Kraštotyra

Rinkevičienė Roma


rinkev22

ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJOS MOKSLŲ HABILITUOTAS DAKTARĖ

Gimė 1944 m. liepos 10 d. Karkazų k., Kauno r.

Mokėsi Kauno 20-ojoje pradinėje mokykloje, 1953–1954 m. – Karkazų pradinėje mokykloje, 1955–1962 m. – Kauno 7-ojoje vidurinėje mokykloje. 1962–1967 m. studijavo KPI, 1980–1984 m. – Maskvos energetikos institute aspirantūroje.
Dirbo KPI Vilniaus fak. Elektros įrengimų katedros asistente, VISI Elektros įrenginių katedros asistente, KPI Vilniaus fak. Vyresn. Dėstytoja, 1991–1992 m. – VGTU Automatikos katedros vyr. asistentė, nuo 1992 m. – docentė, iki 2002 m. – Elektronikos fakulteto prodekanė.
Pasiekimai : 2003 m. suteiktas habil. mokslų daktarės laipsnis, nuo 2002 m. pradėjo eiti profesorės pareigas.
Darbai : Parašė daugiau kaip 810 mokslinių straipsnių ir publikacijų, monografijos „Tiesiaeigių elektros pavarų skaičiavimo ir valdymo algoritmai" bendraautorė.
Skaitė pranešimus respublikinėse (1966-1999 m.), tarptautinėse konferencijose (1999 – 2004 m.) Čekijoje, Lenkijoje, Malaizijoje ir kitur.

Daugiau apie ją:https://vilniustech.lt/elektronikos-fakultetas/padaliniai/katedros-personalas/96761?#96869
Lit.: Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Neolitas, 2007 (Kaunas : Aušra). – p. 544.
Nuotr.: https://vilniustech.lt/elektronikos-fakultetas/padaliniai/katedros-personalas/96761?#96869

Pabijūnas Algimantas

Poetas, satyrikas

Gimė 1936 m. liepos 8 d. Kaune

Skaityti daugiau...

Mačiulis Juozas

Rašytojas, prozininkas

Gimė 1919 m. liepos 20 d. Kalvių k., Jurbarko r.

Skaityti daugiau...

Klimaitis Juozas

Mokytojas lituanistas, publicistas

Gimė 1908 m. sausio 7 d. Starkų k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Karosas Pranciškus

POETAS, PEDAGOGAS, AGRONOMAS

Gimė 1940 m. sausio 28 d. Kuprių k., Anykščių r.

Tėvai: Povilas Karosas (1910-?) ir Emilija Karosienė – žemdirbiai. Augo keturių vaikų šeimoje. Motinai anksti mirus ir tėvui vėl vedus pirmosios žmonos seserį Stefaniją Karosienę, augo kartu su dar trim jų vaikais.

Baigęs Svėdasų vidurinę mokyklą, 1958 m. mokėsi Zarasų rajono Antalieptės vienmetėje bitininkystės mokykloje ir dirbo technikumo mokomąjame ūkyje sodininku – bitininku. Toliau mokėsi Kauno Fredos sodininkystės – daržininkystės technikume neakivaizdiniu būdu (jį baigė Maskvoje). 1963 - 1966 m. tarnavo sovietinėje armijoje aviacijos desantiniuose daliniuose Maskvoje. Grįžęs iš armijos dirbo Vilkaviškio rajono žemės ūkio valdyboje vyr. agronomu – instruktoriumi.1972 m. neakivaizdiniu būdu baigė LŽŪA ir buvo paskirtas dirbti Raguvėlės (Anykščių r.) žemės ūkio mokyklos direktoriumi.Nuo 1975 m. iki šiol jis gyvena Garliavoje (Kauno r.). Nuo 1975 m. pradėjęs dirbti Kauno aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje vyresniuoju dėstytoju, iki šiol yra Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros asistentas.Dirbdamas P. Karosas baigė Rybno (Rusija) bitininkystės institutą, Maskvos (Rusija) Timiriazevo akademijos pedagoginį fakultetą.P. Karosas rengia paskaitas ir praktinius mokymus norintiems išmokti bitininkauti. Jis parengė šiai profesinei veiklai šimtus Lietuvos bitininkų. Nuo 1954 m. jis rašo eiles. Šiuo metu P. Karosas yra Kauno rajono literatų svetainės "Polėkis" narys, dalyvauja Nepriklausomos rašytojų sąjungos veikloje.

Kūryba: Eilėraščiai buvo spausdinami Zarasų, Anykščių, Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno rajoninėje spaudoje, almanachuose "Kaip tyliai laša rytas" (1998 m.), "Tylos kalba" (2002 m.), "Palaima baltųjų aušrų" (2002 m.), "Veidu į Tėvynę" (2003 m.), "Kaimo rašytojas" (2006 m.), dažnai skaitomi per Lietuvos radiją žemės ūkio laidose. Kūrybos tematika įvairi: meilė gamtai, Tėvynei, moteriai. Naujų minčių ir temų kūrybai parsiveža iš kelionių po Europą.

Darbai: Parengė ir išleido brošiūras: "Bitininkystė kiekvienam" (2000 m.), "Bitininkavimo mokykla" (2005 m.).

Apdovanojimai: Paskelbtas geriausiu Lietuvos bitininku (2004 m.), geriausiu Kauno apskrities bitininku (1996 m.).

Lit.: P. Karoso parašyta autobuiografija

Anyštėnai

Gricius Augustinas

Rašytojas

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 1939-1940 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas.

Skaityti daugiau...

Budrys Rimantas

Rimantas-Budrys-218x300

PROZININKAS, PUBLICISTAS

Gimė 1930 m. sausio 11 d. Kaune.

