais, steigiant Vainatrakio kapines.

Problema viena - atsakymai trys. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, kovo 19, p. 1. Skundas dėl Jonučių kapinių nepriežiūros - stovinčio vandens žemesnėse vietose.

Angelas jau nebesaugo kapo / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2013, rugs. 10, p. 20. Apie tai, kad vagių grobiu tapo apie 100 kg sverianti angelo skulptūra, Karmėlavos kapinėse puošusi garsaus tarpukario laikų siuvėjo R. Valiulio ir jo žmonos kapą, apie kt. panašius atvejus.

2012

Vainatrakio karuselė / Kazys Požėra // Naujos tėviškės žinios. –2012, spal. 27, p. 1. Kauno rajono ir miesto valdžios atstovų nesutarimai dėl žemės Vainatrakio kapinėse ir šalia jų.

Ledos kapinės - įžeidimas gyviems ir mirusiems / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. –2012, spal. 23, p. 1,  pie Kauno valdžios nevykdomus pažadus sutvarkyti Ledos kapines, kuriose laidojami kauniečių palaikai, nebesutalpinami miesto teritorijoje esančiose kapinėse; pateikiami Užliedžių seniūnės J. Truncienės, Kauno m. savivaldybės įmonės "Kapinių priežiūra" dir. pavaduotojo V. Olšausko komentarai.

Dabar jie ošia miško medžiais / Nijolė Grinevičiūtė. – Iliustr. – Mūsų krašto istorija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 22, p. 4. Žydų žudynės, nužudymo ir palaidojimo vietos Vilkijos apylinkėje.


2011 

Kurių jau nebelanko / Irena Petriškienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, lapkr. 4, p. 1. Rokų bibliotekos bibliotekininkė I.Petriškienė su vaikais aplankė senas Vainatrakio kapines.

Miestas Ledos kapines pavertė purvynu / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, lapkr. 5, p. 5. Apie Kauno miesto ir rajono savivaldybių nesutarimus dėl Ledos kapinių, kuriose laidojami ir miesto, ir rajono gyventojai, priežiūros ir kelio į jas tvarkymo; pateikiami Kauno r. mero V. Makūno, Kauno m. mero A. Kupčinsko, įmonės "Kapinių priežiūra" direktoriaus E. Stankevičiaus, gyventojų komentarai.

Ateikite pasidžiaugti / NTŽ_ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 3, p. 1.Raudondvaryje - simbolinis pėsčiųjų tako ir laiptų į naująsias kapines atidarymas.

Ramučiuose - Pirmojo pasaulinio karo ženklai / Ingrida Žirlienė. – Iliustr. // Kauno diena. –2011, rugs. 10, p. 2.Apie Kauno rajono savivaldybės pastangas sutvarkyti rajono teritorijoje esančias Pirmojo pasaulinio karo karių kapines, rugs. 9 d. Ramučiuose vykusią čia palaidotų Vokietijos kariuomenės ir Kauno pėstininkų pulko karių pagerbimo ceremoniją, kurioje dalyvavo Kauno r. meras V. Makūnas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus dir. pavaduotojas A.Pociūnas, užsienio reikalų viceministras E. Ignatavičius, kultūros viceministras S. Vidtmannas ir kt.

Naujieji lietuviai" niekada nemirs / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, liep. 15, p. 1.


Žmonės nepatenkinti Šilelio kapinėse, Raudondvario seniūnijoje vykstančia netvarka.Rokų gyventojai pradėjo nerimauti / Tadas Širvinskas // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, birž. 8, p. 4.Apie Rokų (Kauno r.) gyventojų kreipimąsi į valdžios instancijas su prašymu į būsimas Vainatrakio kapines vyksiančio transporto srautus nukreipti ne per gyvenvietę, bet aplinkiniais keliais.

Seniūnaičiai "išrikiavo", Taryba pritarė / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // N. tėviškės žinios. – 2011, bal. 12, p. 1.
Renovuotas kelias į Krūvandų kapines Vilkijos seniūnijoje.

Apvogta kapavietė Zapyškyje / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, liep. 28, p. 1.Suniokota kapavietė naujose Zapyškio kapinėse.

Sutvarkys senuosius kapus / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. – Visuomenė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, bal. 28, p. 3.Kauno rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su Karo paveldo institutu, pradeda Pirmojo pasaulinio karo karių kapų inventorizaciją ir tvarkymą.

Iškilo paminklas D.Kedžiui. – Iliustr. – Iš gyvenimo // Naujos tėviškės žinios. – 2011, bal. 27, p. 4.Ant D.Kedžio kapo Jonučių kapinėse iškilo paminklas.

2010

Atskleidė kapaviečių paslaptis / Iveta Skliutaitė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2010, birž. 5, p. 1, 5.Apie per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių vokiečių karių kapavietes.