Kraštotyra

Karosas Pranciškus

Poetas, agronomas, pedagogas

Gimė 1940 m. sausio 28 d. Kuprių k., Anykščių r.

Tėvai: Povilas Karosas (1910-?) ir Emilija Karosienė – žemdirbiai. Augo keturių vaikų šeimoje. Motinai anksti mirus ir tėvui vėl vedus pirmosios žmonos seserį Stefaniją Karosienę, augo kartu su dar trim jų vaikais.

Baigęs Svėdasų vidurinę mokyklą, 1958 m. mokėsi Zarasų rajono Antalieptės vienmetėje bitininkystės mokykloje ir dirbo technikumo mokomąjame ūkyje sodininku – bitininku. Toliau mokėsi Kauno Fredos sodininkystės – daržininkystės technikume neakivaizdiniu būdu (jį baigė Maskvoje). 1963 - 1966 m. tarnavo sovietinėje armijoje aviacijos desantiniuose daliniuose Maskvoje. Grįžęs iš armijos dirbo Vilkaviškio rajono žemės ūkio valdyboje vyr. agronomu – instruktoriumi.

1972 m. neakivaizdiniu būdu baigė LŽŪA ir buvo paskirtas dirbti Raguvėlės (Anykščių r.) žemės ūkio mokyklos direktoriumi.

Nuo 1975 m. iki šiol jis gyvena Garliavoje (Kauno r.). Nuo 1975 m. pradėjęs dirbti Kauno aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje vyresniuoju dėstytoju, iki šiol yra Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros asistentas.

Dirbdamas P. Karosas baigė Rybno (Rusija) bitininkystės institutą, Maskvos (Rusija) Timiriazevo akademijos pedagoginį fakultetą.

P. Karosas rengia paskaitas ir praktinius mokymus norintiems išmokti bitininkauti. Jis parengė šiai profesinei veiklai šimtus Lietuvos bitininkų.

Nuo 1954 m. jis rašo eiles. Šiuo metu P. Karosas yra Kauno rajono literatų svetainės "Polėkis" narys, dalyvauja Nepriklausomos rašytojų sąjungos veikloje.

Kūryba : Eilėraščiai buvo spausdinami Zarasų, Anykščių, Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno rajoninėje spaudoje, almanachuose "Kaip tyliai laša rytas" (1998 m.), "Tylos kalba" (2002 m.), "Palaima baltųjų aušrų" (2002 m.), "Veidu į Tėvynę" (2003 m.), "Kaimo rašytojas" (2006 m.), dažnai skaitomi per Lietuvos radiją žemės ūkio laidose. Kūrybos tematika įvairi: meilė gamtai, Tėvynei, moteriai. Naujų minčių ir temų kūrybai parsiveža iš kelionių po Europą.

Darbai : Parengė ir išleido brošiūras: "Bitininkystė kiekvienam" (2000 m.), "Bitininkavimo mokykla" (2005 m.).

Apdovanojimai: Paskelbtas geriausiu Lietuvos bitininku (2004 m.), geriausiu Kauno apskrities bitininku (1996 m.).

Lit.: P.Karoso parašyta autobuiografija

Anyštėnai