Kraštotyra

Subatis Brunonas

Menininkas

Gimė 1924 m. Besmerčių k., Čekiškės valsč.

Mokėsi Čekiškės pradžios mokykloje, Vilkijos progimnazijoje. 1923-1924 m.pabaigoje progimnazijoje buvo suorganizuota moksleivių rankdarbių ir piešinių paroda, kurioje pirmą kartą buvo eksponuojami B.Subačiaus darbai. Jis norėjo mokytis Meno mokykloje, bet gyvenimas sutvarke kitaip. Susipažinęs su saleziečiais ir kunigo Jono Bosko mokymu, Bronius išvyko į Italiją. Nutaręs likti pasauliečiu, grįžo į Tėvynę. Čekiškėje aktyviai dalyvavo pavasarininkų organizacijos veikloje ir tapydavo. Drobėse atgimdavo gimtojo kaimo peizažai ir gyvenimo tikrovės vaizdai.

1931 m. Pernavoje vykusioje parodoje eksponavo apie 30 savo darbų, o 1932 m. Ariogaloje vykusioje parodoje sulaukė viešo pripažinimo ir buvo apdovanotas diplomu.

1940 m. pradėjo mokytis Meno mokykloje. Jo dėstytojai buvo J.Šileika, P.Galdikas, J.Vienožinskis ir kt. Tačiau 1941-ųjų birželį baigėsi mokslo metai. Pradėjo dirbti Kilovo klube - skaitykloje vedėju. Tačiau dirbo neilgai. Liko laisvu menininku ir dalyvavo įvairiose parodose. 1954 m. 12 B.Subačiaus paveikslų pateko į Kauno srities dailės parodą, 5 – į Vilnių, 3 - į Maskvą. B.Subatis buvo įvertintas už kūrybinius laimėjimus.

Savo darbus ne kartą eksponavo Čekiškės vidurinėje mokykloje, nutapė dekoracijas statomam spektakliui „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių". Be tapybos B.Subatį domino ir fotografija. Pokario metais jis buvo vienas iš pagrindinių fotografų Čekiškėje, pagarsėjo ne tik rajone, bet ir respublikoje.

B.Subačiaus darbai paplitę po visą Lietuvą. Jų yra įsigiję M.K.Čiurlionio muziejus, „Saulutė", Rumšiškių buities muziejus. Čekiškės bažnyčioje yra jo paveikslas „Gelbėk mane, Viešpatie, gyvenimo jūroje".

Mirė 1993 m.

Pažarauskienė Raimonda

Menininkė, keramikė

Gimė 1962 m. rugpjūčio 5 d., Kaune.

Skaityti daugiau...

Olbutas Antanas

olbutas

SKULPTORIUS, MEDALININKAS,GRAFIKAS, TAPYTOJAS, DAILĖTYRININKAS

Gimė 1943 m. spalio 18 d. Vilkijoje, Kauno r.

1961–1968 m. mokėsi Telšių ir Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumuose. 1974m. baigė Lietuvos dailės institutą (menotyrą). Nuo 1984 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Rusijoje, Italijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Japonijoje, Lenkijoje, Danijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Estijoje, Turkijoje, Kanadoje). 1974–1976 m.dirbo Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoje, 1978–1982m. Kultūros ministerijoje, 1984–1986 m. Lietuvos valstybinėje filharmonijoje. 1991–2002 m. Medalių galerijos Vilniuje direktorius. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Medalininkų sekcijos pirmininkas.

Daugiau apie jį: https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-olbutas/
Lit. ir nuotr.: https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-olbutas/

Lanauskas Kęstutis

lanauskas

DAILININKAS

Gimė 1972 m., gruodžio 28 d. Garliavoje, Kauno r.

1989 m. baigė Garliavos II – ąją vidurinę mokyklą, (dabar Jonučių gimnazija), 1989 m. – Kauno vaikų dailės mokyklą. 1991–1995 m. studijavo Kauno aukštesniojoje meno mokykloje medžio specialybę, 1995–2001 m. – VDA Kauno dailės institute skulptūros specialybę. 2015 m. K. Lanauskas su komanda Kolorado valstijoje JAV tarptautiniame sniego skulptūrų festivalyje pelnė pagrindinį apdovanojimą – aukso medalį. 2011- aisiais ta pati kūrėjų komanda – Kęstutis Lanauskas, Mindaugas Jurėnas, Artūras Burneika bei architektas Tomas Petreikis laimėjo aukso medalį Japonijoje, Saporo sniego festivalyje. Prizinių vietų K. Lanauskas su kolegomis skulptoriais šiame festivalyje yra laimėję ir ankstesniais metais. 2003 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu. 2015 m. apdovanotas Lietuvos dailininkų sąjungos garbės raštu už aktyvią kūrybinę veiklą” bei Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu už Kauno miesto garsinimą ir reikšmingą indėlį į Kauno miesto kultūrinį gyvenimą“. 2017 m. gavo nominaciją “Metų Garliavietis” meno-kultūros srityje.

Daugiau apie jį: https://lanauskas.rocks/cv_lt/

Lit.:     https://www.bernardinai.lt/2016-01-07-atidaroma-k-lanausko-personaline-paroda-atriedejo/
            https://lanauskas.rocks/cv_lt/
Nuotr.: http://www.svjonogatvesgalerija.lt/2016atriedejo.html

Laužadienė - Ridikaitė Virginija


lauzadiene

MENININKĖ, KERAMIKĖ

Gimė 1958 m. liepos 4 d., Kaune.

