Pradinis Kraštotyra Straipsniai Linksmakalnis Liutsbergis

Linksmakalnis Liutsbergis - Keturioliktas puslapis

 Žmogus gamtoje

2003 BIRŽELIO 28 D. LINKSMAKALNYJE PASTATYTA TAUTODAILININKO KAZIMIERO MARTINAIČIO MEDŽIO SKULPTŪRA „ANGELAS", SKIRTA RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ LINKSMAKALNIO 10- MEČIUI PAŽYMĖTI.

2004 M. PASTATYTAS PAMINKLINIS AKMUO SKIRTAS MIRUSIEMS IR SUŠAUDYTIEMS VOKIEČIŲ KARO BELAISVIAMS, PO II PASAULINIO KARO STAČIUSIEMS KARINĘ KG B RADIOELEKTRONIKOS BAZĘ LINKSMAKALNYJE.

2005 M. LINKSMAKALNIO KULTŪROS CENTRE DIRBA 3 DARBUOTOJAI-

DIREKTORĖ AIDA ŽVIRBLIENĖ, MENO VADOVĖ VALĖ DERVINIENĖ,

MENO VADOVAS VACLOVAS ŽVIRBLIS. 2005 KOVO 18 D. KULTŪROS CENTRUI

SUTEIKTAS JURIDINIS STATUSAS.

VEIKIA 2 VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS- LINKSMAKALNIO KAIMO BENDRUOMENĖ, PIRMININKAS VACLOVAS ŽVIRBLIS IR LIETUVOS ŪKININKIŲ DRAUGIJOS LINKSMAKALNIO SKYRIUS „NENDRĖ"( TAI MOTERŲ DRAUGIJA, KURIOS VEIKLA -MOTERŲ ŠVIETIMAS), PIRMININKĖ AIDA ŽVIRBLIENĖ.

RAŠTINĖJE DIRBA SENIŪNO PAVADUOTOJAS LINKSMAKALNIUI RIMUTIS ADOMAITIS.

KULTŪROS CENTRO PATALPOSE RENGIAMAS LINKSMAKALNIO MUZIEJINIS KAMBARYS. JAU PADARYTA PRADŽIA „ANGELO" MUZIEJUI LINKSMAKALNYJE.

Darbą parengė: Linksmakalnio kultūros centro direktorė Aida Žvirblienė