Pradinis Kraštotyra Straipsniai Budrys Rimantas

Budrys Rimantas

Rašytojas, žurnalistas

Gimė 1930 m. sausio 11 d. Kaune

Vaikystę praleido Kauno apskrities, Raudondvario valsčiaus, Didvyrių kaime.

1937-1942 m. mokėsi Raudondvario pradinėje mokykloje, 1942-1949 m. – Kauno 8-ojoje gimnazijoje bei Vilniaus 1-ojoje berniukų gimnazijoje, 1949-1954 m. studijavo VU Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių k. ir literatūrą, 1963-1965 m. – VU Gamtos fak. ir LŽŪA Miškų ūkio fak. (kaip laisvas klausytojas).

Dirbo Valstybinės politinės ir moksl. literatūros leidyklos (vėliau "Mintis") redaktoriumi, 1954-1956 m.; žurnalo "Švyturys" literatūriniu darbuotoju, sk. vedėju 1956-1962 m.; laikraščio "Tėvynės balsas" redaktoriaus pav., 1962-1963 m.; žurnalo "Mūsų girios" redaktoriaus pav., 1963-1964 m.; žurnalo "Mūsų gamta" vyriausiuoju red.1964-1993 m.; 1993-1996 m.- sk. redaktoriumi, 1995-1996 m.- žurnalo "Santara" apžvalgininku.

R.Budriui suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto vardas, 1980; Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo vardas, 1979. Dvi kadencijas buvo šios draugijos Centro valdybos nariu, Lietuvos gamtos draugijos garbės narys.

Apdovanojimai: Lietuvos žurnalistų sąjungos premija už kelionių apybraižų knygas, 1971 m.; Lietuvos ornitologų draugijos T.Ivanausko premija, 1990 m.

Darbai:

Kelionių apybraižos : "Baltųjų naktų krašte", 1955; „Ledo jūrų švytėjimas", 1985.

Kelionių reportažas : „Netoli miglotos Tulės", 1979.

Kelionių užrašai : „Nuo gagų salų iki maumedžių slėnio",1988.

Apybraiža : „Ten nėra nei rudens nei pavasario", 1972.

Novelių ir impresijų rinkiniai: "Audra, pušis ir mano aviliai", 1967; "Erškėtis prie kelio" , 1972.

Girios novelių romanas: "Liepsnelė-saulės spindulys", 1969.

Apysaka: "Tėtis ir jo vaikai", 1970.

Pasakos: "Dienoraštis iš paukščių tako",1968; "Fėjos ir jų šuo", 1986; "Raudonas žuvėdrų krantas" , 1980; „Varinės salos lapė", 1971; „Lapė ir vaikai", 2006; „Vabzdžių puota", 2006 ir kt.

Suredagavo ir parengė spaudai prof. T.Ivanausko atsiminimų knygą "Aš apsisprendžiau" , 1994 m.

Mirė 2001 m. lapkričio 3 d. Kaune.