Kraštotyra

Urbonavičius Midas

Rašytojas

Gimė 1936 m., rugsėjo 1 d., Pagirių k., Garliavos sen., Kauno r.

Po II –ojo pasaulinio karo, būdamas vaikas, su tėvais buvo ištremtas į Vidurio Aziją. Baigė Dušanbės politechnikos institutą ir Teherano universitetą. Pradėjo verstis žurnalistine praktika, kurios nenutraukė iki šiol. Dirbo korespondentu Indijoje, Libijoje, Pakistane, Irane. Beveik septynerius metus buvo Kuliabo laikraščio nuolatiniu korespondentu Afganistane. Vėliau - žurnalo "Chajoti Dechot" moksliniu redaktoriumi, darbo ir informacijos centro "Tabijat" ryšių su užsienio šalimis atstovu.

Buvo Londono laikraščio " Europos lietuvis" Vidurio Azijoje bendradarbiu, dirbo pirmojo Tadžikistano prezidento R. Nabijevo patarėju.

Grįžęs į Lietuvą 1995 m. M. Urbonavičius dirbo politikos apžvalgininku dienraštyje "Diena", vėliau - "Tauragės kurjerio" redaktoriumi. Šiuo metu rašytojas gyvena JAV.

Darbai: išleistos šešios jo knygos-lietuvių, rusų, tadžikų, arabų ir indų kalbomis. Naujausios kn.: "Afganistano mazgas, 2005 (bendraaut.); "Prekiautojai mirtimi. Karo Afganistane pėdsakais", 2006,