Kraštotyra

Armolaitis Edvardas

armolaitis

AGRONOMAS SODININKAS. HABIL. DR. (BIOMED. M., 1994)

Gimė 1922 m. gruodžio 22 d. Mauliuose (Pagirių vlsč.)

1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1957–1995 m. dirbo Sodininkystės ir daržininkystės institute. Surinko ir aprašė Lietuvos pietvakariuose auginamas vertingesnes obelų veisles, tyrė slyvų auginimą, vaismedžių genėjimą ir sodinimo atstumus. Parengė dvi obelų ir dvi slyvų auginimo technologijas.
Svarbiausi veikalai: „Vaismedžių genėjimas“ (1960 21963), „Vaismedžių ir vaiskrūmių genėjimas“ (su R. Vosyliumi, 1967), „Patarimai sodininkams mėgėjams“ (su kitais, 1978), „Intensyvus obelų sodas“ (su kitais, 1988), „Vaismedžių genėjimas ir perskiepijimas “(1993), „Slyvų auginimas“ (1994).

Mirė 1995 m. liepos 4 d. Babtuose

Lit. ir nuotr.: https://www.vle.lt/straipsnis/edvardas-armolaitis/

Vitkauskas Vidmantas

Gimė 1962 m. sausio 17 d. Kaune

Skaityti daugiau...

Paltanavičius Antanas

Gimė 1887 m.  Judrarūdės k.,  Marijampolės apskr.

Skaityti daugiau...

Petraitienė Zigrita

Gimė 1958 m. rugsėjo 19 d. Kražiuose, Kelmės r.

Skaityti daugiau...

Mitkus Adomas


mitkus

PASIPRIEŠINIMO DALYVIS, MOKYTOJAS

Gimė 1892 m. Virbališkių km, Zapyškio sen., Kauno apsk.

1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Dirbo Vilkaviškio apskrityje Užbaliuose ir Pajevonyse, vėliau Zapyškio valsčiuje, Virbališkių ir Pyplių mokyklose. Lietuvos švietimo ministro įsakymu, 1926 m. buvo paskirtas į Garliavos pradžios mokyklą vedėju ir dirbo iki 1941 m. birželio 14 d. Be mokytojo ir vedėjo darbo buvo pasinėręs į visuomeninę veiklą. Jo rankose buvo skautų, pavasarininkų, jaunalietuvių, šaulių organizacijų veikla. 1926–1940 m. – aktyvus šaulių sąjungos narys, Garliavos šaulių būrio vadas. A. Mitkus – pati ryškiausia nepriklausomybės tarpsnio Garliavos asmenybė.
Adomas ir jo žmona Ona Mitkai buvo labai neparankūs naujai okupacinei valdžiai, todėl 1941 m. birželio 14 d. jie ir dvi dukros buvo išvežti į tremtį. Adomas atskirtas nuo šeimos ir ištremtas į Sverdlovsko sritį. Ten ir mirė.
1990 m. atsirado galimybė susipažinti su A. Mitkaus byla. Jis buvo kaltinamas priešiškumu KP bei revoliuciniam judėjimui Lietuvoje, taip pat tuo, kad buvo aktyvus Tautininkų partijos ir Šaulių sąjungos narys. TSRS Ypatingojo pasitarimo prie vidaus reikalų komisaro 1942 m. rugpjūčio 25 d. pasmerktas sušaudyti. A. Mitkus reabilituotas Lietuvos TSR prokuratūros 1989 m. rugpjūčio 1 d.

Mirė 1942 m. birželio 22 d.

Daugiau apie jį: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/09/08/atmi_02.html
Nuotr. : http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/09/08/atmi_02.html

Gronskytė-Mickuvienė Irena

Gimė 1951 m. rugpjūčio 20 d. Kaune.

Skaityti daugiau...

Marčiulaitis Antanas

Gimė 1923 m. Marijampolės apskr. ( dabar Prienų r.), Šilavoto valsč. Stuomenų k.

Skaityti daugiau...

Kaziūnaitė Skirmantė

Gimė 1966 m. vasario 22 d. Šiauliuose.

Skaityti daugiau...