Kraštotyra

Jaseliūnienė-Veličkaitė Genovaitė

Muzikė, pedagogė

Gimė 1945 m. Naujatrobių k., Kauno r.

1952-1960 m. mokėsi Pavejuonės (Kauno r.) prad., Raubatonių (Kauno r.) 7-metėje mokyklose, 1960-1961 m.- Ukmergės vaikų muzikos mokyklos chorvedžių kursuose, 1961-1965 m. - Kauno J.Gruodžio muzikos technikume, 1975-1980 m. - LVK Klaipėdos kultūros fakultete.

Dirbo Pūstapėdžių (Vilkaviškio r.) kultūros namų meno vadove, 1965-1966 m.; "Taikos" kol. (Šakių r.) meno vad., 1966-1967m.

1968-1970 m. dirbo Novgorode (Rusija) vaikų darželyje muzikos vadove, 1970-1985 m. - Šakiuose vidurinės bei muzikos mokyklos mokytoja, dir.pavaduotoja, 1985-1992 m. - Šiaulių muzikos mokyklos dir., 1992-1999 m.- Šiaulių 1-osios vaikų muzikos mokyklos mokytoja, nuo 1999 m. – mokytoja ekspertė. Nuo 1970 m. dalyvavo visose resp. dainų šventėse kaip vaikų choro vadovė, yra dainų švenčių dirigentė.

Apdovanojimai: Lietuvos liaudies švietimo pirmūnė, 1982; diplomas už vadovavimą Šiaulių 12-osios vid. mokyklos vaikų chorui, pelniusiąm geriausio kolektyvo vardą resp. vid. m-klų grupėje. Jos parengtas mergaičių ansamblis apdovanotas "Dainų dainelės –92" ir "Dainų dainelė 98" diplomais, jaunių choras – I tarptaut. vaikų chorinės muzikos festivalio "Klasika vaikams" apdovanotas prizu, 1977.