Kraštotyra

Kauno rajono paminklai - Generolui J.Galvydžiui-Bykauskui

bykausk

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Raudondvaris, Kapinės M.Valančiaus g.

Stačiakampio formos betoninis postamentas ir ant jo stovintis dviejų dalių betoninis, simetrinės formos paminklas Raudondvario kapinėse Lietuvos kariniam ir politiniam veikėjui, visuomenininkui, generolui Jonui Galvydžiui – Bykauskui. Jis buvo vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių, parengė Lietuvos kariuomenės formavimo projektą. 1921-1926 m. vadovavo Karo mokyklos ir Kauno įgulai. Steigiamojo Seimo atstovas, aktyvus krikščionių demokratų partijos narys. (daugiau apie jį: http://www.uzpaliai.lt/zymus-uzpaliu-krasto-zmones/20-galvydis-bykauskas-jonas). Marmurinėje lentelėje įrašas "A†A/GALVYDIS BYKAUSKAS/ATSARGOS GENEROLAS/1864-1943/PAULINA KYBARTAITĖ/GALVYDIENĖ BYKAUSKIENĖ/1873-1955/REQUIESCAT IN PACE".
Kapas 2017 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.


Daugiau:
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/jgalvydzio-bykausko-kapas-raudondvaryje-kulturos-vertybe-849552
file:///D:/Darbui/Downloads/byk_band2.pdf

Lit.:https://kvr.kpd.lt

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Knygų iliustracijų dirbtuvės - mėlynieji atspaudai

Edukacija skirta priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

Mėlynieji atspaudai arba cianotipija kuriami ant akvarelinio popieriaus dėliojamos įvairios kompozicijas, naudojant trafaretus, džiovintus augalus, ar kitus daiktus...

Paruoštos kopozicijos šviečiamos tiesioginiais saulės spinduliais, arba naudojant ultravioletinio spektro šviestuvus.
Vaikai pasigamins vienetinius rankų darbo atspaudus.

Kauno rajono kapinės - Partizanui Benediktui Dausynui

partizanu kapinese

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Raudondvaris, Partizanų kapinės

Raudondvario partizanų kapinėse 1990 m. perlaidoti Žemaitijos krašto partizano B.Dausynos palaikai. Jo dėdė rezistentas, politinis kalinys, poetas, rašytojas, tautodailininkas Antanas Ruškys išdrožė koplytstulpį, kuris pastatytas ant pagrindinio kapinaičių tako. Šia ansamblio projektą parengė dailininkas Sigitas Abromavičius.

Nuotr.: Jūratės Pėveraitienės

Kauno rajono kapinės -1941 m. birželio sukilėliams

232232

KAČERGINĖS SENIŪNIJA
Kačerginė, Biliūno g.

Kryžiai Kačerginės pušynėlyje netoli J. Biliūno vasarnamio, skirti 1941 m. žuvusiems Birželio sukilimo dalyviams – Kačerginės būrio partizanams Boleslovui Daukšiui ir Stasiui Linkevičiui. Kryžiai pastatyti 1989 m.
Šiai vietai 2010 m. suteiktas regioninio reikšmingumo lygmuo.

Daugiau: http://www.llks.lt/Varpo%20straipsniai/Kuo%20reiksmingas%20Birzelio%20sukilimas.html
http://alkas.lt/2016/06/20/z-tamakauskas-1941-metu-birzelio-sukilimo-zingsniu-aidas/

Lit.:.
Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.
http://www.kpd.lt/news/968/148/Kulturos-vertybiu-registra-papilde-Lietuvos-partizanu-kapai-kovos-ir-zuties-vietos.html

Kauno rajono kryžiai - Tremtiniams Vilkijoje

   vilk1

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija,Bažnyčios g.10


Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje, 1991 m. minint pirmųjų sovietinių trėmimų 50-metį, pastatytas atminimo paminklas tremtiniams – kryžius su Rūpintojėlio skulptūra.
Įrašas: „VIEŠPATIE, BŪK GAILESTINGAS SIELOMS ŽUVUSIŲ SIBIRO TREMTYJE, LAGERIUOSE. GLOBOK MUS GYVUOSIUS IR MŪSŲ TĖVYNĘ. 1941 – 1991 m.“
Kauno rajono savivaldybės ir seniūnijos pastangomis 2013 m. paminklas atstatytas .
Autorius tautodailininkas Stanislovas Bendžiūnas.

