Kraštotyra

Linksmakalnis Liutsbergis - Antras puslapis

NEGAUSIUOSE RAŠYTINIUOSE ŠALTINIUOSE APIE L1NKSMAKALNĮ MINIMA-CITUOJU;IKI 1944 METŲ LINKSMAKALNIS NIEKUO NEIŠSISKYRĖ IŠ KITŲ KAIMŲ, ŽMONĖS AUGINO GYVULIUS, ARĖ LAUKUS,IR BUVO VOS KELIOS SODYBOS...'

NESINORĖJO TIKĖTUOG TOKIOS GRAŽIOS GAMTOS PRIEGBLOBSTYJE, ISTORIJA PRASIDEDA TIK NUO II-JO PASAULINIO KARO,BEI RUSŲ ĮKURTOS ŽVALGYBOS BAZĖS. IR AŠ NEKLYDAU.

1944 METAIS LINKSMAKALNYJE ĮSIKURIA RUSIJOS KARIŠKIAI,ATVAROMI VOKIEČIŲ BELAISVIAI IR PRADEDAMOS DIDŽIULĖS STATYBOS. ANT PASTATŲ ATSIRANDA RAIDĖS NKVD,MVD,KGB. TERITORIJA APTVERIAMA AUKŠTA SPYGLIUOTA TVORA. ĮĖJIMAS TIK SU LEIDIMAIS. ČIA KARINĖ BAZĖ, TAI TSRS KGB RADIOTECHNIKOS IR RADIOELEK¬TRONIKOS, UŽSIENIO ŽVALGYBOS IR DIPLOMATINIO RYŠIO SU VAKARŲ EUROPA , DALINYS. ŠIĄ TERITORIJĄ VALDĖ SOVIETŲ KARIŠKIAI. PAŠALINIAI ŽMONĖS ČIA NEPATEK¬DAVO. PRIE PAGR. VARTŲ STOVĖJO AUTOMATAIS GINKLUOTI KAREIVIAI.

1944 M. ATVARYTI VOKIEČIŲ BELAISVIAI PRADEDA STATYTI GYVENAMAUOSIUS NAMUS. SENOS SODYBOS SUNAIKINAMOS.ŽMONĖS IŠKELIAMI GYVENTI KITUR. PASIBAIGUS STATYBOM VOKIEČIŲ BELAISVIAI SUŠAUDOMI. DAUGIABUČIUOSE APSIGYVENA RUSŲ KARIŠKIAI.

KARINIS MIESTELIS TURĖJO VISKĄ;SAVĄ LIGONINĘ, KULTŪROS RŪMUS, BIBLIOTEKĄ, VAIKŲ DARŽELI, 10-METĘ MOKYKLĄ,PARDUOTUVĘ KURI TUO METU GARSĖJO PREKIŲ GAUSA. ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAI GYVENO VIETOJE, TODĖL PAŠALINIAI ČIA IR NESIPAINIOJO.

VOKIEČIAI BAIMINASI.KAD II-JO PASAULINIO KARO METAIS KAUNO APYLINKĖSE ŽUVUSIŲ TAUTIEČIŲ PALAIKAI PERLAIDOJ ANT NEBŪTŲ IŠNIEKINTI. 2001 METŲ VASARĄ VOKIETIS MANFREDAS DROBĖ LINKSMAKALNYJE IEŠKOJO VOKIEČIŲ KARO BELAISVIŲ PALAIKŲ. SURADO NEDAUG, NORS ŽINOMA, JOG STATYBOMS BUVO ATVARYTA NEMAŽAI BELAISVIŲ.

VYKDANT KRAŠTOTYRINĮ DARBĄ GRETIMOJE GYVENVIETĖJE- ILGAKIEMYJE-GYVENTOJA JANINA ISATKINIENĖ PASAKOJO, JOG VOKIEČIŲ BELAISVIAI IR ČIA BUVO ATVEŽAMI DARBAMS, BET SUŠAUDYTŲ ČIA NEBUVO.

JANINA ISATKINIENĖ PAMINĖJO VIENĄ IŠ SVARBIAUSIŲ FAKTŲ, JOG VEIVERUKŲ (DABAR PAJIESIO) KAPINAITĖSE YRA KUPSTAS, KURIS ŽYMI VOKIEČIŲ KARO BELAISVIŲ DALAIKUS. ŠIĄ ŽINIĄ PRANEŠIME VOKIEČIAMS, KURIE 2004 METŲ LIEPOS 17 D. LINKSMAKALNYJE PASTATĖ PAMINKLINI AKMENĮ „VOKIEČIŲ KARO AUKOMS, KURIŲ KAPŲ NEBUVO ĮMANOMA SURASTI, ATMINIMUI". TEKSTAS VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ KALBOMIS. NUO ŠIO LAIKO JIE DAŽNAI LANKOSI LINKSMAKALNYJE IR DĖKOJA MŪSŲ GYVENTOJAMS UŽ SUTVARKYTĄ APLINKĄ PRIE PAMINKLINIO AKMENS.

LINKSMAKALNIO KULTŪROS CENTRO KRAŠTOTYROS KLUBAS 2001 M. VASARĄ SU VOKIEČIU MANFREDU DROBE( stovi centre) KASINĖJANT VOKIEČIŲ KARO BELAISVIŲ PALAIKUS NUOTRAUKA S. KREGŽDIENĖS

Bendra žmonių grupės nuotrauka