Kraštotyra

Tarpukario Kulautuva

Kulautuva tarpukario laikotarpiu

1930 - 1940m.

KULAUTUVOS MOKYKLA 2005

Mokytojas kraštotyrininkas Mykolas Fedaravičius

1Okl mokinys Andrius Dogelis

Kulautuva tarpukario laikotarpiu

1930 metais sudarytas Kulautuvos steigimo komitetas. Jo pirmininku išrinktas Vytautas Augustauskas.

Namas šalia miško

Vyro su kariška uniforma nuotrauka

V a s a r o t o j a i

1933 m. - vasarojo 1300 žm.

1934 m. - vasarojo 1700 žm.

1935 m. - vasarojo 2000 žm.

1936 m. - vasarojo 4000 žm.

Šeštadieniais - sekmadieniais polsiautojų skaičius 1936 m. siekė iki 5000 žm.

Vėliavos virš takelio

Namas miške

Kulautuvos puošmenos.

Pažymint A.Smetonos 60-metį,v Kulautuvoje atidengta stovyla Šv. Mergelei Marijai, kurios autorius St.Stanišauskas.

Tarpukario laikų Kulautuva is tiesų buvo laikoma viena labiausiai lankomų ir gražiausiai besitvarkančių kurortų Lietuvoje.

Pagal vasarotojų skaičių 1936 metais ją lenkė tik Palanga.