Pradinis Kraštotyra Straipsniai Vaičekauskas Juozas

Vaičekauskas Juozas

Vargonininkas, chorvedys ir pedagogas

Gimė 1908 m. lapkričio 10 d. Pernaravoje, Kėdainių raj.

Mokėsi Kampų pradžios mokykloje ir Kėdainių gimnazijoje. Privačiai išmokęs vargonuoti, vargonininkavo Kėdainių ir Ukmergės apskričių parapijose. Visur turėjo subūręs ir bažnytinius chorus. Dirbdamas lankė Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune.

1945–1950 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. Nikodemas Martinonis). Vadovavo įvairiems Kauno miesto ir rajono vaikų bei suaugusiųjų chorams: audinių fabriko „Drobė", milicijos mokyklos, banko ir prekybos darbuotojų, Kauno rajono žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos instituto (1958–1966 m.) bei kt.

1953–1970 m. mokė muzikos ir dainavimo, vadovavo vaikų chorui Raudondvario (Kauno raj.) aštuonmetėje mokykloje. Vėliau mokytojavo Kauno Panemunės 13-ojoje vidurinėje mokykloje ir vadovavo moksleivių chorams. Chorus parengdavo Kauno miesto ir rajono, taip pat respublikinėms dainų šventėms, su jais dalyvaudavo konkursuose. Pedagogas buvo Kauno miesto ir rajono dainų švenčių dirigentas.

Mirė 1978 m. spalio 10 d. Kaune

Lit.: Wikipedia