Kraštotyra

Stankevičius Antanas

Mokslo darbuotojas, profes. ( chemijos m.) 

Gimė 1936 m. vasario 19 d. Dainavos k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Šlapkauskaitė Danė

Mokslo darbuotoja, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1941 m. sausio 26 d., Tvarkiškių k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Šarauskienė Diana

Mokslo darbuotoja, dr. ( geografijos m.)

Gimė 1972 m. gegužės 4 d. Kaune

Skaityti daugiau...

Šakočius Alvydas

Mokslo darbuotojas, (socialiniai m.)

LTU Policijos fakulteto Policijos teisės katedros vedėjas, KTU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros docentas, Tarptautinės policijos asociacijos, Lietuvai pagražinti draugijos narys

Gimė 1961 m. sausio 26 d. Girininkų k., Kauno r. Mokėsi Girininkų 8-metėje mokykloje, Kauno 13-oje vid. m-kloje, 1983-1987 m. studijavo TSRS VRM Minsko aukštesniosios m-klos Vilniaus fak., 1993-1997 m.- LPA doktorantūroje.

Skaityti daugiau...

Sunelaitis Sigitas

Mokslo darbuotojas, (humanitariniai m.).

VU Kultūros centro vedėjas, VU reikalų valdytojas.

Gimė 1946 m. liepos 5 d., Vilkijoje, Kauno r.

Skaityti daugiau...

Staniulis Juozas Benediktas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m, biologija)

Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vadovas, vyr. mokslinis bendradarbis.

Gimė 1938 m. sausio 13 d. Digrių k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Saladis Jonas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1967 m. balandžio 4 d., Kaune

Skaityti daugiau...

Prapuolenis Algis

Mokslo darbuotojas, m. dr. (technikos m.)

Gimė 1932 m. rugpjūčio 23 d., Kaune.

Skaityti daugiau...

Pranckevičius Gediminas

Mokslo darbuotojas, dr. ( technologijos m.)

Gimė 1933 m. spalio 1d. Narsiečių k., Kauno r.

Skaityti daugiau...