Kraštotyra

Pabijūnas Algimantas

Poetas, satyrikas

Gimė 1936 m. liepos 8 d. Kaune

1947-1951 m. mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje, vėliau – Garliavoje. Vidurinę mokyklą baigė Kaune, 1959-1963 m studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką.

Garliavos vidurinėje mokykloje jo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju buvo būsimasis rašytojas J.Mačiulis. Jis sutelkė mokykloje mokinių literatų būrelį, kuriam priklausė R.Keturakis, A.Pabijūnas ir kiti gabūs literatai. Jie rašė eilėraščius, svajojo būti rašytojais.

A.Pabijūnas anksti pradėjo dirbti. Aštuoniolikos metų jau dirbo "Komjaunimo tiesoje". Iki 1957 m. dirbo "Šluotos " redakcijoje, vėliau laikraščio "Sovetskaja Litva", žurnalo "Kultūros barai" , "Agitatorius", "Laikas ir įvykiai" redakcijose. Nuo 1981 m. buvo "Literatūros ir meno" atsakingasis sekretorius. Redagavo "Kino" biuletenį.

Kūrinius pradėjo spausdinti 1950 m.

Darbai:

Satyriniai ir humoristiniai eilėraščiai: "Skersvėjai", 1956 (satyriniai eilėraščiai); "Kepurė dega", 1961; "Šimtas perkūnsargių", 1967; "Juoko ašaros", 1973; "Angelo plaukai", 1980 ; "Ašara skervėjuos", 1982;

Ironiški eilėraščiai: "Gražuolės obuolys kupreliui", 1997 .

Epigramų rinkinys: "Paslaptis, kurią visi žino", 1987.