Apie mus rašo

  

Straipsniai internete:

             Apie Viešąją biblioteką ir padalinius

             Apie Kauno rajoną 

  

Straipsniai spaudoje:

           Elektroninis kraštotyrinis katalogas

           Visateksčiai straipsniai