Kraštotyra

Kauno rajono paminklai - Kantališkių kapinėms atminti Ringaudų seniūnijoje

kantaliskes

RINGAUDŲ SENIŪNIJA

Akmuo su kryžiumi Kantališkių kapinėms atminti.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono kryžiai - Partizanams Didvyrių kaime

didvyr


RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Didvyrių km.

Kryžius ir tipinis atminimo ženklas buvusioje sodyboje, kurioje gimė ir augo broliai Bagdonavičiai: Kęstučio apygardos Naro rinktinės būrio vadas Juozas – Papartis, Vaidoto rinktinės Vasario būrio skyriaus vadas Kazimieras – Gegužis, partizanai Antanas, Jonas ir politinis kalinys Povilas.
Kryžius pastatytas 1998 m. bendražygių rūpesčiu.
Tipinio atminimo ženklas pastatytas 1999 m. rugpjūčio mėn. Autorius dizaineris Romas Navickas.

Lit.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų I kaime

 GIRIN1

GIRIN2


ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Girininkų I km.

Šioje vietoje – Šališkių miške (dab. Pajūrio miškas, Kazlų Rūdos sav.), kaudamiesi su MGB karine čekistine grupe 1949 m. kovo 9 d. žuvo 4 Tauro apygardos Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai: būrio vadas Juozapas Nėnius-Inžinas, grupės vadas Antanas Siaurys-Strazdas, Petras Jankus-Vanagas ir Vytautas Žilinskas-Genys.
2016 m. įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit.:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų II kaime (1)

 alsenu01 d

alsenu02 d

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ II km.

MBG vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko vykdomos karinės operacijos metu kaimo gyventojo Vinco Klimausko namuose aptikti ir nužudyti Tauro apygardos, Birutės rinktinės partizanai: Birutės rinktinės vadas Stanislovas Jaloveckas – Kiškis, Birutės rinktinės štabo viršininkas, Arlausko kuopos vadas Jonas Skučas – Kęstutis, Slampa, Slunkius, rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius – Beržas, Tėvelis, būrio vadas Bronius Naudžius– Žiemys, Špokas.
Partizanams atminti šioje vietoje pastatytas kryžius.
Vieta 2016 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:
Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.

Nuotr.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm#Alsenu

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų II kaime (2)

 alsenu03 d


alsenu04 d

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Girininkų II km. 

Kryžius su atminimo lenta 1952 m. lapkričio 4 d. šioje vietoje žuvusiems Tauro apygardos Žalgirio rinktinės S. Dariaus ir S.Girėno tėvonijos būrio vadui Kazimierui Ruseckui – Doleriui ir partizanui Leonui Lukoševičiui – Vytautui atminti.
Pastatytas 1995 m. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio – Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.
2016 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 

Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.

Nuotr.:https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Kauno rajono paminklai - Partizanams Didvyrių kaime

  didv.12

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Didvyrių km. 

Kryžius ir tipinis atminimo ženklas buvusioje sodyboje, kurioje gimė ir augo broliai Bagdonavičiai: Kęstučio apygardos Naro rinktinės būrio vadas Juozas – Papartis, Vaidoto rinktinės Vasario būrio skyriaus vadas Kazimieras – Gegužis, partizanai Antanas, Jonas ir politinis kalinys Povilas.
Kryžius pastatytas 1998 m. bendražygių rūpesčiu.
Tipinio atminimo ženklas pastatytas 1999 m. rugpjūčio mėn. Autorius dizaineris Romas Navickas.

Lit.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

 

Kauno rajono paminklai - Partizanui Alfonsui Vabalui – Gediminui

vabal2vabal1

ROKŲ SENIŪNIJA
Armališkių kaimas  (dabar Kauno m. teritorija)

Buvusiame Armališkių kaime, prie kelio Vaišvydava – Rokeliai, 1999 m. spalio 21 d. pastatytas tipinis atminimo ženklas Tauro apygardos vado pavaduotojui Alfonsui Vabalui – Gediminui atminti. Šioje vietoje jis žuvo per susišaudymą su MGB Panemunės vls. poskyrio ir MGB vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko karine operatyvine grupe 1948 m. birželio 26 d.
Paminklo autorius dizaineris R. Navickas

Daugiau apie jį: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2018/201806_vabalas_zutis.pdf

Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/


Kauno rajono kapinės - Tarybinių karių kapinės Karmėlavoje

karmel2

karmėl1

KARMĖLAVOS SENIŪNIJA
Karmėlava, Vilniaus g.

