Kraštotyra

Šlapkauskaitė Danė

Mokslo darbuotoja, dr. (biomedicinos m.)

Gimė 1941 m. sausio 26 d., Tvarkiškių k., Kauno r.

1947-1951 m. mokėsi Jurginiškių pradinėje mokykloje, 1951-1954 m. – Veiverių vidurinėje mokykloje, 1954- 1958 m. – Kauno finansų technikume, Kauno komjaunimo vidurinėje mokykloje, 1960-1966 m. – studijavo KMI.

Dirbo vaikų darželio auklėtoja, 1966-1980 m. – Radviliškio tuberkuliozinio dispanserio vaikų gydytoja ftiziatre, Radviliškio centrinės ligoninės gydytoja pediatre, 1981 – 1989 m. – Tuberkuliozės MTI vyr. mokslo darb., 1989-1992 m. – Pulmonologijos ir fiziatrijos mti vyr. mokslo darb., 1985 – 1997 m. – LR SAM vyriaus. Vaikų fiziatrė, nuo 1992 m. – Pulmonologijos ir fiziatrijos centro vaikų ftiziatrė, nuo 2000 m. – vedėja, iki 2000 m. – Resp. Tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninės vaikų ftiziatrė.

Mokslinį darbą dirba nuo 1976 m. Stažavosi Ukrainoje, Vokietijoje, Austrijoje.

Mokslinės veiklos sritys: Tuberkuliozės epidemiologija ir jos ryšys su socialiniais ir gamtiniais faktoriais. Dėstomi kursai: Anatomija, Fiziologija, Gerontologija, Žmogaus fiziologija ir higiena, Dvasinė sveikata

Parengė ir išleido  monografiją  „Vaikų tuberkuliozė", 1997 m. bei  daug mokslinių straipsnių.

Lit.: Šiaulių universitetas

Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Neolitas, 2007 (Kaunas : Aušra). – p. 610.