Pradinis Kraštotyra Straipsniai Linksmakalnis Liutsbergis

Linksmakalnis Liutsbergis - Septintas puslapis

škasti Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių vokiečių karių palaikai maišuose keliaus į laikinąją poilsio vietą, ten bus perdėti į medinius karstus ir lauks perlaidojimo valandos Zapyškio senosiose kapinaitėse rasti 31 žuvusiojo vokiečių kario palaikai, tačiau tik 12 jų buvo galima identifikuoti pagal rastus žetonus.

Ieškant visų likimo brolių iš Marijampolės, Lazdijų, Alytaus, Varėnos, Kupiškio, Kėdainių, Panevėžio, Kupiškio, Pasvalio, Biržų ir Rokiškio. Tada šalies vidurio ir rytų regionuose žuvę vokiečių kariai, kurių giminės nebus rasti arba nenorės j tėvynę parsigabenti žuvusiųjų palaikų, bus perlaidoti Kauno Šančių karių kapinėse. 2,5 hektaro užimančios kapinės visam laikui galės priglausti apie 10 000 karo aukų.

PRIE PLENTO, SUKANT LIEPŲ ALĖJA LINKSMAKALNYJE YRA SENOSIOS [NEVEIKIANČIOS] VEIVERUKŲ - DABAR VADINAMOS PAJIESIO, KAPINAITES.JŲ PRADŽIA-NAPALEONO LAIKAI.ŠI ARMIJA ŽYGIAVO PER LIETUVĄ [1812M] IR TIES ŠIA VIETA SUSTOJO PAILSĖTI. KARIAI UŽMIGO IR DAUGELIS IŠ JŲ SAŠĄLO. ČIA IR PALAIDOTI.

ĮDOMIOS KAPINAITĖS TUO, KAD ČIA PALAIDOTI IR 1863M. SUKILIME DALYVAVĘ 3 BAUDŽIAUNINKAI, IR VOKIEČIŲ BELAISVIAI, IR RUSŲ KARIAI. ČIA ILSISI IR RAŠYTOJOS GARMUTĖS PRODIEDUKAI - ŠTUOPINIAI.

PASKUTINIS LAIDOJIMAS APIE 1954 M. KAI PASTATĖ IŠLAUŽO BAŽNYČIĄ[1933], ATSIRADO KAPINĖS, DAUG IŠLAUŽIŠKIŲ PERLAIDOJO SAVUS ŠEIMOS AR GIMINĖS NARIUS.

1960 M.PRIE JIESIOS UPELIO[ ŠALIA KAPINAIČIŲ] VYKDĖ MELIORACIJĄ, KASĖ PRŪDUS.PLAČIAU PAKASUS, PRADĖJO RISTIS KAUKOLĖS, KAULAI.PO TOKIO REGINIO KASINĖJIMUS BAIGĖ.SPĖLIOJAMA, AR TAI NAPALEONO ARMIJOS KARIAI [NES ŽEMUTINĖJE KAPINAIČIŲ DALYJE PALAIDOTA],AR RUSŲ ARMIJOS KARIAI. DABAR JAU MAŽAI GYVŲJŲ, KURIE PRISIMINTŲ KAS TEN PALAIDOTA. GERB. JANINA ISATKIN1ENĖ IŠ ILGAKIEMIO PAPASAKOJO , JOG ČIA PALAIDOTA VISA JOS GIMINĖ [ IR DIEDUKAI ].JI DAR PRISIMENA VISUS , KURIE ČIA ILSISI.

DABAR KAPINAITĖSE RADOME RŪSĮ, TAI KOPLYČIOS LIKUČIAI. IKI 1918 M. ČIA BUVO LAIKOMOS ŠV. MIŠIOS. KUNIGAS ATVYKDAVO IŠ GARLIAVOS. 1918 M. KOPLYČIA SUDEGĖ.

KAPINAITĖS BUVO APTVERTOS MEDINE TVORA. KURIOS DABAR NĖRA. LIKĖ DIDŽIULIAI MEDŽIAI. KURIE ĮRĖMINA KAPINIŲ TERITORIJĄ.

Veiverukų [Pajiesio] kapinaitės