Kraštotyra

Rackevičius Vaclovas

Vargonininkas, pedagogas, choro dirigentas

Gimė 1921 m. sausio 5 d. Padvarių k., Ukmergės raj.

1940 m. Kaune lankė bendrojo lavinimo mokyklą ir muzikos kursus. 1941 m. įstojo į Kauno konservatoriją mokytis vargonuoti, 1942 m. baigė suaugusiųjų gimnaziją. 1944–1945 m. vėl studijavo vargonavimą ir muzikos teoriją bei kompoziciją Kauno konservatorijoje. Nutraukęs studijas, kurį laiką dirbo Kauno operos ir baleto teatre, vargonininkavo ir vadovavo mėgėjų chorams.

1954–1957 m. Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi teorijos ir kompozicijos (dėst. A. Daunoras), vadovavo „Silvos" fabriko ir Pažaislio psichoneurologinės ligoninės chorams, mokytojavo Garliavos vidurinėje mokykloje. 1957–1960 m. – Šakių vaikų muzikos mokyklos direktorius ir rajoninių kultūros namų mišriojo choro vadovas.

1959–1963 m. neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. Aniceto Armino klasė). Persikėlęs į Kauną, vadovavo 3-osios ligoninės moterų chorui, 2-osios ligoninės moterų vokaliniam ansambliui, Kauno Politechnikos instituto vyrų chorui, medicinos darbuotojų dainų ir šokių liaudies ansambliui, mokytojavo 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje. Buvo Šakių rajono ir Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, meno mėgėjų kolektyvų konsultantas.

Mirė 1973 m. gegužės 16 d. Kaune.

Lit.: Wikipedia