Pradinis Kraštotyra Straipsniai Bibliotekos istorija

Bibliotekos istorija

Nuo kelių bibliotekų iki visą Kauno rajoną apimančio tinklo, nuo knygų iki skaitmeninių leidinių ir šiuolaikiškų informacijos išteklių, užtikrinančių visų vartotojų poreikius - tokia septintą dešimtmetį skaičiuojančios Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir 30-ties jos padalinių istorija.

    BIBLIOTEKOS IŠTAKOS

1936 metais, Lietuvos prezidentui A. Smetonai ir Ministrui Pirmininkui J. Tūbeliui pasirašius Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą, Lietuvoje pradėtos steigti Viešosios bibliotekos. 1937 metais dabartinėje Kauno rajono teritorijoje: Babtuose, Čekiškėje ir Vandžiogaloje įsteigtos pirmosios viešosios bibliotekos. 1939 metais Kauno rajone skaitytojams duris atvėrė dar dvi Kauno rajono: Karmėlavos, Lapių, o 1940 metais ir Vilkijos bibliotekos. Dauguma bibliotekų teturėjo tik po 1000 - 1500 egz. knygų.

Didesnis dėmesys bibliotekininkystės vystymui Lietuvoje pradėtas skirti tik po 1940 metų. Pirmajame pokariniame penkmetyje (1945-1950 m.) pradėta atgaivinti prieš karą įkurtų bibliotekų veikla. Kauno rajone įsteigiamos Kulautuvos, Raudondvario, Zapyškio, Kačerginės ir Palemono bibliotekos, sparčiai plečiamas klubų - skaityklų tinklas (1955 m. rajone veikė apie 30 klubų - skaityklų). Kiekvienas rajone veikęs klubas - skaitykla turėjo nuo 2000 iki 3500 knygų, kurios skaitytojams buvo išduodamos į namus. Apie 1960-uosius metus vietoj klubų - skaityklų pradėti steigti kultūros centrai, o knygų fondai perduoti bibliotekoms.

1950 m. birželio 20 d. įvykus administracinei reformai, panaikintos visos apskritys ir suformuoti mažesni rajonai. Dabartinėje Kauno rajono teritorijoje sukurti trys rajonai - Panemunės, Vilijampolės ir Vilkijos. Tuo pačiu metu organizuojamos ir trys šių rajonų rajoninės bibliotekos.

Šiandieninės Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Garliava, Vytauto g. 21), ištakos sietinos su 1951 m. sausio 1 d. įkurta Vilijampolės rajono rajonine biblioteka (tuomet veikusia Kaune, A. Šiaučiūnaitės g. 22). Bibliotekos abonemente buvo daugiau nei 8670 egzempliorių knygų ir aptarnavo apie 890 skaitytojų. Vilijampolės rajoninei bibliotekai priklausė 20 kaimo bibliotekų. Bibliotekos vedėjai buvo: Br. Poniškaitis, A. Pšibarauskas, A.Vyšniauskas, G. Davydaitienė, A. Lingė ir kt. 1953 m. įkurta Vilijampolės rajono rajoninė vaikų biblioteka (vedėjas - A. Pšibarauskas), o 1955 metais rajoninėje bibliotekoje atidaryta skaitykla (pirmoji vedėja - R. Aleksiūnaitė).

1955 m. liepos 1 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsakymu Vilijampolės rajonas sujungiamas su Panemunės rajonu ir pavadinamas Kauno rajonu. Atitinkamai pervadintos ir bibliotekos. Vilijampolės rajono rajoninė biblioteka pavadinta Kauno rajono rajonine biblioteka. Panemunės rajono kultūros - švietimo įstaigos, tame tarpe ir bibliotekos, perduotos Kauno rajonui. Kaimo bibliotekų skaičius Rajoninei bibliotekai išaugo iki 48.