Daugiau:
https://www.alfa.lt/straipsnis/15140961/salia-adamkaus-azuoliuko-vilkijoje-atgijo-paminklas-tremtiniam

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Tremtiniams Raudondvaryje

 raudond1

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Raudondvaris, M.Valančiaus g. 24

Trijų kryžių kompozicija „NEKALTAI ŽUVUSIEMS LIETUVOJE IR TREMTYJE ATMINTI", pastatyta 1989 m. birželio 12 d., minint Gedulo ir vilties dieną. Kairysis kryžius mini aukas Lietuvoje, dešinysis – netektis dėl emigracijos svetur, vidurinysis – simbolizuoja didžiąsias Sibiro aukas. Jo pasvirimas primena amžinojo įšalo žemėje išvartytus tremtinių kapų kryžius. Praėjus daugiau nei 20 metų, mediniai kryžiai pradėjo nykti, tad 2012 m. jie restauruoti.
Kompozicijos autoriai tautodailininkai Sigitas ir Arvydas Abromavičiai.

Daugiau:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kauno-rajone-naujam-gyvenimui-atgime-kryziai-56-260094#_

Lit.:
Iš užmaršties sugrįžę: [ reklaminis leidinys] / V. Poškaitienė, A. Vaičius.– 1992.

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas

Kauno rajono paminklai - Partizanams Altoniškių kaime

alton1

 

alton2


alton3


alton4


ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
Altoniškių km.

Kryžiai ir atminimo lentos 1951 m. gegužės 20 d. toje vietoje žeminėje nusišovusiems Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkui J. Totoraičiui – Čigonui ir Žalgirio rinktinės partizanams D. Poškutei – Danutei, B.Trumpiui – Rytui, M. Žindžiuvienei – Tigrienei atminti.
Išlikusi bunkerio duobė, kurią 2011 m. atstatė Vytauto Didžiojo 2-os rinktinės Zapyškio šaulių 9-os kuopos šauliai. Šiuo metu bunkerį galima apžiūrėti, tai lankytina vieta.
2018 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:
Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.– P. 154

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/


Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Altoniškių km. Zapyškio sen.


5000

50001


5001123

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ALTONIŠKIŲ KAIMAS

Kryžiai ir atminimo lentos 1951 m. gegužės 20 d. toje vietoje žeminėje nusišovusiems Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkui J. Totoraičiui – Čigonui ir Žalgirio rinktinės partizanams D. Poškutei – Danutei, B.Trumpiui – Rytui, M. Žindžiuvienei – Tigrienei atminti.
Išlikusi bunkerio duobė, kurią 2011 m. atstatė Vytauto Didžiojo 2-os rinktinės Zapyškio šaulių 9-os kuopos šauliai.
2018 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:

Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.


https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Kauno rajono paminklai - Partizanams Kampiškių kaime

 kamp

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Kampiškių km. 

Kryžius su atminimo lenta buvusioje Šliumbos sodyboje, skirtas žuvusiems partizanams atminti. Čia įrengtame bunkeryje 1950 m. vasario 13 d., kautynių su MGB Kauno valdybos karine grupe metu, žuvo 4 Geležinio vilko rinktinės partizanai: Antanas Kalvaitis, Stasys Kalvaitis, būrio vadas Jonas Pažėra – Uosis ir Antanas Valtys – Robinzonas.
Atidengtas 2002 m. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio-Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.
2018 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.


Lit.:

Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Partizanui Juozui Lukšai Garliavoje

 1222222

GARLIAVOS SENIŪNIJA
Garliava, St.Lozoraičio g.13 (Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos kiemelyje)

Koplytstulpis Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos(daugiau: https://lt.wikipedia.org/wiki/Garliavos_Juozo_Luk%C5%A1os_gimnazija) kiemelyje, skirtas partizanui, Tauro apygardos Birutės rinktinės vadui Juozui Lukšai – Daumantui ( daugiau apie jį: http://partizanai.org/i-laisve-1962-28-65/1255-partizanu-vadas-juozas-luksa-daumantas) atminti. Stogastulpyje įrašas: „TEBUS PAŠLOVINTAS NENUSILENKIANTIS PRIEŠ MIRTĮ“.

Pastatytas 1994 m. gegužės 2 d.
Autorius skulptorius Adolfas Teresius.

Lit.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Luk%C5%A1a-Daumantas

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#