Kraštotyra

Suaugusių mokymo savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi“ pakvietė į liaudiško pamaldumo giesmių vakarą

Liaudiško pamaldumo giesmės – didelis mūsų tautos dvasinis turtas. Gaila, bet šiuo metu jos po truputį traukiasi iš gyvenimo - taip tegia ansamblio „Gegutala“ vadovė Nijolė Grivačiauskienė. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kauno rajono savivaldybės Garliavos sporto ir kultūros centro folkloro ansamblis „Gegutala“ pakvietė garliaviečius ne tik pasiklausyti giesmių, dar kitaip vadinamų „kantičkomis“, bet ir pagiedoti kartu, prisiminti neseniai mus palikusius žmones. Renginio metu eksponuotos dokumentinės parodos poetui Robertui Keturakiui ir dailininkui Olegui Karavajevui.

Liaudies išmintis sako: „Giedodamas dvigubai meldiesi“. Matyt dėl to, kad giesmė – kolektyvinė malda. Žmonės į namus skirstėsi geros nuotaikos, dvasiškai praturtėję ir pasiryžę dalintis meile. Kaip giesmėje pasakyta – „ten šventos širdys meilę vien dalija“.
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro suaugusiųjų folkloro ansamblis “Gegutala” susibūrė 2000–aisiais. Į pirmąsias repeticijas žmones pakvietė profesionali ir labai energinga vadovė Nijolė Grivačiauskienė. Ansamblio branduolį sudarė vaikų folkloro ansamblio „Obelėlė“ tėveliai bei buvę ansamblio „Garliavos senoliai“ dalyviai.

Ansamblio pagrindą sudaro žmonės, kilę iš Aukštaitijos, todėl ansamblis atlieka tik aukštaitiškąjį folklorą bei rengiasi aukštaičių tautiniais drabužiais. „Gegutala“ turi vokalinę, šokių ir instrumentinę grupes, taip pat gieda kantičkines giesmes, pasakoja aukštaičių tarme. Šalia ansamblio „Gegutala“ yra susikūrusi sutartinių giedotojų grupė „Mėta“.

Gražią muzikinę programėlę dovanojo Garliavos Trečiojo amžiaus universiteto ansamblis „Ežiuolė“, vadovė Violeta Traškevičienė. „Ne tik pavadinimas teigia sveikatą, bet ir muzika daro mus laimingesnius“, sako ansamblietės. Kažkas yra sakęs: „Kas kolektyve dainuoja, tas ilgiau gyvena“. Kiekvienas yra individualybė ir te kiekvienas pažįsta savo gabumus. Kaskart, kai duodame sielai peno, ji būtinai ūgteli ir praturtėja. Dvasinis atvirumas yra dovana.“

Vakaronėje visi susirinkusieji galėjo pritarti giedotojams, nes buvo išdalinti dainų tekstai. Skambėjo ne tik giesmės, bet jas paįvairino muziko Juozo Strupinsko saksofono bei pianino garsai.