Kraštotyra

Knašys Vytautas Petras

Mokslo darbuotojas (agrariniai m.)

Gimė 1937 m. gegužės 13 d. Garliavoje, Kauno r.

Skaityti daugiau...

Karpus Algimantas

Mokslo darbuotojas, dr. ( fizikos ir matematikos m.)

Gimė 1931 m. gruodžio 25, Babtuose, Kauno r.

Skaityti daugiau...

Jasaitis Viktoras

Mokslo darbuotojas, (chemijos m.)

Gimė 1901 m. gruodžio 14d. Stanaičių k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Jankauskienė-Šidlauskaitė Julija

Mokslo darbuotoja, dr. ( agrariniai m.)

Gimė 1960 m. birželio 27 d. Vytėnuose. Kauno r.

Skaityti daugiau...

Ivanauskas Tadas

Gamtininkas, dr. (biologijos m.), MA akademikas.

Gimė 1882 m. gruodžio 16 d. Lebiodkoje, Varenavo r., Baltarusijoje.

Mirė 1970 m. birželio 1 d. Kaune. Palaidotas Tabariškių kapinėse (Kauno raj.).

Skaityti daugiau...

Grigas Kazys

Mokslo darbuotojas, dr. ( humanitariniai m.).

Gimė 1924 m. kovo 1 d. Pagiriuose, Čekiškės valsč.

Skaityti daugiau...

Geniušas Algis Tomas

 Mokslo darbuotojas, dr. (humanitariniai m.)

Gimė : 1932 m. rugpjūčio 12 d. Kaune.

Skaityti daugiau...

Elvyra Grinienė

Mokslo darbuotoja , hb. dr., ( biomedicinos m.) 

Gimė 1930 m., kovo 23 d., Garliavoje.

Skaityti daugiau...

Ciplijauskas Paulius

Mokslo darbuotojas, agronomas.

Gimė 1947 m. sausio 20 Kaune

Skaityti daugiau...

Burneikis Juozas

Mokslo darbuotojas, prof., dr. (geografijos m.)

Gimė 1931 m. kovo 1 d., Kvesų k., Vilkijos valsč., Kauno r.

Skaityti daugiau...