Kraštotyra

Balčiūnas Gediminas

Memuaristas

Gimė 1934 m. balandžio 28 d. Karališkių k., Šakių r.

Mokėsi Kidulių pradžios mokykloje bei progimnazijoje. 1944 m., neišlaikius ketvirtos klasės baigimo egzaminų, ketino daugiau nesimokyti, tačiau padirbėjęs ūkyje, persigalvojo ir mokėsi antrus metus ketvirtojoje klasėje. Baigęs pradžios mokyklą, įstojo mokytis į Kidulių progimnaziją, kur mokėsi dvejus metus iki išvežimo į Sibirą. 1948 m. ištremtas į Krasnojarsko kraštą Sibire. Gyveno Mansko rajone miško pramonės ūkyje. Dirbo įvairius darbus, baigė Sono technikos mokyklą, įgijo elektriko specialybę. Dirbo elektriku Sibire. 1961 m. vedė F. Strelčiūnaitę.Grįžęs į Lietuvą, G.Balčiūnas dirbo Garliavos traktorių remonto gamykloje elektriku.1991 m. persikelia gyventi į Čikagą.Darbai: atsiminimus pradėjo rašyti dar gyvendamas Garliavoje. Parašė du atsiminimų sąsiuvinius apie Balčiūnų šeimą nuo 1939 - iki 1970 m.; atsiminimų knygą "Atsiminimai", 1999, (Kaunas).