1965-1968 m. mokėsi Virbališkių pradinėje mokykloje, 1969-1975 m. – Kačerginės vidurinėje mokykloje, 1971-1976 m. lankė keturmetę dailės mokyklą Kaune. 1978 m. įstojo į Dailės institutą Vilniuje. 1983 m. baigė VDA Keramikos fakultetą, iki 1992 m. dirbo Paminklų konservavimo-restauravimo institute dailininke archeologų grupėje (vad. A. Žalnierius). Darbas su archeologiniais radiniais nepalikdavo laiko kūrybai, tačiau suteikė galimybę išsamiau studijuoti paveldo keramiką, įvairios paskirties indus, turtingai dekoruotus koklius. Tai buvo tarsi antra keramikos mokykla. 1987 m. dalyvavo keramikų simpoziume Panevėžyje, nuo 1986 m. pradėjo dalyvauti parodose.
2002 m. sukūrė proginius medalius respublikiniam regionų skaitovų konkursui.

Nuotr.: http://kvadrienale.lt/portfolio/virginija-ridikaite-lauzadiene/
Lit.: https://auksopjuvis.lt/autoriai/ridikaite-lauzadiene-virginija/ ir kt.

Drigotienė Audronė

Paveikslėlis167

DAILININKĖ

Gimė 1942 m. gegužės 8 d. Ukmergės r.

Mokėsi Pasvalio ir Pakruojo vidurinėse mokyklose. 1966 m. baigė studijas Kauno
S. Žuko taikomosios dailės technikume (dabar Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas). Dirbo dailininke Kauno dailės kombinate, įmonėje „Kauno audiniai“, keliose profesinės technikos mokyklose, UAB „Rėda“, vedėja Karmėlavos bibliotekoje. Gyvena Karmėlavoje, Kauno raj. Rengia autorines parodas. Darbai buvo eksponuojami Kauno archyvo galerijoje, 1998 m. Lietuvos ambasadoje Atėnuose (Graikija), 2001 m. Palangos poilsio namuose „Tauras“, 2002 m. Ukmergės dailės galerijoje, Lietuvos ūkininkų draugijoje, Lietuvos tremtinių sąjungoje, kavinėje „Babelis“ (Kauno rajonas). Iš linijų ir taškų kuria įdomius, filosofinius, dekoratyvinius paveikslus, piešia lietuviškas mandalas, veria įvairius vėrinius ir gamina „crazy“ papuošalus.

Nuotr.: Kristinos Meilutės

Bendžiūnas Stasys

LIAUDIES MENININKAS, MEDŽIO DROŽĖJAS

Gimė 1911 m. liepos 9 d. Paantvardžių k., Raudonės valsč., Raseinių apskr.

Nuo 1962 m. gyveno Vilkijos m., Kauno r. Drožinėti pradėjo šešerių metų. Su drožiniais dalyvavo įvairiuose renginiuose, parodose. Priklausė liaudies meno draugijai ir tautodailininkų sąjungai. Rūpintojėliai, Koplytstulpiai, Lazdos, Kryželiai puošia ne vieno lietuvio sodybas. Vilkijos parapijos šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius tremtiniams, prie Vilkijos vaikų lopšelio – darželio “Daigelis” stovi koplytstulpis “Angelas sargas”. Liaudies menininkas ne tik drožė, bet ir rašė eilėraščius, kūrė pasakas, padavimus, kuriuos publikavo rajoniniame laikraštyje “Tėviškės žinios”. Grojo armonika ir fotografavo. 

Mirė 2004 m. rugpjūčio 26 d.

Andriuškevičius Benediktas

KNYGNEŠYS

Gimė 1866 m. gegužės 4 d. Batniavoje, Kauno rajone.

Lietuviškos spaudos parsigabendavo iš Tilžės spaustuvininkų. Parsigabentą spaudą platino Vilkijoje, Zapyškyje, Kaune ir jo apylinkėse. Bendradarbiavo su knygnešiu Jonu Paukščiu, kartu vykdavo pas spaustuvininkus O.Mauderodę ir J.Šenkę Tilžėje. Uždraustas knygas platinti padėjo žmona – Paulina Andriuškevičienė, gimusi 1870 m. Batniavoje. Knygnešys buvo pasienio apsaugos persekiotas ir sužalotas. 1919 m. dirbo Vyriausiajame Lietuvos gynimo komitete, vežiodavo propagandinius leidinius. Vėliau persikėlė gyventi į Kauną, Jonavos gatvę. Nuo 1935m. paskirta 20 Lt. knygnešio pensija. 

Mirė 1938 m. vasario 13 d.

Lit.: iš kn. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai / B.Kaluškevičius.- 2004 m.

Šiuša Andrius

siusa

LIETUVIŲ KINO REŽISIERIUS, SCENARISTAS, LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS NARYS

Gimė 1952 m. gegužės 5 d. 1970 m. baigė Garliavos (Kauno r.) vidurinę mokyklą, 1974-1979 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijoje Televizijos režisūros specialybę.
Vaidino kino filmuose, juos režisavo, rašė scenarijus. Piešia karikatūras Lietuvos laikraščiams ir žurnalams.Dalyvavo tarptautiniuose San Remo (Italija), Lagovo (Lenkija) tarptautiniuose kino festivaliuose. Už filmą “Ir jis pasakė jums sudie“ Liuneko tarptautiniame kino festivalyje ( Vokietija, 1993) laimėjo pagrindinį prizą. Nuo 1988 m. piešia karikatūras Lietuvos laikraščiams ir žurnalams.
Darbai: Filmografija: „Be pavadinimo“ (režisierius, scenarijaus autorius), 2001;
„Ir jis pasakė jums sudie“, (režisierius, scenarijaus autorius) 1993; „Muzikinis maratonas “, (režisierius) 1979.

Lit ir nuotr.: https://ve.lt/naujienos/kultura/filmai/jeigu-nusprendei-gimti-politiku---amen-1700677