Pradinis Kraštotyra Straipsniai Linksmakalnis Liutsbergis

Linksmakalnis Liutsbergis - Dvyliktas puslapis

 LINKSMAKALNIS ŠIANDIEN

1993 BIRŽELIO 16 D. PASKUTINIS KARIŠKIS IŠVYKSTA IŠ LINKSMAKALNIO. BEVEIK PO 50 METŲ , LINKSMAKALNIS - LIETUVOS RESPUBLIKOS JURISDIKCIJOJE. 1995 M. PEREINA KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽINION.

LINKSMAKALNIO TERITORIJA 154 HAJOJE 18 GYVENAMŲJŲ NAMŲ SU 275 BUTAIS. BUTUOSE 13 570 KV. M. BENDROJO NAUDINGO PLOTO. NEMAŽAI NEGYVENAMŲ PASTATŲ. KARTU SU KARIŠKIAIS IŠVYKO IR JŲ ŠEIMOS, LIKO - 70 ŠEIMŲ. 1993 -1994 M.M. LINKSMA¬KALNIS BUVO APMIRĘS. DAUGELIS BUTŲ BUVO NEAPGYVENDINTI, NEŠILDOMI. REIKĖJO SUREMONTUOTI KOMUNIKACIJAS BEI STOGUS.

NUO 1996 M. LINKSMAKALNIS VĖL ATGIJA. ATSIKRAUSTO NAUJI GYVENTOJAI , ATIDAROMA LIETUVIŠKA MOKYKLA - DARŽELIS. LIETUVIŠKA BIBLIOTEKA, NUO 1997 M. -KULTŪROS CENTRAS, VEIKIA MEDICINOS PUNKTAS, PARDUOTUVE.YRA DEŠIMTMETĖ MOKYKLA, BET JI VEIKĖ TIK GYVENANT RUSŲ KARIŠKIAMS.

L1NKSMAKALNYJE 3 GATVĖS, KURIOSE GYVENA ŽMONĖS DAUGIABUČIUOSE

NAMUOSE.TAI ŽALIOJI,LIEPOS,SAULĖS GATVĖS. SAULĖS G. NAMAI STATYTI 1961 - 1962 M. IR VADINTI CHRUŠČIOVKOMV. ŽALIOJOJE-DVIAUKŠČIAI NAMAI STATYTI 1947-1950 M. TARYBINIAIS LAIKAIS VEIKUSI PARDUOTUVĖ STATYTA 1952 M. DABAR ŠIS NAMAS PRIVATIZUOTAS. DABARTINĖS RAŠTINĖS PATALPOSE BUVO ĮRENGTA RUSIŠKA BIBLIOTEKA. PASTATAS STATYTAS 1949 M., SUREMONTUOTAS 1999 M. KARIŠKIAI TURĖJO LABAI DIDELIUS KULTŪROS RŪMUS, KURIE PASTATYTI 1953 M. DABAR PASTATAS NENAUDOJAMAS.

LINKSMAKALNIS 1995m.

Praėjusiais mokslo metais Linksmakalnyje buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė. Su savo mokiniais - keturiais septynmečiais mokytoja J.Jankauskienė dirbo buvusios karinio miestelio dešimtmetės mokyklos dviejose klasėse. Mokytojos iniciatyva čia dar veikė "Nykštuko" mokyklėlė. Į ją kartą per savaitę susirinkdavo ikimokyklinio amžiaus vaikai. Drauge ateidavo ir mažųjų mamos. Švietimo skyriaus ir gyvenvietės vadovų nuomone, rimčiau kurtis tokiame dideliame pastate netikslinga, - ne vieneri metai praeis, kol vėl jo viso prireiks mokyklai. Tad nuspręsta mokyklą perkelti į netoliese esantį dviejų aukštu, pastatą. Anksčiau čia buvo kariškių vaikų darželis. Prieš pat išvedant rusų kariuomenę pabaigtas statyti darželis buvo vienas gražiausių Respublikoje. Deja, po kelerių metų nežinios ir netvarkos šią vasarą jį teko remontuoti. Didieji darbai, kaip sakė J.Jankauskienė (dabar jau mokyklos direktorė) pabaigti paskutinėmis dienomis prieš mokslo metų pradžią. Darbininkams dar teks padirbėti ant stogo, atlikti kitus smulkius darbus. Trūksta įrangos virtuvėje. Kol kas pasitenkinama viena buitine virykle ir vienu šaldytuvu. Bet aštuoniolikos metų pedagoginio darbo patirtį turinti direktorė įsitikinusi, kad sąlygos dirbti puikios ir mokytojoms, ir vaikams. Kuriantis naujojoje vietoje daugiausia padėjo mokinukų tėvai: vyrai nupjovė teritorijoje žolę, moterys prisodino gėlių, išvalė langus, pasiuvo užuolaidas.