1975 metais Karmėlavoje dislokuoto tarybinio karinio dalinio kareiviai ir karininkai savo lėšomis pastatė paminklą tarybiniams kariams, čia žuvusiems 1941 metų birželio mėnesį. Į bendrą kapą perlaidoti šešių nežinomų karių ir karo lakūnės palaikai. Paskutiniai kapinių restauracijos darbai Rusijos Federacijos lėšomis atlikti 2010 metais.

Lit:
https://www.krs.lt/savivaldybe/rajonas/kulturos-paveldas/tarybini%C5%B3-kari%C5%B3-kapin%C4%97s-kauno-r-sav-karm%C4%97lavos-ii-k-karm%C4%97lavos-sen-vilniaus-g/
http://db.militaryheritage.eu/kapaviete?ID=16-01

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono kapinės - Lietuvos kariuomenės generolo Jono Galvydžio-Bykausko kapas

  bykausk 

RAUDONDVARIS
M. Valančiaus g.

Stačiakampio formos betoninis postamentas ir ant jo stovintis dviejų dalių betoninis, simetrinės formos paminklas Raudondvario kapinėse Lietuvos kariniam ir politiniam veikėjui, visuomenininkui, generolui Jonui Galvydžiui – Bykauskui. Jis buvo vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių, parengė Lietuvos kariuomenės formavimo projektą. 1921-1926 m. vadovavo Karo mokyklos ir Kauno įgulai. Steigiamojo Seimo atstovas, aktyvus krikščionių demokratų partijos narys. (daugiau apie jį: http://www.uzpaliai.lt/zymus-uzpaliu-krasto-zmones/20-galvydis-bykauskas-jonas). Marmurinėje lentelėje įrašas "A†A/GALVYDIS BYKAUSKAS/ATSARGOS GENEROLAS/1864-1943/PAULINA KYBARTAITĖ/GALVYDIENĖ BYKAUSKIENĖ/1873-1955/REQUIESCAT IN PACE".
Kapas 2017 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Daugiau:
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/jgalvydzio-bykausko-kapas-raudondvaryje-kulturos-vertybe-849552
file:///D:/Darbui/Downloads/byk_band2.pdf

Lit.: https://kvr.kpd.lt

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Generolui J.Galvydžiui-Bykauskui

bykausk

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Raudondvaris, Kapinės M.Valančiaus g.

Stačiakampio formos betoninis postamentas ir ant jo stovintis dviejų dalių betoninis, simetrinės formos paminklas Raudondvario kapinėse Lietuvos kariniam ir politiniam veikėjui, visuomenininkui, generolui Jonui Galvydžiui – Bykauskui. Jis buvo vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių, parengė Lietuvos kariuomenės formavimo projektą. 1921-1926 m. vadovavo Karo mokyklos ir Kauno įgulai. Steigiamojo Seimo atstovas, aktyvus krikščionių demokratų partijos narys. (daugiau apie jį: http://www.uzpaliai.lt/zymus-uzpaliu-krasto-zmones/20-galvydis-bykauskas-jonas). Marmurinėje lentelėje įrašas "A†A/GALVYDIS BYKAUSKAS/ATSARGOS GENEROLAS/1864-1943/PAULINA KYBARTAITĖ/GALVYDIENĖ BYKAUSKIENĖ/1873-1955/REQUIESCAT IN PACE".
Kapas 2017 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.


Daugiau:
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/jgalvydzio-bykausko-kapas-raudondvaryje-kulturos-vertybe-849552
file:///D:/Darbui/Downloads/byk_band2.pdf

Lit.:https://kvr.kpd.lt

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/