Zizas Rimantas

Mokslo darbuotojas, dr. (humanitariniai m.)

Gimė 1948 m. rugsėjo 8 d. Kluoniškių k., Kauno r.

Mokėsi Zapyškio septynmetėje mokykloje ir Kačerginės vid. mokykloje. Toliau mokslą tęsė Vilniaus universitete, apgynė daktaro disertaciją. Nuo 1990 m. iki šiol R.Zizas dirba Lietuvos istorijos institute.

R.Zizo pagrindinė mokslinių interesų kryptis – Lietuva nacių okupacijos metais (1941-1944 m.).

Darbai: "Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynės Lietuvoje, 1941-1944", leidžiamos knygų serijos "Totalinių režimų nusikaltimai Lietuvoje" leidinys. ( kartu su V.Toleikiu); parengė plačius ir išsamius straipsnius rašomai Zapyškio istorijai, skirtai Zapyškio 500-osioms metinėms.