Kraštotyra

Knygų iliustracijų dirbtuvės - mėlynieji atspaudai

Edukacija skirta priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

Mėlynieji atspaudai arba cianotipija kuriami ant akvarelinio popieriaus dėliojamos įvairios kompozicijas, naudojant trafaretus, džiovintus augalus, ar kitus daiktus...

Paruoštos kopozicijos šviečiamos tiesioginiais saulės spinduliais, arba naudojant ultravioletinio spektro šviestuvus.
Vaikai pasigamins vienetinius rankų darbo atspaudus.

Kauno rajono paminklai - Partizanui B. Dausynui


partizanu kapinese

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA

Raudondvario partizanų kapinėse 1990 m. perlaidoti Žemaitijos krašto partizano B.Dausynos palaikai, o jo dėdė rezistentas, politinis kalinys, poetas, rašytojas, tautodailininkas Antanas Ruškys išdrožė koplytstulpį, kuris pastatytas ant pagrindinio kapinaičių tako.. Šia ansamblio projektą parengė dailininkas Sigitas Abromavičius.

Nuotr.: Jūratės Pėveraitienės

Kauno rajono kapinės -1941 m. birželio sukilėliams

sukil


KAČERGINĖS SENIŪNIJA
KAČERGINĖ

Šioje, kryžiumi paženklintoje vietoje, raudonarmiečiai 1941-06-23 sušaudė 1941 m. birželio sukilimo Kačerginės būrio 2 sukilėlius: Zapyškio policijos nuovados policininką Boleslovą Daukšį, g. 1915 m., gyv. Kauno aps. ir Stasį Linkevičių, g. 1912 m., gyv. Zapyškyje, Kauno apskr.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono kryžiai - Tremtiniams Vilkijoje

 


tremtiniams

Vilkijos seniūnija

Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje, 1991 m. minint pirmųjų sovietinių trėmimų 50-metį, pastatytas atminimo paminklas tremtiniams – kryžius su Rūpintojėlio skulptūra.
Įrašas: „VIEŠPATIE, BŪK GAILESTINGAS SIELOMS ŽUVUSIŲ SIBIRO TREMTYJE, LAGERIUOSE. GLOBOK MUS GYVUOSIUS IR MŪSŲ TĖVYNĘ. 1941 – 1991 m.“
Kauno rajono savivaldybės ir seniūnijos pastangomis 2013 m. paminklas atstatytas .
Autorius tautodailininkas Stanislovas Bendžiūnas.

Daugiau:
https://www.alfa.lt/straipsnis/15140961/salia-adamkaus-azuoliuko-vilkijoje-atgijo-paminklas-tremtiniam

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės

Kauno rajono paminklai-Tremtiniams Raudondvaryje


RAUDONDVARIS


RAUDONDVARIO SENIŪNIJA

Trijų kryžių kompozicija „NEKALTAI ŽUVUSIEMS LIETUVOJE IR TREMTYJE ATMINTI", pastatyta 1989 m. birželio 12 d., minint Gedulo ir vilties dieną. Kairysis kryžius mini aukas Lietuvoje, dešinysis – netektis dėl emigracijos svetur, vidurinysis – simbolizuoja didžiąsias Sibiro aukas. Jo pasvirimas primena amžinojo įšalo žemėje išvartytus tremtinių kapų kryžius. Praėjus daugiau nei 20 metų, mediniai kryžiai pradėjo nykti, tad 2012 m. jie restauruoti.
Kompozicijos autoriai tautodailininkai Sigitas ir Arvydas Abromavičiai.

Daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kauno-rajone-naujam-gyvenimui-atgime-kryziai-56-260094#_

Lit.: Iš užmaršties sugrįžę: [ reklaminis leidinys] / V. Poškaitienė, A. Vaičius.– 1992.

Nuotr.: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kauno-rajone-naujam-gyvenimui-atgime-kryziai-56-260094


Kauno rajono paminklai - Partizanams Didvyrių kaime

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
DIDVYRIŲ KAIMAS


Kryžius ir tipinis atminimo ženklas buvusioje sodyboje, kurioje gimė ir augo broliai Bagdonavičiai: Kęstučio apygardos Naro rinktinės būrio vadas Juozas – Papartis, Vaidoto rinktinės Vasario būrio skyriaus vadas Kazimieras – Gegužis, partizanai Antanas, Jonas ir politinis kalinys Povilas.
Kryžius pastatytas 1998 m. bendražygių rūpesčiu.
Tipinio atminimo ženklas pastatytas 1999 m. rugpjūčio mėn. Autorius dizaineris Romas Navickas.

Lit.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm

 

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų II kaime

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ II KAIMAS


MBG vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko vykdomos karinės operacijos metu kaimo gyventojo Vinco Klimausko namuose aptikti ir nužudyti Tauro apygardos, Birutės rinktinės partizanai: Birutės rinktinės vadas Stanislovas Jaloveckas – Kiškis, Birutės rinktinės štabo viršininkas, Arlausko kuopos vadas Jonas Skučas – Kęstutis, Slampa, Slunkius, rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius – Beržas, Tėvelis, būrio vadas Bronius Naudžius– Žiemys, Špokas.
Partizanams atminti šioje vietoje pastatytas kryžius.
Vieta 2016 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.


Lit.:

Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų I kaime

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ I KAIMAS

Kryžius su atminimo lenta 1952 m. lapkričio 4 d. šioje vietoje žuvusiems Tauro apygardos Žalgirio rinktinės S. Dariaus ir S.Girėno tėvonijos būrio vadui Kazimierui Ruseckui – Doleriui ir partizanui Leonui Lukoševičiui – Vytautui atminti.
Pastatytas 1995 m. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio –Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.
2016 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Kauno rajono paminklai - Partizanams Altoniškių kaime

ALTONISKIAI 

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ALTONIŠKIŲ KAIMAS

  

Kryžiai ir atminimo lentos 1951 m. gegužės 20 d. toje vietoje žeminėje nusišovusiems Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkui J. Totoraičiui – Čigonui ir Žalgirio rinktinės partizanams D. Poškutei – Danutei, B.Trumpiui – Rytui, M. Žindžiuvienei – Tigrienei atminti.
Išlikusi bunkerio duobė, kurią 2011 m. atstatė Vytauto Didžiojo 2-os rinktinės Zapyškio šaulių 9-os kuopos šauliai.
2018 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.


Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Altoniškių km. Zapyškio sen.


5000

50001


5001123

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ALTONIŠKIŲ KAIMAS

Kryžiai ir atminimo lentos 1951 m. gegužės 20 d. toje vietoje žeminėje nusišovusiems Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkui J. Totoraičiui – Čigonui ir Žalgirio rinktinės partizanams D. Poškutei – Danutei, B.Trumpiui – Rytui, M. Žindžiuvienei – Tigrienei atminti.
Išlikusi bunkerio duobė, kurią 2011 m. atstatė Vytauto Didžiojo 2-os rinktinės Zapyškio šaulių 9-os kuopos šauliai.
2018 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:

Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.


https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search