Pradinis Kraštotyra Straipsniai Staniulis Juozas Benediktas

Staniulis Juozas Benediktas

Mokslo darbuotojas, dr. (biomedicinos m, biologija)

Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vadovas, vyr. mokslinis bendradarbis.

Gimė 1938 m. sausio 13 d. Digrių k., Kauno r.

Mokėsi Digrių prad. mokykloje ( 1944-1948), Kauno 14-oje vid. m-kloje (1948-1955), 1956-1961 – studijavo LŽŪA Agronomijos fak., 1963-1966 – Lietuvos MA Botanikos i-te aspirantūroje.

Dirbo LŽI Rumokų bandymo stoties jaun. moksl. bendradarbiu (1961-1963), Botanikos institute moksl. bendradarbiu (1966-1968), vyr. moksl. bendradarbiu (1968-1980), nuo 1997 m. – Fitovirusų l-jos vadovas, vyriausias moks. bendradarbis.

Darbai:

Nuo 1963 m. pradėjo tyrinėti virusines, vėliau , vėliau ir mikoplazmines augalų ligas.

Monografijos:

"Augalų gelta ir jos sukėlėjai", 1988m.

Stažavosi TSRS, Prahos MA Eksperimentinės botanikos I-te(1972) , Bratislavos MA (1972), Olandijos augalų apsaugos I-te (1989), JAV ž.ū.departamento augalų mokslo tarnybos Belstville ž.ū. mokslo centre ( 1996)