Vaikystę praleido Kauno apskrities, Raudondvario valsčiaus, Didvyrių kaime.1937–1942 m. mokėsi Raudondvario pradžios mokykloje, 1942–1949 m. Kauno 8-ojoje gimnazijoje bei Vilniaus 1-ojoje berniukų gimnazijoje. 1949–1954 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą bei žurnalistiką. 1954–1956 m. Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. 1956–1962 m. žurnalo „Švyturys“ redakcijos literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas. 1962–1963 m. laikraščio „Tėvynės balsas“ redaktoriaus pavaduotojas. 1963–1964 m. žurnalo „Mūsų girios“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, vyr. redaktorius. 1963–1965 m. Vilniaus universiteto Gamtos fakultete ir Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškininkystės fakultete laisvo klausytojo teisėmis klausė pasirinktų disciplinų. 1964–1993 m. jo iniciatyva įkurto žurnalo „Mūsų gamta“ redaktorius, 1993–1996 m. skyriaus redaktorius. 1995–1996 m. žurnalo „Santara“ apžvalgininkas. Kūrinius pradėjo spausdinti nuo 1947 m. Rašė gamtos ir žmogaus santykių, ekologijos temomis. Parengė fotoalbumą „Lietuvos gamta“, sudarė „Medžiotojo ir žvejo vadovą“. Parašė scenarijus dokumentinėms kino apybraižoms „Skriskite, baltosios gulbės“ (1965 m.), „Ežeruosna grįžta vasara“ (1966 m.). Apybraižų ir grožinės literatūros kūrinių išversta į rusų, ukrainiečių, anglų, vokiečių ir kt. kalbas. R. Budrio slapyvardžiai: R. Budvietis, R. Girdvainis ir kt.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1960 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Baltųjų naktų krašte: kelionių apybraižos. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1955.
Per kalnus, snaudžiančias girias: kelionių apybraižos. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957.
Eglės debesis šukuoja: kelionių apybraižos. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959.
Gyvos žemės mintys: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1966.
Audra, pušis ir mano aviliai: apsakymai ir impresijos. – Vilnius: Vaga, 1967.
Šimtas zoologijos mįslių: mokslo populiarinimo. – Vilnius: Vaga, 1967.
Liepsnelė – saulės spindulys: girios novelių romanas. – Vilnius: Vaga, 1969.
Septynių vėjų salose: kelionės užrašai. – Vilnius: Mintis, 1970.
Ten nėra nei rudens, nei pavasario: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1972.
Erškėtis prie kelio: novelės ir impresijos. – Vilnius: Vaga, 1972.
Nenusileidžiančios saulės fiorduose: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1973.
Tadas Ivanauskas: gyvenimas ir veikla (su Janina Prūsaite). – Vilnius: Mokslas, 1976.
Netoli miglotos Tulės: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1979.
Maumedžių auksas ir vario sala: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1981.
Ledo jūrų švytėjimas: kelionių apybraiža. – Vilnius: Vaga, 1985.
Aš apsisprendžiu: atsiminimai / Tadas Ivanauskas. – Vilnius: Vyturys, 1994.

V a i k a m s :

Miško tilvikas ir mano kepurė: apsakymai vaikams. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Kelionė į griovį: apysaka vaikams, 1961.
Kunis iš ežero: apysakaitė vaikams. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Kanapėtas šienpjovys: apsakymai vaikams, 1963.
Švelniaragis grįžta į girią: vaizdeliai ir apysakaitė vaikams. – Vilnius: Vaga, 1966.
Dienoraštis iš paukščių tako: pasakojimai ir pasakos apie gamtą vaikams. – Vilnius: Vaga, 1968.
Tėtis ir jo vaikai: penkiolikos vaizdų apysaka vaikams (iliustr. Elvyra Kriaučiūnaitė). – Vilnius: Vaga, 1970.
Varinės salos lapė: pasakojimai iš šiaurės ir tolimų salų. – Vilnius: Vaga, 1971.
Prie Nemuno rytas: pasakojimai apie Tarybų Lietuvą (iliustr. Arvydas Každailis). – Vilnius: Vaga, 1975.
Kiekvienas turi savo taką: rinktinė vaikams (iliustr. Birutė Demkutė). – Vilnius: Vaga, 1979.
Raudonas žuvėdrų krantas: šiaurės apsakymai (iliustr. Viktoras Bakšys). – Vilnius: Vaga, 1980.
Fėjos ir jų šuo: pasakų-apysakų rinkinys. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Tėtis ir jo vaikai: apysaka vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Nuo gagų salų iki maumedžio slėnio: vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Vabzdžių puota: apsakymas (dail. Vida Petrašiūnienė). – Kaunas: Šviesa, 2006.
Lapė ir vaikai: apsakymas (dail. Edita Žumbakytė-Mažuolienė). – Kaunas: Šviesa, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :

1971 m. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija už kelionių po Tarybų sąjungą apybraižas.
1979 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojas.
1980 m. LTSR nusipelnęs žurnalistas.
1990 m. Lietuvos ornitologų draugijos Tado Ivanausko premija.

Mirė 2001m. lapkričio 3 d. Kaune. Palaidotas Vilniuje.

Lit.: https://rasytojai.lt/rasytojai/rimantas-budrys/

Blažaitytė – Jankauskienė Marija

Gimė 1931 m. gegužės 1 d. Kampiškių km. Kauno r.

Skaityti daugiau...

Balčiūnas Gediminas

Memuaristas

Gimė 1934 m. balandžio 28 d. Karališkių k., Šakių r.

Skaityti daugiau...

Vaičekauskas Juozas

Vargonininkas, chorvedys ir pedagogas

Gimė 1908 m. lapkričio 10 d. Pernaravoje, Kėdainių raj.

Skaityti daugiau...