Kraštotyra

Šarauskienė Diana

Mokslo darbuotoja, dr. ( geografijos m.)

Gimė 1972 m. gegužės 4 d. Kaune

1990 m. baigė Babtų vidurinę mokyklą, 1994 m. - VDU Aplinkotyros fakultetą ir įgijo aplinkosaugos organizavimo specialybę. 1995-1996 m. dirbo vyr. metodininke Kauno moksleivių aplinkotyros centre. 1997 m. įstojo į doktorantūrą Lietuvos energetikos institute. 2002 m. minėtame institute apgynė geografijos srities daktaro disertaciją „Drūkšio ežero hidrologinio režimo analizė ir modeliavimas. (doktorantūros komiteto pirmininkas ir darbo vadovas prof. habil. dr. B.Gailiušis)

1996-2002 m. dirbo asistente Hidrologijos laboratorijoje, 2002 m. – mokslo, nuo 2006 m. – vyr. mokslo darbuotoja.

Dr. D.Šarauskienės mokslinio darbo kryptis – vandens telkinių hidrodinamika ir teminės būklės vertinimas. Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė 7 straipsnius, perskaitė du pranešimus užsienyje vykusiose mokslinėse konferencijose.

Šiuo metu dirba Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijoje jaunesniąja mokslo darbuotoja.