Kraštotyra

Selemenavičius Stasys

Chorvedys, vargonininkas

Gimė 1918 m. gegužės 13 d. Babtuose, Kauno apskr.

Baigė Kėdainių gimnazijos devynias klases, 1938-1941 m. Kauno konservatorijoje studijavo vargonų, fortepijono bei dainavimo disciplinas.

1842-1947 m. buvo Kauno muzikinės komedijos teatro pirmos kategorijos solistas (tenoras). 1947-1969 m. dėstė muziką ir vadovavo moksleivių chorams Žiežmariuose, Prienuose ir Šėtoje.

1962-1967 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos technikume. Tuo metu vadovavo Kauno kailių fabriko mišriajam chorui, kuris rengė koncertus, dalyvavo dainų šventėse, chorų apžiūrose pelnė prizinių vietų. 1969-1978 m. Kauno 4-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas. Subūrė 60 dalyvių vyresnių klasių moksleivių mišrųjį chorą ir parengė 1977 m. respublikinei moksleivių dainų šventei Vilniuje. Nuo 1978 m. buvo Kauno rajono, Vandžiogalos bažnyčios vargonininkas, lietuvių ir lenkų chorų vadovas.

Mirė 1993 m. rugpjūčio 18 d., Kaune.