Kraštotyra

Klimaitis Juozas

Mokytojas lituanistas, publicistas

Gimė 1908 m. sausio 7 d. Starkų k., Kauno r.

1929 m. baigęs mokytojų seminariją, mokytojavo Vandžiogaloje, Čekiškėje, Garliavoje.

1945 m. buvo Garliavos progimnazijos direktoriumi.

Mokytojaudamas neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute.

Kūrybą spausdino "Metų" žurnale, "Gimtinėje", "Tremtinyje" ir kt., 1994 m. išleido dokumentinę apysaką "Prano Vaičaičio gyvenimo pėdsakais".

Mirė 1999 m.