Kraštotyra

Padleckas Stasys

Vargonininkas, chorvedys

Gimė 1907 m. kovo 20 d. Pavietavos k., Jurbarko r.

Baigė Juodaičių (Jurbarko r.) pradžios mokyklą, vėliau - Vilkijos (Kauno r.) gimnazijos aštuonias klases. 1929-1931 m. pas Seredžiaus vargonininką J.Šukį mokėsi vargonuoti, taip pat lankė ir J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Pradėjo vargonuoti Seredžiuje (Jurbarko r.), vadovavo pavasarininkų ir Šiaulių chorams, dirbo su Belvederio aukštesniosios mokyklos moksleivių choru. 1937-1939 m. dirbo Juknaičių (Šilutės r.) pašte, subūrė jaunimo chorą, 1939 - 1944 m. – dirbo pašto agentūrose Seredžiuje, Labanore ir Kaune. 1944-1948 m. vadovavo chorui Betygaloje (Raseinių r.), nuo 1948 m. - Krakių (Kėdainių r.) mokykloje. 1950-1960 m. – gyveno ir dirbo Dotnuvoje, 1960 m. persikėlė į Kauną ir vadovavo Kauno r. Vilkijos, Ežerėlio, Altoniškių kultūros namų chorams, vokaliniams ansambliams ir pučiamųjų orkestrams, kuriuos parengdavo Kauno r. ir respublikinėms dainų šventėms.

J.Padleckas choruose išugdė daug dainininkų ir muzikantų., išpopuliarėjo jo dainos: "Gimtinė", "Jaunystės šventė", "Baltijos bangelė", "Gražiausia šalis", "Daina apie žemę" ir kt. Taip pat sukūrė keletą dvibalsių mišių bei giesmių.

Kai kurios chorvedžio dainos skambėjo Kauno rajono dainų šventėse.

Mirė 1986 m. kovo 25 d. Kaune