Kraštotyra

Staniulis Juozas Benediktas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m, biologija)

Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vadovas, vyr. mokslinis bendradarbis.

Gimė 1938 m. sausio 13 d. Digrių k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Saladis Jonas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1967 m. balandžio 4 d., Kaune

Skaityti daugiau...

Prapuolenis Algis

Mokslo darbuotojas, m. dr. (technikos m.)

Gimė 1932 m. rugpjūčio 23 d., Kaune.

Skaityti daugiau...

Pranckevičius Gediminas

Mokslo darbuotojas, dr. ( technologijos m.)

Gimė 1933 m. spalio 1d. Narsiečių k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Obelenis Vytautas

Mokslo darbuotojas. profes. ( biomedicinos m.)

Gimė 1939 m. sausio 19, Kauno r.

Skaityti daugiau...

Naudžiūnas Albinas

Mokslo darbuotojas, dr., doc. ( biomedicinos m.)

Gimė 1961 m. kovo 1 d. Balcariškių km., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Milinavičienė Eglė

Mokslo darbuotoja, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1967m. spalio 7 d., Kaune

Skaityti daugiau...

Kublickas Česlovas

Mokslo darbuotojas, dr., doc. (technologijos m.)

Gimė 1931 m. sausio 9 d. Eigulių k., Kauno apskr.

Skaityti daugiau...

Kmitas Aleksandras

Mokslo darbuotojas, doc. (biomedicinos m. )

Gimė 1940 m. balandžio 23, Svilonėlių k., Jonavos r.

Skaityti daugiau...